Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen kris peetersDovnload 7.28 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte7.28 Kb.
vlaams parlement

₪ schriftelijke vragenkris peeters

vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

Vraag nr. 205

van 19 januari 2007van agnes bruyninckx


Zuidelijke Havenrandweg Zeebrugge - Stand van zaken
Het project AX, namelijk de omvorming van de AX Havenrandweg-Zuid Zeebrugge – Blauwe Toren (aansluiting op N31) en vooral de aansluiting van de haven van Zeebrugge op de N49 in Westkapelle (Knokke-Heist), geraamd op 110 miljoen euro, werd opgenomen in de lijst van vijf missing links die met behulp van alternatieve financiering zullen worden uitgevoerd.
De AX moet op de eerste plaats een vlotte en veilige verbinding maken tussen de haven van Zeebrugge en de N49 richting Antwerpen, Duitsland en Nederland. Momenteel moet alle verkeer over de Westkapelsesteenweg, een smalle en onveilige weg.
Er is altijd gesteld dat de aanleg van de AX (verbinding Zeebrugge-N49) op een nieuw tracé zal gebeuren waarbij ook een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk zal zijn. Voor de AX is sinds het voorjaar van 2006 een ontwerp-streefbeeld beschikbaar, opgesteld door het WES (West-Vlaams Economisch Studiebureau). De plan-MER werd toen eveneens opgestart. De kennisgevingsnota werd begin maart 2006 ter inzage gelegd en het MER onderzoekt een aantal varianten, onder meer voor de uitvoering van de knooppunten N49/AX en N31/AX. Op basis van dit plan-MER kan dan het ontwerp-streefbeeld worden afgewerkt.
De gemeente- en stadsbesturen van Knokke-Heist, Damme en Brugge hebben overleg gepleegd over het tracé van de nieuwe autosnelweg AX. Knokke-Heist eist dat de snelweg zo ver mogelijk van de dorpskom van Westkapelle wordt aangelegd en dat de aanleg in Zeebrugge start.


  1. Wat is de stand van zaken rond de opmaak van het plan-MER?
  1. Kan de minister meer toelichting geven bij de mogelijke tracés?
  1. Is er reeds een beslissing gevallen over het tracé en zo neen, wanneer wordt ze verwacht?
  1. Volgens de huidige planning zou de AX in 2010 moeten zijn gerealiseerd.


Wanneer en waar (Zeebrugge/Dudzele of Knokke-Heist) zullen de werken worden aangevat?
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina