Vsko leerplan opleiding buislasser bo me 205Dovnload 0.8 Mb.
Pagina7/29
Datum23.08.2016
Grootte0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

9.2Beginsituatie


De cursist voldoet aan de decretaal bepaalde toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs

9.3Leerplandoelstellingen en leerinhouden


Leerplandoelstellingen

met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV)BC

SV

(S)ETLeerinhouden

Pedagogisch-didactische wenken

Het verschijnsel “elektriciteit” kunnen verwoorden.

Weten hoe elektriciteit opgewekt wordt.

Het verschil tussen wissel- en gelijkspanning kennen.

Inzicht verwerven in de begrippen “spanning”, “stroom”, “weerstand” en “vermogen”.

De symbolen en de eenheden van spanning, stroom, weerstand en vermogen kennen.

Het nuttige thermische effect van elektrische stroom inzien.

Het nadelige thermische effect van elektrische stroom inzien.

Het onderscheid tussen geleidende en niet-geleidende materialen kennen.


Inleiding tot elektriciteit

Het is niet de bedoeling een cursus “Elektriciteit” te geven maar de elektriciteit te benaderen als een energievorm die bij het elektrisch lassen gebruikt wordt.

Basisbegrippen, symbolen, eenheden en formules worden vanuit deze visie benaderd.Het verschijnsel “elektrische boog” kunnen verwoorden.

De omzetting van elektrische naar thermische energie inzien.


Bekijken van een videofilm.

Een schema van de voedingsspanning tot aan het smeltbad gebruiken.Weten hoe het vermogen van de boog beïnvloed wordt.

De schematische voorstelling van de laselektrode kunnen beschrijven.

De schematische voorstelling van het smeltbad kunnen beschrijven.

De risico’s bij het booglassen kunnen opsommen.

Het ontstaan van een lasverbinding kunnen verwoorden.

Documentatie van de fabrikanten.

Schema van het smeltbad op transparanten.

Tabellen van toegelaten emissiewaarden en normen.


De aansluiting aan de primaire zijde schematisch kunnen voorstellen.

Inzicht verwerven in het gebruik van verschillende types lasstroombronnen.

Het principe van de lastransformator kennen.

Lasapperatuur

 • Elektrisch lascircuit

 • Lastransformatoren

Schematische voorstelling op transparanten.

Documentatie van de fabrikanten.Het principe van de lasgelijkrichter en –omvormer kennen.

De verschillende begrippen kunnen verklaren en er het nut van inzien.

De kenplaat van een lasapparatuur kunnen lezen en begrijpen.

 • Gelijkrichting

  • Doel

  • Voordelen

  • Nadelen

 • Begrippen

  • Open boogspanning

  • Boogspanning

  • Lasstroom

  • Inschakelduur

  • Stroombereik

Gebruik van posters met schematische voorstellingen.

Aantonen door middel van volt- en ampèremeters.De diverse veiligheidsmaatregelen t.o.v. elektriciteit, persoonlijke bescherming, mechanica en milieu kennen en kunnen toepassen.

Spontaan de veiligheidsvoorzieningen kunnen aanwenden.BC


Veiligheid en gezondeheid

 • Elektrische beveiliging

 • Persoonlijke beveiliging

 • Mechanische beveiliging

 • Milieuveiligheid

De pictogrammen.

EHBO-handleiding.

Aandacht voor het ontstaan en verwijderen van lasrook.


Het “boogtrekken” kunnen uitvoeren.

Boogafstand en voortloopsnelheid constant kunnen houden.

De juiste stroomsterkte kunnen instellen.

Slakinsluiting kunnen vermijden.BC

BC


Lasoefeningen

 • Evenwijdige snoeren op volle plaat (PA)

 • Verbinden van evenwijdige snoeren door een zwaaibeweging (PA)

Bij alle oefeningen is er een verantwoorde keuze tussen elektrodediameter en plaatdikte.

Een binnenhoek kunnen lassen onder verschillende omstandigheden.

BC

 • Binnenhoek

  • Liggend (PA)

  • Staand (PB)

  • Klimmend (PF)

  • Horizontaal-verticaal (PC)

  • Neergaand dalend (PG)

De diverse oefeningen uitvoeren met verschillende plaatdiktes en elektrodediameters.

Een buitenhoek kunnen lassen onder verschillende omstandigheden.

BC

 • Buitenhoek

  • Onder de hand (PA)

  • Staand (PB)

  • Dalend (PG)

  • Horizontaal-verticaal (PC)

  • Klimmend (PF)

De diverse oefeningen uitvoeren met verschillende plaatdiktes en elektrodediameters.

De vlam kunnen regelen en rechtlijnige sneden kunnen uitvoeren.

BC

Oefenen op werkstukken van eerste lasoefening.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina