Vrij verkeer: Europese Commissie publiceert studie over integratie van eu-burgers in zes stedenDovnload 32.48 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte32.48 Kb.Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 februari 2014Vrij verkeer: Europese Commissie publiceert studie over integratie van EU-burgers in zes steden

De meeste EU-burgers die naar een ander EU-land trekken, zijn relatief jong, hebben werk en verhuizen voor een betere baan. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde, onafhankelijke studie over het effect van het recht van vrij verkeer in de EU. In de studie worden zes Europese steden onder de loep genomen met een multinationale bevolking (zie bijlage 1-2): Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Praag en Turijn. De studie wijst uit dat de instroom van jonge EU-burgers in de actieve leeftijd voor alle zes steden positieve economische gevolgen heeft gehad. In Turijn blijken de belastingafdrachten van buitenlanders bijvoorbeeld netto 1,5 miljard EUR winst te hebben opgeleverd (zie bijlage 3). De studie laat ook zien dat de nieuwkomers tekorten op de lokale arbeidsmarkt opvangen, voor groei in nieuwe sectoren zorgen en een tegenwicht bieden voor de vergrijzing. Mobiele burgers blijken vaak overgekwalificeerd voor hun baan, krijgen soms minder betaald en hebben niet altijd gelijke toegang tot huisvesting en onderwijs.

"Vrij verkeer is goed voor Europa, goed voor de burgers en goed voor de economie. In sommige steden doen zich inderdaad problemen voor en die moeten worden aangepakt. Het recht van vrij verkeer ter discussie stellen, is echter niet de oplossing. We moeten samenwerken - op Europees, nationaal en lokaal niveau - om problemen om te zetten in kansen. Barcelona, Dublin, Hamburg, Lille, Praag en Turijn laten zien dat het kan". Dat zei vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap, vandaag in een toespraak op een burgemeestersconferentie over vrij verkeer. "U kunt erop rekenen dat de Commissie de lidstaten zal blijven helpen bij het oplossen van problemen die verband houden met vrij verkeer. Op deze bijeenkomst kunnen lokale autoriteiten uit heel Europa zien welk beleid het best werkt om EU-burgers in steden te integreren. Ik hoop dat de goede voorbeelden overal in Europa navolging zullen krijgen."

Belangrijkste bevindingen van de studie:  • EU-burgers verhuizen vooral voor een baan en zijn gemiddeld jonger en economisch actiever dan de lokale bevolking van de onderzochte steden (zie bijlage 4);

  • De instroom van jonge EU-burgers ondervangt de problemen die voortvloeien uit de vergrijzing en de krimpende beroepsbevolking;

  • De nieuwkomers vullen ook de tekorten op de arbeidsmarkt aan; zij doen voornamelijk laaggeschoold werk (Turijn en Hamburg), zorgen voor groei in nieuwe sectoren (ICT in Dublin), of zetten nieuwe bedrijven op (Turijn en Hamburg).

In de studie worden ook problemen gesignaleerd:

  • Mobiele burgers zijn vaker overgekwalificeerd dan de lokale bevolking (en doen dus vaker werk beneden hun niveau). Daardoor kunnen kennis en vaardigheden verloren gaan en de voordelen van mobiliteit binnen de EU teniet worden gedaan;

  • Soms bestaan er loonverschillen tussen nationale onderdanen en mobiele EU-burgers (die meestal minder verdienen), hoewel daar niet echt veel aanwijzingen voor zijn;

  • Mobiele burgers hebben niet altijd dezelfde mogelijkheden op het gebied van huisvesting en van onderwijs voor de kinderen, hoewel zij werk hebben en belasting betalen.

Dat de integratieprogramma's effect hebben in de zes steden, blijkt uit het feit dat er geleidelijk positiever tegen mobiliteit wordt aangekeken (zie bijlage 5). Alle onderzochte steden bevorderen een op integratie gericht klimaat waarin migranten zich welkom voelen, door informatie goed toegankelijk te maken (via één loket), taalcursussen te ondersteunen en de interculturele dialoog en interactie tussen de burgers te stimuleren.

Ten slotte wordt in de studie een overzicht gegeven van beste praktijken uit de onderzochte steden (zie bijlage 6).Achtergrond

De studie is vandaag gepresenteerd op een bijeenkomst van ruim 100 burgemeesters en vertegenwoordigers van lagere overheden uit heel Europa. Zij waren bijeen om te praten over problemen en mogelijkheden die verband houden met het vrije verkeer van EU-burgers in de Europese Unie. De conferentie biedt lagere overheden de gelegenheid ervaringen uit te wisselen met de toepassing van de regels op het gebied van vrij verkeer en de aanpak van integratieproblemen. Deze bijeenkomst is een van de vijf stappen die de Commissie heeft gepresenteerd om het recht van vrij verkeer in de EU te versterken en de lidstaten van dat recht de vruchten te laten plukken (IP/13/1151).

In de studie wordt een analyse gemaakt van beleidsmaatregelen die gericht zijn op de economische en sociale integratie van mobiele EU-burgers, en op de bevordering van een klimaat waarin buitenlanders zich welkom voelen en positief worden benaderd. Daarbij is gekeken naar beleidsmaatregelen op het gebied van werkgelegenheid, ondernemerschap, huisvesting, onderwijs, interculturele dialoog, de houding ten aanzien van migratie, en de deelname aan het maatschappelijk leven.

Voor nadere informatie:

Studie: Evaluation of the impact of the free movement of EU citizens at local level:http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/dg_just_eva_free_mov_final_report_27.01.14.pdf

Bijlage bij de studie: Goede praktijken van de zes steden:http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/best_practices.pdf

Veelgestelde vragen - Vrij verkeer in vogelvlucht:http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_nl.htm

Europese Commissie - Vrij verkeer:http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter:@VivianeRedingEUContact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Voor het publiek: Europe Direct, telefonisch 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mailANNEX: Trends and patterns in the six cities

1. Total population composition in the 6 cities in 2011

The 6 cities vary significantly in terms of waves of migration they have experienced. Notably, Lille and Hamburg have a long migration history. On the contrary, the inflow of EU mobile citizens is a recent phenomenon in Dublin, Barcelona, Turin, with increasing inflows following the 2004 and 2007 enlargements. Finally, Prague has evolved from simply a transit route to a target country only recently.

Source: National Statistical Offices, Note: TCNs = Third Country Nationals

2. Composition of EU mobile citizens by country of origin in the 6 cities

In some cities, one or two nationalities make up the bulk of EU mobile citizens. This is the case in Turin, where 91.8% of EU mobile citizens are from Romania, and in Prague, where 52.5% of EU mobile citizens come from Slovakia. In other cities, although more EU nationalities are represented, two national groups prevail: in Lille (Lille Métrople Communauté Urbaine data) 30.2% of EU mobile citizens come from Portugal and 25.8% from Belgium; in Barcelona, citizens from Italy and France account respectively for 31.6% and 16.6% of EU mobile citizens. Finally, Hamburg and Dublin show a definitively fragmented picture, since these cities host a high number of different communities (despite the relevance of some national groups such as Polish, significant in both cities).

Source: National Statistical Offices

3. Free movement of Citizens: A Benefit to the economy of Turin

An evaluation carried out at national level by “Caritas migrantes” shows that tax revenues from foreigners on the whole brought a net benefit of 1.5 billion € to national public finances: the high amount of social security taxes paid by foreigners, in addition to other direct and indirect taxes, extensively overcomes the costs of social services provided for them.4. Employment Rates in the Six Countries/Cities

SpainSource: Eurostat

IrelandSource: Eurostat

HamburgSource: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Czech Republic:Source: Eurostat

4. Activities of EU mobile citizens in the six cities

Note: specific data on EU citizens in each city are not always available. Data may be for all foreigners or for the whole region or country.

Barcelona (Spain)

Share of employed EU mobile citizens per level of qualification and skills required in Catalonia (2011)

Source: CCOO Cataluña

EU mobile citizens are quite polarised in Catalonia with approximately a third employed in jobs with low or no level of qualification (32.4%), and a third in jobs with high level of qualification (30.3%)Dublin (Ireland)

EU mobile citizens and Irish citizens per occupation in Ireland

Source: CSO, Population census 2011

Although, in Ireland, the distribution of EU and non-EU workers across sectors is substantially in line with that of nationals, the former are more likely to be employed in some sectors, such as manufacturing (25.5% of foreign workers are employed, compared to 21% of Irish nationals) and Accommodation and Food (16.4% of foreign workers take up jobs here, against 8.5% of nationals).

Nationals’ and foreigners’ distribution per employment sectors in Ireland (2011)Source: Quarterly Household national Survey Q1 2011

On the whole, the distribution of foreign nationals on the labour market is biased towards lower skilled sectors.Hamburg

Employee per profession – data for nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals in Hamburg in 2012

Source: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Data refers to the 30/6

The chart shows that in Hamburg a small share of EU mobile citizens are employed in organizational, administrative and other white-collar occupations (20%), as compared to nationals (29.1%), whereas they are largely more present in transport and logistical occupations (e.g. train, truck or taxi drivers, pilots) or as nutrition professionals (e.g. cooks, bakers, butchers).Lille

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals (between 25 and 64 years) per employment sectors in the Nord Pas de Calais Region (2007)

Source: INSEE, Population census 2009

As far as the main sectors of activity are concerned, EU mobile citizens, when compared to Nationals, work more in the industry and construction sectors.

Nationals, EU mobile citizens and non-EU nationals per occupation in the Lille Métropole Commnauté Urbaine (2009)Source: INSEE, Population census 2009

Focusing on the occupational structure of EU mobile citizens who are actively employed in the Lille Métropole Commnauté Urbaine, they mainly belong to the working class (33.3%) and to the employee category (25.6%).Prague

Foreign nationals registered at labour offices by level of occupation, in Prague in 2010

Source: Directorate of Alien Police; foreigners registered at labour offices - Ministry of Labour and Social Affairs

With reference to the skills/occupational level, considering total foreign nationals in Prague, in 2010 the largest share was in elementary occupations (21,560), employing 28.2% of foreign nationals registered at labour offices.Turin

New Employees by sector in Turin province in 2011

Source: Turin Chamber of Commerce, 2011

EU mobile citizens in the Province of Turin tend to be highly concentrated in certain sectors, in particular Construction (15.3%) and the Domestic working sectors (49.1%).5. Integration policies are working: Attitudes are improving

Evolution of negative perception of foreign national by citizens in Barcelona (2007-12):

Source: Enquesta Òmnibus Municipal. Barcelona City Council.

6. Good practice examples from the six cities

City

Project

Summary

Barcelona

BCN Anti-Rumours

Barcelona aims to combat stereotypes and myths about cultural diversity, through surveys, communication activities and engaging local associations and companies. The project is a simple and effective way to build a more cohesive society and foster inclusion in the local community.

Barcelona

Barcelona Activa

A programme to support entrepreneurs moving to the city, with EU support. 1,300 people have followed information sessions and 600 have received training in entrepreneurship. The programme also facilitates access to professional services.

Dublin


Failte Isteach

A community project offering conversational English classes taught by older volunteers. The project harnesses the skills, experience and enthusiasm of senior citizens to help meet the needs of foreign residents struggling due to language barriers, but also serves to break down cultural barriers by extending a friendly welcome to newcomers.

Hamburg

We are Hamburg! Won’t you join us?

A campaign to promote openness to other cultures in local authorities and recruit young foreigners in the Hamburg public services. 500 training places were offered in the police, fire service, prisons and courts, resulting in an increase in foreign residents of the city following apprenticeships.

Lille

International Label

A project launched by the local university to promote inclusion of foreign students and mobility of its own students. The International Label is awarded to students who have followed an intercultural module, language course and mobility programme as part of their diploma.

Prague

Libraries for All

Part of a wider European project to provide multilingual services through public libraries to promote inclusion. Services include books in other languages as well as language and IT courses for foreign residents.

Turin

Start a Business

The local chamber of commerce, tax and social security offices joined forces to provide support and advice to foreigners in the process of starting a new business. The project included a training course for foreign residents wanting to become entrepreneurs.IP/14/137
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina