Vsko leerplan opleiding buislasser bo me 205Dovnload 0.8 Mb.
Pagina3/29
Datum23.08.2016
Grootte0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

4Pedagogisch-didactische wenken en didactische hulpmiddelen

4.1Basisuitrusting

Handgereedschappen en toebehoren


 • Bankschroeven

 • Beitels

 • Hamers

 • Handzagen

 • Krasnaalden

 • Meetlatten

 • Pijpsleutels

 • Pijpsnijder

 • Puntslagen

 • Schuifmaat

 • Set inbussleutels

 • Set metaalboren

 • Set moerdopsleutels

 • Set ringsleutels

 • Set schroevendraaiers

 • Set steeksleutels

 • Set tangen

 • Steekpasser

 • Vijlen

 • Vlakplaat

 • Waterpas

 • Winkelhaken

Machines en toebehoren


 • Elektrische slijpmolen op voet

 • Handboormachine

 • Handslijpmachine

 • Kolomboormachine

 • Plaatschaar

 • Zaagmachine

Centrumgebonden uitrusting


 • De nodig veiligheidvoorzieningen

 • Kleedkamers

 • Leslokaal voor technologielessen en/of tekenlokaal

 • Overheadprojector

 • Televisietoestel

 • Video

Andere


 • Branddeken

 • E.H.B.O.-verbandkist

 • Kleedkamer

 • Persoonlijke beschermmiddelen

 • Wasplaats

 • Werkbanken

4.2Specifieke uitrusting Gassmeltlassen

Handgereedschappen en toebehoren


 • Bikhamers

 • Lasschermen

 • Positioneerbare werkstukklemmen

 • Staalborstels

Machines, lasposten en toebehoren

Andere


 • Snijbrander

 • Minimale veiligheidsuitrusting

 • Nodige hulpstukken om in alle laspositie te kunnen lassen

 • Reduceerinstallatie

 • Vuurvaste werktafels

 • Werkposten met toebehoren

4.3Specifieke uitrusting Beklede elektrodelassen

Handgereedschappen en toebehoren


 • Bikhamers

 • Lasschermen

 • Positioneerbare werkstukklemmen

 • Staalborstels

Machines, lasposten en toebehoren


 • Booglastoestellen (gelijkstroom en/of wisselstroom) met toebehoren

Andere


 • Elektrodendroogkast

 • Lasgordijnen

 • Minimale veiligheidsuitrusting

 • Nodige hulpstukken om in alle laspositie te kunnen lassen

 • Rookafzuiginstallatie

 • Vuurvaste werktafels

 • Werkposten met toebehoren

4.4Specifieke uitrusting MIG MAG-lassen

Handgereedschappen en toebehoren


 • Bikhamers

 • Lasschermen

 • Positioneerbare werkstukklemmen

 • Staalborstels

Machines, lasposten en toebehoren

Andere


 • Gasontspanners

 • Lasgordijnen

 • Minimale veiligheidsuitrusting

 • Nodige hulpstukken om in alle lasposities te kunnen lassen

 • Rookafzuiginstallatie

 • Werkposten met toebehoren

4.5Specifieke uitrusting TIG-lassen

Handgereedschappen en toebehoren


 • Lasschermen

 • Positioneerbare werkstukklemmen

 • Staalborstels

Machines, lasposten en toebehoren


 • TIG - lastoestellen (gelijkstroom en/of wisselstroom) met toebehoren

Andere


 • Gasontspanners

 • Lasgordijnen

 • Minimale veiligheidsuitrusting

 • Nodige hulpstukken om in alle laspositie te kunnen lassen

 • Rookafzuiginstallatie

 • Werkposten met toebehoren

4.6Wenselijke uitrusting


 • Aambeeld

 • Draaibank

 • Toestel om Wolfraamelektroden aan te slijpen

5Evaluatie van de cursisten

5.1Evaluatie in het volwassenenonderwijs


In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het denken over evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit beschouwd die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu vooral als een inherent deel van het onderwijsproces benaderd. Didactische evaluatie geeft informatie aan de cursisten en leraren over het succes van het doorlopen leerproces en biedt zodoende de kans om het rendement van cursisten en leraren te optimaliseren.

5.2Doel van evaluatie


 • In de eerste plaats worden de sterke en de zwakke punten van de cursist opgespoord (diagnose). Indien nodig kan remediëring en bijkomende begeleiding voorzien worden. De cursist wordt door de evaluatie gestimuleerd om over zijn eigen leerproces te reflecteren.

 • Een evaluatie verschaft ook duidelijkheid over wat van de cursist verwacht wordt en in welke mate hij al dan niet aan de vooropgestelde criteria voldoet. In overleg met de cursist kunnen de evaluatiegegevens gebruikt worden om beslissingen te nemen over het verdere traject. Het valt aan te bevelen om de evaluatiecriteria vooraf duidelijk aan de cursisten mee te delen. Deze criteria worden ook best vooraf besproken in de vakgroep.

 • Op basis van de evaluatiegegevens kan de leraar beslissen om het onderwijsleerproces al dan niet bij te sturen en om wijzigingen aan te brengen in zijn didactisch handelen.

5.3Kwaliteit van de evaluatie


Een relevante evaluatie beantwoordt aan een aantal criteria. Validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en didactische relevantie zijn criteria die bijdragen tot de kwaliteit van de evaluatie.

Validiteit geeft aan in welke mate de evaluatiescores een maat zijn voor de beheersing van de beoogde doelstellingen. Betrouwbaarheid slaat op het feit of de scores technisch eerlijk, correct en juist zijn. Evaluatie is transparant indien de cursisten over alle nodige informatie beschikken, zowel voor een degelijke voorbereiding als voor de concrete uitvoering van de evaluatietaak (examen, toets, oefening, opdracht, …), zodat de evaluatie aan hun verwachtingspatroon voldoet. De evaluatie is didactisch relevant als zij bijdraagt tot het leerproces.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina