Vsko leerplan opleiding buislasser bo me 205Dovnload 0.8 Mb.
Pagina8/29
Datum23.08.2016
Grootte0.8 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

10Module: BMBE-hoeklassen B G - 205 B – 60 lt (10 TV & 50 PV)


Administratieve code: 7039

10.1Algemene doelstelling van de module


In deze module beogen we de noodzakelijke handvaardigheid om kwalitatief en productief verantwoorde hoeklasverbindingen te realiseren. Bovendien willen we benadrukken dat de veiligheid in dit domein van de techniek een bijzonder belangrijke rol speelt.

We leiden in deze module een hoeklasser op. Deze lasser kan een duidelijk geformuleerde opdracht uitvoeren, met inbegrip van tekeninglezen. Hij kan instellingen uitvoeren en maatregelen nemen om lasfouten en vervorming te voorkomen. Dit met een permanente aandacht voor veiligheid.

In deze module wordt getraind voor hoeklassen tussen plaat en buis, in alle lasposities.

De cursist kan • Lasapparatuur instellen

 • Materiaalsoorten lassen

  • materiaaleigenschappen omschrijven

  • de lasbaarheid beheersen

 • Een werkmethode opvolgen

  • werktekeningen gebruiken

  • voorbewerkingen uitvoeren

  • krimpverschijnselen inschatten

  • restspanningen inschatten

  • lasmethodebeschrijvingen toepassen

  • voorschriften m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu toepassen

 • Hoeklasverbindingen uitvoeren

  • hoeklasverbindingen met verschillende elektroden uitvoeren

  • hoeklasverbindingen volgens IWF-E1 en IWF-E22 uitvoeren

  • de kwaliteit van hoeklasverbindingen visueel beoordelen

  • de uitvoering van hoeklasverbindingen visueel beoordelen

  • onderzoeksmethoden toepassen

  • bij onvolkomenheden de lasuitvoering bijsturen

  • het geldigheidsgebied van een lasserskwalificatiecertificaat situeren

10.2Beginsituatie


De cursist voldoet aan de decretaal bepaalde toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs

10.3Leerplandoelstellingen en leerinhouden


Leerplandoelstellingen

met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV)BC

SV

(S)ETLeerinhouden

Pedagogisch-didactische wenken

Toepassingsgebieden kennen afhankelijk van de type bekleding.

Functie en karakteristieken kennen.

De classificatie volgens EN 499 kennen.

De opslag en behandeling kennen.


De beklede elektroden

 • Beginselen

 • Type bekleding en toepassingsgebieden

 • Functie en karakteristieken

 • Classificatie

 • Opslag en behandeling

Norm EN 499.

Documentatie en verpakking van de leverancier.Lasparameters en procesvariabelen kennen.

Weten hoe de parameters te beheersen.


Laspraktijk

 • Lasparameters en procesvariabelen

 • Beheersing van de lasparameters

 • Hoeklassen

  • Karakteristieken

  • Afmetingen

  • Oppervlaktegesteldheid
Soorten lasverbindingen kennen.

Karakteristieken van lasverbindingen kennen.


Lasverbindingen

 • Soorten

  • Hoeklasverbindingen

  • Stompe lasverbindingen

 • Karakteristieken

z-maat, a-hoogte en penetratiediepte.

Voorbeelden van lasverbindingen in plaatconstructies.De problemen kunnen inschatten bij het lassen in ongewone omstandigheden.

Veilig kunnen lassen op de bouwwerf.

Beschermingsmaatregelen tegen de weersomstandigheden kennen.

Het belang van specifieke veiligheidsmaatregelen inzien.

Inzien dat de omgeving moet afgeschermd worden tegen de gevaren van het lassen.

BC

BCVeiligheid in de werkplaats

 • Specifieke problemen bij ongewone omstandigheden

 • Lassen op de werf

 • Afschermen tegen de weersomtandigheden

 • Veilig werken op grote hoogte

 • Bescherming van andere personen tegen lasgevaren

Videofilm over lassen op bouwwerven, op grote hoogte en in gure weersomstandig-heden.

Cataloog met beschermingsmiddelen.

Veiligheidscursus VCA gebruiken.


Een binnenhoek kunnen lassen onder verschillende omstandigheden.

BC

Lasoefeningen

 • Binnenhoek boven het hoofd (PD)
Een buis op plaat kunnen lassen onder verschillende omstandigheden.

BC

 • Buis op plaat

  • Onder de hand (PA + PB)

  • Verticaal (PF)

  • Boven hoofd (PD)1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina