VoorkeurshoudingDovnload 15.05 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte15.05 Kb.

Voorkeurshouding

Er zijn diverse mogelijkheden om tijdens de verzorging van uw kind het ontstaan van een voorkeurshouding te voorkomen en een al bestaande voorkeurshouding tegen te gaan. Het voordeel hiervan is dat uw kind zich symmetrisch kan ontwikkelen en het ontstaan van een (scheef) afgeplat achterhoofd wordt voorkomen.

 

Algemeen

Sinds 1992 wordt geadviseerd baby’s op de rug te slapen te leggen. Dit advies heeft er voor gezorgd dat er jaarlijks veel minder kinderen overlijden aan wiegendood.

Voor veel baby’s van een paar weken oud is het moeilijk om in rugligging zelf het hoofdje naar links of naar rechts te draaien. Ze zullen blijven liggen zoals ze in hun bedje worden neergelegd. Als ze steeds met het hoofdje naar dezelfde kant gedraaid in bed liggen, kan dit ertoe leiden dat het achterhoofdje aan één kant platter wordt. Er zijn ook kinderen die wel hun hoofdje kunnen draaien, maar die dat om een of ander reden bij voorkeur steeds naar dezelfde kant doen. Ook deze kinderen kunnen een afgeplat achterhoofd ontwikkelen. Bij een klein aantal kinderen is al vanaf de geboorte een voorkeurshouding aanwezig. 

Het hoofdje groeit de eerste drie maanden het snelst en de schedel is dan nog zacht. Uw baby loopt daarom in deze eerste maanden het grootste risico op een afgeplat hoofdje als hij een voorkeurshouding ontwikkelt. Deze afplatting heeft overigens geen invloed op de gezondheid of de hersengroei van uw kind, maar veel ouders ervaren het als een cosmetisch probleem. 
Uitgangspunten zijn

 • laat de baby ervaren wat recht liggen is

 • stimuleer dat de baby het hoofd naar de niet-voorkeurskant draait.

 
Wat kunt u doen?
LEG UW BABY ALS HIJ WAKKER IS REGELMATIG OP DE BUIK. Al is het maar even. Blijf dan wel in de buurt.

Als uw baby op de buik ligt, kan hij het hoofdje veel makkelijker draaien dan wanneer hij op de rug ligt.
In bed:

 • draai als de baby op zijn rug ligt het hoofdje voorzichtig naar de niet-voorkeurskant. Lukt dit niet als de baby wakker is, probeer het dan nog eens als hij slaapt

 • leg de baby zó in zijn bedje dat het licht van de niet-voorkeurskant komt. Dit kan door het bedje om te draaien of andersom op te maken

 

Bij het verzorgen:

 

Bij het op schoot houden:

 • houd de baby zó op schoot dat uw gezicht en uw stem zich bevinden aan de niet-voorkeurskant.

 • zet uw voeten op een bankje en leg de baby recht voor u op uw bovenbenen, met zijn voetjes tegen uw buik.

 

Bij het voeden:

 • als u borstvoeding geeft, wisselt u automatisch de houding van uw kind.

 • als u flesvoeding geeft is dat niet zo vanzelfsprekend. Let er op dat u dan ook afwisselt. Leg uw kind zó dat hij naar de niet-voor-keurskant moet kijken of leg hem recht voor u, op uw bovenbenen, zodat hij recht naar voren moet kijken om u te zien.

 

Bij het dragen:

 • als u de baby tegen u aan houdt met zijn hoofdje tegen uw schouder, kunt u het hoofdje draaien naar de niet-voorkeurskant.

 • als u de baby op uw arm draagt, wissel dan links en rechts af.

 • Als u de baby op een andere manier draagt, bijv. in een draag-zak, zorg er dan voor dat het hoofdje naar de niet-voorkeurskant gedraaid is.

 

In een wipstoeltje of maxi-cosi:

 • leg de baby op jonge leeftijd niet te lang in een stoeltje. Als de baby jong is kan hij zijn hoofdje nog niet zelf draaien. Hij heeft de neiging onderuit te zakken en het hoofd gaat naar de voorkeurskant.

 • zet een eventueel stoeltje zó dat de baby recht naar voren moet kijken om u te zien.

 

In de box:

 • leg de baby elke dag een paar keer op de buik, met de armen naar voren, steunend op de ellebogen. Laat hem daarbij ook eens naar uw gezicht kijken, ga er vóór zitten. Blijf in de buurt als de baby op de buik ligt.

 • u kunt de baby ook op de zij leggen, met de armen gestrekt naar voren zodat hij niet op de buik draait. Om te voorkomen dat hij op de rug draait kun u een handdoek-rol achter zijn rug leggen. Blijf in de buurt.

 • hang speeltjes op borsthoogte recht boven de baby of iets aan de voorkeurskant. Leg opvallend speelgoed en speelgoed waar geluid uit komt aan de niet-voor-keurskant. Bedenk waar het licht vandaan komt en bedenk welke kant uw kind op moet kijken om u te zien. Hang eventueel een donkere handdoek aan de voorkeurskant van uw baby, zodat het totaal oninteressant voor hem is om die kant op te kijken.

 

Vaak zijn de activiteiten, benoemd in deze folder, voldoende om een voorkeurshouding op te heffen. Soms is een voorkeurshouding hardnekkig en moeilijk te corrigeren. Het kan dan wenselijk zijn de hulp van een kinderfysiotherapeut te vragen. 
Meer informatie

Aarzel niet om bij vragen over uw kind of over deze folder contact op te nemen met het CJG in uw woonplaats.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina