Vsko leerplan opleiding lasser-Monteerder bmbe bo me 210Dovnload 285.18 Kb.
Pagina3/9
Datum23.08.2016
Grootte285.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.2Specifieke uitrusting Beklede elektrodelassen

Handgereedschappen en toebehoren


 • Bikhamers

 • Lasschermen

 • Positioneerbare werkstukklemmen

 • Staalborstels

Machines, lasposten en toebehoren


 • Booglastoestellen (gelijkstroom en/of wisselstroom) met toebehoren

Andere


 • Elektrodendroogkast

 • Lasgordijnen

 • Minimale veiligheidsuitrusting

 • Nodige hulpstukken om in alle laspositie te kunnen lassen

 • Rookafzuiginstallatie

 • Vuurvaste werktafels

 • Werkposten met toebehoren

4.3Wenselijke uitrusting


 • Aambeeld

 • Draaibank

5Evaluatie van de cursisten

5.1Evaluatie in het volwassenenonderwijs


In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het denken over evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit beschouwd die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu vooral als een inherent deel van het onderwijsproces benaderd. Didactische evaluatie geeft informatie aan de cursisten en leraren over het succes van het doorlopen leerproces en biedt zodoende de kans om het rendement van cursisten en leraren te optimaliseren.

5.2Doel van evaluatie


 • In de eerste plaats worden de sterke en de zwakke punten van de cursist opgespoord (diagnose). Indien nodig kan remediëring en bijkomende begeleiding voorzien worden. De cursist wordt door de evaluatie gestimuleerd om over zijn eigen leerproces te reflecteren.

 • Een evaluatie verschaft ook duidelijkheid over wat van de cursist verwacht wordt en in welke mate hij al dan niet aan de vooropgestelde criteria voldoet. In overleg met de cursist kunnen de evaluatiegegevens gebruikt worden om beslissingen te nemen over het verdere traject. Het valt aan te bevelen om de evaluatiecriteria vooraf duidelijk aan de cursisten mee te delen. Deze criteria worden ook best vooraf besproken in de vakgroep.

 • Op basis van de evaluatiegegevens kan de leraar beslissen om het onderwijsleerproces al dan niet bij te sturen en om wijzigingen aan te brengen in zijn didactisch handelen.

5.3Kwaliteit van de evaluatie


Een relevante evaluatie beantwoordt aan een aantal criteria. Validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en didactische relevantie zijn criteria die bijdragen tot de kwaliteit van de evaluatie.

Validiteit geeft aan in welke mate de evaluatiescores een maat zijn voor de beheersing van de beoogde doelstellingen. Betrouwbaarheid slaat op het feit of de scores technisch eerlijk, correct en juist zijn. Evaluatie is transparant indien de cursisten over alle nodige informatie beschikken, zowel voor een degelijke voorbereiding als voor de concrete uitvoering van de evaluatietaak (examen, toets, oefening, opdracht, …), zodat de evaluatie aan hun verwachtingspatroon voldoet. De evaluatie is didactisch relevant als zij bijdraagt tot het leerproces.


6Module: M ME C 100 Basis Elektriciteit - 40 lestijden (10 TV/30 PV)


Administratieve code: 7097

6.1Algemene doelstelling van de module


Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. Deze module brengt vaardigheden aan welke noodzakelijk zijn in meerdere opleidingen.

De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen. Hierbij raakt men vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na het voltooien van deze module is men tevens in staat, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, elektrisch testgereedschap te hanteren.

De cursist kan


 • Verantwoord met elektrische energie omgaan

  • de gevaren van elektrische energie onderkennen

  • veiligheidsnormen en reglementering naleven

  • spanningsloos fouten in eenvoudige schakelingen opsporen en verhelpen

  • met elektrisch testgereedschap spanning detecteren

  • courante elektrische gegevens en opschriften onderkennen

 • Elektrische verbindingen realiseren

  • elektrische verbindingen met geleiders en leidingen uitvoeren

  • eenvoudige bedradingschema’s lezen

  • elektrische en logische basisschakelingen uitvoeren

  • technische informatie raadplegen

6.2Beginsituatie


De cursisten dienen te voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs.

6.3Leerplandoelstellingen en leerinhouden


Leerplandoelstellingen

met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV)BC

SV

(S)ETLeerinhouden

Pedagogisch-didactische wenken

De verschillende manieren van spanningsopwekking kennen.

Verschillen kennen tussen wisselspanning en gelijkspanning.


Elektrische energie

Wisselspanning en gelijkspanning.Via inductie, via statische elektriciteit, via piëzo-elektriciteit, via foto-elektriciteit, via chemische werking, via thermische elektriciteit.

De verschillende effecten van stroom kennen.
Vormen

 • Licht

 • Warmte - thermisch

 • Beweging

 • Magnetisme

 • Chemische werking
De gevaren van elektriciteit kennen.

Veiligheidsnormen en reglementering kunnen naleven.BC

SV


Opsomming gevaren. Effecten van elektrische stroom.

Normen en reglementering.


Het begrip weerstand kunnen verklaren en weerstand kunnen meten.

BC

Begrip Weerstand - Ohmmeter.
Het begrip spanning kunnen verklaren en spanning kunnen meten in een eenvoudige kring.

BC

Begrip Spanning - Voltmeter
Courante elektrische gegevens en opschriften kunnen interpreteren.

Het verband tussen de grootheden kennen en kunnen gebruiken.BC

Elektrische grootheden
Elektrische verbindingen met geleiders en leidingen kunnen uitvoeren.

Meest voorkomende symbolen kennen.

Eenvoudige bedradingschema’s kunnen lezen.


BC
BC

BC


Elektrische verbindingen

De verschillende soorten symbolen

Bedradingschema’s

De noodzaak van elektrische beveiliging van kringen inzien.
Beveiligingen

 • Werking zekering, soorten

 • Overbelasting

 • Kortsluiting

 • Functie van een zekering, draadsectie

Het opsporen van een kortsluiting in een eenvoudige elektrische kring.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina