Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de fod financiënDovnload 26.18 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte26.18 Kb.


Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD FinanciënProces 78: KennismanagementVersie gevalideerd door de stuurgroep van 23 mei 2006

Oorspronkelijk document in het Nederlands opgesteld


1.1.Proces Kennismanagement (78)

1.1.1.Bestaansreden

1.1.1.1.Definitie


Het proces 'Kennismanagement' staat in voor het strategisch beheren van de kennisomgeving om de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

De kennisomgeving omvat niet alleen het kennisbeheersysteem (databank) maar tevens het ontwikkelen van een cultuur hoe met kennis wordt omgegaan. Dit omvat ondermeer het systematisch creëren, verwerven, synthetiseren, leren delen, kapitaliseren en gebruiken van inzichten en ervaringen.

Het proces 'Kennismanagement' wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de staf- en lijndiensten die verantwoordelijk zijn voor de creatie, contributie en gebruik van bronnen van informatie.

1.1.1.2.Doelstellingen


De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • Bepalen van de strategische doelstellingen van kennisbeheer

 • Bewaken van de consistentie van de operationele doelstellingen van het proces ‘Informatie’ met de strategische doelstellingen van kennisbeheer

 • Sturen en coördineren van de kennisomgeving en uitwerken van het juridisch referentiekader waarbinnen de kennisomgeving zal uitgebouwd worden

 • Uitwerken van regels rond specifieke aspecten van kennisbeheer (bijv. deontologie, privacy, integriteit, archivering, enz.)

 • Stimuleren van een “kenniscultuur”


1.1.2.Omschrijving1.1.2.1.Activiteitenblok 1: Identificeren van de kennisbehoeften


In kaart brengen van de aanwezige kennis en de tekorten aan kennis.

Taken :


 • Inventariseren van de aanwezige kennis en expertise (senior gegevensbeheerder)

 • Identificeren van domeinen met een tekort aan kennis (senior gegevensbeheerder)

 • Nagaan van de oorzaken van een tekort aan kennis (senior gegevensbeheerder)


1.1.2.2.Activiteitenblok 2: Bepalen van de strategie voor kennisbeheer


Vanuit de geïdentificeerde kennisbehoeften en vanuit de globale organisatiestrategie een coherente strategie voor kennisbeheer uitwerken.

Taken :


 • Bepalen van de noden voor kennisbeheer (senior projectbeheerder)

 • Opstellen van de strategie voor kennisbeheer (senior projectbeheerder)

 • Opstellen van actieplannen voor kennisbeheer (senior projectbeheerder)

 • Communiceren van de strategie voor kennisbeheer (senior projectbeheerder)


1.1.2.3.Activiteitenblok 3: Beheren van de kennisomgeving


Het conceptueel uitdenken, opzetten, uitwerken, administratief beheren en actualiseren van alle facetten van de kennisomgeving.

Taken :


 • Stimuleren communities (kennisbeheerder)

 • Promoten organisatiebrede taxonomie (kennisbeheerder)

 • Ondersteunen door het accrediteren van experten (kennisbeheerder):

   • Regels opstellen voor het accrediteren van experten en expertengroepen

   • Stimuleren van een cultuur om te participeren als expert binnen de kennisomgeving

 • Uitwerken van het beleid en procedures rond specifieke aspecten van kennisbeheer (bijv. archivering, deontologie, privacy, enz) (kennisbeheerder)

 • Begeleiden van de uitvoering van actieplannen voor kennisbeheer (kennisbeheerder)

 • Evalueren kennisbeheer en introduceren van kennisprogramma’s (bijv. e-learning) (kennisbeheerder)


1.1.2.4.Activiteitenblok 4: Veranderingsmanagement voor kennisbeheer


Realiseren van een nog meer kennisgedreven organisatie door het ontwikkelen van een cultuur om efficiënt en doelgericht met kennis om te gaan.

Taken :


 • Bepalen van het veranderingsmanagement programma (veranderingspromotor)

 • (Doen) uitvoeren van het veranderingsmanagement programma (veranderingspromotor)

 • Monitoren en bijsturen v/h veranderingsmanagement programma (veranderingspromotor)


1.1.3.Overzicht proceselementen

1.1.3.1.Startschot

Naam startschot

Permanente nood aan kennisbeheer

Feedback op het kennisbeheer

Strategische beleidsbeslissing

Innovatieve technologieën

1.1.3.2.Resultaat

Naam Resultaat

Efficiënt en doelmatig kennisbeheer

Nieuwe cultuur rond kennisgebruik en kennisdeling

1.1.3.3.Input

Naam Input

Interface

Kennis, informatie, expertise,…

Alle processen

Strategische en operationele principes inzake kennis-management

Proces 'Strategie en Planning'

Feedback van proces Informatie (+ radarfunctie)

Proces ‘Informatie’

Richtlijnen FOD P&O

Extern (FOD P&O)

Vragen van klanten of gebruikers

Proces 'Klantenbeheer'

Proces 'Gebruikersondersteuning'Aanbod van nieuwe en aangepaste interne instrumenten

Proces 'Interne dienst-verleningsmodellen'

Analyseresultaten over prestaties

Proces 'Prestatiebeheer'

1.1.3.4.Output

Naam Output

Interface

Strategische aanpak van kennis

Alle processen en in het bijzonder het proces ‘Strategie en Planning’

Uitvoeringsstrategie

Proces ‘Informatie’

Antwoord op vraag van klanten of gebruikers

Proces 'Klantenbeheer'

Proces 'Gebruikersondersteuning'Proces ‘Informatie’

Beheersregels rond het beheer van kennisinstrumenten

Alle processen

Acties rond veranderingsmanagement

Proces ‘Veranderingsmanagement’
Voorstudie - Implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina