Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen kris peetersDovnload 8.08 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte8.08 Kb.
vlaams parlement

schriftelijke vragenkris peeters

minister-president van de vlaamse regering, vlaams minister van economie, buitenlands beleid, landbouw en plattelandsbeleid

Vraag nr. 94

van 3 februari 2010van marc hendrickx


Opleidingssteun - AB/INBEV
De brouwerij AB/INBEV kondigt grootschalige herstructureringen aan in haar Belgische vestigingen, die tot 300 banen zouden doen verloren gaan. Vooral het hoofdkwartier in Leuven krijgt de zwaarste klap te verwerken.
In 2004 ontving AB/INBEV, toen nog Interbrew, Vlaamse opleidingssteun ten bedrage van 1 miljoen euro. Toenmalig Vlaams minister van Economie Ceysens motiveerde deze steun met de verklaring dat onder andere dankzij deze toelage Interbrew besloten had haar wereldwijde innovatiecentrum in Leuven te vestigen (Persmededeling van minister Ceysens d.d. 12/06/2004, “Opleidingssteun voor Nieuw Wereldwijd Onderzoekscentrum Interbrew”, p.44). Dit “Corporate Technical Innovation Center” beslaat 3000 vierkante meter oppervlakte en telt naast onderzoekslabo’s ook kantoorruimte.
In 2007 ontving Interbrew opnieuw opleidingssteun. Dit keer mocht het 977.311 euro ontvangen, opnieuw van minister Ceysens (Persmededeling van minister Ceysens d.d. 19/12/2007: “16,5 miljoen euro opleidingssteun).
Cruciaal is natuurlijk of de Vlaamse overheidssteun aan AB/INBEV tot duurzame jobcreatie heeft geleid. Zoals minister Ceysens in 2004 al verklaarde was de opleidingssteun bedoeld om het behoud van banen binnen de innovatieafdeling van Interbrew te verzekeren. Zelfs een verhoging van het aantal jobs binnen België werd in het vooruitzicht gesteld: “Binnen innovatie is loonkost een belangrijke factor en deze beslissing is dus een erg positief signaal. (…) Omdat ongeveer 80 % van het jaarlijkse werkingsbudget innovatie van de Interbrew groep uit lonen bestaat was de keuze voor Vlaanderen geen evidentie. “Toch heeft Interbrew gekozen voor verdere ontwikkeling vanuit Leuven. Op termijn komen er ook nieuwe arbeidsplaatsen bij,” zegt de minister.
Nu uit de recente beslissingen van AB/INBEV blijkt dat er voor haar Belgische vestigingen een krimpscenario wordt voorzien en de “groeipool” in Leuven daar het voornaamste slachtoffer van wordt, rijst de vraag gesteld of er hier geen engagementen werden geschonden. Vlaanderen investeerde immers uitgebreid in het personeel van AB/INBEV, volgens minister Ceysens met de bedoeling hen werkzekerheid te bieden.


  1. Heeft de Vlaamse Regering formele of informele engagementen van Interbrew gevraagd met betrekking tot werkzekerheid en jobcreatie bij het toekennen van de opleidingssteun in 2004 en 2009?
  1. Hoeveel werknemers worden er door AB/INBEV in het “Corporate Technical Innovation Center” momenteel tewerkgesteld?
  1. Welke evolutie was er in het personeelsbestand van dit centrum sinds haar oprichting?
  1. Zal de Vlaamse Regering AB/INBEV vragen welke evolutie zij zelf voorziet ter zake?
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina