Voet-instrument soDovnload 267.91 Kb.
Pagina1/3
Datum18.08.2016
Grootte267.91 Kb.
  1   2   3VOET-INSTRUMENT SO
DEEL 1: HET VOET-BELEID


Hoe zorgt de school ervoor dat alle vakoverschrijdende eindtermen voor álle leerlingen worden nagestreefd?
1:onvoldoende 2:nipt voldoende 3:voldoende 4:uitstekend

  1. DOELGERICHT?

Is er een visie t.a.v. VOET?

Heeft de school een planning?

Zijn er concrete doelstellingen?


1-4


Motivering  1. ONDERSTEUNING?

Hoe verlopen de organisatie en de coördinatie m.b.t. de inspanningsverplichting VOET?

Hoe communiceert de school rond VOET?

Hoe zorgt de school voor een draagvlak?1-4


Motivering  1. DOELTREFFEND?

Evalueert de school haar inspanningsverplichting t.a.v. VOET, zowel de beleidsmatige aanpak als de uitvoering?

Zijn er bijsturingen t.a.v. het VOET-beleid?
1-4Motivering


  1. ONTWIKKELING?

Hoe zorgt de school voor professionaliteit t.a.v. de inspanningsverplichting VOET?1-4

Motivering
VOET-INSTRUMENT SO
DEEL 2 : UITVOERING
Context 1: lichamelijke gezondheid en veiligheid
A. BEREIK VOET

Zijn er projecten/vakken/

initiatieven die hier sterk toe bijdragen?


J/N

Dekken deze projecten/vakken/

initiatieven de cluster voldoende?


J/N

Is er garantie dat alle leerlingen met de cluster in aanraking komen?

Deelscore cluster
Voldoet=V/

Voldoet niet=VNTotaalscore

Bereik


VOET

1-4

Motivering

Bereikt?
J/N

Indien niet bereikt, gepland?

J/N
1A1. eigen lichaam en lichaamsbeweging

1A2. voeding1A3. gezondheidsrisico’s1A4. veilige en gezonde leef- en schoolomgeving1A5. verkeerB. STAM

Bewuste samenhang/koppeling met deze context?


Context 1 lichamelijke gezondheid en veiligheid

1A1. eigen lichaam en lichaamsbeweging

1 verzorgen en gedragen zich hygiënisch

2 leren het eigen lichaam kennen en reageren adequaat op lichaamssignalen

3 vinden evenwicht tussen werk, ontspanning, rust en beweging

4 nemen een ergonomische en gevarieerde sta-,zit-,werk- en tilhouding aan

7 nemen dagelijks tijd voor lichaamsbeweging1A2. voeding

5 maken gezonde keuzes in hun dagelijkse voeding

6 hanteren richtlijnen voor het hygiënisch omgaan met voeding

1A3. gezondheidsrisico’s

8 schatten de risico’s en gevolgen in bij het gebruik van genotsmiddelen en medicijnen en reageren assertief in aanbodsituaties

9 nemen voorzorgsmaatregelen tegen risicovol lichamelijk contact


1A4. veilige en gezonde leef- en schoolomgeving

10 participeren aan gezondheids- en veiligheidsbeleid op school

11 passen veiligheidsvoorschriften toe en nemen voorzorgen voor veilige leef- en werkomgeving

12 roepen hulp in en dienen eerste hulp en cpr toe

15 beseffen dat maatschappelijke fenomenen een impact hebben op veiligheid en gezondheid

1A5. verkeer

13 passen het verkeersreglement toe

14 gebruiken eigen en openbaar vervoer op een veilige manier


Context 2: mentale gezondheid

A. BEREIK VOET

Zijn er projecten/vakken/

initiatieven die hier sterk toe bijdragen?


J/N

Dekken deze projecten/vakken/

initiatieven de cluster voldoende?


J/N

Is er garantie dat alle leerlingen met de cluster in aanraking komen?

Deelscore cluster
Voldoet=V/

Voldoet niet=VNTotaalscore

Bereik


VOET

1-4

Motivering


Bereikt?
J/N

Indien niet bereikt, gepland?

J/N

2A1. omgaan met emoties en problemen


2A2. omgaan met eigen ontwikkeling en met relaties
2A3. omgaan met kunst en cultuur
2A4. weerbaarheid
B. STAM

Bewuste samenhang/koppeling met deze context?


Context 2 Mentale gezondheid

2A1. omgaan met emoties en problemen

2 gaan gepast om met vreugde, verdriet, angst , boosheid, verlies en rouw

3 erkennen probleemsituaties en vragen, accepteren en bieden hulp

2A2. omgaan met eigen ontwikkeling en met relaties

4 aanvaarden en verwerken hun seksuele ontwikkeling en veranderingen in de puberteit

5 kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag

2A3. omgaan met kunst en cultuur

7 gebruiken beeld, muziek, beweging, drama of media om zichzelf uit te drukken

8 herkennen de impact van cultuur- en kunstbeleving op het eigen gevoelsleven en gedrag en dat van anderen


2A4. weerbaarheid

1 gaan adequaat om met taakbelasting en met stressvolle situaties

6 stellen zich weerbaar op

Context 3: sociorelationele ontwikkeling

A. BEREIK VOET

Zijn er projecten/vakken/

initiatieven die hier sterk toe bijdragen?


J/N

Dekken deze projecten/vakken/

initiatieven de cluster voldoende?


J/N

Is er garantie dat alle leerlingen met de cluster in aanraking komen?

Deelscore cluster
Voldoet=V/

Voldoet niet=VNTotaalscore

Bereik


VOET

1-4

Motivering


Bereikt?
J/N

Indien niet bereikt, gepland?

J/N

3A1. relaties


3A2. interactie
3A3. reflecteren over
3A4. kunst en cultuur
B. STAM

Bewuste samenhang/koppeling met deze context?


Context3 Sociorelationele ontwikkeling

3A1. relaties

1 kunnen een relatie opbouwen, onderhouden en beëindigen

2 erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties

3 accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie

8 uiten onbevangen en constructief hun wensen en gevoelens binnen relaties en stellen en aanvaarden hierin grenzen
3A2. interactie

4 kunnen ongelijk toegeven en zich verontschuldigen

5 handelen discreet in situaties die dat vereisen

9 zoeken naar constructieve oplossingen voor conflicten
3A3. reflecteren over

6 doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik (kan ook binnen cluster ‘relaties’

7 bespreken opvattingen over medische, psychologische en sociale aspecten van samenlevingsvormen, veilig vrijen, gezinsplanning, zwangerschap en zwangerschapsafbreking (of in cluster met C1, 9 en C2, 4-5)
3A4. kunst en cultuur

10 beargumenteren, in dialoog met anderen, de dynamiek in hun voorkeur voor bepaalde cultuur- en kunstuitingen

11 gebruiken cultuur- en kunstuitingen om begrip op te brengen voor de leefwereld van anderen.
Context 4: omgeving en duurzame ontwikkeling

A. BEREIK VOET

Zijn er projecten/vakken/

initiatieven die hier sterk toe bijdragen?


J/N

Dekken deze projecten/vakken/

initiatieven de cluster voldoende?


J/N

Is er garantie dat alle leerlingen met de cluster in aanraking komen?

Deelscore cluster
Voldoet=V/

Voldoet niet=VNTotaalscore

Bereik


VOET

1-4

Motivering


Bereikt?
J/N

Indien niet bereikt, gepland?

J/N

4A1. eigen rol in duurzame ontwikkeling


4A2. inzicht in duurzame ontwikkeling
4A3. natuur en landschap
B. STAM

Bewuste samenhang/koppeling met deze context?
Context 4 Omgeving en duurzame ontwikkeling


4A1. eigen rol in duurzame ontwikkeling
1 participeren aan milieubeleid en –zorg op school

3 zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte, grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen

4 zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren
4A2. inzicht in duurzame ontwikkeling
2 herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid4A3. natuur en landschap
5 tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap en het cultureel erfgoed

6 voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de natuur

  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina