VoorbeeldbriefDovnload 6.81 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte6.81 Kb.

Voorbeeldbrief: annulatie aankoop

Onderneming

Naam


Functietitel

Straat + nummer

Postcode Plaats
Onderneming

Voornaam + naam ontvanger

Straat + nummer

Postcode Plaats

Plaats, Datum


AANGETEKEND
Betreft: Annulering bestelling – bestelbon n° nummer bestelling

Geachte heer/mevrouw naam van de contactpersoon,

Via deze weg wens ik mijn bestelling dd datum met als bestelbonnummer nummer bestelbon te annuleren.
De voorziene leveringsdatum van datum is inmiddels met anderhalve maand overschreden en ondanks onze herhaalde verzoeken om feedback, krijgen wij nog steeds geen zicht op een exacte leveringsdatum.
Wij begrijpen dat u zelf op informatie van uw leverancier wacht en geen duidelijkheid heeft op de situatie, maar dit neemt niet weg dat onze afspraak niet werd nageleefd. Met deze brief deel ik u dan ook mee dat ik van de aankoop afzie.

Gelieve mij binnen de 10 dagen mijn reeds betaalde voorschot van 250 EUR, terug te storten op rekening nummer.

Steeds tot uw beschikking voor bijkomende informatie, groet ik u vriendelijk,

Voornaam Naam


Functie Onderneming
[Handtekening]De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina