Vsko leerplan opleiding buislasser bo me 205Dovnload 0.8 Mb.
Pagina4/29
Datum23.08.2016
Grootte0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

6Module: M ME C 100 Basis Elektriciteit - 40 lestijden (10 TV/30 PV)


Administratieve code: 7035

6.1Algemene doelstelling van de module


Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. Deze module brengt vaardigheden aan welke noodzakelijk zijn in meerdere opleidingen.

De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen. Hierbij raakt men vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na het voltooien van deze module is men tevens in staat, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, elektrisch testgereedschap te hanteren.

De cursist kan


 • Verantwoord met elektrische energie omgaan

  • de gevaren van elektrische energie onderkennen

  • veiligheidsnormen en reglementering naleven

  • spanningsloos fouten in eenvoudige schakelingen opsporen en verhelpen

  • met elektrisch testgereedschap spanning detecteren

  • courante elektrische gegevens en opschriften onderkennen

 • Elektrische verbindingen realiseren

  • elektrische verbindingen met geleiders en leidingen uitvoeren

  • eenvoudige bedradingschema’s lezen

  • elektrische en logische basisschakelingen uitvoeren

  • technische informatie raadplegen

6.2Beginsituatie


De cursisten dienen te voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs.

6.3Leerplandoelstellingen en leerinhouden


Leerplandoelstellingen

met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV)BC

SV

(S)ETLeerinhouden

Pedagogisch-didactische wenken

De verschillende manieren van spanningsopwekking kennen.

Verschillen kennen tussen wisselspanning en gelijkspanning.


Elektrische energie

Wisselspanning en gelijkspanning.Via inductie, via statische elektriciteit, via piëzo-elektriciteit, via foto-elektriciteit, via chemische werking, via thermische elektriciteit.

De verschillende effecten van stroom kennen.
Vormen

 • Licht

 • Warmte - therrmisch

 • Beweging

 • Magnetisme

 • Chemische werking
De gevaren van elektriciteit kennen.

Veiligheidsnormen en reglementering kunnen naleven.BC

SV


Opsomming gevaren. Effecten van elektrische stroom.

Normen en reglementering.


Het begrip weerstand kunnen verklaren en weerstand kunnen meten.

BC

Begrip Weerstand - Ohmmeter.
Het begrip spanning kunnen verklaren en spanning kunnen meten in een eenvoudige kring.

BC

Begrip Spanning - Voltmeter
Courante elektrische gegevens en opschriften kunnen interpreteren.

Het verband tussen de grootheden kennen en kunnen gebruiken.BC

Elektrische grootheden

 • Spanning

 • Stroom

 • Weerstand - verbruiker

 • Vermogen
Elektrische verbindingen met geleiders en leidingen kunnen uitvoeren.

Meest voorkomende symbolen kennen.

Eenvoudige bedradingschema’s kunnen lezen.


BC
BC

BC


Elektrische verbindingen

De verschillende soorten symbolen

Bedradingschema’s

De noodzaak van elektrische beveiliging van kringen inzien.
Beveiligingen

 • Werking zekering, soorten

 • Overbelasting

 • Kortsluiting

 • Functie van een zekering, draadsectie

Het opsporen van een kortsluiting in een eenvoudige elektrische kring.


7Module: M ME C 300 Basis Metaal - 40 lestijden (10 TV/30 PV)


Administratieve code: 7038

7.1Algemene doelstelling van de module


Deze module omvat basistechnieken. Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op verschillende materialen wordt hier de basis gelegd voor het bedienen van machines en kiezen van het juiste snijgereedschap. Bij demontage en montage zal men vooral aandacht schenken aan werkmethoden, technieken en het gebruik van aangepast gereedschap.

Om geleidelijk over te gaan naar productief en kwalitatief werk zal men duidelijk verantwoorde werkmethodes en informatie over kwaliteitseisen aanreiken, steeds rekening houdend met de veiligheid en het milieu.

De cursist kan


 • Een werkmethode opvolgen

  • een technische tekening gebruiken

  • een werkvolgorde opvolgen

  • eenvoudige werkstukken aftekenen

  • courante ferro- en non-ferrometalen onderscheiden

  • courante kunststoffen onderscheiden

  • een eenvoudig werkstuk/onderdeel visueel controleren

  • metingen uitvoeren

  • gereedschap onderhouden

 • Constructies demonteren en monteren

  • genormaliseerde bevestigings- en borgmiddelen gebruiken

  • demontage- en montagetechnieken toepassen

  • mechanismen demonteren-monteren

  • het gereedschap kiezen

 • Handmatige bewerkingen uitvoeren

  • dunne plaat volgens een aftekenlijn snijden

  • evenwijdig aan een aftekenlijn zagen

  • werkstukken ontbramen

  • werkstukken bijvijlen

  • eenvoudige werkstukken plooien en rechten

  • in- en uitwendige bevestigingsschroefdraad tappen en snijden

 • Machines bedienen

  • snijgereedschap kiezen

  • aan de hand van tabellen snijsnelheden kiezen

  • werkstukken klemmen

  • met een tafel- (kolom-) en handboormachine in verscheidene courante materialen boren

  • koelsmeermiddelen gebruiken

  • onderhoudsvoorschriften toepassen

  • globale en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  • voor zichzelf en voor anderen veilig werken1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina