Voornaam: AchternaamDovnload 15.83 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte15.83 Kb.
AANMELDINGSFORMULIER VOLLEYBAL CLUB HOOFDDORP 2016 – 2017 *
Voornaam:

Achternaam:

□ M / □ V

Straat/Huisnummer:


Geboortedatum:

Postcode:


Telefoon nr:

Woonplaats:


E-mailadres:

Beroep:


IBAN:

Ik geef mij hierbij op als lid van VCH per …………………………………………..…………………..…


Ik heb al eerder gespeeld bij vereniging: ……….…..…………Positie: …………… Klasse: …………

Nr spelerskaart: ………………


Ik train mee met groep (soort, dag, tijd) …………………………………………………………………..
De contributie bedraagt per heel seizoen:

 • Senioren 1e klasse en hoger (op 30-9: 18 jaar of ouder) € 262,00

 • Senioren overig geen competitie / competitie (op 30-9: 18 jaar of ouder) € 166,00 / € 243,00

 • Recreanten geen competitie / competitie € 138,00 / € 160,00

 • Zitvolleybal € 185,00

 • ABC-jeugd regionaal (op 30-9: 12 t/m 17 jaar) € 203,00

 • ABC-jeugd overig geen competitie / competitie (op 30-9: 12 t/m 17 jaar) € 135,00 / € 191,00

 • DEF-jeugd (mini’s) geen competitie / competitie (op 30-9: nog geen 12 jaar) € 135,00 / € 188,00

 • Extra Training € 115,00

 • Extra Training (H1/D1) € 87,00

Nieuwe leden betalen éénmalig € 12,50 administratiekosten


Ik verplicht mij hierbij tot het betalen van contributie, welke verschuldigd is voor de rest van het seizoen dat loopt tot medio april 2017. Ik betaal mijn contributie via:

 • factuur

 • automatische incasso (graag bijgevoegde machtiging invullen)

Opzeggen lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie voor 1 juni 2017.


Door middel van deze inschrijving ga ik akkoord met de gedragscode, statuten en huishoudelijk reglement van VCH, welke zijn te downloaden van de site www.vchoofddorp.nl
of op te vragen bij de secretaris.

Datum: ………………………….. Handtekening: …………………………………...

(indien jonger dan 18 jaar, naam en handtekening ouder)
Paraaf TC: ………………………

*graag het aanmeldingsformulier inleveren bij de desbetreffende Technische Commissie

DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING
Naam: Volleybal Club Hoofddorp

Adres: Montreallaan 22

Postcode: 2152 KH Woonplaats: Nieuw-Vennep

Land: Nederland Incassant ID: NL62ZZZ405945170000

Kenmerk machtiging: Lidnummer
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Volleybal Club Hoofddorp om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Volleybal Club Hoofddorp.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem

hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naarde voorwaarden.
Deze automatische incasso zal worden beëindigd door schriftelijke opzegging of door opzegging lidmaatschap.
Naam: …………………………………...…………………………………...…………………………………...
Adres: …………………………………...…………………………………...…………………………………...
Postcode: …………………………………....….Woonplaats: …………………………………...……………
IBAN: …………………………………………


Datum: ……………….................................. Handtekening: ………………………………....................De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina