Vodafone lead formulier Machine-to-Machine (cof) 22 maart 2011Dovnload 107.06 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte107.06 Kb.

Vodafone lead formulier Machine-to-Machine (COF) 22 maart 2011

3PC Naam:

Bram Djakaria

3PC Code :

887026

S.v.p. dit formulier invullen en sturen naar

Vodafone Fax: (043) 3558973
Het volgende bedrijf is geïnteresseerd in een contractvoorstel van Vodafone:

Bedrijfsnaam (= naam Klant):

     

KvK nummer en oprichtingsdatum

     

     

Adres:

     

Postcode + Plaats:

     

Contactpersoon:

     

Telefoonnummer:

     

Faxnummer:

     

E-mail adres Contactpersoon:

     

Tekeningsbevoegde persoon:

     

BAN/BEN nummer1:

     

Bank en bankrekeningnr (evt giro)

     

     
Afleveradres (indien afwijkend van factuuradres)

Bedrijfsnaam

     

Adres:

     

Postcode + plaats:

     

Contactpersoon voor levering:

     

Telefoonnummer:

     

Svp aangeven het aantal Vodafone abonnementen en de contractduur, waarin de Klant geïnteresseerd is


Omschrijving

Minimale contractduur
12 maanden

36 maanden of langer

Eenmalige Aansluitkosten per Aansluiting

€ 20,00

€ 5,00

Abonnement

Tarief per maand per Aansluiting

Maandelijks tarief

Corporate Basic

€ 4,00

Aantal Aansluitingen:      

Contractduur:      jaar

Spraak:*


(Optioneel)
Optionele GPRS/UMTS activering:**

(Optioneel)
Packed Switched Only restrictie***

(Optioneel)
 • NB Abonnementskosten zoals vermeld gelden voor alle Aansluitingen onder één klantnummer.

 • * Deze optie is standaard uitgeschakeld.

 • ** Deze optie is standaard uitgeschakeld en kan geactiveerd worden indien geen M2M bundel afgenomen wordt.

 • *** De optie “Packed Switched Only” is standaard uitgeschakeld ( M2M Aansluitingen waarbij de “Packed Switched Only” restrictie is geactiveerd kunnen in het buitenland alleen netwerken selecteren waarbij packet switched data beschikbaar is (GPRS /EDGE / UMTS / HSDPA) en waarmee Vodafone een geteste zgn. roaming overeenkomst heeft voor deze technologieën).


Tarieven nationaal en internationaal verkeer2

Omschrijving

Tarief

GSM Data nationaal (per minuut) (naar vaste nummers, naar mobiele nummers, on-net en off-net)

€ 0,09

GSM Spraak nationaal (per minuut) naar vaste en mobiele nummers (optionele activering)

€ 0,20

SMS per bericht nationaal (on-net en off-net)

€ 0,11

SMS per bericht internationaal (vanuit Nederland naar andere landen binnen de EU of naar andere landen buiten de EU)

€ 0,16

SMS per bericht internationaal en roaming (binnen de EU naar andere EU landen of naar andere landen buiten de EU)

€ 0,11

SMS per bericht internationaal en roaming (buiten de EU naar EU landen of naar andere landen buiten de EU)

€ 0,42

GPRS/UMTS data (per MB):
€ 1,25

 • GPRS/UMTS Data internationaal Tier 1 landen

€ 1,25

 • GPRS/UMTS Data internationaal Tier 2 landen

€ 1,25

 • GPRS/UMTS Data internationaal in overige landen

€ 10,00

Voor overige internationale tarieven verwijzen wij naar de internetsite www.vodafone.nl/zakelijk.

Voorwaarden


 • De afronding van het data verbruik (na het beëindigen van een sessie (PDP context), vindt plaats naar boven:

  1. in eenheden van één (1) kilobyte voor nationaal GPRS/UMTS dataverbruik;

  2. In eenheden van één (1) kilobyte voor internationaal GPRS/UMTS dataverbruik in Tier 1 en Tier 2 landen;

  3. In eenheden van tien (10) kilobyte voor internationaal GPRS/UTMS dataverbruik in alle overige landen.

 • Voor de facturatie van GSM nationaal spraakverkeer geldt dat het tarief voor de eerste minuut volledig in rekening wordt gebracht en daarna wordt er afgerekend per seconde

 • Voor de facturatie van GSM nationaal dataverkeer geldt dat het tarief wordt afgerekend per seconde.

 • Het deel van het verbruikte tegoed (MB’s, minuten, SMS-berichten) binnen de M2M bundel dat in een bepaalde maand niet wordt verbruikt komt te vervallen.

 • Tier 1 landen: Albanië, Australië, Tsjechië, Duitsland, Egypte, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Malta, Nieuw Zeeland, Portugal, Roemenië, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika

 • Tier 2 landen : Andorra, België, Bulgarije, Canada, China, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Guernsey, IJsland, Isle of Man, Japan, Jersey, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Rusland, San Marino, Slovenië, Slowakije, Vaticaanstad, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland,

.

Contractant heeft de mogelijkheid om op het M2M (basis) Abonnement één of meerdere M2M opties te activeren. Hierbij heeft Contractant de keuze uit: • M2M data optie

 • M2M SMS optie

 • M2M spraak optie

Het is Contractant toegestaan om meerdere M2M add-ons per M2M (basis) Abonnement te activeren, mits deze M2M opties niet voorzien in een zelfde dienst. Bijvoorbeeld: het is toegestaan om op een M2M (basis) Abonnement gelijktijdig één van de M2M data opties te combineren met een M2M SMS optie en/of een M2M spraak optie. Het is echter niet toegestaan om tegelijkertijd meerdere M2M data opties te activeren op één M2M (basis) Abonnement.


Gedurende de initieel overeengekomen looptijd van een individueel M2M (basis) Abonnement waarop één of meerdere M2M opties zijn geactiveerd, is het mogelijk om de betreffende M2M opties te migreren naar een “hogere” M2M optie. Migratie naar een lagere M2M optie, gedurende de initieel overeengekomen looptijd, is echter niet toegestaan.

De M2M Data optie bestaat uit een maandelijks bedrag per aansluiting. Het dataverkeer wordt op basis van het werkelijk verbruik in rekening gebracht op basis van onderstaande tarieven.


Svp hieronder aangeven indien de Klant gebruik wenst te maken van deze M2M optie


Aantal

Optie

Maandelijkseverbruiks-vergoeding/aansluiting

Verbruikskosten per MB

Nationaal

Internationaal

Tier 1

Tier 2

Overige landen

     

M2M Data Low

€ 0,25

€ 0,60

€ 0,60

€ 1,00

€ 10,00

     

M2M Data Medium

€ 0,75

€ 0,45

€ 0,45

€ 0,75

€ 10,00

     

M2M Data High

€ 5,75

€ 0,05

€ 0,45

€ 0,75

€ 10,00

     

M2M Data Extra

€ 12,75

€ 0,01 (<10 GB)

€ 0,05 (>10GB)€ 0,45

€ 0,75

€ 10,00

Voor al het overige verbruik (GSMData, SMS en Voice)ataverkeer wordt op basis van het werkelijk verbruik in rekening gebracht op basis van onderstaande tarieven. gelden de tarieven van het onderliggende M2M (basis) Abonnement.

M2M SMS bundel (optioneel)

     

M2M SMS optie

Prijs per bericht nationaal

€ 0.06

Prijs per bericht internationaal

Zie standaard tarieven nationaal en internationaal verkeer

Minimum factuurbedrag

€ 0.30
Aantal

M2M spraak bundel (optioneel)

Tarief per maand per Abonnement

     

M2M Spraak bundel

€ 5,00

     

M2M Spraak Onderling Bellen bundel

€ 10,00

Tarieven spraakverkeer bij gebruikmaking van M2M Spraak bundels

Tariefplan M2M Spraak bundel

Tariefeenheid

Tarief

Tot en met 50 minuten nationaal spraakverkeer:
Gratis (inbegrepen in abonnementstarief)

Meer dan 50 minuten nationaal spraakverkeer • Voor gesprekken naar mobiele nummers op hetzelfde BAN nummer

Per minuut

€ 0,10

 • Voor gesprekken naar overige mobiele nummers of naar vaste nummers

Per minuut

€ 0,10

Tariefplan M2M Spraak Onderling Bellen bundel

Tariefeenheid

Tarief

gesprekken naar mobiele nummers op hetzelfde BAN nummer
Gratis (inbegrepen in het abonnementstarief)

Tot en met 50 minuten nationaal spraakverkeer naar overige mobiele nummers/vaste nummers
Gratis (inbegrepen in abonnementstarief)

Meer dan 50 minuten nationaal spraakverkeer naar overige mobiele nummers of naar vaste nummers

Per minuut

€ 0,10

BAN = Billing Account Number

Op de M2M spraak optie is een groepsbundel van toepassing zonder bundel roll-over. Tevens geldt het money bundel principe. Dit betekent dat naast het nationale verkeer ook het internationale verkeer uit de bundel gaat volgens tarieven uit genoemde tabel. Voor nationaal verkeer geldt dat de eerste minuut volledig wordt berekend; daarna geldt bellen per seconde is betalen per seconde.Internationale tarieven (bellen vanuit Nederland naar het buitenland)

Roaming tarieven (bellen in het buitenland) (per minuut)

Vodafone World tarieven

Per minuut

Vodafone World tarieven

Bellen naar Europa

Bellen naar rest van de wereld

Gebeld worden

Buurlanden

€ 0,55

Eurotarief

€ 0,49

€ 1,40

€ 0,24

West Europa

€ 0,65

Rest van Europa

€ 1,10

€ 1,40

€ 0,55

Noord-Amerika

€ 0,55

VS en Canada

€ 1,20

€ 1,20

€ 1,20

Rest van Europa

€ 0,90

Rest van de wereld

€ 1,80

€ 1,80

€ 1,80

Rest van de wereld

€ 1,35

Uitzonderingen

€ 3,50

€ 3,50

€ 1,80

Billing tact

60/1

Billing tact

60/60

60/60

60/60

De zone-indeling wordt door Vodafone gepubliceerd. Deze geraadpleegd worden op de website van Vodafone Libertel B.V. (http://www.vodafone.nl).

Voor akkoord:Plaats:

     

Naam aanvrager namens Klant (s.v.p. in blokletters):

     

Datum:

     

Handtekening aanvrager namens Klant:

     

Klantinstructies


 1. Bij een eerste levering, indien u nog geen BAN (Billing Account Number) bij Vodafone heeft, s.v.p. dit COF samen met de volgende documenten faxen naar het op pagina 1 aangegeven adres:

 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel of ander bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid

 • Kopie van een Nederlands paspoort of rijbewijs3
 1. Na ontvangst van deze documenten door Vodafone, zal Vodafone met u contact opnemen via telefoon of fax en het actuele service contract sturen. De gemiddelde doorlooptijd van de orders is dan 5 werkdagen.

Draadloze dekkingskaarten


Voor de dekking in uw gebied kunt u contact opnemen met Vodafone: Tel: 0800-1258

Condities en Voorwaarden


 1. Dit COF is een order voor de draadloze diensten zoals aangegeven op de voorgaande pagina. Vodafone behoudt zich het recht voor deze bestelling te weigeren, indien Vodafone informatie heeft verkregen over geringe kredietwaardigheid of nalatig betalingsgedrag.
 1. Vodafone mag de tarieven eenzijdig wijzigen wanneer zij zich daartoe genoodzaakt ziet onder meer nadat van overheidswege belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, worden gewijzigd of ingevoerd, of wanneer zich andere veranderingen voordoen in prijsbepalende factoren, zoals in ieder geval prijzen van buitenlandse netwerken, koerswijzigingen en prijswijzigingen door toeleveringsbedrijven.
 1. Vodafone mag te allen tijde alle tarieven, in verband met hun onderlinge samenhang, wijzigen, als gevolg van maatregelen van nationale en/of Europe (overheids-)organen, daaronder begrepen de OPTA.
 1. Dit COF is vrijblijvend en vervalt indien deze niet binnen 30 dagen in een Overeenkomst resulteert.
 1. Dit COF is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld; prijzen en voorwaarden kunnen te allen tijde aan verandering onderhevig zijn. Contacteer uw account manager voor de laatste prijzen en voorwaarden.
1 Alleen invullen indien bekend.

2 Deze tarieven zijn van toepassing op het verbruik indien de Klant alleen een M2M (basis) Abonnement afneemt, dan wel voor het buitenbundel-verbruik bij afname van één van de zogenaamde optionele M2M bundels, tenzij bij de betreffende M2M bundels een afwijkend tarief is vermeld voor buitenbundel-verbruik..

3 Indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid is verkregen door middel van een volmacht, dan dient/dienen de geautoriseerde perso(o)n(en) door wie de volmacht verleend is, eveneens een kopie van een Nederlands paspoort of rijbewijs aan te leveren.

van


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina