Voorwoord (maximaal ½ pagina)Dovnload 16.3 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte16.3 Kb.

Format ADVIESRAPPORT nul-energiehuis

Groep


,

Voorwoord (maximaal ½ pagina)
In een voorwoord kun je informatie opnemen die niet tot het eigenlijke onderwerp van het rapport behoort:

 • gegevens over de schrijver (=projectgroep);

 • informatie over het kader waarin het rapport tot stand is gekomen (=projectopdracht);

 • dankwoord begeleidende docent bij afstuderen.

Een voorwoord is het enige onderdeel van het rapport dat persoonlijk mag zijn en waarin je persoonlijke voornaamwoorden mag gebruiken.
Bijvoorbeeld:

Graag bedanken wij de heer … voor zijn medewerking voor het vinden van de juiste informatie over …..

Inhoudsopgave


 • Nummers van hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen

 • Titels van de hoofdstukken

 • Literatuurlijst

 • Bijlagen

Samenvatting (maximaal 1 pagina)
Maximaal 1 A4-tje over de inhoud van het rapport.

Een samenvatting moet zelfstandig leesbaar en volledig zijn.


NOTA BENE: deze samenvatting schrijf je altijd als laatste!

Veel lezers komen niet verder dan de samenvatting, omdat ze alleen de hoofdlijnen willen weten. Voor anderen is het een eerste oriëntatie, op grond waarvan ze besluiten wel of niet verder te lezen.

Een samenvatting dient een sterk verkorte en begrijpelijke weergave te zijn van wat behandeld is. Er staat geen enkel nieuw gegeven in ten opzichte van de rapportinhoud. Een samenvatting moet zelfstandig leesbaar èn volledig zijn.

Kern (maximaal 6 pagina’s)
De kern van het rapport bestaat uit genummerde hoofdstukken, die zijn onderverdeeld in paragrafen.
Blijf zakelijk in de formulering; vermijd het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden.
Hoofdstuk 1: Inleiding

 • Aanleiding van het onderzoek

 • Probleemstelling = hoofdvraag

 • Toelichting hoe de hoofdvraag in het rapport wordt beantwoord

 • Afbakening van het onderwerp met randvoorwaarden en uitgangspunten


NOTA BENE: dit deel moet overeenstemmen met de offerte uit week 2.

Hoofdstuk 2

Analyse van het probleem


NOTA BENE: gebruik voor dit deel de Energie Consumptie Analyse.

Hoofdstuk 3

Onderzoek


NOTA BENE: gebruik voor dit deel de experimenten en de factsheets Energie Besparingsopties.

Hoofdstuk 4

Selecteren van de onderzoeksresultaten


NOTA BENE: gebruik voor dit deel de Energiebesparingsscan.

Hoofdstuk 4

Conclusie en aanbevelingen met argumenten.Literatuurlijst
In een literatuurlijst geef je een overzicht van alle gebruikte literatuur alfabetisch geordend op auteursnaam.
Voorbeelden titelbeschrijving van
- boek van één auteur

naam, voorletters auteur (geen academische titels), jaartal tussen haakjes, titel van het boek gecursiveerd, druk (als het niet de eerste is), plaats, uitgeverAuteur (jaar), Titel boek. druk. plaats: uitgever
- boek van meerdere auteurs

alleen de eerste drie namen worden genoemd (soms alleen de eerste met vermelding van (red.), gevolgd door e.a.


- tijdschriftartikel

Auteur (jaar), Titel van het artikel. Naam tijdschrift en jaargang. pp.
- artikel uit een boek

Auteur (jaar), Titel van het artikel. In: titel boek. druk. plaats: uitgever. pp.
- internetbronnen

verwijzingen naar internet op dezelfde wijze als ‘gewone’ literatuurbeschrijvingen. Bij internet vooral van belang wanneer het materiaal is geraadpleegdAuteur (jaar). Titel. versienummer (indien vermeld). compleet internetadres. datum. (indien geen datum vermeld, noteer dan de datum waarop het document is geraadpleegd)

Ontbreekt de naam van de auteur dan begint de beschrijving met de titel van het werk.NOTA BENE: in de tekst van de kern moet altijd verwezen worden naar de geraadpleegde bronnen. Dit doe je als volgt: (auteursnaam, jaartal, aanduiding pagina’s of website)

Bijlagen
Bijlagen vormen een uitstekend middel om de kern van het rapport overzichtelijk te houden. Als regel kun je aanhouden: informatie (berekeningen, tekeningen e.d.) even groot als een A4 of groter dan een A4 als bijlage opnemen. Een voorwaarde is wel dat de tekst zonder gebruikmaking van de bijlage een begrijpelijk geheel vormt.

Bijlagen moeten zelfstandig leesbaar zijn; zij zijn geen deel van de kern van het rapport.

In het rapport heb je de plicht naar de bijlage te verwijzen naar de plaats in de tekst waar de bijlage verduidelijkt of illustratief werkt.

Bijlagen worden op zichzelf doorgenummerd (Romeins cijfer) en voorzien van een titel.Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina