Voorbeeld Instellingsexamen Toets Engels Spreken A2 (generiek), B1 beroepsspecifiekDovnload 83.02 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte83.02 Kb.

Voorbeeld Instellingsexamen

Toets Engels Spreken A2 (generiek),

B1 beroepsspecifiekVoorbeeld Instellingsexamen 1

Toets Engels Spreken A2 (generiek), 1

B1 beroepsspecifiek 1

1 Voorblad toets Engels Spreken A2/B1 2

2 Informatie voor de kandidaat 3

Toets Engels: Spreken A2 (generiek) en Spreken B1 (beroepsspecifiek) 5

3 Informatie voor de toetsleider 8

4 Instructie toehoorder(s) spreken 9

5 Informatie voor de beoordelaar 10
1Voorblad toets Engels Spreken A2/B1


Kwalificatiedossier

Generiek, gecombineerd met ‘Ondernemer detailhandel’


Examencode

[Unieke code van dit examen]


Sector

Economie


Uitstroomdifferentiatie, Crebo-code

[indien relevant] [Crebo-code]


Niveau

MBO 4


Leerweg

BOL – BBL


Cohort

[schooljaar van start opleiding]


Versie


3.0Taaltaak/toetsopdracht

plus verantwoording

In dit examen worden twee niveaus getoetst in één zitting, met twee aparte opdrachten en twee aparte beoordelingen.


 1. Een presentatie op A2 (generiek)

 2. Een spreekopdracht op B1 (beroepsspecifiek, gerelateerd aan het kerntaak 3, werkproces 2: advies- en verkoopgesprek)
Datum/periode(n) afname

[datum]

[periode]
Tijdsduur


3-5 minuten per spreekopdracht. Totaal 20 minuten per kandidaat.


Auteur

Anette Thijs-Sol


Datum akkoord toetscommissie

[datum]

Beoordelaar

[naam]


Benodigd materiaal

beamer, laptop, usb-stick met Powerpointpresentatie, product


Toegestane hulpmiddelen


Een powerpoint presentatie met per dia maximaal 3 steekwoorden.

Pen en kladpapier om wat op te schrijven tijdens de voorbereiding.
Vervolgbladen


 1. Algemeen voorblad

 2. Informatie voor de kandidaat

 3. Informatie voor de toetsleider

 4. Instructie voor de toehoorder(s)

 5. Informatie voor de beoordelaar

 6. Beoordelingsmodel bij deze toets


2Informatie voor de kandidaat


Naam kandidaat

Cohort


2012

Vaardigheid

SprekenTaalniveau


A2: generiek Engels

B1: beroepsspecifiek Engels voor kwalificatie Ondernemer detailhandel
Datum examen

Tijdstip examen
LocatieDuur

3 – 5 minuten per spreekopdracht. Totaal 20 minuten.


Toetstaken/

opdrachten

 1. Presentatie houden over (stage) bedrijf

 2. Spreekopdracht waarin je een product verkoopt

Hulpmiddelen

 • computer/beamer + usb-stick

 • product

 • Powerpoint presentatie met maximaal drie steekwoorden per dia

 • Pen en kladpapier
Op te leveren

Audio-opname van:

 1. Presentatie (A2)

 2. Spreekopdracht (B1)


Maximaal te halen score


12 punten voor A2 en 12 punten voor B1

(zie Drie-punts beoordelingsformulier)
Minimaal te behalen score om te slagen

6 punten voor A2 en 6 punten voor B1

(zie Drie-punts beoordelingsformulier)Naam beoordelaar
Uitslag/herkansingJe krijgt de uitslag van dit examen binnen 10 werkdagen. Je hebt recht op 1 herkansing voor toetstaak 1 en/of 2 in de eerstvolgende examenweek.

Beoordeling

Toetstaak 1 wordt beoordeeld Inhoud en taalniveau A2 met behulp van het Drie-punts beoordelingsformulier.
Bij inhoud moet je 12 punten noemen.

 1. Groet de toehoorders (1)

 2. Introduceer jezelf (1)

 3. Beschrijf je (stage)bedrijf. Noem minimaal 5 punten. (5)

 4. Geef je mening. Noem minimaal 2 positieve punten + 2 verbeterpunten (4)

 5. Zorg voor passende afsluiting (1)

De inhoudelijke kenmerken worden als volgt beoordeeld:

Noem je alle 12 inhoudelijke kenmerken, dan krijg je 2 punten

Noem je 9 – 11 inhoudelijke kenmerken, dan krijg je 1 punt

Bij minder dan 9 inhoudelijke kenmerken krijg je 0 punten.


Toetstaak 2 wordt beoordeeld op Inhoud en taalniveau B1 met behulp van het Drie-punts beoordelingsformulier.
Bij inhoud moet je 9 punten noemen.


 1. Give a description of your product. Mention five characteristics. Use the picture for inspiration of product characteristics. (5)

 2. Give a demonstration of the possibilities for application (1)

 3. Explain why a customer should buy this product. Mention at least three arguments. (3)

Noem je alle 9 inhoudskenmerken dan krijg je 2 punten

Noem je 7 of 8 inhoudskenmerken dan krijg je 1 punt.

Bij minder dan 7 inhoudskenmerken krijg je 0 punten.


De beoordeling van taalniveau Spreken A2 of B1 bestaat uit de volgende 5 aspecten:

 1. Woordenschat en woordgebruik

 2. Grammaticale correctheid

 3. Vloeiendheid

 4. Coherentie (samenhang)

 5. Uitspraak

Per aspect kan 0,1 of 2 punten worden behaald.


Toets Engels: Spreken A2 (generiek) en Spreken B1 (beroepsspecifiek)


Voorbereiding Toetstaak 1

Je hebt twee weken voorafgaand aan het examen schriftelijk de volgende opdracht van je docent gekregen: 1. Verzamel algemene informatie over je stagebedrijf

 2. Maak een powerpoint-presentatie over je stagebedrijf waarin je minimaal 5 punten verwerkt. Zorg dat je een mening hebt zodat je 2 positieve en 2 verbeterpunten kunt noemen. Per dia mogen er niet meer dan drie woorden of uitdrukkingen op je powerpoint-presentatie staan. Neem deze presentatie mee op een usb-stick.

Tijdens het examen krijg je twee minuten de tijd om je voor te bereiden.Toetstaak 1 Een presentatie over je (stage)bedrijf
Situatie

This week a partner school from Birmingham, UK is visiting your school. During this visit you are going to give a presentation about your (internship) company.

Deze week is een partnerschool uit Birmingham, UK bij jullie op bezoek. Je houdt tijdens dit bezoek op school een korte presentatie over je (stage) bedrijf.

Opdracht


 1. Greet your audience.

 2. Introduce yourself.

 3. Describe your company. Mention at least five points.

 4. Your opinion. Mention two positive things and two points of improvement.

 5. Use an appropriate closure.

Speaking time: a minimum of three minutes.

 1. Groet de toehoorders

 2. Introduceer jezelf

 3. Beschrijf je (stage)bedrijf. Noem minimaal 5 punten.

 4. Geef je mening. Noem minimaal 2 positieve punten + 2 verbeterpunten

 5. Zorg voor passende afsluiting


Spreektijd: minimaal 3 minuten.

Voorbereiding Toetstaak 2

Je hebt twee weken voorafgaand aan het examen schriftelijk de volgende opdracht van je docent gekregen: 1. Kies een product van jouw (stage)bedrijf waar je veel van weet. Neem dit mee naar het examen. Zorg dat je het product uitgebreid kunt beschrijven en een verkooppraatje kunt houden.

Tijdens het examen krijg je twee minuten de tijd om je voor te bereiden.Toetstaak 2 Spreekopdracht waarin je een product verkoopt
Situatie

You are attending the International Springfair in Birmingham, UK. You have to try to sell your product.Opdracht

 1. Give a description of your product. Mention five characteristics. Use the picture for inspiration of product characteristics.

 2. Give a demonstration of the possibilities for application (use)

 3. Explain why a customer should buy this product. Mention at least three arguments.

Speaking time: a minimum of three minutes.Example product description:


Einde toets!

3Informatie voor de toetsleider


Algemeen


De toets bestaat uit twee onderdelen:

 • een presentatie over (stage)bedrijf van de kandidaat (A2)

 • een monoloog waarin kandidaat een product verkoopt (B1).

Rol


De toetsleider:

 • zorgt voor benodigd materiaal

 • zorgt voor voldoende meubilair

 • zorgt voor audio-opname

 • legt de twee delen examen uit aan de kandidaat

 • bewaakt de tijd (voorbereiding ,start en afronding monoloog en presentatie

 • voorziet de beoordelaar van de informatie beoordelaar

 • geeft de kandidaat na afronding presentatie enkele minuten de tijd om zich voor te bereiden op de monoloog

 • is tevens toehoorder
Locatie

Eisen inrichting locatie


Tafel, laptop, beamer, audio-opname apparaat. Stoelen. Gesloten, rustige ruimte.


Duur afname


Minimaal 3 minuten per onderdeel. Als het veel langer uitloopt (tot maximaal 2 minuten uitloop) grijpt de toetsleider in en vraagt om af te ronden. Reken voor het totale examen 20 minuten, inclusief de voorbereidingstijd per opdracht en het installeren van de software.


Benodigd materiaal1. presentatie: laptop, beamer en usb-stick met Powerpoint.
2. Monoloog : Product

Toegestane hulpmiddelen


Een powerpoint presentatie met per dia maximaal 3 steekwoorden.

Aandachtspunten • De toetsleider ziet erop toe dat de kandidaat de presentielijst getekend heeft.

 • Tijdens de presentatie worden geen vragen gesteld. Na afloop kan de toetsleider nog een enkele vraag stellen over de presentatie .

 • Start de audio-opname met het inspreken van de datum, de naam van de toetsleider en de naam van de kandidaat.4Instructie toehoorder(s) spreken


Algemeen

 • Je luistert naar een presentatie van een student over zijn (stage)bedrijf.

 • Je luistert naar een monoloog waarin kandidaat een product verkoopt
DuurMinimaal 3 en maximaal 5 minuten per onderdeel.

Totaal per kandidaat 20 minuten.Situatie


Zie informatie kandidaat.

Opdracht

Zie informatie kandidaat.


Rol

De toetsleider is als toehoorder aanwezig.


Locatie


Lokaal

Beoordeling

Zie Informatie kandidaat en Informatie beoordelaar.

Als toehoorder heeft u geen rol in de beoordeling.
Aandachtspunten


Na afloop van de presentatie kan de toehoorder nog een enkele vraag aan de kandidaat stellen.5Informatie voor de beoordelaar


Eisen beoordelaar

Om dit examen te kunnen beoordelen, moet u aantoonbaar competent zijn als beoordelaar Engels.


Duur


De spreekopdrachten duren elk minimaal 3 en maximaal 5 minuten

VoorbereidingVooraf leest u de Informatie voor de kandidaat volledig door en concentreert u zich op de beoordelingscriteria.

Benodigd materiaal


Voor kandidaat:

1. Computer/beamer + usb-stick met presentatie

2. Product
Voor de beoordelaar: het examen van de kandidaat (opdrachten, het audio bestand of live aanwezigheid) + 3-punts beoordelingsformulieren A2 en B1 Spreken. Een apparaat om de audiobestanden na te luisteren.Toegestane hulpmiddelen voor de kandidaat


 • computer/beamer + usb-stick

 • product

 • Powerpoint presentatie met maximaal drie steekwoorden per dia
SituatiesZie Informatie kandidaat

OpdrachtenZie Informatie kandidaat

Beoordeling

Toetstaak 1 wordt beoordeeld Inhoud en taalniveau A2 met behulp van het Drie-punts beoordelingsformulier.
Bij inhoud moet de kandidaat 12 punten noemen.

1. Groet de toehoorders (1)

2. Introduceer jezelf (1)

3. Beschrijf je (stage)bedrijf. Noem minimaal 5 punten. (5)

4. Geef je mening. Noem minimaal 2 positieve punten + 2

verbeterpunten (4)

5.Zorg voor passende afsluiting (1)
De inhoudelijke kenmerken worden als volgt beoordeeld:

Noemt de kandidaat alle 12 inhoudelijke kenmerken, dan krijgt hij 2 punten

Noemt de kandidaat 9 – 11 inhoudelijke kenmerken, dan krijgt hij 1 punt

Bij minder dan 9 inhoudelijke kenmerken krijgt hij 0 punten.


Toetstaak 2 wordt beoordeeld op Inhoud en taalniveau B1 met behulp van het Drie-punts beoordelingsformulier.
Bij inhoud moet je 9 punten noemen.

1.Give a description of your product. Mention five characteristics. Use the picture for inspiration of product characteristics. (5)

2.Give a demonstration of the possibilities for application (1)

3.Explain why a customer should buy this product. Mention at least three arguments. (3)


Noemt de kandidaat alle 9 inhoudskenmerken dan krijgt hij 2 punten

Noemt de kandidaat 7 of 8 inhoudskenmerken dan krijgt hij 1 punt.

Bij minder dan 7 inhoudskenmerken krijgt hij 0 punten.
De beoordeling van taalniveau Spreken A2 of B1 bestaat uit de volgende 5 aspecten:

1. Woordenschat en woordgebruik

2. Grammaticale correctheid

3. Vloeiendheid

4. Coherentie (samenhang)

5. Uitspraak


Per aspect kan 0,1 of 2 punten worden behaald.


Uitslag/herkansingDe kandidaat krijgt de uitslag van dit examen binnen 10 werkdagen. De kandidaat heeft recht op 1 herkansing voor toetstaak 1 en/of 2 in de eerstvolgende examenweek.


Voorbeeld instellingsexamens: Engels Spreken A2/B1 – Generiek/Beroepsspecifiek – CINOPDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina