Vsko leerplan opleiding lasser-Monteerder bmbe bo me 210Dovnload 285.18 Kb.
Pagina8/9
Datum23.08.2016
Grootte285.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

11Module: M ME C 214 1 Montagetechnieken 1 - 160 lestijden (40 TV & 120 PV)


Administratieve code: 7102

11.1Algemene doelstelling van de module


De module montagetechnieken leidt op tot het beroep lasser monteerder.

De lasser monteerder realiseert, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en volgens plannen en/of bondige richtlijnen, de montage en het lassen van samenstellingen uit lichte, middelzware en zware platen en profielen.

In deze module komen constructies zonder kromme vlakken aan bod waarbij de constructieonderdelen t.o.v. elkaar loodrecht worden gemonteerd.

De cursist kan • Platen en profielen handmatig en machinaal bewerken

  • zagen

  • knippen

  • slijpen

  • doorslijpen

  • snijbranden en/of plasmasnijden

  • buigen

  • aanpassingen uitvoeren

 • Onderdelen uit platen en profielen samenstellen

  • een werkmethode opvolgen

  • onderdelen samenstellen en monteren

  • samenstellingstekeningen lezen

  • schetsen

  • veiligheidsvoorschriften toepassen

 • Meten en controleren

  • de afgewerkte producten controleren, beoordelen en registreren

  • corrigerende maatregelen nemen

 • Onderhoud uitvoeren

  • elementair onderhoud van machines uitvoeren

  • eigen gereedschap onderhouden

  • de werkplek netjes houden

11.2Beginsituatie


De cursisten dienen te voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs.

11.3Leerplandoelstellingen en leerinhouden


Leerplandoelstellingen

met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV)BC

SV

(S)ETLeerinhouden

Pedagogisch-didactische wenken

Een overzicht kunnen geven van de verschillende lasprocessen.De lasprocessen

 • Overzicht

 • Gebruik en parameters
De verschillende fasen in de staalbereiding kunnen opsommen.

De eigenschappen en toepassingen van ongelegeerde staalsoorten kennen.

De gevolgen van het lassen op staal kunnen omschrijven.

Een schematische voorstelling van een staalwalserij kunnen geven.

Inzien hoe de vervaardiging van staalplaat verloopt.

De productiemethode van plaat, pijpen en profiel kunnen verwoorden..

Staal

 • Staalbereiding

  • Plaat

  • Profielen

 • Staalsoorten

 • Invloed van het lassen op staal

 • De staalwalserij

Schematische voorstelling van de verschillende bereidingsmethoden.

Transparanten en tekeningen.

Praktische toepassing in de werkplaats.

Voldoende aandacht voor verschillende soorten staal.

Transparanten en documentatie van staalproducenten, videofilm.


De verschilende legeringselementen en hun invloed op het staal kennen.

De meest gebruikte soorten staalplaat kunnen herkennen.


Staal en zijn legeringen
De lasnaadvoorbereidingen kunnen beschrijven.

De technieken om een lasnaad voor te bereiden kennen.

De technieken om een lasnaad voor te bereiden kunnen uitvoeren.


BC

Lasnaadvoorbereiding

 • Algemeen

 • Technieken

  • Thermisch snijden

  • Gutsen

  • Plasmasnijden

  • Mechanische voorbewerking
Het belang van meten en controleren begrijpen.

Correct kunnen meten.

Het belang van gegevensregistratie inzien.

Controlegegevens kunnen registreren.
BC

BC


Meten en controleren

Rolmeter, schuifmaat, gradenboog, hoekmeter, waterpas, schietlood, diagonaalcontrole

Controleblad gebruiken.

Opslaan in een computerbestand.
Veiligheid en gezondheid
Weten hoe men de gassen onder controle kan houden.

Het principe van lasgassenontbinding en het gevaar voor ontploffing kennen.

Op een veilige wijze met gas in flessen kunnen omgaan.

BC


Las- en beschermgassen

Gebruik van ventilatoren en afzuiginstallaties uitleggen.

O.a. ontbinding en flessenbrand.

Aandacht voor het ontstaan en verwijderen van lasrook.

Aandacht voor behandeling, opslag en etikettering van las- en beschermgassen.
De diverse veiligheidsmaatregelen t.o.v. elektriciteit kennen en kunnen toepassen.

Spontaan de veiligheidsvoorzieningen kunnen aanwenden.
Elektriciteit

Presentatie veiligheid.

De diverse veiligheidsmaatregelen t.o.v. persoonlijke bescherming kennen en kunnen toepassen.

Spontaan de veiligheidsvoorzieningen kunnen aanwenden.BC

Persoonlijke beveiliging

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • EHBO

Veiligheidsuitrusting.

Catalogi.

EHBO-handleiding.


Pictogrammen kunnen herkennen.
Pictogrammen

Posters-presentatie veiligheid.

Aandacht voor verbodstekens, gebodstekens, gevaarteken, vluchtwegen en brandbestrijding.


Praktijk
De diverse bewerkingen op platen en profielen kunnen uitvoeren.

BC

Platen en profielen bewerken

 • Aftekenen en traceren

 • Zagen

 • Knippen

 • Afschuinen

 • Boren

 • Slijpen en doorslijpen

 • Schuren

De aangewezen gereedschappen en machines gebruiken.

Het autogeensnijden handmatig kunnen uitvoeren op platen en profielen.

Het autogeensnijden machinaal kunnen uitvoeren op platen en profielen.BC
BC

Autogeensnijden

L-, I-, T- en U-profielen

Gebruik maken van manipulator, rolletjes en equitome.

Machinaal: half- en volautomatisch


Inzicht verwerven in het buigen en plooien van platen.

De verschillende soorten buig- en plooitoestellen en plooibanken kennen en de werking kunnen verklaren.Meervoudige plooien kunnen uitvoeren.

BC

Buigen en plooien van platen

Voor dunne plaat: miniplooibank in bankschroef, zetbank en vingerzetbank.

Voor dikkere plaat: hydraulische plooibank, kantbank.Platen en profielen kunnen hechten.

BC

Hechttechnieken
De gevolgen van warmte-inbreng inzien.

Het verband tussen warmte-inbreng, afkoeling en vervorming inzien.

De verschillende soorten krimp die bij het lassen optreden kunnen verklaren in het belang van de montage.

Het verschil tussen vervormingen en restspanning kennen.


Krimp, spanning en vervorming

Praktische voorbeelden in de werkplaats.

Foto’s en tekeningen gebruiken.Vervorming kunnen voorzien.

Weten dat vervorming kan hersteld worden.

Het belang van de opvolging van kwaliteit gedurende de processen inzien.

Vervorming in de montage

Voorbeelden van vervormingen bij praktijkoefeningen.

Foto’s van vervormingen bij grote constructies.

de eigenschappen van het basismateriaal, de mate van inklemming of de weerstand van de omgeving, de lasnaadvorm, de wijze van opspannen en samenbouwen, de lasprocedure en volgorde.

Kwalitietssystemen, kwaliteitsbeheer en personeel.

Voorbeelden van documenten i.v.m. kwaliteitsborging.


Verbindingen met bouten, moeren en schroeven kunnen uitvoeren in montages.

BC

Bout- en schroefverbinding
Vervormingen en correctiemethodes inzien.

Kleine vervormingen kunnen corrigeren.BC

Aanpassingen

 • Mechanische technieken

 • Thermische technieken

Hameren

Persen


Puntvormige verhitting

Lijnvormige verhitting

Wigvormige verhitting


Elementair onderhoud aan machines kunnen uitvoeren.

Gereedschap kunnen onderhouden en reinigen.

De werkplek kunnen opruimen en netjes houden.


BC

BC

BCOnderhoud uitvoeren1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina