Vlaams Verbond van het Katholiek BasisonderwijsDovnload 0.73 Mb.
Pagina9/15
Datum22.07.2016
Grootte0.73 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

8Methodes en materialen


Informatie over materialen en methodes vind je op de volgende webverbindingen. In de provinciale materialenbank in Antwerpen kan je de meeste van deze materialen en methodes uitlenen.

http://provincialematerialenbank.be/docs/PMBlijst_NT2kleuter.pdf

http://www.provincialematerialenbank.be/docs/PMBlijst_NT2lager.pdf

http://provincialematerialenbank.be/docs/PMBlijst_spelprent.pdf

http://provincialematerialenbank.be/docs/PMBlijst_software.pdf

http://provincialematerialenbank.be/docs/PMBlijst_ICOkleuter.pdf

http://provincialematerialenbank.be/docs/PMBlijst_ICOlager.pdf

http://provincialematerialenbank.be ga ook eens bij de links zien!

http://meertalen.bibliotheek.nl/ 

MATERIAAL VVKBaO:


Communicatiespel: IK BEN IK http://ond.vsko.be/pls/portal/docs/114512.PDF
Activiteitenbundel: IK BEN JARIG http://ond. vsko.be/pls/portal/docs/191527.PDF
Publicaties rond Nederlands http://ond.vsko.be/portal/page?_pageid=293,73224&_dad=portal&_schema=portal&p_portal_id=2&p_folder_id=73224

JOKER
Referentie


Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers (1997). Joker. Eerste opvang in de reguliere klas van het basisonderwijs.
Leuven: K.U.Leuven, CTM, Steunpunt NT2.
Joker is een bronnenboek met 150 activiteiten die tonen hoe een anderstalige nieuwkomer die geen Nederlands kent, toch meteen in de gewone klas kan worden opgevangen en er Nederlands kan leren.
Toelichting:

 • Dezelfde taak
  De hele klas werkt in principe aan dezelfde taak. De gewone leerlingen werken behalve aan talige doelstellingen ook aan inhoudelijke of sociale doelstellingen, terwijl voor de anderstalige nieuwkomers vooral talige doelstellingen voorop staan, zodat ze zo snel mogelijk leren om mee te draaien in de klas.

 • Leergebieden
  De activiteiten passen in lessen taal, rekenen,wereldoriëntatie en plastische en lichamelijke opvoeding.

 • Leeftijd
  De taken zijn doorgaans geschikt voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar. Een aantal ervan past eerder in de derde graad. Een deel van de activiteiten kan ook gedaan worden met kleuters van 5 jaar.

 • Analfabeten
  Het materiaal is geschikt voor analfabete leerlingen.

 • Bronnenboek
  Dit bronnenboek is geen taalmethode die je van A tot Z moet gebruiken. De volgorde waarin je de activiteiten geeft, kan je gedeeltelijk zelf bepalen, rekening houdend met de moeilijkheidsgraad. Je kan er ook een selectie uit maken, bijvoorbeeld op basis van de leeftijd van de leerlingen waaraan je lesgeeft, of er activiteiten aan toevoegen. Joker kan ten slotte een inspiratiebron zijn voor leerkrachten die zelf meer activiteiten willen uitwerken.

Onderdelen:Joker bestaat uit:

 • een theoretische inleiding

 • een handleiding met de beschrijving van de activiteiten

 • kopieerbladen voor de leerlingen.Joker kan je downloaden . Maak daarvoor een internetverbinding, ga op de link staan, druk op de Ctrl toets en op de linker muisknop en je komt automatisch in de teksten.

Het bronnenboek (PDF-formaat, omvang: 189 blz., 6,5 MB)

De kopieerbladen (PDF-formaat, omvang: 245 blz., 5,6 MB)

De kopieerbladen - leerkrachtenbijlage (PDF-formaat, omvang: 39 blz., 1,4 MB)

GOOCHELEN MET WOORDEN

‘Goochelen met woorden’ is materiaal dat specifiek ontwikkeld is voor de onthaalklas. Het is geen taalmethode die van A tot Z gebruikt moet worden. De leerkrachten kunnen zelf de volgorde van de activiteiten bepalen. Ze houden daarbij best rekening met de moeilijkheidsgraad. Ze kunnen ook een selectie maken uit de activiteiten of er zelf aan toevoegen. ‘Goochelen met woorden’ kan inspiratie bieden voor leerkrachten die zelf meer activiteiten willen uitwerken.

‘Goochelen met woorden’ bestaat uit drie delen en is bedoeld voor nieuwkomers van 6 tot 12 jaar. • Goochelen met woorden 1
  voor kinderen die nog geen enkele kennis van het Nederlands hebben. Aan de hand van motiverende activiteiten maken ze kennis met het Nederlands dat ze dagelijks in de klas nodig hebben. Vooral luistervaardigheid staat centraal.

 • Goochelen met woorden 2
  voor kinderen die al een beetje Nederlands begrijpen en stilaan beginnen te spreken. Aan de hand van bijvoorbeeld verhalen of proefjes wordt de wereld waarrond de activiteiten worden opgebouwd, wat breder opengetrokken.Vooral de mondelinge vaardigheden worden gestimuleerd.

 • Goochelen met woorden 3
  voor kinderen die al een beperkte mondelinge basistaalvaardigheid hebben in het Nederlands. Lezen en schrijven in het Nederlands wordt gestimuleerd, maar uiteindelijk hebben de leerlingen alle vaardigheden nodig om de opdrachten op te lossen.

De verschillende mappen van Goochelen met woorden bestaan uit:

kopieerbladen, die voor de leerlingen onbeperkt gekopieerd mogen worden (het is dus niet nodig om telkens leerlingenboekjes te bestellen)

LEZEN OVER GRENZEN HEEN

Met ‘Lezen over grenzen heen’ (1998) kan je toetsen of leerlingen in hun eigen taal gealfabetiseerd zijn. Het boek bevat teksten in vijfentwintig talen en is geschikt voor iedere nieuwkomer vanaf 6 jaar. In de handleiding worden de verschillende talen beschreven en is aangegeven welke taal in welk land wordt gesproken. Het toetsboekje bevat van elke taal het alfabet, een lijst met tekens of cijfers en een leestekst. Deze laat u de leerling in zijn eigen taal voorlezen. In de handleiding is de uitspraak van de letters of cijfers en teksten in het Nederlands weergegeven, evenals de vertaling van de tekst.

Meer info over de methode vind je op:http://webwinkel.cedgroep.nl/shopdisplayproducts.asp?id=63&cat=Lezen+over+grenzen+heen

LEZEN DOE JE OVERAL

Lezen doe je overal’ is een methode aanvankelijk lezen voor anderstalige kinderen van 10 tot 14 jaar. Het is een methode voor anderstalige kinderen die nooit hebben leren lezen of die hebben leren lezen in een ander schrift. De methode sluit aan bij ‘Veilig leren lezen’ maar kan ook apart gebruikt worden. Net als in ‘Veilig leren lezen’ wordt er gebruikgemaakt van structureerwoorden die gegroepeerd zijn in kernen. De teksten rond deze woorden zijn afgestemd op de leefwereld van tieners. De materialen van Veilig leren lezen zijn prima te gebruiken bij ‘Lezen doe je overal’.

Leerkrachten kunnen kiezen uit twee werkplannen. Werkplan A gaat uit van uitgebreide instructie door de leerkracht. Dit plan is vooral bruikbaar in een klas met een niveaugroep of een beperkt aantal niveaugroepen. In werkplan B is de instructietijd beperkt. Dit plan is vooral bruikbaar voor leerlingen die snel door de leerstof aan. Het is ook bedoeld voor situaties waarin de leerkracht weinig instructietijd ter beschikking heeft.

Wanneer elke schooldag tijd aan lezen besteed wordt dan kunnen de leerlingen alle kernen van de methode doorwerken binnen een half jaar.

De methode bestaat uit een handleiding, 12 leesboekjes, 9 cassettes en een poster. De methode is uitgegeven bij Zwijsen, 1996 . ISBN 90-276-8563-0http://www.zwijsen.nl/zwijsen/show/id=128472#anchor128474#anchor128474

KWINT


Kwint’ is een Nederlands, gedifferentieerd pakket realistische rekenmodules ontwikkeld voor nieuwkomers in het primair onderwijs. Kinderen van 7 tot 12 jaar maken kennis met de belangrijkste basisvaardigheden van rekenen. In ‘Kwint’ wordt rekening gehouden met de geringe taalvaardigheid van de nieuwkomers en met de eerder opgedane rekenervaring. Er wordt gewerkt in niveaugroepen, waarbij de lessen bestaan uit een instructiegedeelte en een deel zelfstandig werken. ‘Kwint’ bevat ook diagnostische activiteiten voor de ‘intake’ en controletaken per niveaugroep. De doorstroomprofielen geven aan hoe de leerling kan instromen in de reguliere rekenmethode.

Meer info: http://webwinkel.cedgroep.nl/shopdisplayproducts.asp?id=61&cat=Kwint

PRISMA PROJECT

Het Prisma-project is gericht op nieuwkomers van 6 tot en met 12 jaar. Doelstelling is om leerlingen zo snel mogelijk taalvaardig te maken zodat zij het onderwijs in de reguliere groep kunnen volgen. Het programma is onderverdeeld in 4 cursussen van elk 10 weken. Hierdoor kan met meerdere taalvaardigheidsniveaus naast elkaar worden gewerkt en kan er ingespeeld worden op tussentijdse instroom van nieuwkomers.

Meer informatie vind je op :

http://www.cedgroep.nl/prisma/cont_tempstyle01.asp?id=14106

ZIEZO


‘ZieZo’ is een methode voor de ontwikkeling van sociale competentie en maatschappijoriëntatie in het basisonderwijs. Met ‘ZieZo’ krijgen de leerlingen kennis en vaardigheden aangereikt waarmee ze zich sneller en beter kunnen redden in het contact met leeftijdgenoten en volwassenen in hun omgeving. De methode bestaat uit een handleiding en werkschriftjes voor de leerlingen.

Meer info vind je ophttp://webwinkel.cedgroep.nl/shopdisplayproducts.asp?id=162&cat=ZieZo

RONDJE WERELD

‘Rondje wereld’ biedt , via gerichte oefenstof, aan tweedejaarsnieuwkomers en zwakke leerlingen een goede voorbereiding om uiteindelijk mee te kunnen doen in de reguliere lessen begrijpend lezen en wereldoriëntatie.

Meer info vind je op :http://webwinkel.cedgroep.nl/shopdisplayproducts.asp?id=64&cat=Rondje+Wereld

Digitale prentenboeken voor kleuters

vind je op :http://www.bibliotheek.breda.nl/pagina.php?pageId=652#hoorleesboeken

Interessante websites met taalmateriaal, spelletjes, …

Op de volgende websites vind je on line spelletjes. Je kan ze opnemen in contract- en hoekenwerk. Zorg ervoor dat de kinderen niet steeds alleen aan de computer werken.

http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl044/tmain.htm

http://www.schooltv.nl/schatkast/flash.html

http://www.cambiumned.nl/taalspelletjes.htm

http://www.woordkasteel.com/

http://www.wroet.nl/

http://www.hennyjellema.nl/

http://nt2.kennisnet.nl/

http://gehandicapteouders.nl/prentenboek/tabbladen/lichaam.htm

http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl037/

http://www.crones.be/OKAN/okan_oefeningen.htm

http://www.ookjij.nl/index_win.html

http://www.kinderlines.nl/

www.leesplein.nl

www.internetwijzer-bao.nl

http://www.klankie.nl/

http://www.rpcz.nl Website rond meervoudige intelligentie: klikken op Primair onderwijs/Meesterschap/Hoe ben je knap?

http://www.hetpaleis.be/articles.php?id=18&parent=56 Website van een theaterhuis voor kinderen, jongeren en kunstenaars. Heeft ook projecten met anderstalige nieuwkomers

www.programmamatrix.be

www.taalsite.nl

www.margoo.be

INTERESSANT VOOR KLEUTERSCHOLENhttp://www.kindentaal.nl/ Website over taalontwikkeling bij baby’s, peuters en kleuters

http://meertalen.bibliotheek.nl/

http://home.hccnet.nl/mc.boon/geluid.htm

http://www.kleutergroep.nl/

http://www.frokkieenlola.nl/

http://portal.omroep.nl/zapp/logeerboek/logeerboek/flashhome?0FlashV=8

http://www.omroep.nl/zappelin/zappflat/index_content.html

http://www.kpcgroep.nl/vve

www.angelfire.com/al/logopedie

SOFTWARE


http://www.ict-stof.net/Web/site/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31&Itemid=86

http://www.edurom.nl/

www.vanin.be/cdromtoppers

Terug naar inhoudstafel
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina