Voorbereidende processtappen (154)Dovnload 202.39 Kb.
Pagina5/5
Datum18.08.2016
Grootte202.39 Kb.
1   2   3   4   5

4.4Productkostenverzamelaars creëren


Gebruik

Met deze stap creëert u de productkostenverzamelaar.U moet deze activiteit alleen uitvoeren, als u het volgende scenario wilt uitvoeren: Serieproductie (149)Deze stap kan alleen uitgevoerd worden, als productkostenplanning geactiveerd is. 1. Open de IMG (transactiecode SPRO), kies het menupad Controlling Productkostencontrolling Productkostenplanning Basisinstellingen voor de artikelcalculatie Elementenschema definiëren
  of
  open de activiteit rechtstreeks via transactiecode OKTZ.

Procedure

 1. Open de transactie met de volgende navigatiemogelijkheid:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Logistiek Productie Serieproductie Stamgegevens Productkostenverzamelaar Collectieve invoer

Transactiecode

KKF6M

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Productkostencontroller

(SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Gebruikersrolmenu

Productkostencontrolling Productkosten planning Meerdere productkostenverzamelaars voor productieversies creëren

 1. Voer in het scherm Collective invoer productkostenverzamelaars voor productieversies de volgende waarden in:

  Veldnaam

  Gebruikersactie en waarden

  Vestiging

  1000

  Ordersoort

  YBMR

  Alleen art. Uit serieprod.

  Select

 2. Kies Uitvoeren.

 3. Kies Terug.


4.5Voorcalculatie voor de productkostenverzamelaar


Gebruik

Met deze stap creëert u voorcalculatie voor de productkostenverzamelaar.U moet deze activiteit alleen uitvoeren, als u het volgende scenario wilt uitvoeren: Serieproductie (149)Deze stap kan alleen uitgevoerd worden, als productkostenplanning geactiveerd is. 1. Open de IMG (transactiecode SPRO), kies menupad Controlling Productkostencontrolling Productkostenplanning Basisinstellingen voor de artikelcalculatie Elementenschema definiëren
  of
  open de activiteit rechtstreeks via transactiecode OKTZ.

 2. Controleer op het scherm View Elementenschema wijzigen: overzicht of het elementenschema Y1 (BP Cost Component Layout) bestaat.

Procedure

 1. Open de transactie met de volgende navigatiemogelijkheid:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Financiële administratie → Controlling → Productkostencontrolling → Kostendrageradministratie → Periodieke productcontrolling → Planning → Calculatie voor productkostenverzamelaar

Transactiecode

MF30

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Productkostencontroller

(SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Gebruikersrolmenu

Productkostencontrolling Productkosten planning Creëren van voorcalculatie voor productkostenverzamelaar

 1. Voer in het scherm Voorcalculaties voor productkostenveramelaars creeren de volgende gegevens in:

  Veldnaam

  Omschrijving

  Gebruikersactie en waarden

  Commentaar

  Calculatiedatum

  Voer de datum van vandaag in.  Voorbeeld

  Vestiging
  1000
 2. Kies Uitvoeren.


4.6Planningsmarkering instellen


Gebruik

Procedure

 1. Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Logistiek Productie Behoefteplanning Planning Totaalplanning Als achtergrondjob

Transactiecode

MDBT

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Productieplanner

(SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Gebruikersrolmenu

Productie Achtergrondjob inplanning Totaalplanning via job 1. In het scherm Planningsmarkeringen opbouwen:varianten kiest u Variant.

 2. Voer in het dialoogvenster ABAP: Varianten in het veld Variant creeren Y1000 in en kies Verder.

 3. Selecteer in het scherm Varianten: schermtoewizing de rij Full screen en kies vervolgens Continue.

 4. Voer in het scherm Varianten verzorgen de volgende gegevens in:

  Veld

  Value

  Vestiging

  1000

 5. Kies Attributen.

 6. Voer in het scherm Variantattributen in het veld Omschr. MRP Plant 1000 in.

 7. Kies Opslaan.

 8. Kies Terug.

 9. In het scherm Planningsmarkeringen opbouwen:varianten kiest u Direct starten.

U kunt de resultaten controleren door Inplanningen weergeven te kiezen. Selecteer een gegeven en kies Resultaten. De inhoud van de spoolopdracht wordt getoond. 1. Herhaal bovenstaande stappen voor vestiging 1100 en creëer variant Y1100.


4.7Routings: artikelupdate


Gebruik

Met deze activiteit actualiseert u seriegrootteafhankelijke indelingsgegevens in de artikelstamrecord (massaverwerking)Procedure

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Logistiek Productie Stamgegevens Routings Extra Artikelstam Artikelstam indelen

Transactiecode

CA97

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Constructie

(SAP_NBPR_ENGINEER_S)Gebruikersrolmenu

Constructie → Stamgegevens → Artikelstam → Artikelstam actualiseren 1. Voer in het beginscherm plant 1000 in en schakel het aankruisvakje Artiekstam direct actualiseren in.

Voer in het beginscherm een artikelnummer of een productieleider in. Wanneer u de productieplanner zonder een artikel invoert, kunt u alle artikelen voor de gegeven planner gelijktijdig actualiseren. 1. Kies Verder. De artikelen worden op de achtergrond geactualiseerd.

Resultaat

Indelingsgegevens in de artikelstam worden bijgewerkt met routinginformatie.


4.8Materiaalbehoefteplanning (MRP) uitvoeren


Gebruik

Met deze activiteit kunt u een job voor een periodieke MRP-run creëren en plannen.Indien u uw oplossing activeert, inclusief de demostamgegevens, maakt de MRP-run transactiegegevens in het systeem (bijvoorbeeld aanvragen tot bestellen en planorders). Het gevolg is dat de nummerbereiken van deze objecten niet langer initieel zijn.Procedure

 1. Open de activiteit met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

Optie 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Logistiek Productie Behoefteplanning Planning Totaalplanning Als achtergrondjob

Transactiecode

MDBT

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

Productieplanner

(SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Gebruikersrolmenu

Productie Achtergrondjob inplanning Totaalplanning via job 1. Op het scherm Totaal planning:varianten kiest u Variant.

 2. Voer in het dialoogvenster ABAP: Varianten in het veld Variant creeren Y1000 in en kies Create.

 3. Selecteer in het scherm Varianten: schermtoewijzing de rij Full screen en kies vervolgens Verder

 4. Voer in het scherm Varianten verzorgen de volgende gegevens in:

  Veld

  Value

  Verwerkingscode

  NEUPL

  Vestiging

  1000

  ATB creëren

  1

  Leveringsplanindelingen

  3

  Planningslijst creëren

  1

  Planningsmodus

  3

  Indeling

  2

  Planningsdatum  Artikelijst weergeven

  Geselecteerd

  Parallelle verwerk.

  Selected (this needs to be selected only if you do parallel MRP processing)

 5. Kies Attributen.

 6. Voer in het scherm Variantattributen in het veld Omschr. MRP Plant 1000 in.

 7. In het scherm en de rij Objecten van selectiescherm – Plannungsdatum kiest u Selectievariable D met F4-help en Naam variabele Huidige datum met F4-help

 8. Kies Obslaan.

 9. Kies Terug.

 10. Selecteer de variant in het scherm Totaalplanning: Varianten en kies vervolgens Inplannen

 11. Op het scherm Totaalplanning inplanning: starttijd kiest u Periodiek inplannen.

 12. Selecteer weeks in het dialoogvenster Periodeduur en kies vervolgens Creeren.

 13. Herhaal bovenstaande stappen voor vestiging 1100 en creëer variant Y1100.

Resultaat

U hebt een job voor een MRP-run gecreëerd en gepland.In plaats van een job voor elke vestiging te creëren, kunt u één job voor alle vestigingen creëren. Gebruik in dit geval scope of planning YB01 en vul het veld plant niet in.


4.9Index Ontbrekende onderdelen creëren


Gebruik

Dit rapport creëert de Index Ontbrekende onderdelen op basis van reserveringen en afhankelijke behoeften. Het rapport is alleen nodig om het informatiesysteem voor ontbrekende onderdelen te gebruiken (transactie CO24).Procedure

 1. Open de transactie met een van de volgende navigatiemogelijkheden:

SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC-menu

Tools ABAP Workbench Ontwikkeling ABAP Editor

Transactiecode

SE38

Optie 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via gebruikersrol

Gebruikersrol

IT-beheer (professionele gebruiker)

(SAP_NBPR_IT_ADMIN_S)Gebruikersrolmenu

IT-beheer → Beheer → ABAP workbench → ABAP editor

 1. Voer programma PPCOXPR1 in en kies Uitvoeren (F8).

Resultaat

De index is gecreëerd en het verslag wordt weergegeven. Als het rapport al was uitgevoerd, bevat het verslag een informatiebericht.


5Bijlage

5.1Processtappen storneren


Calculatierun creëren

Transactiecode (SAP GUI)

CK44

Stornering:

Calculatierun verwijderen

Transactiecode (SAP GUI)

CK44

Gebruikersrol

Productkostencontroller

(SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Gebruikersrolmenu

Productkostencontrolling Productkosten planning Calculatierun verwijderen

Commentaar

Belangrijk: verwijder een calculatierun alleen als de berekeningen niet nodig zijn.Standaardcalculatie vrijgeven en voorraad herwaarderen aan begin van nieuw boekjaar

Transactiecode (SAP GUI)

CK40N

Stornering:

N.v.t.

Transactiecode (SAP GUI)

N.v.t.

Gebruikersrol

Productkostencontroller

(SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Gebruikersrolmenu

Productkostencontrolling Productkosten planning Calculatierun bewerken

Commentaar

Zodra een standaardprijs is vrijgegeven, worden de voorraden geherwaardeerd en is het haast onmogelijk om deze te wijzigen. Hiertoe zou u de opgave van de standaardcalculatie moeten verwijderen, een nieuwe calculatie creëren, deze markeren en vrijgeven.Artikelstam wijzigen - Routings: artikelupdate

Transactiecode (SAP GUI)

MM02

Stornering:

Artikel wijzigen

Transactiecode (SAP GUI)

MM02

Gebruikersrol

Dienstverlener

(SAP_NBPR_SERVAGENT_S)Gebruikersrolmenu

Serviceafhandeling Beheer van technische objecten Artikel Artikel wijzigen

Commentaar

Transactie CA97 actualiseert seriegrootteafhankelijke indelingsgegevens in de weergave werkindeling en verwijdert de seriegrootteonafhankelijke indelingsgegevens (veld: In-house production)

U kunt de gegevens wijzigen en zo nodig de wijziging nadien weer ongedaan maken.1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina