Voorstelling SpeelgroenDovnload 45.95 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte45.95 Kb.
Voorstelling Speelgroen

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege stimuleert jeugdverenigingen om hun terrein op een avontuurlijke, kindvriendelijke en ecologische manier in te richten. Zo kunnen kinderen en jongeren in hun vertrouwde omgeving de natuur ontdekken en beleven.


De 15 laureaten uit de eerste oproep Speelgroen worden op 13 maart 2010 in de kijker gezet. Daarnaast worden alle Vlaamse jeugdverenigingen opgeroepen om deel te nemen aan de tweede oproep Speelgroen.
Speelgroen mikt op 3 aspecten:

  • Meer en beter groen! Het speelterrein wordt natuur- en milieuvriendelijk aangelegd en beheerd.

  • Meer speelkansen! Het speelterrein wordt avontuurlijker.

  • Participatie! Kinderen en jongeren krijgen inspraak in het ontwerp en worden betrokken bij de uitvoering.Samenwerkingsverband
Het project Speelgroen van de Vlaamse overheid werd uitgewerkt door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos.
Voor de opmaak van de ontwerpen werd een samenwerking opgezet met de hogescholen die in Vlaanderen de bacheloropleiding landschaps- en tuinarchitectuur aanbieden, namelijk de Hogeschool Gent en de Erasmushogeschool Brussel.

Bij de Vlaamse hogescholen is er veel aandacht voor maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening. Zo wordt deze structureel ingebed in alle opleidingen en op alle niveaus. Met name de opleiding landschaps- en tuinarchitectuur is een open opleiding die veel mogelijkheden biedt voor maatschappelijke dienstbaarheid.

Zowel de Erasmushogeschool Brussel als de Hogeschool Gent behandelt elke vraag naar maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening positief en constructief. Onderzoeksonderwerpen, projecten en eindwerken met een breed maatschappelijk of sociaal belang krijgen daarbij de prioriteit.

Door de deelname aan ‘Speelgroen’ wil deze opleiding de studenten de kans geven zich in te zetten voor de ‘echte’ wereld rondom hen zodat ze al doende ook nuttige beroepservaring opdoen en een band onderhouden met het werkveld.


Voor de begeleiding van de lokale jeugdgroepen op terrein wordt een beroep gedaan op organisaties met de nodige kennis en ervaring. Deze opdracht werd bij de eerste oproep uitgevoerd door de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) vzw. De projecten uit de tweede oproep zullen door medewerkers van GREEN vzw begeleid worden.

Project Speelgroen
Kinderen en jongeren staan open voor natuur! Wie het geluk heeft gehad om tussen het groen op te groeien, kent er ook de waarde van en zal er later verstandig mee omgaan.
Het project Speelgroen brengt de natuur dichter bij kinderen en jongeren. En dat is nodig, want het contact met de natuur verwatert. Kinderen en jongeren komen – in een steeds meer verstedelijkt Vlaanderen – in hun nabije leefomgeving steeds minder in aanraking met natuur. Het zijn nochtans net die ervaringen die ervoor zorgen dat ze een band ontwikkelen met de natuur.
Jeugdbewegingen zijn samen met de gezinstoestand dé plaatsen bij uitstek die bijdragen tot het buitenschools sociaal leren van kinderen en jongeren. Een doordacht vergroende omgeving zal zowel bewust als onbewust bijdragen tot betere ecologische inzichten en meer betrokkenheid.
Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege wil jeugdverenigingen stimuleren en ondersteunen om hun terrein op een avontuurlijke, kindvriendelijke en ecologische manier in te richten. Zo kunnen kinderen en jongeren in hun vertrouwde omgeving de natuur ontdekken, beleven en als een belangrijk onderdeel van het leven ervaren.

Speelgroen wil  • Meer speelkansen! Het speelterrein wordt avontuurlijk en bespeelbaar.

  • Meer kwalitatief groen! Het speelterrein wordt natuur- en milieuvriendelijk aangelegd en beheerd.

  • Participatie! Leden krijgen inspraak in het ontwerp en worden betrokken bij de uitvoering.

Een natuurrijk terrein waar kinderen vrij kunnen spelen levert belangrijke stimulansen voor de ontwikkeling van kinderen, zowel op emotioneel, intellectueel als sociaal vlak. Kinderen exploreren de ruimte, ze gebruiken alle zintuigen, verzamelen informatie, werken samen om een constructie te maken, ... De vindingrijkheid, creativiteit en verbeelding van kinderen wordt gestimuleerd. Hun nieuwsgierigheid wordt aangescherpt.


Door het contact met de natuur ontstaat een betrokkenheid en verbondenheid met die natuur. Kinderen leren dat natuur niet ver weg is, bekend van op de televisie of van bedreigde diersoorten op posters, maar dat het iets is uit hun directe omgeving. Zo leren ze de eigen natuurlijke omgeving appreciëren en respecteren en laten deel uitmaken van hun levenscultuur.
Naast de positieve aspecten voor de ontwikkeling van kinderen, heeft spelen in de natuur ook een invloed op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Vanzelfsprekend zorgt actief bezig zijn en ravotten in de natuur voor voldoende beweging en frisse lucht. Uit onderzoeken blijkt ook dat natuur een matigende uitwerking heeft op stress en de gevolgen daarvan. Een groene omgeving heeft een rustgevend effect, leidt tot een betere concentratie en kan ook de symptomen van ADHD reduceren.
Eerste projectoproep

In februari 2009 werd een eerste oproep gelanceerd. Maar liefst 132 lokale jeugdgroepen dienden toen een inschrijvingsformulier in. Een deskundige jury, met experts uit zowel het jeugdwerk als de natuursector en ontwerpers, heeft alle dossiers beoordeeld. De volgende selectiecriteria werden gehanteerd:  • In welke mate kan de inrichting zorgen voor méér en beter groen?

  • In welke mate kunnen er meer speelkansen gecreëerd worden voor de kinderen?

  • In welke mate wordt iedereen betrokken bij het project?

De jury selecteerde volgende vijftien projecten:Naam jeugdvereniging

Gemeente

Chiro Zwijndrecht vzw

Zwijndrecht

1ste FOS Sea-scouts Lange Wapper

Antwerpen-Linkeroever

Scouts Sint-Gummarus + Gidsen OLV van Vlaanderen

Mechelen

Scouts Hellegat

Niel

Chiro St-Willibrordus Eisder-Dorp

Maasmechelen

KLJ Hoeleden

Hoeleden

Scouts en gidsen Sjim AKABE Gent

Gent

KSA Kastaar + Chiro Kadol + Speelpleinwerking Olsene

Zulte

Gidsen Sint-Lucia

Oostakker

Speelpleinwerking Adegem

Adegem

Chiro Malderen

Malderen

Scouts Gudrun-Elckerlyc Diependaal

Herent

Chiro Pimpernel

Westvleteren

KSA Globetrotters Woesten + speelplein 't Ravottertje

Woesten

Speelpleinwerking Zonnestraal + KSA/VKSJ

Diksmuide

Begin september 2009 gingen deze vijftien proefprojecten van start. Een procesbegeleider volgt de projecten van dichtbij op, begeleidt de jeugdgroep bij de inspraakmomenten van de leden, maakt de jongeren wegwijs in het aanvragen van de nodige vergunningen, enzovoort


Studenten en docenten van de bacheloropleiding landschaps- en tuinarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel en de Hogeschool Gent maakten een ontwerp en een beplantingsplan.
Voor de uitvoering van het ontwerp krijgen de jeugdverenigingen steun van het Agentschap voor Natuur en Bos: gratis plantgoed (bomen en struiken) en technische begeleiding bij het aanplanten. Enkele projecten kunnen bovendien genieten van een extra financiële ondersteuning voor inrichtingswerken.
Op 11 februari 2010 kwam de jury samen om de vijftien lopende projecten en hun ontwerpen te bespreken. In overleg werden zeven groepen geselecteerd. Volgende groepen krijgen een extra subsidie van maximaal 7.000 euro:


Naam jeugdvereniging

Gemeente

1ste FOS Sea-scouts Lange Wapper

Antwerpen-Linkeroever

Scouts en gidsen Sjim AKABE Gent

Gent

KSA Kastaar + Chiro Kadol + Speelpleinwerking Olsene

Zulte

Gidsen Sint-Lucia

Oostakker

Speelpleinwerking Adegem

Adegem

Chiro Malderen

Malderen

Chiro Pimpernel

Westvleteren

De projecten worden afgesloten met een plantdag, een feestelijk evenement voor de jeugdgroep, buren, ouders, … De procesbegeleider helpt met een ludieke inkleding van de dag en geeft speltips voor beheer en onderhoud achteraf.


Meer info over deze vijftien projecten, de ontwerpen, foto’s … via http://speelgroen.lne.be

Tweede projectoproep en praktijkboek
Op 1 februari 2010 lanceerde Joke Schauvliege, minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur de tweede oproep Speelgroen. Elke Vlaamse jeugdvereniging met een lokale werking en een buitenterrein en elke gestructureerde speelpleinwerking kan vóór 30 april 2010 een inschrijvingsformulier indienen.
Er worden opnieuw vijftien projecten geselecteerd. De winnaars worden bekendgemaakt einde juni 2010. Met deze vijftien groepen wordt eenzelfde traject afgelegd zoals zopas beschreven.
Meer info over wat de jeugdgroepen mogen verwachten en wat van hen verwacht wordt via http://speelgroen.lne.be
Na afloop van deze projecten worden de resultaten en ervaringen gebundeld in een praktijkboek. Dit praktijkboek moet andere jeugdverenigingen motiveren om zelf aan de slag te gaan.

Intermezzo
Zelf een wilgenhut maken
Met wilgentakken kan je makkelijk zelf allerlei constructies maken, zoals een tunnel of een hut. Een wilgenconstructie is voor kinderen een leuke plaats om te spelen, zich te verstoppen, om even alleen te zijn en tot rust te komen, …
De beste periode voor het bouwen van een wilgenconstructie is maart-april. Steek wilgentenen in de grond volgens de gewenste vorm. Steek de takken minimaal 30 cm in de grond.

Vlecht de takken op de gewenste hoogte in elkaar. Zet ze her en der vast met een stukje binnenband.


Om de wand dicht te maken kun je takken horizontaal vlechten of kleinere takken in de grond steken (tussen de grotere in).

De takken die in de grond zitten, gaan wortelen en zullen in het voorjaar blad krijgen. De takken zullen, wanneer de grond vochtig genoeg is, gewoon doorgroeien. Die twijgen kun je weer vlechten of snoeien.

In een dichte hut komt weinig licht binnen. Er zal dus geen natuurlijke begroeiing zijn. Als bodembedekking kan je houtsnippers strooien.


Persinfo
Patrick Verstuyft

Woordvoerder van Vlaams minister Joke Schauvliege

0475 51 56 05

persdienst.schauvliege@vlaanderen.be


Contactpersonen

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Communicatiedienst

Diana Leuci

02 553 80 44

0473 91 71 08


Projectcoördinatie

Hilde Van Lancker

02 553 82 24

speelgroen@lne.be

http://speelgroen.lne.be

Agentschap voor Natuur en Bos
Communicatiedienst

Dirk Demeyere

02 553 81 13

Hogeschool Gent
Communicatiedienst

Johan Persyn

09 243 33 41

0475 54 94 16


Bacheloropleiding landschaps- en tuinarchitectuur

Harlind Libbrecht

0496 40 04 68

Erasmushogeschool Brussel
Communicatiedienst

Dorien Brouwer

02 559 02 57
Bacheloropleiding landschaps- en tuinarchitectuur

Pol Ghekiere0479 77 41 92


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina