Vrije Universiteit BrusselDovnload 0.84 Mb.
Pagina23/25
Datum22.07.2016
Grootte0.84 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Bibliografie

ANCIAUX (B.). Beleidsnota Cultuur 2000-2004. Brussel, Ministerie van Cultuur, 2000, 72 pp.


AERNAUDTS (A.). Infomap Kunstbende 2004. Antwerpen, Villanella, 11 pp.
BAARDA (D.B.), DE GOEDE (M.P.M.) & TEUNISSEN (J.). Kwalitatief onderzoek. Houten, Stenfert Kroese, 2001, 255 pp.
BERGER (A.A.). Media and communication research methods. Londen, Sage Publications, 2000, 295 pp.
BILLIARD (T.). Interview 28 januari 2004. Antwerpen, 11 pp.
BLOKLAND (H.). Publiek gezocht: essays over cultuur, markt en politiek. Boom/Amsterdam, Meppel, 1997, 236 pp.
BLOMMAERT (E.), CORIJN (E.), HOLTHOF (M.) & LESAGE (D.) De ‘kwaliteit’ van de cultuur’. Omtrent consumentisme en verrechtsing. In: Kunst en Democratie. p. 1.
BOETHIUS (U.). The history of high and low culture. In: FORNAS (J.) & BOLIN (G.) (red.). Youth culture in late modernity. London, Sage Publication, 1995, 198 pp.
BOSSUYT (T.). Kunsteducatieve organisaties. www.veerman.be.
BOURDIEU (P.). La distinction. Cambridge, Harvard University Press, 1984, 613 pp.
BRYSON (B.). Anything but heavy metal. In: American Sociological Review, 1996, jrg. 61, nr. 5, 884-899 pp.
CASTEELS (S.). Kunstbende-deelnemers in de kijker: exploratief onderzoek naar hun profiel. Antwerpen, UFSIA, 2001, 76 pp.
CORIJN (E.). Cultuur als zeggenschap, dan pas participatie! In: VOS (I.). Cultuurparticipatie en maatschappelijke kwetsbare groepen. Brussel, Cultuurnet Vlaanderen, 2003, 152 pp.
DE BRAEKELEER (J.). Kunsteducatie in DKO, AK, SCW: verschillen en complementariteiten. In: STAELENS (JM.) (red.). Amateurkunsten en Deeltijds Kunstonderwijs. Op zoek naar evenwicht. Brussel, 2003, Vlaams Centrum voor Amateurkunsten, 149 pp.
DE GROOF (J.), SCHECK (M.) & PENNEMAN (H.). Cultuurparticipatie: opleiding, vorming en begeleiding. Leuven, Garant, 2001, 223 pp.
D’HAESE (R.). Het decreet amateurkunsten. In: In: STAELENS (JM.) (red.). Amateurkunsten en Deeltijds Kunstonderwijs. Op zoek naar evenwicht. Brussel, 2003, Vlaams Centrum voor Amateurkunsten, 149 pp.
DE MEULDER (K.). Relatie AK-DKO: een LAT-verhouding? In: STAELENS (JM.) (red.). Amateurkunsten en Deeltijds Kunstonderwijs. Op zoek naar evenwicht. Brussel, 2003, Vlaams Centrum voor Amateurkunsten, 149 pp.
DE PRETER (J.). Eerste editie van Europees jongerenfestival Art Connexion wordt feestelijke culturele uitwisseling. In: De Morgen, 16 augustus 2001, p. 16.

DE PRETER (J.). Cultuur tussen wafelenbak en Adolf Hitler. In: De Morgen, 2 februari 2002, p. 39.


DE PRETER (J.). In de kinderschoenen gegroeid. In: De Morgen, 10 maart 2004, p. 25.
DE PRETER (J.). Interview 13 mei 2004. Brussel, 4 pp.
DEVOS (F.). Over het ziekelijke geproblematiseer der dingen. http://www.cultuurnet.be/front/webpagina2.jsp?id=35628. 8 pp.
DEVOS (F.). Over fabels in het jongerenrijk. http://www.cultuurnet.be/front/webpagina2.jsp?id=35628. 8 pp.
DEVOS (F.). Over authenticiteit en hoe een enge cultuurdefinitie dar een grote vijand van is. http://www.cultuurnet.be/front/webpagina2.jsp?id=35628. 9 pp.
DE VUYST (H.) & WAMBACQ (J.). Alles is rustig. Brussel, Vlaams Theater Instituut, 2002, 182 pp.
DE WAELE (A.), VAN STEERTHEM (A.) & SOINNE (M.). Kunstbende verjaagt kilte uit concertgebouw. In: De Morgen, 29 april 2002, p. 15.
DE WAELE (A.). Wij zijn niet hip. Wij zijn guerilla. In: Knack, 2002, jrg. 32, nr. 33, 66-72 pp.
DE WIT (B.). Interview 29 januari 2004. Brussel, 8 pp.
ELCHARDUS (M.) & GLORIEUX (I.). (red.). De symbolische samenleving. Tielt, Lannoo, 2002, 421 pp.
ELIAS (W.). Het maatschappelijke belang van culturele en kunstzinnige educatie. In: DE GROOF (J.), SCHECK (M.) & PENNEMAN (H.). Cultuurparticipatie: opleiding, vorming en begeleiding. Leuven, Garant, 2001, 49-73 pp.
FORNAS (J.) & BOLIN (G.) (red.). Youth culture in late modernity. London, Sage Publication, 1995, 198 pp.
FRANZEN (G.). Merken & Reclame. Deventer, Kluwer Bedrijfsinformatie, 1998, 410 pp.
GANZEBOOM (H.). Cultuurdeelname in Nederland. Maastricht, Van Gorcum, 1989, 194 pp.
GELDERMANS (A.) & ZONDERLAND (P.). Terugblik op veranderingen in de cultuureducatie. In: Kunst & Educatie, 2000, jrg. 9, nr. 6, 5-10 pp.
GHEKIERE (I.). Interview 8 februari 2004. Gent, 7 pp.
GLORIEUX (I.) & MOENS (M.). Hoe vrij is de vrije tijd? Over de symbolische structuren van het vermaak. In: ELCHARDUS (M.) & GLORIEUX (I.). (red.). De symbolische samenleving. Tielt, Lannoo, 2002, 85-126 pp.
GOTTDIENER (M.). Approaches to consumption: clasical and contempory perspectives. In: GOTTDIENER (M.) (red). New forms of consumption. New York, Rowman & Littlefield Publishers. 300 pp.
GOVAERT (B.) & SERESIA (M.). Interview 14 januari 2003. Antwerpen, 7 pp.
GRONOW (J.). The sociology of taste. Londen, Routledge, 199 pp.
HEBDIGE (D.). Object as image: the Italian scooter cycle. In: Block, 1981, jrg. 5, 44-64 pp.
HELLEBOSCH (L.). De mozaïekmaatschappij. In: Marketingjaarboek 1992, Zellik, Roularta Books, 1992, pp. 60-67.
HENCKENS (W.). Interview 11 februari 2004. Brussel, 9 pp.
HENRICHS (H.). Een intercultureel Bildungsideaal? In: Boekmancahier, 1997, nr.31, 136-147 pp.
HESMONDHALGH (D.). The cultural industries. Londen, Sage Publications, 2002, 279 pp.
HOLSTI (O.R.). Content Analysis for the social sciences and humanities. Massachusetts, Addison-Wesley Publishing Company, 1969, 235 pp.
JACOBS (T.) & STOFFELEN (D.). Cultuurdeelname in Vlaanderen in 1994-1995. Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1998, 254 pp.
KNULST (W.). Het bereik van de kunsten. Den Haag, Sociaal Cultureel Planbureau, 264 pp.
LAERMANS (R.), LIEVEN (J.) & WAEGE (H.) (red.). Cultuurkijker. Aanzetten voor cultuuronderzoek in Vlaanderen. Antwerpen, De Boeck, 2003, 315 pp.
LAGAEST (B.). Interview 4 februari 2004. Brugge, 8 pp.
LAUWAERT (M.). Interview 18 februari 2004. Brussel, 7 pp.
LEVINE (LW.). Highbrow/lowbrow: the emergences of cultural hierarchy in America. Cambridge, Harvard University press, 1990, 306 pp.
LISCH (R.) & KRIZ (J.). Grundlagen und Modelle der Inhaltanalyse. München, Rororo Studium, 1978, 216 pp.
LOPES (J.). Interview 2 februari 2004. Brussel, 9 pp.
MESTDAG (I.) & SIONGERS (J.). Cultuur met de paplepel. In: ELCHARDUS (M.) & GLORIEUX (I.). (red.). De symbolische samenleving. Tielt, Lannoo, 2002, 127-149 pp.
MICHIELS (M.). Moeder, in welke wereld leven wij? Of: how to break the parity? In: Marketingjaarboek 1990, Zellik, Roularta Books, 1990, pp. 21-27.
MOMMAAS (H.). Vrijetijd in een tijdperk van overvloed. In: Vrijetijdstudies, 2003-2004, jrg. 21, nr.2, p. 7.
MOMMAAS (H.). De culturele industrie in het tijdperk van de netwerkeconomie. In: Boekmancahier, 2000, jrg.12, nr.43, 26-43 pp.
MORTIER (T.). Interview 8 februari 2004. Gent, 5 pp.
NAGEL (I.). Op welke leeftijd lijken kinderen het meest op hun ouders? In: Mens en Maatschappij, 2002, jrg. 77, nr. 3, 207-227 pp.
NAGEL (F.A.). Cultuurdeelname in de levensloop. Utrecht, Universiteit Utrecht, 2004, 195 pp.
OOSTWOUD (J.) & HAANSTRA (F.). Over actief, receptief en reflectief. Utrecht, LOKV, 1997, 8 pp.
PETERSON (RA.) Understanding audience segmentation from elite and mass to omnivore and univore. In: Poetics, 1993, jrg. 21, 243-258 pp.
PETERSON (RA.) & KERN (RM.). Changing highbrow taste: from snob to omnivore. In: American Sociological Review, 1997, jrg. 61, 900-907 pp.
PLUG&PLAY. De 40 belangrijkste hits in jongerencommunicatie. Amsterdam, Young Works, 2004, 38 pp.
POLLENTIER (J.). Interview 13 februari 2004. Gent, 8 pp.
RANSHUYSEN (L.). Publieksonderzoek in de Vlaamse musea 2001. Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2001, 136 pp.
RUBIN (H.J.) & RUBIN (I.S.). Qualitative interviewing. The art of hearing data. Londen, Sag0e Publications, 1995, 302 pp.
RUMMENS (T.). Van seniorenwerking tot atopische schouwburg. In: Theater & Educatie, 2003, jrg. 9, nr. 1, pp. 73-82.
RUTTEN (P.). De toekomst van de verbeeldingsmachine. In: Boekmancahier, 2000, jrg. 12, nr.43, 7-25 pp.
SEGERS (K.). Oja, en wat met het publiek? In: Samenleving en politiek, 2000, jrg. 7, nr. 2, pp.44-46.
SPIERTS (M.). De ingebouwde spanning tussen kunst en vorming. In: DE RYNCK (P.) & ADRIAENSSENS (I.) (red.). Volgt de gids? Brussel, Koning Boudewijnstichting, 2001, 9-27 pp.
STAELENS (JM.) (red.). Amateurkunsten en Deeltijds Kunstonderwijs. Op zoek naar evenwicht. Brussel, 2003, Vlaams Centrum voor Amateurkunsten, 149 pp.
STEVENS (F.), VANDEWEYER (J.) & VAN DEN BROEK (A.). Time use of adolescents in Belgium and the Netherlands. Working paper, 2003-2004, Gent, Steunpunt Re-creatief Vlaanderen, 18 pp.
TER BOGT (T.F.M) & VAN PRAAG (C.S) Jongeren op de drempel van de jaren negentig. Den Haag, Sociaal Cultureel Planbureau, 1992, 239 pp.
VAN DEN BERG (H.O.) & MATERMAN (J.B.). Geraakt? Bereikt en effect van de Kunstbende 1991-1995. Amsterdam, Cenario, 1995, 69 pp.
VAN EIJCK (K.). Leefstijlen van stijgers en dalers. In: Mens en maatschappij, 1998, jrg. 73, nr. 1, 27-46 pp.
VAN EIJCK (K.). Richard A. Peterson and the culture of consumption. In: Poetics, 2000, jrg. 28, 207-224 pp.
VAN EIJCK (K.), DE HAAN (J.). & KNULST (W.). Snobisme hoeft niet meer. In: Mens en maatschappij, 2002, jrg. 77, nr. 2, 153-176 pp.
VAN DE CASTEELE (B.). Interview 4 februari 2004. Brugge, 9 pp.
VANDELACLUZE (S.). Interview 9 januari 2003. Leuven, 11 pp.

VAN DEN BROEK (A.) & DE HAAN (J.). Cultuur tussen competitie en competentie. Amsterdam, Boekmanstudies, 2000, 168 pp.


VAN DER LIPPE (T.) & VOORPOSTEL (M.). Jongeren en cultuur. In: Mens en Maatschappij, 2001, jrg. 76, nr.3, 202-219 pp.
VAN DER POEL. (H.). Tijd voor vrijheid. Inleiding tot de studie van de vrijetijd. Boom/Amsterdam, 1999, 380 pp.
VANDERSCHAEGHE (P.). Het Deeltijds Kunstonderwijs. In: STAELENS (JM.) (red.). Amateurkunsten en Deeltijds Kunstonderwijs. Op zoek naar evenwicht. Brussel, 2003, Vlaams Centrum voor Amateurkunsten, 149 pp.
VANDER STICHELE (A.) Cultuurparticipatie in Vlaanderen. Een toetsing van de omnivoriseringsthese a.d.h.v. populatiedata. Leuven, K.U.Leuven, 2002, 24 pp.
VANDER STICHELE (A.). Cultuurparticipatie in Vlaanderen. Van exclusief naar inclusief snobisme? Leuven, 2002, K.U.Leuven, 40 pp.
VANDER STICHELE (A.). Taxonomie van de cultuurparticipant: de culturele omnivoor. In: LAERMANS (R.), LIEVEN (J.) & WAEGE (H.) (red.). Cultuurkijker. Aanzetten voor cultuuronderzoek in Vlaanderen. Antwerpen, De Boeck, 2003, 315 pp.
VANOBBERGEN (B.), SEGERS (K.) & HUIJGH (E.). Het kind als cultuurconsument en –participant. In: CARPENTIER (N.), PAUWELS (C.) & VAN OOST (O.). (red). Het on(be)grijpbare publiek. Brussel, VUBpress, 2004, 495 pp.
VEENDRICK (L.), TIMMERMANS (G.) & RAVESLOOT (J.). Adolescentie 2000: de identiteit van jongeren in een keuzsamenleving. In: Pedagogiek, 2000, jrg. 20, nr. 2.
VERHAEGHE (G.). Beeldende kunsten: raakvlakken tussen AK & DKO. In: STAELENS (JM.) (red.). Amateurkunsten en Deeltijds Kunstonderwijs. Op zoek naar evenwicht. Brussel, 2003, Vlaams Centrum voor Amateurkunsten, 149 pp.
VILLANELLA. Geschiedenis in een notendop. Antwerpen, Villanella, 12 pp.
VILLANELLA. Inschrijvingsformulier vijfde Kunstbende-editie. Antwerpen, Villanella, 2003, 2 pp.
VILLANELLA. Juryverslagen 2002-2003. Antwerpen, Villanella, 2002-2003.
WARDE (A.). Consumption, food and taste. Londen, Sage Publications, 1997, 224 pp.
WARLOP (J.). Communicatie, community en promotie rond Kunstbende? Antwerpen, Villanella, 2003, 26 pp.
WARLOP (J.). De participatiedriehoek. Antwerpen, Villanella, 2003, ongepubliceerd.
WITTEBOLLE (A.). Interview 4 juni 2004. Brussel, 5 pp.
Attitudes van jongeren tegenover kunst. http://memling.rug.ac.be/museum/Jeugd/3.html.
www.kingkong.be1 PETERSON (RA.) & KERN (RM.). Changing highbrow taste: from snob to omnivore. In: American Sociological Review, 1997, jrg. 61, pp. 900-907. & VAN EIJCK (K.), DE HAAN (J.). & KNULST (W.). Snobisme hoeft niet meer. In: Mens en maatschappij, 2002, jrg. 77, nr. 2, pp. 153-176.

2 VAN DEN BROEK (A.) & DE HAAN (J.). Cultuur tussen competitie en competentie. Amsterdam, Boekmanstudies, 2000, pp. 33-36 & 39-41.

3 CASTEELS (S.). Kunstbende-deelnemers in de kijker: exploratief onderzoek naar hun profiel. Antwerpen, UFSIA, 2001, pp. 1-76.


4 VAN DEN BROEK (A.) & DE HAAN (J.). Cultuur tussen competentie en competitie. Amsterdam, Boekmanstudies, 2000, pp.55-56.

5 ELCHARDUS (M.) & GLORIEUX (I.). (red.). De symbolische samenleving. Tielt, Lannoo, 2002, pp. 9-15.

6 VANDER STICHELE (A.). Taxonomie van de cultuurparticipant: de culturele omnivoor. In: LAERMANS (R.), LIEVEN (J.) & WAEGE (H.) (red.). Cultuurkijker. Aanzetten voor cultuuronderzoek in Vlaanderen. Antwerpen, De Boeck, 2003, pp. 148-149.

7 VEENDRICK (L.), TIMMERMANS (G.) & RAVESLOOT (J.). Adolescentie 2000: de identeit van jongeren in een keuzsamenleving. In: Pedagogiek, 2000, jrg. 20, nr. 2.

8 Lijnrecht tegenover dit positieve vrijheidsconcept staat het negatieve vrijheidsconcept, wat het liberale marktdenken en de soevereine consument centraal stelt. Beide zijn van mening dat niemand beter dan het individu zelf, weet wat goed voor hem is.

9 BLOKLAND (H.). Publiek gezocht: essays over cultuur, markt en politiek. Boom/Amsterdam, Meppel, 1997, pp. 70-79.

10 Een grootschalig onderzoek (2004) naar jongeren en cultuur in opdracht van Canon Cultuurcel, Cultuurnet Vlaanderen en Cultureel Jongeren Paspoort.

11 DEVOS (F.). Over het ziekelijke geproblematiseer der dingen. http://www.cultuurnet.be/front/webpagina2.jsp?id=35628. p. 6. & DEVOS (F.). Over fabels in het jongerenrijk.. http://www.cultuurnet.be/front/webpagina2.jsp?id=35628. pp. 2-3.

12 DEVOS (F.). Over fabels in het jongerenrijk.. http://www.cultuurnet.be/front/webpagina2.jsp?id=35628. p. 3.

13 DEVOS (F.). Over het ziekelijke geproblematiseer der dingen. http://www.cultuurnet.be/front/webpagina2.jsp?id=35628. p. 6.

14 MOMMAAS (H.). Vrijetijd in een tijdperk van overvloed. In: Vrijetijdstudies, 2003-2004, jrg. 21, nr.2, p. 7.

15 VAN DER POEL. (H.). Tijd voor vrijheid. Inleiding tot de studie van de vrijetijd. Boom/Amsterdam, 1999, pp. 326-327.

16 MOMMAAS (H.). Op. Cit. p. 7.

17 MOMMAAS (H.). Vrijetijd in een tijdperk van overvloed. In: Vrijetijdstudies, 2003-2004, jrg. 21, nr.2, pp.8-9.

18 MOMMAAS (H.). Op. Cit. p. 5.

19 DEVOS (F.). Over Fabels in het jongerenrijk. http://www.cultuurnet.be/front/webpagina2.jsp?id=35628. p.6.

20 STEVENS (F.), VANDEWEYER (J.) & VAN DEN BROEK (A.). Time use of adolescents in Belgium and the Netherlands. Working paper, 2003-2004, Gent, Steunpunt Re-creatief Vlaanderen, pp. 2-7.

21 STEVENS (F.), VANDEWEYER (J.) & VAN DEN BROEK (A.). Op.Cit. pp. 8-12.

22 DEVOS (F.). Over Fabels in het jongerenrijk. http://www.cultuurnet.be/front/webpagina2.jsp?id=35628. pp. 6-7.

23 VANOBBERGEN (B.), SEGERS (K.) & HUIJGH (E.). Het kind als cultuurconsument en –participant. In: CARPENTIER (N.), PAUWELS (C.) & VAN OOST (O.). (red). Het on(be)grijpbare publiek. Brussel, VUBpress, 2004, p. 423.

24 GOTTDIENER (M.). Approaches to consumption: clasical and contempory perspectives. In: GOTTDIENER (M.) (red). New forms of consumption. New York, Rowman & Littlefield Publishers. pp. 11, 21.

25 BOURDIEU (P.). La distinction. Cambridge, Harvard University Press, 1984, p. 170. & WARDE (A.). Consumption, food and taste. London, Sage Publications, 1997, pp. 7-10. & VANDERSTICHELE (A.). Cultuurparticipatie in Vlaanderen. Van exclusief naar inclusief snobisme. Leuven, K.U.Leuven, p. 2.


26 WARDE (A.). Consumption, food and taste. Londen, Sage Publications, 1997, pp. 10-11.

27 WARDE (A.). Op. Cit. p. 13.

28 WARDE (A.). Consumption, food and taste. Londen, Sage Publications, 1997, p.15.

29 HESMONDHALGH (D.). The cultural industries. Londen, Sage Publications, 2002, pp. 238-240.

30 GRONOW (J.). The sociology of taste. Londen, Routledge, pp. 4-5.

31 WARDE (A.). Op. Cit. p. 15.

32 Ditzelfde geldt ook voor mensen die merkloze kledij verkiezen.

33 FRANZEN (G.). Merken & Reclame. Deventer, Kluwer Bedrijfsinformatie, 1998, pp. 205-206.

34 DEVOS (F.). Over authenticiteit en hoe een enge cultuurdefinitie dar een grote vijand van is. http://www.cultuurnet.be/front/webpagina2.jsp?id=35628. pp.1-2.

35 PLUG&PLAY. De 40 belangrijkste hits in jongerencommunicatie. Amsterdam, Young Works, 2004, pp. 1-38.

36 HEBDIGE (D.). Object as image: the Italian scooter cycle. In: Block, 1981, jrg. 5, pp. 44-64.

37 WARDE (A.). Consumption, food and taste. Londen, Sage Publications, 1997, p. 16.

38 GOTTDIENER (M.). Approaches to consumption: clasical and contempory perspectives. In: GOTTDIENER (M.) (red). New forms of consumption. New York, Rowman & Littlefield Publishers. pp. 16-17. & HESMONDHALGH (D.). The cultural industries. Londen, Sage Publications, 2002, pp. 244-245.

39 HESMONDHALGH (D.). The cultural industries. Londen, Sage Publications, 2002, pp. 244-245.

40 VANOBBERGEN (B.), SEGERS (K.) & HUIJGH (E.). Het kind als cultuurconsument en –participant. In: CARPENTIER (N.), PAUWELS (C.) & VAN OOST (O.). (red). Het on(be)grijpbare publiek. p. 431-433.

41 MAFFESOLI 1988 & WARDE (A.). Consumption, food and taste. Londen, Sage Publications, 1997, 13,16-17.

42 GOTTDIENER (M.). Approaches to consumption: clasical and contempory perspectives. In: GOTTDIENER (M.) (red). New forms of consumption. New York, Rowman & Littlefield Publishers. pp. 22, 136-137.

43 GRONOW (J.). The sociology of taste. Londen, Routledge, p. 71.

44 GRONOW (J.). Op. Cit. pp.70-71.

45 VAN DER POEL (H.). Tijd voor vrijheid. Inleiding tot de studie van de vrijetijd. Boom, p. 327. & VAN DEN BROEK (A.) & DE HAAN (J.). Cultuur tussen competentie en competitie. Amsterdam, Boekmanstudies, 2000, p. 33.

46 RUTTEN (P.). De toekomst van de verbeeldingsmachine. In: Boekmancahier, 2000, jrg. 12, nr.43, p. 9. & MOMMAAS (H.). De cultuurindustrie in het tijdperk van de netwerkeconomie. In: Boekmancahier, 2000, jrg.12, nr.43, pp. 26-27.

47 MOMMAAS (H.). Op. Cit. p. 30.

48 MOMMAAS (H.). De cultuurindustrie in het tijdperk van de netwerkeconomie. In: Boekmancahier, 2000, jrg.12, nr.43, p. 27.

49 VAN DER POEL (H.). Tijd voor vrijheid. Inleiding tot de studie van de vrijetijd. Boom, pp. 330-331.

50 VANDER STICHELE (A.). Taxonomie van de cultuurparticipant: de culturele omnivoor. In: LAERMANS (R.), LIEVEN (J.) & WAEGE (H.) (red.). Cultuurkijker. Aanzetten voor cultuuronderzoek in Vlaanderen. Antwerpen, De Boeck, 2003, pp. 148.

51 VANDER STICHELE (A.) Cultuurparticipatie in Vlaanderen. Een toetsing van de omnivoriseringsthese a.d.h.v. populatiedata. Leuven, K.U.Leuven, 2002,

52 MOMMAAS (H.). Op. Cit. p. 38.

53 VAN DEN BROEK (A.) & DE HAAN (J.). Cultuur tussen competentie en competitie. Amsterdam, Boekmanstudies, 2000, p. 35.

54 HELLEBOSCH (L.). De mozaïekmaatschappij. In: Marketingjaarboek 1992, Zellik, Roularta Books, 1992, pp. 60-67. & MICHIELS (M.). Moeder, in welke wereld leven wij? Of: how to break the parity? In: Marketingjaarboek 1990, Zellik, Roularta Books, 1990, pp. 21-27.

55 BLOMMAERT (E.), CORIJN (E.), HOLTHOF (M.) & LESAGE (D.). De ‘kwaliteit’ van de cultuur’. Omtrent consumentisme en verrechtsing. In: Kunst en Democratie. p. 1.

56 VAN DER POEL (H.). Tijd voor vrijheid. Inleiding tot de studie van de vrijetijd. Boom, p. 327.

57 RUTTEN (P.). De toekomst van de verbeeldingsmachine. In: Boekmancahier, 2000, jrg. 12, nr.43, p. 21.

58 RUTTEN (P.). Op. Cit. p. 16.

59 HESMONDHALGH (D.). The cultural industries. Londen, Sage Publications, 2002, p. 232.

60 HESMONDHALGH (D.). The cultural industries. Londen, Sage Publications, 2002, p. 232.

61 VAN DER POEL (H.). Tijd voor vrijheid. Inleiding tot de studie van de vrijetijd. Boom, pp..330-331. & HESMONHALGH (D.). Op. Cit. pp. 75-76, 232-233.

62 VANOBBERGEN (B.), SEGERS (K.) & HUIJGH (E.). Het kind als cultuurconsument en –participant. In: CARPENTIER (N.), PAUWELS (C.) & VAN OOST (O.). (red). Het on(be)grijpbare publiek. Brussel, VUBpress, 2004, pp. 426-428,444.

63 VAN DEN BROEK (A.) & DE HAAN (J.). Cultuur tussen competentie en competitie. Amsterdam, Boekmanstudies, 2000, pp.78-79.


64 VANDER STICHELE (A.) Cultuurparticipatie in Vlaanderen. Een toetsing van de omnivoriseringsthese a.d.h.v. populatiedata. Leuven, K.U.Leuven, 2002, p. 4. & VAN DEN BROEK (A.) & DE HAAN (J.).


1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina