Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen kris peetersDovnload 7.71 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte7.71 Kb.
vlaams parlement

schriftelijke vragenkris peeters

vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

Vraag nr. 188

van 21 december 2005

van jan roegiers


Schelde-arm Gentbrugge-Melle - Geurhinder en aanslibbing
Reeds jaren klagen omwonenden van de Schelde-arm tussen Gentbrugge en Melle over geurhinder. Het lozen van huishoudelijk afvalwater en aanslibbing zijn de voornaamste oorzaken.
Het probleem van de geurhinder is afkomstig van het lozen van huishoudelijk afvalwater in de Schelde. Momenteel zouden de laatste knelpunten worden weggewerkt. De lozingen afkomstig uit Gentbrugge zijn gestopt door de werken die Aquafin heeft laten uitvoeren aan drie collectoren. Deze zorgen ervoor dat al het afvalwater naar de waterzuiveringsinstallatie in Destelbergen gebracht wordt. De lozingen afkomstig van Sint-Amandsberg zouden binnenkort stoppen. De huidige collectorwerken die er momenteel gaande zijn, moeten het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie aan de Bourgoyen brengen.
De aanslibbing van de Schelde-arm tussen Gentbrugge en Melle is te wijten aan de getijdenwerking en het ontbreken van een bovendebiet. Het water komt tweemaal per dag bij vloed zeer snel binnen en trekt bij eb maar langzaam weg. Op deze manier hebben speciedeeltjes ruim de tijd om te bezinken en komt de bedding van de rivier steeds hoger te liggen. Dit proces gaat door totdat een evenwichtstoestand bereikt wordt. Bemonstering van het slib wijst uit dat het rijk is aan organische koolstof (10 tot 100x rijker dan in de rest van de Schelde), stikstof en fosfor (beide 10x en meer). Het baggeren van de Schelde heeft pas zin als er bovendebiet door de Schelde gaat.
Het beheer en het onderhoud van de rivier behoort tot de bevoegdheid van het Vlaams Gewest.


  1. Wat is de stand van zaken m.b.t. collectorwerken en wanneer zou de geurhinder veroorzaakt door het lozen van huishoudelijk afvalwater gedaan moeten zijn?  2. Wordt het baggeren van de Schelde overwogen?

Zijn er in dat geval studies die het creëren van het nodige bovendebiet garanderen?


Wanneer worden deze studies beëindigd en wanneer zullen daaruit de nodige conclusies getrok- ken worden?  1. Ingeval het baggeren en het creëren van een bovendebiet géén optie is, welke oplossingen worden dan gesuggereerd om de geurhinder veroorzaakt door de aanslibbing weg te nemen? In welke timing wordt daarvoor voorzien?
  1. Worden de buurtbewoners ingelicht over geplande maatregelen en mogelijke gevolgen? Zo ja, wanneer en hoe? Zo neen, waarom niet?De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina