Voor het Variété (Patrick Bernauw) Voor het VariétéDovnload 231.15 Kb.
Pagina3/4
Datum25.08.2016
Grootte231.15 Kb.
1   2   3   4
HANUSSEN (lacht) Dat zal ik niet ontkennen.
RECHTER Wat hebt u daarop geantwoord?
HANUSSEN Dat hij eerst moest leren spreken. Hij heeft een afschuwelijk accent, moet u weten...
RECHTER Hebt u hem toen voorgesteld spraaklessen te volgen?
HANUSSEN Dat heb ik.
RECHTER Bij u?
HANUSSEN Wie anders kon van hem een redenaar maken, dan de grootste tovenaar van Europa, dan Erik Jan Hanussen? (hij begint nu te spreken en te gebaren in de stijl van Hitler:) Ik heb hem de ronkende zinnen en de theatrale gebaren aangeleerd die ik ook op het podium gebruik. Ik heb hem geleerd hoe een redevoering traag en bedachtzaam van start hoort te gaan, hoe de woorden dan stilaan over de lippen van de redenaar moeten rollen, die nu opgewonden heen en weer begint te springen... en ik heb hem geleerd hoe deze redenaar ten slotte zijn publiek dient te bedelven onder een stortvloed van zinnen!
Fade in: redevoering Hitler met applaus en 'Sieg Heil!'-kreten.


HANUSSEN (strekt theatraal de handen uit) Wanneer u door applaus wordt onderbroken, herr Hitler, moet u theatraal de handen uitstrekken, als om een storm tot bedaren te brengen...
Fade out: redevoering en kreten.
HANUSSEN Nu eens zult u in een alleen voor u zichtbare verte staren, dan weer zult u de gebalde vuisten hoog optrekken of strak de zaal inkijken... (doet het voor) Denk eraan: wàt u zegt, heeft geen belang. De mensen moeten volledig in de ban komen van hoé u het zegt. (als Hitler:) Laat uw stem donderen en beven... Verhinder de mensen na te denken over wàt u zegt, omdat ze zo in beslag genomen worden door de manier wààrop u het zegt. Ze verlangen zowel van een politicus als van een kunstenaar het wonderlijke, herr Hitler. En dat is zowel uw kracht als de mijne. Wij beloven de mensen wonderen!
HANNAH En de wonderen worden nachtmerries.
HANUSSEN (zakt in elkaar) Ik ben geen nazi, geen communist. Ik ben een showman. Ik ben voor het variété, heren! Voor de verscheidenheid!
AANKLA Als showman hebt u het aanbod van een nazi-vereniging aangenomen, die enkele belangrijke optredens voor u heeft georganiseerd.
HANUSSEN Ja.
AANKLA Het contract werd ondertekend door graaf Wolf von Helldorf, de leider van de Berlijnse bruinhemden, de privé-soldaten van Hitler, de SA!
HANUSSEN Jaja.
AANKLA U leende Helldorf bij wijze van dank een grote som geld, waarvoor u van hem een schuldbekentenis kreeg.


HANUSSEN Geldzaken interesseren mij niet, mijnheer de openbare aanklager. Dat hebben ze nooit gedaan. Ik ben een man van visioenen! Ergens in m'n hoofd hoor ik een licht scheurend geluid, moet u weten... Heel zacht, als van een lap zijde. De dingen om me heen zinken dan weg en mijn geest glipt als het ware uit m'n lichaam...
Hij valt slap, zit nu onbeweeglijk.
HANUSSEN Op zo'n moment zie ik de toekomst en lees ik de diepste gedachten van de mensen om me heen, mijnheer de openbare aanklager...
AANKLA Hebt u dan ook de toekomst van graaf von Helldorf gezien, mijnheer Hanussen? Hebt u de diepste gedachten gelezen van de leider van de Berlijnse SA?
Hanussen begint zich over het voorhoofd te wrijven.
HANNAH Wanneer hij uit zo'n trance ontwaakt, wrijft hij zich soms minutenlang krachtig over het voorhoofd. Daarna vertelt hij ons dan wat hij zoal heeft gezien...
HANUSSEN De mensen geloven niet dat ik die kracht wérkelijk bezit... Hoe zouden ze ook? Soms geloof ik het zelf niet eens... Dan denk ik dat het weer een truukje van me is, een truukje dat ik onbewust gebruik...
AANKLA Haha! Dààrom gebruikt u dus al die ingewikkelde truuks! Om het publiek te bedonderen!
HANUSSEN Omdat ik niet écht geloof in mijn eigen capaciteiten als helderziende? Het is mogelijk...
HANNAH (fluistert hem toe) Omdat je denkt méér goochelaar te zijn dan magiër, papa...
HANUSSEN Het is mogelijk...
Licht uit.
ZESDE SCENE


Licht aan. Er weerklinkt een Weense wals.

Op de tonen van de muziek wordt eerst een lichtspel zichtbaar op de wanden en het plafond: fluorescerende sterren, astrologische tekens. Dan verschijnt Hannah, opzij.
HANNAH In de Lietzenburgerstrasse woonden wij in een huis met een plafond waarop fluorescerende sterren en astrologische tekens waren aangebracht. We gaven een feestje toen we dit huis betrokken.
De moeder verschijnt met een dienblad vol hapjes. De grootvorst en de prinses komen al dansend de scène op. Achter hen aan komt Hanussen, met een glas champagne in de hand, geanimeerd babbelend met de zangeres. Van de tegenovergestelde kant zijn de getuigen A. en B. verschenen, glas champagne in de hand, babbelend met elkaar.
HANNAH Er waren Pruisische prinsessen en Russische grootvorsten op aanwezig, evenals bekende acteurs, zangeressen en andere artiesten.
PRINSES (hem voorbij dansend) Herr Hanussen! Hebt u het al gezien?
HANUSSEN Wat gezien, hoogheid?
PRINSES Uw bar!
HANUSSEN (lacht) Uiteraard, hoogheid! Ik heb hem zelf ontworpen!
PRINSES Maar er zitten slangen in! En andere reptielen!
HANUSSEN Ik heb er inderdaad een terrarium in ondergebracht, hoogheid.
VORST (hem voorbij dansend) U bent toch wel een merkwaardig heerschap, herr Hanussen!
HANUSSEN Dank u voor het compliment, heer grootvorst!


De getuigen komen op de voorgrond; ze kijken verbluft om zich heen.
GETUIGE A Ah! Toch wel verbluffend, hé? Net een betoverd kasteel!
GETUIGE B Een toverslot!
De Russische grootvorst en de Pruisische prinses houden op met dansen. De grootvorst richt zich tot Hanussen, die zich verwijdert.
VORST Maar we moeten wel bekennen onder de indruk te zijn van uw euh... toverslot, herr Hanussen. (als hij merkt dat Hanussen al verdwenen is, richt hij zich tot de getuigen) Nietwaar, heren?
HANNAH Net zoals ze onder de indruk zijn van Hitlers succes.
PRINSES (wijst omhoog, in een hoek, en fluistert) Ssst! Daar heb je hem!
GETUIGE A Wie?
PRINSES Hém!
GETUIGE B Is hij er dan ook?
VORST Waar is hij?
PRINSES Men zegt dat hij nauw bevriend is met herr Hanussen!
GETUIGE A Wie?
PRINSES Hij!
ZANGERES Ik zie hem niet.

PRINSES Dààr!
Fade out: muziek.

De prinses wijst omhoog, in een hoek. Allen kijken eerbiedig in die richting, verstommen en verstijven.
HANNAH (kijkt ook) Ik zie vader nog altijd op het balkon verschijnen... in de schaduw van Adolf Hitler... De Führer en zijn profeet... Schouder aan schouder... Erik Jan Hanussen, Adolf Hitler... (sluit krampachtig de ogen)
De moeder rent af. De gasten komen weer tot leven.
ZANGERES Het is een gouden tijd voor helderzienden en waarzeggers.
PRINSES Bent u al eens bij Fatima geweest?
ZANGERES Nee... Vertel op!
PRINSES Een waarzegster die hokt in een kamertje boven een café in de Friedrichstrasse. Dag en nacht beschikbaar voor adviezen op het gebied van de liefde, de zaken en de politiek.
VORST In de winkelwijken van Berlijn pakken de helderzienden het nog commerciëler aan. Ze huren een fatsoenlijk kantoor en houden zich aan de gebruikelijke openingsuren.
ZANGERES (fluistert) Men fluistert dat hij... (kijkt om zich heen) ... microfoons heeft laten installeren...
GETUIGE A Over wie heeft ze het?
GETUIGE B Over Hanussen natuurlijk, stommeling.
PRINSES O God! Néé! Dat kàn niet waar zijn! Dat màg niet waar zijn! (neemt de grootvorst bij de mouw) Welke stommiteiten heb ik hier allemaal al uitgekraamd, hoogheid? Helpt u mij! Kunt u zich nog herinneren welke...

ZANGERES (onderbreekt - mysterieus) In dit huis...
PRINSES (kijkt nerveus om zich heen, neemt de zangeres bij de arm) Waar...? Zeg mij wààr? Wààr?
ZANGERES Geen idee... In ieder geval ook in dit huis... Misschien in die al te dure meubels van hem?
PRINSES (zoekend achter het doek) Achter de donkere gordijnen...?
ZANGERES Hij laat zijn klanten gewoonlijk een tijdje wachten in een sobere wachtkamer. Om de tijd te doden, vertellen ze al eens wat aan de andere klanten. Wanneer ze dan in zijn heiligdom toegelaten worden, weet hij meer over hen dan ze in hun stoutste dromen konden vermoeden.
VORST Dank zij de microfoons?
ZANGERES En dank zij helpers in de wachtkamer, die uiteraard incognito blijven.
GETUIGE A Hij speelt dus blufpoker?
GETUIGE B Ha! Zo is het niet moeilijk!
VORST Hij zal zich nog veel vijanden maken, die Hanussen.
Hannah springt naar voor en roept in de richting waar Hanussen is verdwenen en waar ook 'hem' (Hitler) werd aangewezen.
HANNAH Is het waar, papa, wat je gasten vertelden? Ben jij een charlatan, papa?
Hanussen verschijnt als een duivel uit een doosje. De gasten schrikken.


HANUSSEN Een charlatan, Hannah? Hebben ze gezegd dat ik een charlatan ben? Och ja... waarom niet... (wendt zich tot de gasten) Maar u zult het met mij eens zijn, dames en heren, dat ik in de eerste plaats een goochelaar ben, een toneelspeler, een hypnotiseur! Of niet soms? (als ze niet reageren, met een snelle handbeweging) Een vrijwilliger asjeblief!
PRINSES O nee! Ik niet! Niet ik!
HANUSSEN Waarom niet, mijn waarde prinses? Bent u soms bang voor mij?
PRINSES Ik wil niet dat mij overkomt wat al die jonge actrices is overkomen, in die villa aan de Wannsee, bij graaf Wolf von Helldorf...
ZANGERES Ah, von Helldorf! Jong, knap en losbandig!
GETUIGE A Een aristocraat!
GETUIGE B Leider van de Berlijnse SA!
HANUSSEN (staart de prinses hypnotiserend aan) Wat is er die jonge actrices dan overkomen, in die villa aan de Wannsee, bij mijn goede vriend graaf Wolf von Helldorf, mijn waarde prinses?
PRINSES U trad daar toch op als ceremoniemeester... bij nachtelijke orgieën...?
Hanussen en de prinses beginnen om elkaar heen te cirkelen; hun blikken laten elkaar niet los.
PRINSES U deed het onder hypnose... met mooie jonge actrices...
HANUSSEN Ze deden maar al te graag mee, mijn mooie jonge prinses...
Terwijl zij om elkaar heen te cirkelen, begint de prinses te hijgen en zich, duidelijk sexueel opgewonden, uit te kleden.

PRINSES U dompelde ze onder in een hypnotische sluimer...
HANUSSEN Slaap, kindje, slaap...
PRINSES ... en liet ze de gevoelens demonstreren waartoe een illusoire coïtus hen inspireerde...
Hannah springt tussen hen beiden in. Allen om haar heen: freeze.
HANNAH Werd mijn vader het slachtoffer van één van zijn slachtoffers uit de villa van graaf von Helldorf, aan de Wannsee?
Hannah springt weer weg. Allen komen weer tot leven.

De prinses wordt er zich meteen van bewust dat zij half ontkleed te midden van het gezelschap staat, grist haar kleren bij elkaar en rent snikkend weg. De grootvorst begint kakelend te lachen.
VORST Dat was kostelijk, herr Hanussen! Wérkelijk... kostelijk!
HANUSSEN Is dat zo, hoogheid?
VORST (nog steeds lachend) Waartoe je dat soort dwaze ganzen al kunt inspireren, nietwaar? Kostelijk! Werkelijk! Kostelijk!
HANUSSEN Denkt u dan dat ik alleen macht heb over dat soort dwaze ganzen, hoogheid?
VORST Wat dacht je, Hanussen? Wat dacht je?
HANUSSEN Dan zou ik graag zien dat u gaat kraaien als een haan, mijn waarde grootvorst... (hem fixerend; hypnotisch) Kraaien als een haan... Op mijn teken gaat onze waarde grootvorst kraaien als een haan... Kraaien als een haan, mijn waarde...


De grootvorst gaat in trance en begint op het teken van Hanussen te kraaien als een haan. Enthousiaste reacties van de zangeres en de twee getuigen.
HANUSSEN En nu gaat u loeien als een koe, mijn vriend... Nu wil ik dat u loeit als een koe... Loeit als een koe, mijn vriend... Op mijn teken zult u loeien als een koe.
Hanussen geeft een teken en de grootvorst loeit als een koe. Enthousiaste reacties van de zangeres en de twee getuigen.
HANNAH (tot de zangeres en de getuigen) Vindt u dit amusant? (tot het publiek) En u?
HANUSSEN En als ik in de handen klap, mijn vriend, zult u zich niets meer herinneren... Niet meerdat u hebt gekraaid als een haan, mijn vriend... Niet meer dat u hebt geloeid als een koe... Als ik in de handen klapt, zult u zich niéts meer herinneren van dat alles...
Hanussen klapt in de handen en de grootvorst ontwaakt uit zijn trance. Hij begint te lachen.
VORST Kostelijk! Werkelijk! Héél kostelijk, mijn beste Hanussen!
Hij neemt Hanussen bij de schouder en gaat lachend met hem af. De zangeres en de getuigen gaan eveneens af, druk pratend met elkaar.
HANNAH (tot het publiek) Waarom ik u dit alles toon? Omdat ik mijn vader niet probeer wit te wassen... Het is moeilijk, omgaan met macht... Hoe meer macht je krijgt, hoe sneller je op een verkeerd spoor raakt... (kijkt om, naar waar Hanussen is verdwenen) Ben je ontspoord, papa? Of kan je kleine Hannah je blijven bewonderen? Omdat je mijn papa was, omdat je met een blinddoek voor je ogen allerlei voorwerpen terugvond, omdat je boodschappen in gesloten omslagen ontcijferde, gedachten kon lezen en de toekomst kon zien?


Licht uit..
ZEVENDE SCENE
Licht aan.

Hanussen zit aan een tafel. Hannah staat achter hem.
HANUSSEN In mijn nieuwe nummer zullen de truuks ook eerlijk als truuks worden voorgesteld. Zo zullen de mensen er nog sterker van overtuigd zijn dat de gebeurtenissen die daarna volgen écht zijn.
HANNAH Wat wil je dan precies doen?
HANUSSEN Ik ga een dode oproepen...
HANNAH Dat is de truuk?
HANUSSEN Mmm...
HANNAH En wat is het échte gedeelte?
HANUSSEN De dode gaat een voorspelling doen. Enfin, ík ga een voorspelling doen met de stem van die geest. Een wàre voorspelling. En ze zal zo sinister klinken, dat het publiek ze nooit meer zal vergeten!
HANNAH Geloof je echt dat dit het moment is om met zoiets uit te pakken, papa?
HANUSSEN Er is nooit een beter moment geweest.
HANNAH De nazi's laten er geen twijfel meer over bestaan dat ze weinig goeds ophebben met de joden. En wij zíjn joden.
HANUSSEN Hitler zal ons geen kwaad doen.
HANNAH Nog niet.


HANUSSEN Ik heb hem geleerd hoe hij op een podium moet praten en bewegen. Hoe hij een hele zaal in zijn ban kan krijgen. En niemand weet dat wij joden zijn. Ik ben Erik Jan Hanussen, de beroemde helderziende. Ik ben toch een Deense baron, Hannah? Of niet soms?
HANNAH Je bent bevriend met iemand die ons hààt.
HANUSSEN Ik ben niét met hem bevriend.
HANNAH Maar het lijkt wel zo.
HANUSSEN Ik doe niet aan politiek. Ik ben voor het variété.
HANNAH Je mag niet meer met zijn soort samenwerken, papa.
HANUSSEN Dat doe ik al lang niet meer, Hannah... (trekt haar op zijn schoot) Vandaag of morgen zetten ze dank zij één of andere ingewikkelde intrige de minister van oorlog aan de dijk. Dat is altijd hun grootste vijand geweest. Hij heeft Hitlers privé-legertje ontbonden. Zijn opvolger zal die maatregel wel eens gauw ongedaan maken, want het zal een marionet van de nazi's zijn. Je zult wel zien, Hannah. De poppen zullen nu gauw genoeg aan het dansen gaan.
HANNAH En jij, papa? Wat heb jij daar allemaal mee te maken?
HANUSSEN Ik?... Misschien zal ik... Misschien zal ik de man zijn die de poppen doét dansen, Hannah...
HANNAH (maakt zich van hem los, gaat in een hoek staan, nadenkend - na een pauze) Hoe weet jij dat allemaal van die minister van oorlog en zo, papa?
HANUSSEN Ik weet het.
HANNAH Dat is het soort informatie dat je alleen van hén kunt krijgen.

HANUSSEN Ik speel niet langer een rol... Ik heb ieder detail zorgvuldig geregeld... De geest mag komen... De geest mag nu bezit nemen van mijn lichaam... Hij mag mijn mond gebruiken als zijn spreekbuis...


Terwijl Hanussen in trance gaat en de ogen sluit, dimt het licht op het podium.
HANUSSEN Kom nu maar, geest... Kom nu maar... Ik wacht... Kom nu maar, geest... Kom nu maar... Hanussen wacht op jou... Hanussen staat open voor jou... Gebruik mijn mond als uw spreekbuis en kom nu maar, geest... Kom nu maar... (met een hees blaffende stem, op een militaire toon - verandert ook van houding) Heeft iemand mij soms iets te vragen?
In de zaal staat getuige B. op. Hij krijgt onmiddellijk een spot op hem gericht.
HANNAH (kijkt naar getuige B.) Heeft mijn vader hem betaald om deze rol te spelen?
GETUIGE B Wat zal de nabije toekomst het nieuwe Duitsland brengen?
HANUSSEN (met militaire stem en toon) Nou... Daar heb je bijvoorbeeld onze vredesengel, die ons zo graag onze wapens zou afnemen...Maar dat gebeurt pas met sint-juttemis! En met die meneer zullen wij korte metten maken! Die gaat de laan uit!
In de zaal springt getuige A. op. Spot op hem.
GETUIGE A (tot de zaal) Hij heeft het over de minister! De minister van oorlog die ervoor gezorgd heeft dat de SA werd verboden! De minister zal ten val komen! De nazi's krijgen hun privé-legertje terug!
GETUIGE B (tot Hanussen) Wanneer moet dat gebeuren?


HANUSSEN (met militaire stem en toon - na een lange pauze) Binnen acht... en twintig... dagen...
Spots uit. Meer licht op podium. Hanussen: freeze.
HANNAH Achtentwintig dagen later komt het verrassende bericht dat de minister van oorlog is afgetreden. Een simpel maar doeltreffend complot heeft hem ten val gebracht.
Trommen roffelen. Marstempo. Doodstrommen.
HANNAH In december 1932 is Hitlers toekomst nog onzeker. Hij wil de dictator van Duitsland worden, maar dat lijkt er voorlopig niet in te zitten. In een depressieve bui vraagt hij mijn vader zijn horoscoop te trekken. Op nieuwjaarsdag biedt vader hem schriftelijk een geheimzinnige voorspelling aan.
Hanussen zingt op het ritme van de trommen:
De weg naar het doel is nog geblokkeerd,

uw ware vrienden zijn nog getroubleerd.

Maar in drie dagen, uit drie landen

zal dank zij de bank alles veranderen.
HANNAH Hitler heeft net een uitnodiging ontvangen. Binnen drie dagen wordt hij verwacht op een geheim onderhoud met een hooggeplaatst politicus, in het huis van een bankier.
HANUSSEN:

Op de voorlaatste dag van de nieuwe maan

staat u op een keerpunt, komt de orkaan.

Geen adelaar heeft u de weg kunnen wijzen,

de wereld beeft nu Duitsland zal verrijzen!
HANNAH In het huis van de bankier krijgt Hitler te horen dat hij het hoofd van een nieuwe regering kan worden. Alle socialisten, communisten en joden mag hij verdrijven uit alle leidende posities in het land. Op de voorlaatste dag van de maand, staat hij voor zijn doel en zijn keerpunt.


HANUSSEN:

Op de grond valt alles wat rot is en jood.

Uw vijanden klagen en vallen dood.
HANNAH Dertig januari 1933. Adolf Hitler wordt benoemd tot rijkskanselier en krijgt alle macht in handen. Hij moet alleen nog afrekenen met zijn oudste en gevaarlijkste tegenstanders, en opent dus de jacht op de communisten.
Fade out: trommen.
HANUSSEN Ze hebben het voortdurend over een louterend vuur dat ze zullen ontsteken. Het zal alles verteren wat tot verraad kan leiden. Ze willen iets in brand steken, geloof ik. Maar ik weet niet wàt...
HANNAH Drieëntwintig februari 1933. Mijn vader geeft een voorstelling in een theater, waar heel wat invloedrijke Berlijners aanwezig zijn. Men overhandigt hem brieven waarin vragen worden gesteld, die hij blindelings beantwoordt.
Getuige A. doet Hanussen een blinddoek om. Getuige B. bezorgt hem een omslag. Hij betast de omslag, concentreert zich.
HANNAH Stilte! Papa concentreert zich!
HANUSSEN (prevelend) Meneer Hanussen... Zal ik lid van het parlement worden?
Na een lange pauze rukt Hanussen de blinddoek af en roept:
HANUSSEN Parlementslid!? Maar meneer... Het gebouw waarin ons parlement vergadert, de Rijksdag... Het bestààt niet meer! Vlàmmen! Ik zie vlammen in de koepel! De hemel van Berlijn kleurt vuurrood! De Rijksdag brandt! (zakt op zijn knieën en fluistert) De vraag is alleen... wie stak hem aan?
HANNAH Hebben ze mijn vader dààrom neergeknald?


HANUSSEN De vraag is alleen...
HANNAH Hebben ook de bruinhemden zijn laatste woorden gehoord?
HANUSSEN ... wie stak hem aan?
HANNAH Waren ze bang dat de beroemde ziener zou onthullen dat het de bruinhemden zélf waren die de Rijksdag in brand hadden gestoken?
HANUSSEN Wie stak hem aan...?
HANNAH Waren ze bang dat ze de schuld niet meer in de schoenen van de communisten zouden kunnen schuiven?
HANUSSEN Geen nazi... Geen communist... Ik ben altijd voor verscheidenheid geweest... Voor het variété...
Vier revolverschoten. Hanussen valt omver, naar zijn borst grijpend, alsof hij door kogels wordt doorzeefd. Hannah krimpt ineen.

Getuige A. komt bij het lichaam van Hanussen staan, onderzoekt het.
GETUIGE A (tot Hannah) Uw vader was zo dom geld te lenen aan graaf Wolf von Helldorf. (haalt Hanussens portefeuille uit zijn binnenzak) Hij was zo dom de schuldbekentenissen in zijn portefeuille te bewaren... Als een soort talisman... (opent de portefeuille) De portefeuille is er nog... Maar de schuldbekentenissen zijn verdwenen...
HANNAH Denkt u... Denkt u dat graaf von Helldorf mijn vader heeft vermoord?
GETUIGE A Wie anders? Hij was de leider van de SA. Hij was almachtig.
HANNAH Maar mijn vader werd toch beschouwd als... als een vertrouweling van de Führer?

GETUIGE A Ten onrechte.
HANNAH Zou zelfs iemand als von Helldorf het aandurven een vertrouweling van de Führer neer te kogelen, omdat hij bij hem in het krijt stond?
Getuige B. komt op.
GETUIGE B Uw vader mocht dan wel de hoftovenaar van de nazi's zijn... Toen zij erachter kwamen dat zijn ware naam niet Erik Jan Hanussen was, maar Herschel Steinschneider, was de maat vol! Toen ze uitvisten dat hij geen Deense baron was, maar de zoon van een joodse koopman uit Prossnitz in Bohemen, moésten ze hem wel een kogel in de rug schieten!
HANNAH De vieze jood die hen jarenlang een rad voor de ogen had gedraaid...
GETUIGE B U zegt het.
HANNAH Natuurlijk mocht het niet uitlekken dat een jood hen voor schut had gezet... En daarom gaven ze hem nog gauw een fatsoenlijke begrafenis en voerde de Führer in eigen persoon het woord aan zijn graf...
GETUIGE B Zo is het.
HANNAH Nee, zo is het niét!... Er zijn genoeg gevallen bekend van joodse mannen en vrouwen die té bruikbaar waren voor de nazi's, en van wie ze de afkomst dus grondig hebben weggeschminkt. Mijn vader wàs bruikbaar voor hen... Het probleem was dat hij dat niet langer wílde zijn... Hij was gevaarlijk geworden voor Hitler... Hij had 'm geleerd hoe je een redevoering moest houden... Stel je voor dat het bekend raakte hoe Adolf Hitler zijn succes als redenaar te danken had aan een goochelaar!
GETUIGE A (brullend)Waarom werd Hanussen dan vermoord?

& B.1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina