Voorschriften AbbekerkDovnload 7.68 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte7.68 Kb.


Voorschriften Abbekerk

Aan het besluit verbind ik de volgende voorschriften:

- de standplaats(en) moet door u zelf worden ingenomen in overeenstemming met de op de aanvraag vermelde bestemming.

- afstand, overdracht of ruiling van standplaats is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verkregen van burgemeester en wethouders;

- u mag niet eerder met de opbouw van de attractie(s) beginnen dan na aanwijzing van de standplaats door een lid van de Stichting Behoud Nederlandse Kermissen.

U mag 2 dagen voor aanvang kermis na 07.00 oprijden.

. Wanneer u eerder in Abbekerk aankomt, kunt u parkeren bij de tennisbaan aan de Plantsoenstraat. U moet ervoor zorgen dat de entree naar de hoofdingang van het Dorpshuis vrij blijft voor bezoekers aan de huisarts en de tandarts.

- de attractie(s) mogen op de kermisdata geopend zijn van:

15.00 uur tot 01.00 uur in Abbekerk;

- de attractie(s) moet(en) in ieder geval tot 22.00 uur verlicht zijn;

- u mag als te winnen prijzen geen (nep)wapens, messen, voor ontploffing bestemde voorwerpen en dergelijke uitreiken, ongeacht de leeftijd van de klant;

- de afbouw van de attractie(s) moet gereed zijn op

De woensdag na de kermis voor 12.00 uur in Abbekerk;

- u moet de standplaats(en) en de naaste omgeving schoonhouden en schoon achterlaten;

- de gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, ontstaan door gebreken aan de attractie(s) of door welke oorzaak dan ook, zowel tijdens het opbouwen, het afbreken, als het gebruiken van de attractie(s) tijdens de kermis;

- u mag de pakwagens e.d. niet op een hinderlijke wijze, noch voor omwonenden noch voor kermisgangers, op het kermisterrein stallen, met uitzondering van het opbouwen en afbreken. Tijdens de kermisdagen moet u de pakwagens e.d. stallen op de door burgemeester en wethouders aangegeven locatie. Het stallen mag geen hinder veroorzaken aan omwonenden, verkeersdeelnemers en kermisgangers;

- u moet maatregelen treffen om de veiligheid van het publiek te waarborgen;

- u mag op de standplaats(en) of in de directe omgeving daarvan, op straffe van tijdelijke of gehele sluiting van uw inrichting(en), geen naar ons oordeel voor anderen hinder veroorzakende toestellen en/of apparaten bezigen of gebruiken.


Algemene voorschriften

Daarnaast moet u de volgende algemene voorschriften in acht nemen:  • u moet alle eventuele aanwijzingen, gegeven door politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) en/of medewerk(st)ers van de gemeente stipt opvolgen;

  • hulpdiensten moeten altijd vrije doorgang krijgen; zo nodig worden lopende activiteiten stilgelegd;

  • u bent aansprakelijk voor schade aan eigendommen van derden. Ik adviseer u daarom voor dit evenement een WA-verzekering af te sluiten;

  • u moet voldoende maatregelen treffen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden door het gebruik van de vergunning schade lijden;

  • de gemeente kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die uit het verlenen van deze vergunning mocht voortvloeien;

  • de gemeente behoudt zich het recht voor om tussentijds nieuwe voorschriften te stellen, bovenstaande voorschriften te wijzigen of aan te vullen;

  • bij niet nakoming van de gestelde voorschriften wordt deze vergunning geacht niet te zijn afgegeven.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina