Vsko leerplan opleiding lasser-Monteerder bmbe bo me 210Dovnload 285.18 Kb.
Pagina9/9
Datum23.08.2016
Grootte285.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

12Module: M ME C 214 2 Montagetechnieken 2 - 120 lestijden (20 TV & 100 PV)


Administratieve code: 7103

12.1Algemene doelstelling van de module


De module “Montagetechnieken” leidt op tot het beroep lasser monteerder.

De lasser monteerder realiseert, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en volgens plannen en/of bondige richtlijnen, de montage en het lassen van samenstellingen uit lichte, middelzware en zware platen en profielen.

In deze module komt het complete constructiewerk aan bod, inclusief aan vooropgestelde kwaliteitsnormen voldoen, eenvoudige laskalibers maken en gebruiken en eenvoudige transport- en hijsmiddelen gebruiken.

De cursist kan • Platen en profielen handmatig en machinaal bewerken

  • zagen

  • knippen

  • slijpen

  • doorslijpen

  • snijbranden en/of plasmasnijden

  • buigen

  • een numeriek bestuurde machine bedienen

  • aanpassingen uitvoeren

  • binnen vooropgestelde kwaliteitsnormen werken

 • Onderdelen uit platen en profielen samenstellen

  • een werkmethode opvolgen

  • onderdelen samenstellen en monteren

  • samenstellingstekeningen lezen

  • schetsen

  • eenvoudige laskalibers maken en gebruiken

  • veiligheidsvoorschriften toepassen

  • eenvoudige transport- en hijsmiddelen gebruiken

 • Meten en controleren

  • de afgewerkte producten controleren, beoordelen en registreren

  • corrigerende maatregelen nemen

 • Onderhoud uitvoeren

12.2Beginsituatie


De cursisten dienen te voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs.

12.3Leerplandoelstellingen en leerinhouden


Leerplandoelstellingen

met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV)BC

SV

(S)ETLeerinhouden

Pedagogisch-didactische wenken

De indeling van aluminiumsoorten kunnen verwoorden.
Aluminium

 • De aluminium groepen

 • Eigenschappen

 • Lassen

 • Mechanisch bewerken

 • Nabehandeling
De lasnaadvoorbereidingen kunnen beschrijven.

De technieken om een lasnaad voor te bereiden bij buizen kennen.

De technieken om een lasnaad voor te bereiden bij buizen kunnen uitvoeren.

BC


Lasnaadvoorbereiding bij buizen

 • Algemeen

 • Technieken

  • Thermisch snijden

  • Plasmasnijden

  • Lasersnijden

  • Mechanische voorbewerking


Veiligheid en gezondheid
De diverse veiligheidsmaatregelen t.o.v. mechanica kennen en kunnen toepassen.

Spontaan de veiligheidsvoorzieningen kunnen aanwenden.


BC


Mechanische beveiliging

 • Beschermingsmaatregelen en -middelen bij gebruik van machines

 • Voorschriften werkkledij

 • Noodstop

Presentatie veiligheid.

De voorzorgsmaatregelen tegen brand kennen en kunnen toepassen.

Het brandgevaar kennen en de gepaste veiligheidsmaatregelen kunnen treffen.

Weten hoe brandwonden moeten behandeld worden.

Het evacuatieplan kennen en kunnen volgen.BC
BC

Brandpreventie

 • Brandpreventie

 • Maatregelen bij brand

 • Brandwonden

 • Evacuatieplan

De positie van de brandblussers in de lokalen aanwijzen.

Het evacuatieplan bespreken.

Evacuatieoefeningen houden.

De EHBO-handleiding.De diverse veiligheidsmaatregelen t.o.v. milieu kennen en kunnen toepassen.

Spontaan de veiligheidsvoorzieningen kunnen aanwenden.


BC


Milieubeveiliging

 • Omgaan met milieubelastende producten

 • Sorteren van afvalproducten

Rookgassen en ventilatie bijblaatsen.Praktijk
Het belang van een werkmethode inzien.

Aan de hand van een checklist een werkmethode kunnen maken.

Het belang inzien van de invloed van externe factoren op het verloop van de werkzaamheden.

Een degelijke prijscalculatie kunnen maken.

Aan de hand van de analyseresultaten een geschikte werkmethode kunnen opstellen.

.


BC

BC


Opstellen van een werkmethode

Taakverdeling • Schetsen van de constructie

 • Werktekeningen maken van de onderdelen

 • Samenstellingstekening maken

 • Bestellingen materiaal plaatsen en opvolgen

Voorbereidende werkzaamheden

Beschikbare middelen: machines, mankracht, knowhow, ruimte, manipulatietoestellen.

Probleemanalyse: toestand van de locatie, werkvergunningen, vuurvergunningen, veiligheidscoördinatie.

Kostenanalyse: planning, materiaal, verbruiksgoederen, arbeid, afwerking, oplevering, …

Keuze van verbindingstechnieken: lasverbindingen, lasvolgorde, verbinding met bouten, klinken, gebruik van mallen.De nodige controles kunnen uitvoeren om aan de vooropgestelde kwaliteitseisen te voldoen.

Spontaan zelfcontroles kunnen uitvoerenBC
BC

Kwaliteit en controle

Kwaliteitscontrole: nauwkeurigheid, normen, stabiliteit, stevigheid van de constructie, …

De plasmabrandinstallatie kunnen bedienen.

BC

Plasmasnijden

Staal, RVS, koper en aluminium.

De technieken om buizen koud te buigen inzien.

Buizen koud kunnen buigen volgens opgegeven maten.

De technieken om buizen warm te buigen inzien.

Buizen warm kunnen buigen volgens opgegeven maten.BC

BC


Buigen van buizen

Hydraulische plooipomp voor koud buigen.

Warmstoker autogeen voor warm buigen.Onderdelen kunnen aanmaken volgens werktekening.

Onderdelen kunnen controleren.BC

Onderdelen

 • Aanmaken

 • Controleren op fouten

Maattoleranties en controle / Normen.

Controle van afmetingen, haaksheid en voorbewerkingen voor lassen.Onderdelen kunnen monteren.

BC

 • Monteren

  • Samenstellingsvolgorde van werkmethode aanhouden

  • Onderdelen hechten of verbinden volgens werkmethode

  • Preventieve maatregelen nemen tegen vervorming bij lassen

Onderdelen inklemmen.

Onderdelen ruggelings aan elkaar klemmen.

Voldoende hechten.

Gebruik maken van kalibers.

Voorvervorming toepassen.

Aanbrengen van verstijvingen.Kenmerken van klinkverbindingen kennen.

Klinkverbindingen kunnen toepassen.

Klinkverbindingen kunnen controleren.


BC

Verbindingen
Kenmerken van lijmverbindingen kennen.

Lijmverbindingen kunnen toepassen.

Lijmverbindingen kunnen controleren.


BC

 • Lijmverbindingen

  • Samenstellen

  • Gebruik van correcte lijmsoorten

  • Samenstelling controleren op fouten
Kenmerken van numeriek bestuurde machines kunnen verwoorden.

Numeriek bestuurde machines kunnen bedienen.

Elementair onderhoud van numeriek bestuurde machines kunnen uitvoeren.

BC

BCNumeriek gestuurde machines

 • Numeriek gestuurde machines

 • Bediening

 • Onderhoud

O.a. snijbrandmachine, …

Hijstoestellen in het kader van montages kunnen gebruiken.

BC

Hijstoestellen

Zoals elektrische lier, mobiele werkplaatskraan, dommekracht, hijsjuk, hefmagneten, hydraulische krikken.

De transportmiddelen en hun toepassingsgebieden kennen.

De transportmiddelen veilig kunnen gebruiken.


BC


Transporttoestellen

Zoals palettenwagen, rolkoevoet, steekwagen, transportroller, …

Laskalibers kunnen maken.

Laskalibers kunnen gebruiken.BC

BC


Laskalibers
De gangbare normen i.v.m. kwaliteit kennen en kunnen toepassen.

Een product kunnen afleveren dat aan de gevraagde normen voldoet.BC

Kwaliteit

 • Procescontrole

 • Productcontrole

Europese normen


13Bibliografie


Technologie van het lassen, G. Declerck en H. Thoen, Standaard Educatieve Uitgeverij, Antwerpen, 1993, ISBN 90 02 17045 9

Lasverbindingen, M. Bracke – D. Debaere – J. De Bihl, Opleiding & Vorming – Sidmar, Gent, 1989, Uitgave 2

Praktische lascursus delen 1 & 2, F. Marres, Philips N.V. Afdeling Lassen, Eindhoven

Fachkunde Schweisstechnik, Prof. W. D. Strippelmann & R. Brenner, Deutsche Verlag fur Schweisstechnik, Dusseldorf, 1982, ISBN 3 87155 753 6

Lassen, Lijmen en Plaatbewerken, C. Nederveen & P.H. van Lent, Stichting Teleac, Utrecht, 1994, ISBN 90 6533 342 8

Welzijn op het werk, Dienst Promotie en Vorming in het Onderwijs van de NVVA, Brussel, 2000

Las- en Snijtechnieken voor de Industrie, Techno-Nathan, La Nouvelle Librairie S.A., Paris, 1987, ISBN 2 86479 823 9

Mens en Veiligheid op de Drempel van de 21ste Eeuw, AIB-Vinçotte vzw, Brussel, 1990, ISBN 90 800500 3 2

Instructieboek MIG-MAG Lassen, Aga Gas B.V., ISBN 90 800229 3 4

NEN-BUNDEL18, normen voor lassen van metalen, NEN-instituut, Delft, 2005

European MMA Welder, minimum requirements for the education, examination and qualification, European federation for welding, joining en cutting prepared by the committee for education and training, EWF doc. 01-452-94

Praktijk cursus Phillips

Praktijk cursus Ourlikon

Vademecum van de lasser, Philips lasdienst

Lastechniek, A.Heling, N.Plomp, Stam Technische Boeken.

Lastechnisch verantwoord construeren, Ir.H.G.Geerling, Ir.W.P.Kerkhof, G.Zoethout, Stam Technische BoekenVCA-cursus1 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale booglassers met beklede elektroden (BMBE) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF

2 Zie minimum eisen voor de opleiding en training van Internationale booglassers met beklede elektroden (BMBE) – de EWF-richtlijnen zijn overgenomen door IWF


1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina