Vrijdagavond 18. 30 aankomstDovnload 15.5 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte15.5 Kb.
Programma
vrijdagavond

18.30 aankomst

19.30 kennismakingsbijeenkomst
zaterdag

08.00 morgendienst en ontbijt

09.15 lectio in de groep, waarna

persoonlijke meditatie

12.10 eucharistie of middaggebed

middagmaaltijd

15.00 lectio in de groep, waarna

persoonlijke meditatie

18.00 avondmaaltijd

21.00 dagsluiting


zondag

08.00 morgendienst en ontbijt

09.15 lectio in de groep, waarna

persoonlijke meditatie

middagmaaltijd

14.00 afsluitende bijeenkomst


en eucharistieviering

16.00 vertrek

Het maximum aantal deelnemers is vijftien personen. Tijdens het weekend is er gelegenheid voor een begeleidingsgesprek met een van de begeleiders.
Data

13-15 december 2013


Kosten

€ 75,- voor verblijf en begeleiding


Deelname aan het kloosterweekend mag als ondersteuning beschouwd worden voor u als lid van de pastoraatsgroep. Voor de kosten van deelname en verblijf wordt een bijdrage gevraagd. De nota wordt aan het parochiebestuur aangeboden. Het is daarom goed dat u hierover van tevoren contact met het parochiebestuur heeft.
Begeleiding

Sanny Bruijns en Ton Bun.


Plaats

Priorij Emmaus Kannunikessen

Diependaalsedijk 17

3601 GH Maarssen


Inlichtingen en opgave voor 8 november 2013

Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam

Kon. Emmaplein 3, 016 AA Rotterdam. Email: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl t. 010 2815184

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het PIN-fonds.

Kloosterweekend

Maarssen


Uitzien naar de komst van God in ons leven en samenleven.’
13-14-15 december 2013
Stilte, stil word ik
Wanneer gedachten spreken
Ik zoek de Bron, de bron van mijn bestaan
Ik stel mij open en luister
En ik hoop dat Hij mijn stilte zal verstaan.

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan een kloosterweekend, dat plaats zal vinden in Priorij Emmaüs te Maarssen in het weekend van 13, 14 en 15 december 2013.
Voor wie?

Dit weekend is bedoeld voor leden van pastoraatsgroepen. Het kloosterweekend is bedoeld als een gelegenheid om bij uzelf te rade te gaan: ‘Wie ben ik zelf als gelovige? Hoe verloopt mijn weg als gelovige? Hoe maak ik tijd en ruimte om richting in mijn relatie met God te ontdekken?’ Er wordt enige vertrouwdheid met de omgang met Bijbelse teksten verondersteld. Vooral een open houding is belangrijk om mee te maken, hoe de teksten verdiepend kunnen werken voor het eigen gelovig op weg zijn.


Door wie?

Sanny Bruijns is karmelietes.


In 2002 publiceerde zij Weg van Maria, als God je leven raakt.
Zij woont in het Karmelklooster te Almelo, waar zij coördinatrice is van een centrum van spiritualiteit. Daarnaast is zij lid van het Dagelijks Bestuur van de Nederlandse Karmelprovincie.

Ton Bun is pater Marist, geestelijk begeleider en regionaal overste van de paters Maristen Nederland. Hij heeft een jarenlange ervaring in geloofsvorming van volwassenen.


Waarover?

In deze dagen cirkelen wij rond enkele momenten in het leven van Maria, die als een volwassen vrouw haar weg in haar verhouding met God zoekt. Wie het avontuur van Maria durft mee te lezen, komt zelf opnieuw voor de vraag te staan: ‘Wie zijn Maria en Jezus voor mij?’

Hun levensloop is als een spiegel voor ieder die een christelijk leven leeft. In drie bijbelse verhalen rond Maria proberen wij met haar mee te gaan: bij de ontvangenis van Jezus, het bezoek van Maria aan haar nicht Elizabeth en de geboorte van Jezus. Daarbij komt de vraag op: ‘Hoe kunnen deze verhalen mij helpen bij de verdieping van mijn geloofsleven?’ Wij volgen de methode van de Lectio Divina, ‘de geestelijke lezing’. In een trits van lezen, overwegen en gebed kan er ruimte ontstaan voor je persoonlijke verhouding tot de teksten en uiteindelijk tot God.
Hoe?

De kern van het weekend wordt gevormd door een lectio van een uur in de ochtend en een uur in de middag. Door de dag heen kunt u aan het getijdengebed van de zusters van de priorij deelnemen.Daarnaast is er voldoende ruimte voor persoonlijke bezinning en gebed.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina