Vrije Universiteit BrusselDovnload 0.84 Mb.
Pagina1/25
Datum22.07.2016
Grootte0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Vrije Universiteit Brussel

Faculteit Letteren & Wijsbegeerte   Communicatiewetenschappen

Eindverhandeling

SOFIE DE SCHAMPHELEIRE


Omnivorisering bij cultureel

actieve jongeren.


Een exploratief onderzoek aan de hand van Kunstbende

Promotor Prof Dr. Katia Segers   Academiejaar 2003 2004
Dankwoord
Na een stage op Villanella werd ik, net als zovele jongeren, geveld door de Kunstbende-microbe. Toegeven, toen bleek dat geen enkele medicijnen baatte, heb ik geen hevige strijd gevoerd. Langzaam maar zeker verspreidde de microbe zich over mijn hele lichaam.
Het begon onschuldig, met een kleine ontsteking aan mijn ogen. Nooit eerder zag ik zo’n enthousiaste jongeren die met een grote passie voor de kunst hun ‘ding’ deden. Vervolgens zette de microbe zich verder naar mijn vingers, wat zich uitte in een drang om zelf aan de slag te gaan: het podium op te springen, de microfoon te grijpen en het uit te schreeuwen.
De microbe baande zich razendsnel een weg naar de kleinste kronkels van mijn hersenen. Er was geen ontkomen aan. Ik werd naar bibliotheken geleid, naar Kunstbende-jongeren, naar juryleden, naar Kunstbende-voorrondes en naar de finale. Dit alles afgewisseld door hevige koortsaanvallen, waardoor ik achter de computer gekluisterd zat. Nu, bijna bekomen van deze heftige microbe, kan ik u met enige fierheid en trots mijn werk voorleggen.
Hiervoor wil ik eerst mijn promotor Prof. Dr. Katia Segers bedanken voor de ruimte die ze me liet bij het uitwerken van dit onderzoek. Ook een woordje van dank voor mijn vader, zonder wie dit werk niet was geworden wat het nu is.
Een speciale dank aan Jasper die me, als eerste, wegwijs maakte in de cultuurwereld en die mijn thesisidee al op mijn eerste stagedag fantastisch vond. Kon hij dit ook maar in handen nemen en all right vinden!
Ook Amelie wil ik hier graag vernoemen. Bij haar kon ik terecht met allerlei vragen, bovendien overstelpte zij me met het nodige informatiemateriaal. Roel zag ik, ondanks het plagen met de diepte-interviews, als trouwe fan. Hij heeft graag stukjes gelezen, waarvoor dank. En natuurlijk bedank ik de Kunstbende-jongeren en juryleden voor de fijne gesprekken over hun ervaringen op Kunstbende.

Inhoudstafel

1.Inleiding 7

2.Maatschappelijke tendensen vanaf 1950 10

2.1.Individualiseringsproces en detraditionaliseringsproces 10

2.2.Evolutie van vrijetijd 12

3.Gevolgen van maatschappelijke veranderingen 15

3.1.De consumptiemaatschappij 15

3.1.1.De verandering van het consumptiepatroon 16

3.1.2.Het gevolg van een veranderend consumptiepatroon 17

3.1.3.Marktsegmentatie en neotribalisme 193.2.De cultuur- en vrijetijdsindustrie 21

3.2.1.De komst van vrijetijdsconglomeraten 21

3.2.2.Hoe gaat het individu met dit enorme aanbod? 22

3.2.3.De consument mag niet weglopen: oplossingen 24

3.2.4.Kritiek op vrijetijdsindustrie 24

3.3.De cultuurindustrie en de culturele overheidsinstellingen als twee verschillende werelden 26

4.Hoe gaan jongeren om met het nieuwe vrijetijdslandschap? 27

4.1.Theorieën rond cultuurparticipatie 28

4.1.1.Beschikbare culturele bagage 29

4.1.2.Beschikbare materiële en financiële bronnen 32

4.1.3.Beschikbare vrijetijd 33

4.1.4.Invloed van sociale waardering op culturele consumptie 34

4.2.Vrijetijdsbesteding van jongeren 37

4.2.1.Bezoek aan voorstellingen, uitvoeringen en tentoonstellingen 37

4.2.2.Gebruik van audiovisuele media 41

4.2.3.Actief cultuurgedrag en amateurkunsten 44

4.2.4.Maatschappelijke noodzaak van cultuurparticipatie 45

4.3.Omnivorisering 46

4.3.1.De tweedeling tussen hoog- en laagcultuur 46

4.3.1.1.Het literaire boek vs. de bestseller 49

4.3.2.Erosie van de tweedeling tussen hoog- en laagcultuur 49

4.3.3.Van snob naar omnivoor 50

4.3.4.De Nederlandse en Vlaamse omnivoor 52

4.3.5.Korte samenvatting 56

4.3.6.Beperkingen aan de omnivoriseringsthese 575.Cultuureducatie 59

5.1.Kunstencentra en kunsteducatieve organisaties voor jongeren in Vlaanderen: een situering 59

5.2.De aandacht voor cultuureducatie vanuit het jongeren- en cultuurbeleid 63

5.3.De geschiedenis van cultuureducatie 64

5.4.En wat met het onderwijs? 66

5.5.Kunsteducatie: een zoeken naar evenwicht tussen drie niveaus 67

5.5.1.De amateurkunsten er uit gelicht 696.Besluit 70

7.Onderzoeksopzet 72

8.Hoe gaan kunsteducatieve organisaties om met de ‘nieuwe’ jongeren? 74

8.1.Mooss en Piazza dell’Arte 74

8.2.Wat is Kunstbende? 77

8.3.Deelvragen 83

8.4.Dataverzameling en onderzoeksmethode 84

8.5.Analyse 87

8.5.1.Welke argumenten halen juryleden aan? 87

8.5.2.Zijn er verschillen in argumentatie tussen de verschillende kunstdisciplines? 90

8.5.3.Een positieve of negatieve argumentatie? 94

8.5.4.Zijn er verschillen in argumentatie tussen de Kunstbende-edities? 95

8.6.Besluit 96

9.Hoe gaan jongeren om met kunsteducatieve projecten? 97

9.1.Deelvragen 97

9.2.Dataverzameling en onderzoeksmethode 99

9.3.Wie zijn de Kunstbende-respondenten? 102

9.4.Omgaan met kunst en cultuur 107

9.4.1.Vrijetijd 107

9.4.2.Actief en receptief cultuurgedrag 109

9.4.3.Omgaan met kunst en cultuur: samenvatting 1149.5.Waarom houden Kunstbende-jongeren zich bezig met kunst en cultuur? 116

9.5.1.Hoe motiveren Kunstbende-jongeren het zelf? 116

9.5.2.Invloed 119

9.5.2.1.Hoe worden Kunstbende-jongeren beïnvloed? 119

9.5.2.2.Kunstbende beïnvloedt jongeren 122

9.5.3.Wat zijn de belemmeringen die Kunstbende-jongeren tegenkomen? 124

9.5.4.Waarom houden Kunstbende-jongeren zich bezig met kunst en cultuur: samenvatting 125

9.6.Hoe kijken Kunstbende-jongeren naar de verschillende types kunst? 128

9.6.1.Hoe staan Kunstbende-jongeren tegenover het onderscheid hoge en lage cultuur? 128

9.6.2.Hoe kijken Kunstbende-jongeren naar de doorsnee jongeren? 131

9.6.3.Moeten jongeren aan kunst en cultuur deelnemen? 133

9.6.4.Moeten kunst en cultuur zich aanpassen aan het jongerenpubliek? 134

9.6.5.Hoe kijken Kunstbende-jongeren naar de verschillende types kunst: samenvatting 1359.7.Ervaren Kunstbende-jongeren Kunstbende als een kunsteducatief project? 137

9.7.1.Algemeen: hoe ervaren Kunstbende-jongeren Kunstbende? 137

9.7.2.Hoe belangrijk is Kunstbende geweest voor deze jongeren? 141

9.7.3.Hebben deze jongeren bij Kunstbende veel geleerd? 142

9.7.4.Ervaren Kunstbende-jongeren Kunstbende als een kunsteducatief project: samenvatting 144

9.8.Besluit 146

10.Algemeen Besluit 148

11.Bibliografie 150  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina