Volmachtformulier toewijszitting Hierbij verleen ik/verlenen wij, ondergetekende(n)Dovnload 14.31 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte14.31 Kb.

Volmachtformulier toewijszitting

Hierbij verleen ik/verlenen wij, ondergetekende(n),,

kandidaat-koper(s) voor het project Stedelijke Woonkavels 2015, aan de heer/mevrouw(naam) wonende te

(adres), volmacht om mij/ons te vertegenwoordigen op de toewijszitting van het project Stedelijke Woonkavels 2015.

Hierna geef ik/geven wij mijn/onze keuze voor locatie en kavel zoals hierna aangegeven in volgorde van belangrijkheid:In de tabel hieronder vermelden de kandidaat-kopers hun keuze/voorkeur betreffende de 9 loten in volgorde van belangrijkheid, door aan elk lot een cijfer toe te kennen van 1 tot en met 9 (waarbij cijfer 1 de grootste voorkeur weergeeft en cijfer 9 de laagste voorkeur) (N.B.: elk cijfer van 1 tot en met 9 mag slechts één maal worden gebruikt):

Locatie

Lot

punten

Rooigemlaan

3
Spadestraat

1234567
Binnenweg

1
N.B.:

Indien de ondergetekende kandidaat-kopers wensen dat één of meer bepaalde kavels NIET aan hen kunnen worden toegewezen, dienen zij deze kavel(s) in de tabel hierboven te schrappen.

DATUM
KANDIDAAT-KOPER 1

NAAM

HANDTEKENING


KANDIDAAT-KOPER 2

NAAM

HANDTEKENINGsogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent

T: 09 269 69 00 - F: 09 269 69 99 - E: info@sogent.be - W: www.sogent.besogent (voorheen AG SOB) is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en voert het Gentse beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit. /
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina