Voorwoord Lang leve gezond!Dovnload 224.54 Kb.
Pagina1/9
Datum22.08.2016
Grootte224.54 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Gratin Definitief

VoorwoordLang leve gezond!


Tijdens ouder worden, veranderd er veel in ons dagelijks leven. Het pensioen komt eraan, de kinderen gaan het huis uit, we hebben voortaan een zee van tijd. Onze bezigheden gaan er anders uitzien. Maar ook in ons lichaam verandert er een en ander. De leesbril moet mee naar de supermarkt en soms kunnen we maar niet op een bepaalde naam komen. Stilaan worden onze botten wat fragieler en onze spieren wat minder krachtig. Onze conditie staat minder scherp en onze eigen speklaagjes kunnen al wat dikker liggen.

Ouder worden is puur natuur, maar met een gezonde, gevarieerde voeding en voldoende lichaamsbeweging kunnen we voorkomen dat dit natuurlijke proces onnodig snel verloopt.


Long live healthy!

During aging, there are many changes in our daily live. The pension is coming, the children leave home, and we have now plenty of time. Our activities will be different. But also in our body will change a thing. The glasses have to come with us to the supermarket and sometimes we can not get to a particular name. Gradually, our bones as fragile muscles and less powerful. Our condition is less sharp and our own bacon thicker layers may all lie.

Aging is natural, but with a healthy, varied diet and plenty of exercise we can prevent this natural process unnecessarily fast.Bewerkingen ongedaan makenAlpha
Inhoudsopgave


Voorwoord 2

Lang leve gezond! 2

Het Parfum 4

Voeding en senioren 6

Tot groot plezier... 6

Proteïnen 8

Vetten 9

Vitaminen en mineralen 9

Dranken 9

Fruit 10


Welk evenwicht? 10

Om jeugdig en gezond te blijven 12

Let op je gewicht 12

Voeding voor ouderen Verder op 11 maart 2013 14

De vreugde van gezond eten en het gezond ouder worden 14

Eten met gedachten 14

Tips voor het maken van goed gebalanceerde maaltijden. 19

Overwinnen van obstakels voor gezond eten. 20

Tips om je te houden aan je aanpassingen. 22

Voedingsproblemen bij ouderen 24


Het Parfum


Tijdens de koffiepauze in het atrium ging het gesprek over een boek ‘het Parfum’ van Patrick Süskinds. Collega Valentijn Callenfels gaf hierbij aan dat als er een boek zou zijn dat je moest hebben gelezen het zeker op ging voor dit boek. Na de koffie ben ik meteen naar het winkeltje voor in de school gestapt en heb het boek blind besteld voor mijn vrouw Tineke.
’s Avonds tijdens het diner vertelde mijn Tineke over enkele collega’s die hadden verteld over een boek die je absoluut moest hebben gelezen’, ik wist gelijk om welk boek het ging.
During the coffee break in the atrium, goes the conversation about a book "Perfume" by Patrick Süskinds. Colleague Valentijn Callenfels told that if there’s a book you would have to read it certainly was for this book. After the coffee I went straight to the schoolshop and ordered the book blindly for my wife Tineke.
In the evening during the dinner Tineke told me about some colleagues who were told about a book that you absolutely should have read, "I knew that moment direct which book it was.

Enkele jaren later werd dit boek ‘Perfume: The Story of a Murderer’ verfilmd. De beelden in de film zijn prachtig en het blijft een meeslepend verhaal: de weesjongen Jean-Baptiste Grenouille houdt zich staande in de achterbuurten van het 18e-eeuwse Parijs, komt door zijn unieke reukvermogen in de leer bij de uitgerangeerde parfumeur Baldini en helpt hem aan de heerlijkste parfums. Maar Grenouille is daardoor niet verzadigd. Hij trekt naar Grasse, het mekka van de geuren, waar hij het ultieme parfum wil samenstellen. Daarvoor heeft Grenouille onconventionele ingrediënten nodig: hij wil het lichaamsvet van mooie maagdelijke meisjes conserveren om zo de ultieme parfum te creëren.


Some years later, became the book 'Perfume: The Story of a Murderer' filmed. The images in the film are beautiful and it remains a compelling story: the orphan boy Jean-Baptiste Grenouille holds its ground in the slums of the 18th-century Paris, is due to his olfactory sense he was apprenticed to the Parisian perfumist Baldini and helps him to make the most loveliest perfumes. But Grenouille is not satisfied. He travels to Grasse, the Mecca of scents, where he wants to build the ultimate perfume. For that reason Grenouille need some unconventional ingredients: he wants to reduce the body fats of beautiful virgin girls to essential oils for the ultimate, cannibalised eau de parfum.
Hoewel Tykwer als regisseur de nodige fantasie in zijn films stopt, zijn sommige scènes wel erg ongeloofwaardig en kitscherig. Bijvoorbeeld als Grenouille in een paar seconden complexe parfums creëert of wanneer een dorpsplein vol mensen hem aanbidt om zijn goddelijke parfum. Niettemin is de film beslist een aangename zintuiglijke ervaring.
Although Tykwer as director puts the necessary fantasy in his films, some scenes are very unreliable and kitschy. For example when Grenouille creates in a few seconds the most complex perfume and when a village square full of people worship him for his divine perfume. Nevertheless, the film is certainly a pleasant sensory experience.
Toch is er een scene in de film die mij nog het meest triggert, of eigenlijk twee: De eerste scene is als Jean-Baptiste wordt geboren midden op de markt. In die tijd heerste er in de steden een voor ons moderne mensen een onvoorstelbare stank. De straten stonken naar mest, de binnenplaatsen stonken naar urine, de trappenhuizen stonken naar vuns hout en rattenkeutels. Het boek wijdt er een halve pagina aan om het beeld te versterken, en wees blij dat de openingsscene van de film geurloos is. Jean-Baptiste’s moeder laat na de geboorte achter de viskraam hem meer voor dood dan levend achter en gaat er vandoor om zich te wassen. Een actie die ze moet bekopen met de doodstraf als ze wat later wordt opgepakt en tijdens het verhoor bekent en zonder meer toegeeft dat ze het ding beslist had laten creperen.
Yet there is one scene in the movie that triggers me the most, or rather there are two: The first scene is when Jean-Baptiste was born in the middle of the market. At that time there was for us modern people in the cities an unimaginable stench. The streets stank of manure, the courtyards stank of urine, the stairwells stank of musty wood and rat droppings. The book dedicates half a page to display to reinforce the image, and be glad that the opening scene of the film is odourless. Jean-Baptiste's mother leaves him more dead than alive behind after his birth behind the fish stall and runs off to wash. An action that she should pays later with a death penalty when she is arrested and confessed during interrogation and without admitting that the thing they had decided to die.
In het boek is bovengenoemde passage nauwelijks meer dan 1 pagina, gelukkig in de film is het meer uitvergroot. Hier begint Jean-Baptiste langzaam te ontwaken en wordt er gedetailleerd in gegaan op elke geursensatie die hij waarneemt. Hij neemt een zwerm vliegen waar die tussen de rotte ingewanden van de afgesneden vissenkoppen hun eieren leggen, ruikt de bedorven lucht van de straat en neemt elke andere geur van de markt in zich op. Een fantastisch schouwspel ontvouwt zich in de eerste meters van de film. Scene twee die mij triggert is vlak voor hij bij Baldini (meesterlijk vertolkt door Dustin Hoffman) in de leer gaat, zich voorstelt als de beste neus van Parijs en voor het eerst op gevoel een bekende parfum samenstelt. Tien minuten later een kopie heeft gecreëerd van “Amor en Psyche” van meesterparfumeur Péllisier.
In the book is the passage above scarcely more than one page, happy in the film its more magnified. Here begins Jean-Baptiste slowly waking up and is gone into detail on each fragrance sensation he perceives. He takes a swarm of flies that between the rotten guts of the severed fish heads to lay their eggs, smell the foul air of the street and take any other fragrance on the market. A fantastic spectacle unfolds in the first meters of the film. Scene Two triggers me just before he Baldini (masterfully played by Dustin Hoffman) in the doctrine goes, introduces himself as the best olfactory sense in Paris and for the first time composes a familiar perfume. Ten minutes later, a copy is created of "Cupid and Psyche" by master perfumist Pellisier.
Wat nu als je als kok over deze gave zou kunnen beschikken? Begrijp mij goed het gaat misschien een beetje ver, maar stel? Zou het voor een kok niet mooi zijn als je de scheidslijn tussen een mooie culinaire creatie en “Amor en Psyche” kunt vertalen naar iets geweldigs op het bord! Ofwel net als Grenouille aan de slag met het creëren van het ultieme gerecht, de essentie van schoonheid en vitaliteit zelf.
What if you as a cook could have this gift? Understand me well it might go a bit too far, but what? Would it not be nice for a cook when the dividing line between a beautiful culinary creation and "Amor and Psyche" can translate into something great on the plate! Either as Grenouille started with creating the ultimate tribunal, the essence of beauty and vitality itself.
Zou dat niet een prachtig eindresultaat zijn voor het project Gratin.
Would that not be a wonderful outcome for the project Gratin.
http://sidebmag.com/2011/11/30/book-vs-film-perfume-the-story-of-a-murderer/


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina