Vsko leerplan opleiding buislasser bo me 205Dovnload 0.8 Mb.
Pagina9/29
Datum23.08.2016
Grootte0.8 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

11Module: MIG/MAG-hoeklassen A G - 208 A – 120 lt (10 TV & 110 PV)


Administratieve code: 7040

11.1Algemene doelstelling van de module


In deze module wensen we de noodzakelijke handvaardigheid te bereiken om kwalitatief en productief verantwoorde hoeklasverbindingen te realiseren. Bovendien willen we benadrukken dat de veiligheid in dit domein van de techniek een bijzonder belangrijke rol speelt.

We leiden in deze module een hoeklasser voor plaat-plaat en buis-plaat verbindingen op. Deze lasser kan een duidelijk geformuleerde opdracht uitvoeren, met inbegrip van tekeninglezen. Hij kan instellingen uitvoeren en maatregelen nemen om lasfouten en vervorming te voorkomen. Dit met een permanente aandacht voor veiligheid.

Deze module geeft training in MIG/MAG-lassen en training in het maken van hoeklassen in plaat in alle posities en T-verbindingen.

De cursist kan • Lasapparatuur instellen

  • lasparameters instellen

  • lasinstallaties samenstellen

 • Materiaalsoorten lassen

  • materiaaleigenschappen omschrijven

  • de lasbaarheid beheersen

 • Een werkmethode opvolgen

  • werktekeningen gebruiken

  • voorbewerkingen uitvoeren

  • krimpverschijnselen inschatten

  • restspanningen inschatten

  • lasmethodebeschrijvingen toepassen

  • voorschriften m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu toepassen

 • Hoeklasverbindingen uitvoeren

  • hoeklasverbindingen volgens IWF-M1 en IWF-M23 uitvoeren

  • de kwaliteit van hoeklasverbindingen visueel beoordelen

  • de uitvoering van hoeklasverbindingen visueel beoordelen

  • onderzoeksmethoden toepassen

  • bij onvolkomenheden de lasuitvoering bijsturen

  • het geldigheidsgebied van een lasserskwalificatiecertificaat situeren

11.2Beginsituatie


De cursist voldoet aan de decretaal bepaalde toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs

11.3Leerplandoelstellingen en leerinhouden


Leerplandoelstellingen

met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV)BC

SV

(S)ETLeerinhouden

Pedagogisch-didactische wenken

Het verschijnsel “elektriciteit” kunnen verwoorden.

Weten hoe elektriciteit opgewekt wordt.

Het verschil tussen wissel- en gelijkspanning kennen.

Inzicht verwerven in de begrippen “spanning”, “stroom”, “weerstand” en “vermogen”.

De symbolen en de eenheden van spanning, stroom, weerstand en vermogen kennen.

Het nuttige thermische effect van elektrische stroom inzien.

Het nadelige thermische effect van elektrische stroom inzien.

Het onderscheid tussen geleidende en niet-geleidende materialen kennen.


Inleiding Elektriciteit

Het is niet de bedoeling een cursus “Elektriciteit” te geven maar de elektriciteit te benaderen als een energievorm die bij het elektrisch lassen gebruikt wordt.

Basisbegrippen, symbolen, eenheden en formules worden vanuit deze visie benaderd.Het verschijnsel “elektrische boog” kunnen verwoorden.

De omzetting van elektrische naar thermische energie inzien.


Toepassing elektriciteit voor MIG/MAG-lassen

Bekijken van een videofilm.

Een schema van de voedingsspanning tot aan het smeltbad gebruiken.Weten hoe het vermogen van de boog beïnvloed wordt.

De schematische voorstelling van de materiaaloverdracht kunnen beschrijven.

De schematische voorstelling van het smeltbad kunnen beschrijven.

De risico’s bij het booglassen kunnen opsommen.

Het ontstaan van een lasverbinding kunnen verwoorden.

 • Het boogvermogen

 • De lasdraad

 • De metaaloverdracht

 • De boogstraling en de lasrookemissie

 • De lasverbinding

Documentatie van de fabrikanten.

Schema van het smeltbad op transparanten.

Tabellen van toegelaten emissiewaarden en normen.


De aansluiting aan de primaire zijde schematisch kunnen voorstellen.

Inzicht verwerven in het gebruik van verschillende types lasstroombronnen.

Het principe van de lastransformator kennen.

De lasapparatuur

 • Elektrisch lascircuit

 • Lastransformatoren

Schematische voorstelling op transparanten.

Documentatie van de fabrikanten.Het principe van de lasgelijkrichter en –omvormer kennen.

De verschillende begrippen kunnen verklaren en er het nut van inzien.

De kenplaat van een lasapparatuur kunnen lezen en begrijpen.

 • Gelijkrichting

  • Doel

  • Voordelen

  • Nadelen

 • Begrippen

  • Open boogspanning

  • Boogspanning

  • Lasstroom

  • Inschakelduur

  • Stroombereik

Gebruik van posters met schematische voorstellingen.

Aantonen door middel van volt- en ampèremeters.De diverse veiligheidsmaatregelen t.o.v. elektriciteit, persoonlijke bescherming, mechanica en milieu kennen en kunnen toepassen.

Spontaan de veiligheidsvoorzieningen kunnen aanwenden.BC

BC


Veiligheid en gezondheid

 • Elektrische beveiliging

 • Persoonlijke beveiliging

 • Mechanische beveiliging

 • Milieuveiligheid

De pictogrammen .

EHBO-handleiding.

Aandacht voor het ontstaan en verwijderen van lasrook.


Evenwijdige snoeren kunnen lassen.

Boogafstand en voortloopsnelheid constant kunnen houden.

De juiste lasparameters kunnen instellen;

Een binnenhoek kunnen lassen onder verschillende omstandigheden.

Een buitenhoek kunnen lassen onder verschillende omstandigheden.


BC

BC
BC

BC
BC


Lasoefeningen

 • Evenwijdige snoeren op volle plaat (PA)

 • Verbinden van evenwijdige snoeren door een zwaaibeweging (PA)

 • Binnenhoek

  • Onder de hand (PA)

  • Staand (PB)

  • Klimmend (PF)

  • Horizontaal-verticaal (PC)

  • Dalend (PG)

 • Buitenhoek

  • Onder de hand (PA)

  • Staand (PB)

  • Dalend (PG)

  • Klimmend (PF)

  • Horizontaal-verticaal (PC)

  • Dalend (PG)

Eventueel de lasoefening uitvoeren volgens EN 287.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina