Volleybalvereniging Twente ‘05Dovnload 229.48 Kb.
Pagina1/4
Datum26.08.2016
Grootte229.48 Kb.
  1   2   3   4

rond diagonale hoek rechthoek 7rechte verbindingslijn 1Volleybalvereniging Twente ‘05
Postadres: Holskottelanden 2, 7542 KN Enschede | telefoon: 053-8510532

e-mail: secretaris@twente05.nl | rekeningnummer: 92.79.74.401

website: www.twente05.nl


MasterbladSeizoen: 2013-2014


Haal je voordeel uit de samenwerking

tussen ’t Hoen sport en Twente ’05!

Wist je dat ’t Hoen Sport de complete collectie volleybalschoenen van de merken Mizuno en Asics in haar assortiment heeft? Daarnaast biedt het uitgebreide assortiment ook Adidas schoenen, teamkleding, trainingsmateriaal en de volledige collectie volleyballen van o.a. Gala, Erima en Mikasa.


Door de prettige samenwerking tussen ’t Hoen Sport en Twente ’05, ontvang je als lid van Twente ’05 het gehele jaar maar liefst 10% korting op de gehele collectie volleybalschoenen. Tevens heeft ’t Hoen Sport de originele Twente ’05 wedstrijdshirts en shorts in alle beschikbare maten het gehele jaar op voorraad.
Ook het nieuwe volleybalseizoen staat het sportieve team van ’t Hoen Sport weer graag voor je klaar met professioneel advies!

Van de voorzitter

Hier is het dan, het nieuwe Masterblad voor het seizoen 2013-2014 van volleybalvereniging Twente ’05. In het blad staat waar de trainingen plaatsvinden, bij wie je in het team zit en andere belangrijke informatie over de vereniging. Kijk het hele jaar door voor actuele informatie op de site van Twente ’05: www.twente05.nl.


Sportief gezien was het afgelopen seizoen een seizoen met wisselende resultaten. We hebben enkele kampioenen gefeliciteerd: Recreanten Dames en het gezamenlijke team Jongens A van Twente’05/Vosta. Jongens A en Meisjes A hebben de beker gewonnen.

Onze topteams – Heren 1 en Dames 1 – hebben zich kunnen handhaven.


Financieel gaat het met de vereniging langzaam maar geleidelijk wat beter, maar dankzij het door Marian Tekelenburg opgezette Actiefonds is een extra inkomst van bijna € 6.600 behaald, waarachtig een prachtig resultaat, waaraan de meeste, zij het niet alle, teams hun steentje hebben bijgedragen.
Bij goed weer is het nog steeds mogelijk om gebruik te maken van onze beachvelden aan de Tiemeister te Enschede. De afgelopen maanden is hier veel gebruik van gemaakt door leden maar ook door externen, die een veld huren voor enkele uren. Dit geeft extra inkomsten. Ook is het terrein afgelopen jaar opgeknapt.
Op januari 2013 organiseert Twente ’05 in de Pathmoshal wederom de voorronden van de Open Clubkampioenschappen. Hiervoor kan ik de hulp gebruiken van verschillende vrijwilligers. Lijkt het je wat, meld je dan aan via g.oudeveldhuis@twente05.nl.
Het spreekt vanzelf, dat de inzet van de leden om de vereniging draaiende te houden ook het komend jaar weer absoluut noodzakelijk zijn. Naast de “verplichte nummers” (zaaldienst en wedstrijden fluiten) is er een groot aantal taken die verricht moeten worden.Via het programma Club Actief zal iedereen in de gelegenheid gesteld worden zich op te geven voor een minimale persoonlijke inzet. Daarnaast zijn er vele vacatures (zie elders in dit Masterblad) die vervuld moeten worden om ervoor te zorgen dat alles draait zoals het zou moeten en dat bepaalde mensen die nu teveel doen ontlast worden.
De volgende Algemene Ledenvergadering zal weer gehouden worden in de loop van september. Dit zal vroegtijdig worden aangekondigd op de website en via de mail.

Namens het bestuur van Twente ’05 wens ik iedereen een goed en sportief seizoen toe.


Gert Oude Veldhuis, Voorzitter Twente’05

Lidmaatschap
Inschrijven
Het inschrijven van nieuwe leden kan met het inschrijfformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de ledenadministratie en het secretariaat, maar ook bij je trainer en/of coach. Je kunt het formulier ook downloaden van de website en uitprinten (zie Algemeen > Lidmaatschap). Je gaat een lidmaatschap aan voor een heel jaar (of het resterende deel van het lopende jaar). Als je tussentijds opzegt, blijf je verplicht om de lidmaatschapskosten voor de rest van het jaar te betalen. Alleen bij hoge uitzondering wordt van deze verplichting afgeweken, b.v. bij verhuizing naar een andere plaats, veraf van Enschede.

Uitschrijven
Uitschrijven als lid dient te gebeuren vóór 1 juli van elk jaar. Dat mag via een briefje of een e-mail aan de secretaris, waarin je ook de reden vermeldt. Het postadres is Holskottelanden 2, 7542 KN Enschede. Een e-mail kan gestuurd worden naar secretaris@twente05.nl. Wie zich na deze datum uitschrijft blijft lid voor het daaropvolgende jaar en is verplicht de kosten van het lidmaatschap en indien van toepassing van de deelname aan de competitie te voldoen. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden kan een beroep op het bestuur gedaan worden om hiervan af te wijken.

Voor langere tijd geblesseerd of in verwachting?
Uitschrijven is niet nodig. Je kunt tijdelijk verenigingslid worden. Laat het ons z.s.m. weten of je dit wilt. Je blijft dan deel uitmaken van de vereniging en wordt over van alles op de hoogte gehouden. Wel vragen we een bijdrage van minimaal 20 euro per jaar voor verzendkosten e.d. Een briefje, een e-mail of een telefoontje als je weer gaat trainen en/of spelen is voldoende. Ook als je weer gaat spelen moet je niet alleen voor de kosten van deelname aan de competitie betalen, maar ook even contact opnemen met de ledenadministratie zodat je weer wordt aangemeld als spelend lid.
Lidmaatschapkosten
De lidmaatschapskosten bestaan uit twee componenten: de gewone contributie en de kosten van deelname aan de competitie.
De leden betalen de contributie naar hun (leeftijds)categorie. Voor wat betreft de competitiekosten betalen zij naar het niveau van de competitie waaraan zij deelnemen.
Inschrijfgeld: personen die voor het eerst lid worden van de vereniging moeten inschrijfgeld van € 15 betalen. Dit wordt tegelijk geïnd met de eerste betaling van de contributie en competitiekosten.
Gezinskorting: indien 3 of meer leden uit één gezin contributie betalen wordt een korting van € 7,50 per gezin toegepast.
Tijdens de Ledenvergadering van 5 juni 2013 hebben de leden ingestemd met contributie- en competitiekosten zoals hierna weergegeven.


ContributieSenioren

2x per week trainen

€ 296,-

Senioren

1x per week trainen

€ 233,-

Jeugd

2x per week trainen

€ 253,-

Jeugd

1x per week trainen

€ 223,-

Mini’s
€ 171,-

Recreanten
€ 191,-

G-team
€ 137,-

Verenigingslid
€ 20,-
Competitiekosten


Senioren

2e divisie t/m 1e klasse

€ 100,-

Senioren

2e klasse en lager

€ 75,-

A-, B-, C- jeugd

In eigen competitie

€ 75,-

A-, B-, C- jeugd

In seniorencompetitie

€ 100,-

Mini’s CMV

In eigen competitie

€ 45,-

Mini’s CMV

In competitie C-jeugd

€ 75,-

Recreanten
€ 45,-

G-team (Vasata)
€ 15,-


Inning contributie en competitiekosten
De leden zijn verplicht een automatische incasso af te geven aan het bestuur voor jaarlijks financiële verplichtingen (Statuten artikel 11, lid 1.) De inning van de lid- maatschapskosten (contributie en voor zover van toepassing competitiekosten) kan plaatsvinden op 2 manieren: betaling ineens (incasso begin oktober) of in 4 termij- nen (begin september, eind november, eind februari en eind mei. Bij betaling in- eens in het begin van het seizoen wordt een korting van € 10 gegeven.
In bijzondere gevallen kan het bestuur op basis van een gemotiveerd verzoek van het lid of de ouders/verzorgers van jeugdleden overgaan tot een meer gespreide betalingsregeling.

Ledenadministratie en digitale pasfoto
De vereniging houdt een bestand van alle leden bij met alle relevante gegevens. Tevens wordt ervoor gezorgd, dat de leden zijn ingevoerd in het ledenadministratie van de Nevobo (Sportlink). Het bestuur is verplicht elk lid van de vereniging in deze administratie op te laten nemen. Dat laatste is verder vooral van belang bij deel-name aan wedstrijden.
Het is van groot belang om wijzigingen (adres, telefoonnummer, e-mail- adres etc.) zo snel mogelijk door te geven aan onze ledenadministratie (mirandajp@home.nl) en/of aan de secretaris (secretaris@twente05.nl).
Leden van wie de spelerskaart verloopt of die voor het eerst gaan volleyballen moeten een digitale pasfoto inleveren. Stuur een digitale foto (zorg ervoor dat je gezicht er recht van voren genomen opstaat) naar Miranda Jonge Poerink of Norbert de Beer.
Let op: zonder geldige spelerskaart kun je wel aan wedstrijden deelnemen (als je een ID kunt tonen), maar dan krijg je een boete van € 25,-! Als je kaart is verlopen en je hebt nog geen digitale pasfoto ingeleverd, krijg je geen nieuwe spelerskaart en kun je dus niet spelen!
Voor spelers die met meer dan één team meedoen wordt aanbevolen een dupli- caat van de spelerskaart aan te vragen. Deze extra kaart kost € 5.
Als je je kaart bent kwijtgeraakt of wanneer die niet meer bruikbaar is, meld dit dan zo spoedig mogelijk zodat een duplicaat kan worden aangevraagd. Ook dan moet je € 5 betalen en kun je pas weer zonder problemen meedoen aan wedstrijden als die nieuwe kaart er is.
Wedstrijdzaken
Verplaatsen wedstrijden

Regelmatig komt het voor dat er reden is om een wedstrijd te verplaatsen. De Nevobo heeft daarvoor strikte regels opgesteld. Deze zijn opgenomen in artikel 3.1.7.10 van deel 3 van het Wedstrijdreglement. Zie hiervoor de site van de Nevobo > downloads > regio oost >wedstrijdreglement. Indien niet gehandeld wordt volgens deze regels wordt een boete opgelegd. Boetes worden altijd verhaald op degene die dit veroorzaakt.
Doorgeven van uitslagen en opsturen van wedstrijdformulieren

De uitslagen van alle gespeelde wedstrijden moeten sinds enige tijd via internet ingevoerd worden. Dit moet gebeuren op de dag van de wedstrijd vóór 24.00 uur. De thuisspelende vereniging is daarvoor verantwoordelijk.

Op het niet tijdig invoeren van de uitslag staat een boete van € 10,- per keer. Per team dient een persoon hiervoor te zorgen. Deze persoon kan via de website van de Nevobo een account hiervoor aanmaken. Daarnaast dient het wedstrijdformulier binnen 2 x 24 uur opgestuurd te zijn naar het regiokantoor: Nevobo regio Oost, Keulenstraat 21, 7418 ET DEVENTER. Op het niet tijdig opsturen van de formu- lieren staat een boete van € 10,- per keer. De boetes zullen worden verrekend met de teams.
In de hallen waar teams van meer verenigingen tegelijk spelen is het in principe een taak van de vereniging met zaaldienst, om de uitslagen tijdig in te voeren en de formulieren op te sturen. Zorg er echter voor dat je zelf de setstanden van de wedstrijden noteert, zodat je (als de uitslag niet binnen twee dagen is ingevoerd) dit eventueel zelf kunt invoeren.
Als je niet weet hoe dit invoeren moet, kun je contact opnemen met Norbert de Beer.


Scheidsrechterszaken
Het bestuur is nog steeds op zoek naar iemand, die de functie van VSC (Vereni-gingsscheidsrechtercoördinator) wil invullen. Dat mag ook gedaan worden door meer mensen, die in een onderlinge taakverdeling de verschillende onderdelen van deze functie invullen. Verder is er nog steeds een chronisch tekort aan scheidsrechters, met name voor de wedstrijden die door verenigingsscheids- rechters moeten worden gefloten.

Via het systeem van Club Actief is geprobeerd hierin te voorzien, maar de vrije inschrijving via dit systeem heeft nog tot onvoldoende resultaat geleid. Om die reden heeft het bestuur een regeling opgesteld die door de Algemene Ledenver- gadering op 10 mei 2012 is goedgekeurd. In deze regeling is vastgelegd, dat ieder seniorenteam per seizoen 16 fluitbeurten dient te verzorgen. Als elk team 4 scheidsrechters heeft zijn dat 4 fluitbeurten in een heel seizoen.


Welke scheidsrechters zijn er nodig

Er zijn twee soorten scheidsrechters: de Regioscheidsrechters en de Verenigingscheidsrechters. De vereniging moet aan de regio scheidsrechters leveren voor het fluiten van wedstrijden in de promotieklasse en hoger. Het aantal is gekoppeld aan de teams die op het hogere niveau spelen (Dames 2 en Heren 2).

De verenigingsscheidsrechters moeten dan de thuiswedstrijden van de jeugd en de senioren die vanaf de 1e klasse en lager spelen. Voor de jeugd, de eerste klasse en lager moet de thuisspelende vereniging zelf een scheidsrechter aanwijzen.
Aanmelden scheidsrechters

Zoals eerder aangegeven dient de vereniging voor de thuiswedstrijden van de jeugd en van de senioren tot en met de 1e klasse scheidsrechters te leveren. Dat zijn zo’n 250 wedstrijden. Met het nieuwe toewijzingssysteem van Club Actief worden die wedstrijden toebedeeld aan de mensen die zich daarvoor hebben opgegeven. Als er niet genoeg scheidsrechters zijn voor een evenredige verdeling van de fluitbeurten zal het bestuur de teams de opdracht geven spelers aan te wijzen die scheidsrechter kunnen worden.


Opleiding als scheidsrechter

Er zijn verschillende mogelijkheden om scheidsrechter te worden: de instaptoets en de cursus. De instaptoets is een document op de website dat je moet invullen. Als je dat goed doet krijg je een VS6-licentie. Daarmee mag je 3eklasse wedstrijden en lager fluiten. De cursus is er weer op twee manieren: VS2 en VS2J. De eerste variant is bedoeld voor senioren en de 2e variant voor jeugdspelers. In de praktijk maakt het niet veel uit.

Je geeft je op bij de VSC (op dit moment Norbert de Beer). Hij meldt je aan voor de cursus. Je krijgt dan het spelregelboekje en een korte handleiding met de hoofd- zaken. De cursus is tegenwoordig een opleiding in de praktijk. Dat wil zeggen dat je ingedeeld wordt op een gewone volleybalwedstrijd en onder begeleiding van een ervaren scheidsrechter een of meer wedstrijden fluit. Uiteraard zijn dat de minst moeilijke wedstrijden. Als dat goed gaat wordt je tijdens een wedstrijd beoordeeld en op basis van die beoordeling krijg je een diploma.
Indeling scheidsrechters

Degene die de indeling doet houdt zoveel mogelijk rekening met ervaring en be- paalde specifieke wensen. Voor het begin van het seizoen wordt aan iedere scheidsrechter gevraagd, waarmee rekening moet worden gehouden.


Indien je als scheidsrechter ingedeeld bent op een wedstrijd waarbij je uiteindelijk toch niet kan, is het aan jou om voor adequate vervanging te zorgen. Daartoe be- nader je zelf andere verenigingsscheidsrechters en probeert met iemand te ruilen. Daarvoor is er een totaaloverzicht van alle scheidsrechters van de vereniging. In geval van overmacht (plotselinge ernstige ziekte op de dag zelf en je krijgt niemand te pakken) kun je contact opnemen met de VSC.

Wanneer een wedstrijd van jouw eigen team vervalt, wordt verplaatst of plotseling niet doorgaat (ziekte of weersomstandigheden) dien je ook contact op te nemen met de VSC. Dan kan hij de scheidsrechter waarschuwen.


Beoordeling van regioscheidsrechters

De teams die gefloten worden door nationale en regioscheidsrechters (2e divisie t/m promotieklasse) moeten een beoordeling van deze scheidsrechters invullen. Dat zijn dus Dames 1 en 2 en Heren 2.Dit gaat niet meer op papier, maar via internet (ISSonline). Het invullen is nooit populair maar bedenk wel dat het nodig is om mensen hoger te kunnen laten fluiten! Bovendien worden er boetes gegeven voor het niet invullen van de beoordelingen. Deze boetes worden verhaald op de teams die in gebreke blijven. Laat dat niet nodig zijn, want het is zonde van het geld! Probeer de beoordeling zo objectief mogelijk in te vullen zonder je al veel laten leiden door één of twee missers van de scheidrechter. De teams moeten deze beoordelingen zelf binnen een bepaalde termijn via internet invullen. Op de website van de Nevobo staat een handleiding.


Boetes

De Nevobo legt voor allerlei zaken boetes op: wangedrag tijdens wedstrijden, niet op tijd insturen van wedstrijdformulieren, niet op tijd doorgeven van uitslagen, het verkeerd invullen van de wedstrijdformulieren, het niet (op tijd) verschijnen van scheidsrechters en lijnrechters, het niet invullen van de formulieren voor de beoor- deling van de regioscheidsrechters en het ontbreken van een spelerskaart. Met name het ontbreken van een spelerskaart komt nogal eens voor. Dergelijke boetes worden aan de vereniging opgelegd. Als er sprake is van verwijtbaar gedrag dat voorkomen had kunnen worden, berekent het bestuur de boetes door aan de ver- oorzakers.Wedstrijdkleding
Met ingang van het jaar 2012-2013 zijn we overgegaan tot een nieuw systeem van aanschaf van wedstrijdkleding. De leden dienen zelf een wedstrijdshirt en –broekje aan te schaffen. De vereniging heeft met de sportspeciaalzaak ’t Hoen een regeling getroffen voor de aanschaf van de wedstrijdshirts. De broekjes moet je ook zelf aanschaffen. Ze moeten in ieder geval donkerblauw van kleur zijn. Alleen voor be- paalde teams is er gesponsorde wedstrijdkleding, die eigendom van de vereniging is.
Ballen
Elk seizoen wordt per team door de vereniging een set ballen in bruikleen gegeven. Deze ballen zijn genummerd en geregistreerd. Ook de ballentassen zijn geregis-treerd. Aan het eind van het seizoen dienen de ballen en tassen weer teruggege- ven te worden aan de vereniging. Als niet alle ballen terug gegeven worden, is de vereniging genoodzaakt om kosten in rekening te brengen bij het team dat de bal/tas kwijt is geraakt.
Beachlocatie
Onze beachvelden zijn in de zomermaanden op maandagen beschikbaar voor alle leden vanaf 19.00 uur. Andere dagen zijn ze beschikbaar op aanvraag.

Hiervoor kun je contact opnemen met het dagelijkse bestuur. De velden (inclusief netten) zijn ook te huur voor andere verenigingen en firma’s met of zonder gebruik van faciliteiten. Er kan ook een feestje bij worden gehouden zoals bijvoorbeeld een barbecue. Informatie hierover kan opgevraagd worden bij de beachcommissie.Plaats beachterrein: Tiemeister, Diekmanterrein, tegenover BP-tankstation.
Verzekeringen
De vereniging is via de gemeente Enschede verzekerd voor wettelijke aansprake- lijkheid. Alle mensen die een functie vervullen binnen de vereniging en ook alle leden kunnen een beroep doen op die verzekering. Meer informatie kun je krijgen bij Norbert de Beer. De vereniging heeft geen verzekering voor het vervoer van spelers in particuliere auto’s. De eigenaar/bestuurder van de auto dient daar zelf voor te zorgen. In de regel heeft iedereen een inzittendenverzekering, maar kijk je verzekeringspapieren er even op na. Als dat niet het geval is, is het niet verant- woord om mensen mee te nemen!

Website
Onze vereniging presenteert veel nieuwtjes en informatie via de website www.twente05.nl. Om deze site zo up-to-date mogelijk te houden vinden we het leuk vinden als jullie je teamfoto’s, nieuwtjes en wedstrijdverslagen regelmatig mailen naar webmaster@twente05.nl.


Sportcafé Pathmos

Vacante functies
Penningmeester bestuur vereniging: alle financiële zaken (begroting, jaarreke- ning, boekhouding, betalingen, financiële overzichten etc.) m.u.v. Heren 1.
Penningmeester bestuur stichting: alle financiële zaken (begroting, jaarrekening, boekhouding, betalingen, financiële overzichten etc.) m.b.t. Heren 1.
Voorzitter bestuur stichting: leiding geven aan bestuur stichting, leiding bestuurs- vergaderingen stichting, vertegenwoordigen bestuur stichting bij officiële gelegen- heden
Secretaris bestuur stichting: administratieve taken, zoals regelen vergaderingen, optellen agenda’s, maken verslagen, verzorgen correspondentie, bijhouden archief.
Lid Algemeen Bestuur Vereniging: nader te bepalen taken binnen het vereni- gingsbestuur
Beachcommissie: enkele leden die meehelpen met het beheren van de beach- velden, bijvoorbeeld reserveringen, catering, beheer materialen en organisatie van diverse beachactiviteiten.
Materiaalbeheer: iemand die zich bezig houdt met beheer van de ballen en trainingsmateriaal. Regelt de zaalhuur en heeft de contacten met de gemeente (reserveringen zalen/factuur controle, overleg, klachtenafhandeling, beheer trainingsmateriaal.
Scheidsrechterscommissie (VSK): één of meer personen die de volgende taken op zich willen nemen: regelen scheidsrechters (aanmelding, opleiding, begeleiden en beoordelen van beginnende scheidsrechters), indeling fluitbeurten, aanvragen subsidie.
Technische Commissie Senioren: begeleiding en aanspreekpunt heren- of damesteams.
Wedstrijdleiding: Twee personen, die bij toerbeurt op wedstrijddagen de leiding van de zaaldienst voor hun rekening nemen en het team dat zaaldienst heeft aansturen.
Scheidsrechters: Personen die wedstrijden willen fluiten binnen de vereniging maar ook in de regio of nationaal.
Tellers: Tellers tijdens de wedstrijden van onze teams.
Schrijvers Nationaal Formulier: Schrijvers voor onze teams die nationale of hoog regionaal spelen.
Zaaldienst bij dames 1 en heren 1: mensen die de zaal inrichten voor de wed- strijden van onze topteams, waaronder plaatsen opblaasbare boarding, tafels en stoelen, matten, apparatuur, aanbrengen reclamedoeken, bediening elektronisch scorebord en na afloop alles weer opruimen.
Gastheer/gastvrouw bij wedstrijden heren 1 en dames 1: ontvangst scheids- rechters en andere officials, vertegenwoordigers sponsoren, vertegenwoordigers andere sportverenigingen en de nationale bond.
Heb je interesse in één van deze functies? Stuur dan een e-mail naar

secretaris@twente05.nl


  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina