Vsko leerplan opleiding buislasser bo me 205Dovnload 0.8 Mb.
Pagina29/29
Datum23.08.2016
Grootte0.8 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

31Module: TIG buislassen A G – 213 A – 60 lt (10 TV & 50 PV)


Administratieve code: 7060

31.1Algemene doelstelling van de module


Deze module sluit sequentieel aan bij de modules “TIG-Hoeklassen” en “TIG-Plaatlassen” en leidt op tot specialist in het lassen met het TIG-proces.

Wie met vrucht deze module afrondt, moet in staat zijn elke lasopdracht met het TIG proces tot een goed einde te brengen. Men kan in het productieproces ingeschakeld worden voor opdrachten waarvoor een hoog uitvoeringsniveau vereist is of waar het laswerk onder zeer moeilijke omstandigheden wordt uitgevoerd.

In deze module wordt vooral de handvaardigheid geoefend in het lassen van stompe verbindingen van buizen in de verticale en horizontale posities.

De cursist kan • Een werkmethode opvolgen

  • werktekeningen gebruiken

  • lasmethodebeschrijvingen toepassen

  • de hoeveelheid toevoegmateriaal en beschermgas bepalen

  • voorbewerkingen uitvoeren

  • krimpverschijnselen inschatten

  • restspanningen inschatten

  • voorschriften m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu toepassen

 • Buislasverbindingen uitvoeren

  • in alle posities stompe lasnaden op buisverbindingen uitvoeren

  • buislasverbindingen volgens IWF-T5 en IWF-T623 uitvoeren

  • de kwaliteit van buislasverbindingen visueel beoordelen

  • bij lasfouten herstellingen uitvoeren

  • bij onvolkomenheden de lasuitvoering bijsturen

  • het geldigheidsgebied van een lasserskwalificatiecertificaat situeren

31.2Beginsituatie


De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules:

 • TIG-Plaatlassen A

 • TIG-Plaatlassen B

31.3Leerplandoelstellingen en leerinhouden


Leerplandoelstellingen

met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV)BC

SV

(S)ETLeerinhouden

Pedagogisch-didactische wenken

De productiemethode vanaf ingot schematisch kunnen verklaren.

De productiemethode vanaf plaat schematisch kunnen verklaren.

De voorzorgsmaatregelen bij behandeling van pijpen kennen.
Materialenleer – fabricage stalen pijpen

 • Buisproductiemethode

  • Vanaf ingot

  • Vanaf plaat

 • Technieken voor buismanipulatie

Documentatie van staalfabrikant.

Transparanten, tekeningen en posters.

Praktische toepassing in de werkplaats.


Verschillende soorten stompe pijpverbindingen kennen.

Inzicht verwerven in de verbindingsmethoden met flenzen.

Aftakkingen, haaks of onder hoek, van verschillende diameters kennen.

Diverse knooppunten kennen.

Aansluitingen op ketels en vaten kennen.

In staat zijn de juiste lasnaadvoorbereiding te kiezen.

Verbindingslassen van pijpen

 • Stomplassen

  • In lijn

  • Onder hoek

  • Productie van gelaste bochten

 • Flens-pijpverbindingen.

 • Aftakkingen

 • Knooppunten en andere structurele verbindingen.

 • Tuiten op de romp van vaten

 • Aanpasssing van de lasnaadvoorbereiding

Ontvouwingstekening gebruiken.

Didactische voorbeelden gebruiken.Het principe en de werking van een plasmalasinstallatie kunnen verwoorden.

De onderdelen van een plasmalasinstallatie kennen.

De veiligheidsvoorschriften bij het plasmalassen kennen.

Het principe van de gevulde draad kennen.

Het principe van het onderpoederdeklassen kennen.De onderdelen van een onderpoederdeklasinstallatie kennen.

De veiligheidsvoorschriften bij het onderpoederdeklassen kennen en kunnen toepassen.
Overzicht van lasprocessen

 • Plasmalassen

 • Plasmalasapparatuur

 • Veilig werken

 • Gevulde draad bij halfautomatisch lassen

 • Veiligheid bij lassen met gevulde draad

 • Principes van het onderpoederdek lassen.

 • Onderpoederdekapparatuur

 • Veiligheid en onderpoederdeklassen

Documentatie.

Transparanten, tekeningen en posters.

Pictogrammen, tekeningen en posters.

Documentatie.Het belang van duidelijke en uniforme schriftelijke instructies inzien.
Lasprocedures

 • Lasmethodebeschrijving (LMB)

 • Inhoud van de lasmethodebeschrijving

Volgens EN 288.

Het belang van visueel onderzoek begrijpen.

De verschillende volumeonderzoekstechnieken door NDO, schematisch kunnen voorstellen.
LasInspectie en -beproeving

 • Visueel onderzoek

 • Volumeonderzoek door Niet Destructief Onderzoek

Gebruik van posters met schematische voorstellingen.

Visueel, penetrant, magnetisch, wervelstroom, ultrasoon en radiografisch onderzoek.De verschillende destructieve onderzoekstechnieken kunnen verklaren.

Inzicht verwerven in de controle van lasnaden.

Het belang van kwaliteit inzien.

 • Destructieve proeven

Onder meer vermoeidheids-, trek-, kerfslag-, buig- en hardheidsproeven

Verwijzen naar normen en richtlijnen.De “doorlas”-techniek op buizen van kleine diameter met dunne wand kunnen uitvoeren.

De “doorlas”-techniek op buizen van kleine diameter met dikke wand kunnen uitvoeren.

De “doorlas”-techniek op buizen van grote diameter met dunne wand kunnen uitvoeren.

De “doorlas”-techniek op buizen van grote diameter met dikke wand kunnen uitvoeren.BC
BC
BC
BC

Lasoefeningen

 • Doorlassen van buizen, onder de hand (PA)

 • Doorlassen van buizen, in klokstand (PF)

 • Doorlassen van buizen, horizontaal in een verticaal vlak (PC)

Op verschillende diameters en wanddikten

32Module: TIG buislassen B G – 213 B – 60 lt PV


 • Administratieve code: 7061

32.1Algemene doelstelling van de module


Deze module sluit sequentieel aan bij de modules “TIG-Hoeklassen” en “TIG-Plaatlassen” en leidt op tot specialist in het lassen met het TIG-proces.

Wie met vrucht deze module afrondt, moet in staat zijn elke lasopdracht met het TIG proces tot een goed einde te brengen. Men kan in het productieproces ingeschakeld worden voor opdrachten waarvoor een hoog uitvoeringsniveau vereist is of waar het laswerk onder zeer moeilijke omstandigheden wordt uitgevoerd.

Deze module breidt de handvaardigheid van de lasser uit tot het lassen van buizen in de positie H-L045, zowel buizen als buisverbindingen.

De cursist kan • Een werkmethode opvolgen

  • werktekeningen gebruiken

  • lasmethodebeschrijvingen toepassen

  • de hoeveelheid toevoegmateriaal en beschermgas bepalen

  • voorbewerkingen uitvoeren

  • krimpverschijnselen inschatten

  • restspanningen inschatten

  • voorschriften m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu toepassen

 • Buislasverbindingen uitvoeren

  • in alle posities stompe lasnaden op buisverbindingen uitvoeren

  • buislasverbindingen volgens IWF-T5 en IWF-T624 uitvoeren

  • de kwaliteit van buislasverbindingen visueel beoordelen

  • bij lasfouten herstellingen uitvoeren

  • bij onvolkomenheden de lasuitvoering bijsturen

  • het geldigheidsgebied van een lasserskwalificatiecertificaat situeren

32.2Beginsituatie


De cursist dient verplicht de basiscompetenties te bezitten van de modules:

 • TIG-Plaatlassen A

 • TIG-Plaatlassen B

32.3Leerplandoelstellingen en leerinhouden


Leerplandoelstellingen

met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV)BC

SV

(S)ETLeerinhouden

Pedagogisch-didactische wenken

Het belang van normen inzien en ze in de praktijk kunnen hanteren.

Inzicht verwerven in de rol die ‘de controle van lasconstructies’ vervult in de industrie.


Europese normen - kwaliteitseisen

 • Nationale normen

 • Europese normen

De rol van het EWF systeem voor opleidingen en zijn rol in Europa kan hier eveneens ter sprake komen.

De rol van de lasinspectie en de kwaliteitscontrole inzien.

Weten dat kwaliteit genormaliseerd is.

Weten dat bedrijven door externen gecertificeerd kunnen worden.
Kwaliteitsbeheersing

 • Rol van de lasinspectie en kwaliteitscontrole

 • EN 729 -1 kwaliteitseisen voor lassen

 • EN 719 -1 lascoördinatie

 • Certificatie van bedrijven in overeenstemming met normen en kwaliteitsborging
Het onderscheid tussen de staalsoorten kennen.

Weten welke elementen toegevoegd worden om aan staal, vooraf bepaalde eigenschappen te geven.

Weten dat roestvaste staalsoorten worden samengesteld in functie van de toepassing.

Eigenschappen en toepassingen van aluminium-, koper-, nikkellegeringen, titaan en andere metalen kennen.

Materialenleer

 • Laaggelegeerde staalsoorten

 • Hooggelegeerde staalsoorten

 • Legeringen

Aluminium- koper- nikkellegering.

Roestvast Titaan e.a.Weten dat veiligheidseisen worden gesteld bij laswerk.

Het belang van laskwaliteit inzien.

De sleutelpositie van de lasser inzien.

De sleutelpositie van de lasinspectie inzien


Overzicht van schadegevallen

 • Veiligheidseisen

 • Schadegevallen als gevolg van het niet-voldoen van lasverbindingen

 • Sleutelpositie van de lasser in de laskwaliteit

 • Sleutelpositie van de lasinspectie en NDO bij lasonvolkomenheden
Inzicht verwerven in het grensoverschrijdend belang van de lasopleiding.

Het belang van een geharmoniseerd systeem van opleidingen inzien.

Het belang van vervolmakingcursussen begrijpen.

Kennis verwerven over de doorgroeimogelijkheden als lasser.
Opleiding en vervolmaking

 • Europese lasser

  • De leerling-lasser

  • De meesterlasser

  • De lasspecialist

  • De lastechnologist

  • De lasingenieurDe “doorlas”-techniek in laspositie H-L045 kunnen uitvoeren.

De “doorlas”-techniek op buizen van kleine diameter met dunne wand kunnen uitvoeren.

De “doorlas”-techniek op buizen van kleine diameter met dikke wand kunnen uitvoeren.De “doorlas”-techniek op buizen van grote diameter met dunne wand kunnen uitvoeren.

De “doorlas”-techniek op buizen van grote diameter met dikke wand kunnen uitvoeren.BC

BC

BCLasoefeningen

 • Doorlassen van een buis met open V-naad , schuin opgesteld (H-L045)

Stroomsterkte zorgvuldig regelen.


33Bibliografie


Technologie van het lassen, G. Declerck en H. Thoen, Standaard Educatieve Uitgeverij, Antwerpen, 1993, ISBN 90 02 17045 9

Lasverbindingen, M. Bracke – D. Debaere – J. De Bihl, Opleiding & Vorming – Sidmar, Gent, 1989, Uitgave 2

Praktische lascursus delen 1 & 2, F. Marres, Philips N.V. Afdeling Lassen, Eindhoven

Fachkunde Schweisstechnik, Prof. W. D. Strippelmann & R. Brenner, Deutsche Verlag fur Schweisstechnik, Dusseldorf, 1982, ISBN 3 87155 753 6

Lassen, Lijmen en Plaatbewerken, C. Nederveen & P.H. van Lent, Stichting Teleac, Utrecht, 1994, ISBN 90 6533 342 8

Welzijn op het werk, Dienst Promotie en Vorming in het Onderwijs van de NVVA, Brussel, 2000

Las- en Snijtechnieken voor de Industrie, Techno-Nathan, La Nouvelle Librairie S.A., Paris, 1987, ISBN 2 86479 823 9

Mens en Veiligheid op de Drempel van de 21ste Eeuw, AIB-Vinçotte vzw, Brussel, 1990, ISBN 90 800500 3 2

Instructieboek MIG-MAG Lassen, Aga Gas B.V., ISBN 90 800229 3 4

NEN-BUNDEL18, normen voor lassen van metalen, NEN-instituut, Delft, 2005

European MMA Welder, minimum requirements for the education, examination and qualification, European federation for welding, joining en cutting prepared by the committee for education and training, EWF doc. 01-452-94

Praktijk cursus Phillips

Praktijk cursus Ourlikon

Vademecum van de lasser, Philips lasdienst

Lastechniek, A.Heling, N.Plomp, Stam Technische Boeken.

Lastechnisch verantwoord construeren, Ir.H.G.Geerling, Ir.W.P.Kerkhof, G.Zoethout, Stam Technische BoekenVCA-cursus1 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale booglassers met beklede elektroden (BMBE) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

2 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale booglassers met beklede elektroden (BMBE) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

3 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale gassmeltlassers met afsmeltende elektrode (MIG/MAG) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

4 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale gassmeltlassers met afsmeltende elektrode (MIG/MAG) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

5 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale gasbooglassers met niet-afsmeltende elektrode (TIG) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

6 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale gassmeltlassers met afsmeltende elektrode (MIG/MAG) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

7 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale gassmeltlassers – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

8 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale gassmeltlassers – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

9 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale booglassers met beklede elektroden (BMBE) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

10 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale booglassers met beklede elektroden (BMBE) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

11 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale booglassers met beklede elektroden (BMBE) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

12 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale gassmeltlassers met afsmeltende elektrode (MIG/MAG) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

13 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale booglassers met beklede elektroden (BMBE) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

14 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale gasbooglassers met niet-afsmeltende elektrode (TIG) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

15 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale gasbooglassers met niet-afsmeltende elektrode (TIG) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

16 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale gassmeltlassers – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

17 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale gassmeltlassers – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

18 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale booglassers met beklede elektroden (BMBE) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

19 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale booglassers met beklede elektroden (BMBE) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

20 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale booglassers met beklede elektroden (BMBE) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

21 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale gassmeltlassers met afsmeltende elektrode (MIG/MAG) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

22 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale gassmeltlassers met afsmeltende elektrode (MIG/MAG) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

23 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale gasbooglassers met niet-afsmeltende elektrode (TIG) – de EWF-richtlijnen zijn vervangen door IWF

24 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale gasbooglassers met niet-afsmeltende elektrode (TIG) – de EWF-richtlijnen zijn vervangen door IWF


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina