Vrijdag 19 t/m 21 november 2010Dovnload 13.42 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte13.42 Kb.
www.HuisvoorZingeving.nl| Programma |

Vrijdag 19 t/m 21 november 2010


Bezinningsdagen in de abdij Koningsoord door Karin Segers en Jan Daem

Het vertrouwen,uw bron,

zit in uzelf,

u hoeft deze alleen te vinden.
Als u dat doet merkt u

dat Deze

verfrist en verkwikt.”
Anselm Grün, monnik / schrijver

Laten wij beginnen met een verhaal:


Op een dag kwamen een paar oude mannen op bezoek bij abt Antonius van Egypte,

de beroemdste kluizenaar in die tijd. Onder hen was abt Jozef.
De grijsaard Antonius wilde hen op de proef stellen, en noemde een tekst uit de Schrift en vroeg


hun, te beginnen bij de jongste, wat die tekst betekende. Ieder gaf naar beste weten zijn mening. Maar de oude man zei tegen ieder van hen: 'Je hebt het niet begrepen.'

Als laatste vroeg hij aan abt Jozef: 'Hoe zou jij deze uitspraak uitleggen?'

Abt Jozef antwoordde: ‘Ik weet het niet.’

Toen zei abt Antonius: 'Ja, abt Jozef heeft de weg gevonden, want hij heeft gezegd:

"Ik weet het niet."‘

 

Dit verhaal komt uit de Vaderspreuken, een verzameling van oude wijsheden van de woestijnvaders en -moeders, die ons er vaak hardhandig toe dwingen onze ideeën over hoe het leven in elkaar zit te herzien. Deze vaders en moeders waren de eerste monniken en monialen van de christelijke traditie en leefden tijdens de vierde en vijfde eeuw in de woestijngebieden van het huidige Midden-Oosten. In hun tijd werden zij voor zonderlingen aangezien. Toch zochten rijken en machtigen hen op voor advies. Zij hadden de drukte achter zich gelaten en een wijkplaats gevonden waar anderen jaloers op waren. Hun wijsheid was waarde(n)vol en is dat nog steeds. Zij drongen door tot de diepte van de ziel en vanuit die diepte hielden zij de mensen een nieuwe kijk voor op spiritualiteit die origineel en uitdagend was. Zij schreven over af-zondering, los-laten, al-één kunnen zijn, over stilte en vasten, over zelf-beheersing, zelf-onderzoek en de strijd met het kwaad, over solidariteit met de naaste, over de moeite van het samen-leven en over het aanvaarden van leven en dood.
Spiritualiteit

Tijdens de bezinningsdagen in de abdij Koningsoord in Arnhem staan we in aansluiting op bovenvermeld verhaal in een geaarde spirituele stroom, vanuit de christelijke traditie die ons omringt, doordrenkt en bevrucht , waarbij we op zoek zijn naar de Bron. Hierbij laten we ons ook verrijken door wijsheden uit andere culturen en religies en inzichten uit de psychologie en filosofie. Wij staan open voor ieders eigenheid en levensvisie. Wie met ons op weg wil gaan, respecteert ook onze geloofsovertuiging.


Wij zien spiritualiteit als een levenskunst, als levenswijsheid die richting geeft naar de Essentie van het leven. Het is de onderstroom van het leven die leidt naar Liefde, Schoonheid en Waarheid.
Abdij bezinningsdagen, samen op weg
We besteden aandacht aan de relatie die mensen hebben met zichzelf, met anderen en met de Bron. Aandacht ook aan de manier waarop mensen in het leven staan. Door het inbrengen van inzichten en via actieve ervaringsgerichte uitwisseling willen we raken aan het verborgen deel en de verlangens van de mens. Door gebruik te maken van diverse interactieve werkvormen kan daardoor een omvormingsproces in gang worden gezet. Tijdens ons 3-daags verblijf in de abdij zullen we ook gedeeltelijk participeren aan het getijdengebed van de monialen.

De spiritualiteit die wij in de abdijdagen brengen streeft een procesmatige omvorming na op het persoonlijke vlak voor elk uniek individu, die leidt naar geestelijke vrijheid en authentiek mens-Zijn. Of zoals de apostel Paulus het ooit formuleerde: ‘de vrijheid en de heerlijkheid van de kinderen Gods’.
Wij reiken handvatten aan vanuit het verlangen om het leven tot een samenhangend geheel uit te bouwen. Hierdoor komen we tot een leven in harmonie met onszelf, met anderen, maar ook met het grote geheel van ons leven: De Onzichtbare. Stilte en meditatie zijn hierbij belangrijke factoren om te komen tot dat wat wezenlijk is, tot de Bron van ons bestaan. In het hart van de stilte gebeuren de grote dingen en worden de geheimen van het leven fluisterend hoorbaar. Dit geluid van de stilte leidt naar werkelijke vrede en vreugde in ons bestaan, een weg van innerlijke bevrijding en zal haar doorwerking hebben in de dagelijkse leefomstandigheden waarin we verkeren.

Thema van deze abdij bezinningsdagen is “Vanuit de wonde, samen op weg naar de verwondering”.Voor wie?

De abdijdagen zijn er voor alle volwassenen.


Weet dat je er echt welkom bent.
Jij die gelooft of niet gelooft,
jij die vragen stelt,
jij alleenstaand, getrouwd of gescheiden,
jij hetero of homo,
jij jong of oud.
Je bent welkom!

Over Jan Daem (1951)

Jan Daem was meer dan 30 jaar werkzaam als leraar in het technisch secundair onderwijs, waarvan 10 jaar als vertrouwensleerkracht van adolescenten. Studeerde af in gezinsbegeleiding en gezinsvervanging aan het Hoger Instituut voor gezinswetenschappen in Brussel. Recent afgestudeerd als Pastorale Werker aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut in Gent. Heeft meerdere opleidingen gevolgd in rouwtherapie voor volwassenen en kinderen. Volgde en begeleidde meerdere spirituele bezinnings- en abdijdagen. Heeft bijzondere interesse voor filosofie en de contextuele therapie van Boszormenyi Nagy. Houdt sterk van de natuur.

Over Karin Segers (1959)

Als Master afgestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen in de Wetenschappelijke Interreligieuze en Interculturele Spiritualiteitsstudies. Recent afgestudeerd als NAC Life-Coach ( Neuro Asscociative Conditioning). Is meer dan 25 jaar in diverse functies werkzaam als executief politieambtenaar, met als huidige hoofdtaak Centrale Vertrouwenspersoon binnen het korps. Volgde en begeleidde diverse cursussen m.b.t. bijbelstudie, bezinnings- en abdijdagen. Heeft verder bijzondere belangstelling voor de natuur, mystiek en de complementaire werking van spiritualiteit en psychologie.Praktische informatie

Waar: in de abdij Koningsoord te Arnhem; heen- en terugreis is met eigen vervoer.

Wanneer: vrijdag 19 november t/m zondag 21 november 2010. De deelnemers worden op vrijdag om 9.15 uur in de abdij verwacht. Het programma eindigt zondag rond 17.00u.

Kosten: € 145,- per persoon (incl. eten en 2 overnachtingen in de abdij)

Inschrijven en betaling: vóór 1 november 2010, via het inschrijfformulier van www.huisvoorzingeving.nl (zie programma’s)/ via een mail naar abdijdagen@gmail.com/ of telefonisch via 013-5286188.
Let op! Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Betaling: geschiedt door overmaking van het bedrag op Triodosbank rekeningnr. 39.03.00.047 t.n.v. C.G.M. Segers inzake Abdijdagen.

Nog vragen? Bel met Karin of Jan: 013-5286188 of via e-mail: abdijdagen@gmail.comDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina