Vsko leerplan opleiding verkoper in de slagerij bo vo 302Dovnload 108.44 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte108.44 Kb.VSKOLeerplan


OPLEIDING
Verkoper in de slagerij

BO VO 302

BSO 2


Modulair

Studiegebied

Voeding
Goedkeuringscode 31-01-2009

Voorlopige goedkeuring 08-09/1866N/V10

Naam

Code

Lestijden

Vak

Basis vleesbewerking

M VO G401

10 Lt TV - 30 Lt PV

Slagerij

Praktijk slagerijToonbank

M VO G406

10 Lt TV - 30 Lt PV

Slagerij

Praktijk slagerijMeewerkende centra voor volwassenenonderwijs

Ingrid Van Cauter

Katrien De Dobbeleer

De Wint Debora

Johan Walravens

Hugo Moonens


CVO Elishout COOVI

Ginette Janssens

CVO ‘de ledebaan-de welvaert’

Kris Boden

PCVOA

Bavo Van Soom

Dirk BokkenOVSGInhoudstafel

1 Inleiding 6

1.1 Algemene inleiding 6

1.2 Inhoud 6

1.3 Modules 6

1.4 Niveau en soort vak 6

2 Beginsituatie 7

3 Algemene doelstellingen van de opleiding 8

3.1 Doelstellingen 8

3.2 Sleutelvaardigheden 8

4 Pedagogisch-didactische wenken en didactische hulpmiddelen 9

4.1 Algemene benodigdheden 9

4.2 Specifieke benodigdheden bij Culinaire fijnkost 10

5 Evaluatie van de cursisten 11

5.1 Evaluatie in het volwassenenonderwijs 11

5.2 Doel van evaluatie 11

5.3 Kwaliteit van de evaluatie 11

6 Module: Basis Vleesbewerking – MO VO G401 – 40 Lt (30 PV – 10 TV) 12

6.1 Algemene doelstelling van de module 12

6.2 Beginsituatie 12

6.3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden 13

7 Module: Toonbank – MO VO G406 – 40 Lt (30 PV – 10 TV) 15

7.1 Algemene doelstelling van de module 15

7.2 Beginsituatie 15

7.3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden 16

8 Bibliografie 181Inleiding

1.1Algemene inleiding


De beroepsopleiding Verkoper in de slagerij hoort thuis in het studiegebied Voeding. Voor deze opleiding is geen beroepsprofiel gemaakt. De Verkoper in de slagerij is een persoon die ondersteunende werkzaamheden in de slagerij uitvoert, onder begeleiding bereidingen op basis van vers vlees maakt, onder begeleiding verkoopsklare bereidingen voor de slagerij maakt. Hij zorgt voor de toonbankverkoop. De Verkoper in de slagerij is iemand die na een opleiding aan de slag gaat.

1.2Inhoud


In de opleiding Verkoper in de slagerij leert de cursist basisvaardigheden en -technieken met betrekking tot de verkoop van vers vlees, vleeswaren, vleesbereidingen en alle voedingsmiddelen al dan niet voorverpakt die door de wetgever in toonbankverkoop kunnen worden toegelaten.

Na de opleiding kan de cursist: • de schotels in de toonbank schikken en presenteren

 • met de kassa en de weegschaal werken

 • de toonbank aanvullen en herschikken

 • winkelklare producten versnijden

 • vleeswaren verpakken

 • de vragen van klanten commercieel verwerken.

1.3Modules


De opleiding Verkoper in de slagerij bestaat uit 2 modules:

Basis vleesbewerking 40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV

Toonbank 40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV

De totale opleiding omvat dus 80 Lt.

Alle modules zijn instapvrij.

1.4Niveau en soort vak


De opleiding omvat het totaal van 80 Lt:

 • 20 Lt TV

 • 30 Lt PV

Alle modules worden ingedeeld als onderwijs van de tweede graad van het secundair beroepsonderwijs.

2Beginsituatie


De cursisten dienen te voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs.

3Algemene doelstellingen van de opleiding

3.1Doelstellingen


De beroepsopleiding Verkoper in de slagerij hoort thuis in het studiegebied Voeding. Voor deze opleiding is geen beroepsprofiel gemaakt. De Verkoper in de slagerij is een persoon die ondersteunende werkzaamheden in de slagerij uitvoert, onder begeleiding bereidingen op basis van vers vlees maakt, onder begeleiding verkoopsklare bereidingen voor de slagerij maakt. Hij zorgt voor de toonbankverkoop. De Verkoper in de slagerij is iemand die na een opleiding aan de slag gaat

In de opleiding Verkoper in de slagerij leert de cursist basisvaardigheden en -technieken met betrekking tot de verkoop van vers vlees, vleeswaren, vleesbereidingen en alle voedingsmiddelen al dan niet voorverpakt die door de wetgever in toonbankverkoop kunnen worden toegelaten.Na de opleiding kan de cursist:

 • de schotels in de toonbank schikken en presenteren

 • met de kassa en de weegschaal werken

 • de toonbank aanvullen en herschikken

 • winkelklare producten versnijden

 • vleeswaren verpakken

 • de vragen van klanten commercieel verwerken.

3.2Sleutelvaardigheden


Sleutelvaardigheid

Specificatie

Code

Accuratesse

In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien.

SV02

Contactvaardigheid

In staat zijn om contact te leggen en eventueel te onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met mensen met verschillende opvattingen en achtergrond).

SV06

Imagobewustzijn

In staat zijn om de impact van eigen gedrag en voorkomen in te schatten.

SV13

Leergierigheid

In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen.

SV19

Planmatig denken

In staat zijn op methodische wijze over een opgave of probleem te redeneren.

SV22


4Pedagogisch-didactische wenken en didactische hulpmiddelen

4.1Algemene benodigdheden


 • Aanzetstaal

 • Afdrukvormen vers vlees (vb. hamburgers)

 • Beschermkledij

 • Bijlen

 • Blad- en borzagen

 • Combisteamer

 • Cutter

 • Diepvries

 • Etiketteermachine

 • Galantinevormen

 • Hakblok

 • Hakmolen

 • Hamburgertoestellen

 • Hespenvormen

 • Hygrometer

 • IJsschilfermachine

 • Kassa

 • Kernthermometer

 • Klimaatkast / rijpingskast

 • Kloppers en spatels

 • Koelcel

 • Kook- en rookkast

 • Kookfornuis

 • Kookpotten

 • Lardeernaald

 • Mengmachine

 • Messen allerlei

 • Onderhoudsmateriaal

 • Oven

 • Pasteivormen

 • Pekelbak

 • Pekelspuit

 • Ph meter

 • Pikhaken

 • Presentatieschotels

 • Recipiënten

 • Rookkast

 • Slijpsteen

 • Snijmachine

 • Stoom – bakkast

 • Terrines

 • Thermometer

 • Toonbank

 • Uitsteekvorm

 • Vacuümmachine

 • Veiligheidshandschoenen

 • Vleeshaken

 • Vleesvermalser

 • Vleeszagen

 • Vulbus

 • Vuren

 • Wasbak of vaatwasmachine

 • Weegtoestel

 • Werktafels

 • Zoutruimte

4.2Specifieke benodigdheden bij Culinaire fijnkost


 • Combisteamer

 • Frituurketel

 • Grondstoffenspoelbak

 • Kommen

 • Kookketel, -pot

 • Korstdeegvormen

 • Maatbekers

 • Microgolfoven

 • Mixer

 • Pollepel

 • Robotcoupe

 • Zeven


5Evaluatie van de cursisten

5.1Evaluatie in het volwassenenonderwijs


In de laatste decennia heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan in het denken over evaluatie. Evaluatie wordt niet meer als een afzonderlijke activiteit beschouwd die louter gericht is op de beoordeling van de cursist, maar wordt nu vooral als een inherent deel van het onderwijsleerproces benaderd. Didactische evaluatie geeft informatie aan cursisten en leraren over het succes van het doorlopen leerproces en biedt zodoende de kans om het rendement van cursisten én leraren te optimaliseren.

5.2Doel van evaluatie


 • In de eerste plaats worden de sterke en de zwakke punten van de cursist opgespoord (diagnose). Indien nodig kan remediëring en bijkomende begeleiding voorzien worden. De cursist wordt door de evaluatie gestimuleerd om over zijn eigen leerproces te reflecteren.

 • Een evaluatie verschaft ook duidelijkheid over wat van de cursist verwacht wordt en in welke mate hij al dan niet aan de vooropgestelde criteria voldoet. In overleg met de cursist kunnen de evaluatiegegevens gebruikt worden om beslissingen te nemen over het verdere traject. Het valt aan te bevelen om de evaluatiecriteria vooraf duidelijk aan de cursisten mee te delen. Deze criteria worden ook best vooraf besproken in de vakgroep.

 • Op basis van de evaluatiegegevens kan de leraar beslissen om het onderwijsleerproces al dan niet bij te sturen en om wijzigingen aan te brengen in zijn didactisch handelen.

5.3Kwaliteit van de evaluatie


Een relevante evaluatie beantwoordt aan een aantal criteria. Validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en didactische relevantie zijn criteria die bijdragen tot de kwaliteit van de evaluatie.

Validiteit geeft aan in welke mate de evaluatiescores een maat zijn voor de beheersing van de beoogde doelstellingen. Betrouwbaarheid slaat op het feit of de scores technisch eerlijk, correct en juist zijn. Evaluatie is transparant indien de cursisten over alle nodige informatie beschikken, zowel voor een degelijke voorbereiding als voor de concrete uitvoering van de evaluatietaak (examen, toets, oefening, opdracht, …), zodat de evaluatie aan hun verwachtingspatroon voldoet. De evaluatie is didactisch relevant als zij bijdraagt tot het leerproces.


6Module: Basis Vleesbewerking – MO VO G401 – 40 Lt (30 PV – 10 TV)


 • Administratieve code: 8696

6.1Algemene doelstelling van de module


Aan de hand van eenvoudige voorbereidingstechnieken verkrijgt de cursist een zicht op het werk in de slagerij.

De cursist leert de verschillende stappen in de vleesproductieketen, hierbij maakt hij ook kennis met de producten die de slager maakt.

Ook leert men de producten af te wegen.

Tevens wordt de basis gelegd voor technieken bij het voorbereiden van de grondstoffen.

In deze module wordt, zoals in al de andere modules, veel aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.


 • Richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken kunnen naleven.

 • De lokalen en materieel kunnen onderhouden.

 • De sector kunnen omschrijven.

 • Onder begeleiding vlees kunnen bewerken.

 • Onder begeleiding vleesproducten kunnen bewaren.

6.2Beginsituatie


 • De cursist voldoet aan de decretale toelatingsvoorwaarden.

6.3Leerplandoelstellingen en leerinhouden


Leerplandoelstellingen

met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV)BC

SV

(S)ETLeerinhouden

Pedagogisch-didactische wenken

De vigerende hygiënenormen kunnen respecteren.

Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne kunnen naleven.

De vigerende milieunormen kunnen respecteren.

De vigerende veiligheidsnormen kunnen respecteren.

Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen naleven.

Een ergonomische werkhouding kunnen aannemen.

Ergonomisch kunnen tillen.

EHBO bij brand- en snijwonden kunnen toepassen.BC01

BC01
BC01

BC01

BC01
BC01BC01

BC01


Hygiëne

Milieu


Veiligheid

Beschermingsmiddelen

Werkhouding

EHBO


Bij de beschermingsmiddelen heeft men o.a. aandacht voor de maliënkolder, metalen handschoenen, …

De werkplek kunnen onderhouden.

Materieel voor de afwas kunnen sorteren.

Materieel kunnen reinigen.

De lokalen kunnen opruimen.

De lokalen kunnen schoonmaken.

Met reinigingsproducten en -middelen kunnen omgaan.

Met desinfecteringsproducten en -middelen kunnen omgaan.


BC02

BC02


BC02

BC02


BC02

BC02


BC02

Werkplek

Afwas


Lokalen

Reinigingsproducten en –middelen

Desinfecteringsproducten en -middelen

Verschillende types van bedrijven kennen.

Diverse beroepen binnen de sector kunnen situeren.

De taken eigen aan de beroepen binnen de sector kunnen onderscheiden.


BC03

BC03


BC03Slagerijmateriaal kunnen gebruiken.

De producten kunnen klaarzetten.

Het vlees kunnen versnijden.

Het versneden vlees kunnen sorteren.BC04

BC04


BC04

BC04
Vleesstukken kunnen ophangen.

Dierlijk afval kunnen opslaan.

De vigerende reglementering betreffende verwerking, opslag en bewaartechnieken kunnen naleven.


BC05

BC05


BC05De rode organen kunnen opslaan.

Orgaanvlees verkoopsklaar kunnen maken.
Orgaanvlees

Nier, tong, lever, poot, oren, staart.


7Module: Toonbank – MO VO G406 – 40 Lt (30 PV – 10 TV)


 • Administratieve code: 8697

7.1Algemene doelstelling van de module


Aan de hand van de geëigende technieken verkrijgt de cursist de vaardigheden die nodig zijn aan en rond de toonbank.

De nadruk ligt op het versnijden en portioneren van winkelklare producten, omgaan met en het bedienen van klanten, taken onder toezicht en begeleiding uitvoeren, zoals het helpen bij eenvoudige bereidingen en elementaire productkennis.

De specifiek toepasbare reglementeringen en de bijzondere veiligheids-, hygiëne- en milieuaspecten komen ook aan bod.


 • Richtlijnen met betrekking tot veilig, hygiënisch, milieubewust en ergonomisch werken kunnen naleven.

 • De lokalen en het materieel kunnen onderhouden.

 • Onder begeleiding grondstoffen kunnen ontvangen.

 • Onder begeleiding een toonbank kunnen schikken.

 • Onder begeleiding de klanten kunnen bedienen.

 • Onder begeleiding vers gemalen vlees kunnen bereiden.

 • Onder begeleiding vers vlees kunnen bereiden.

 • Onder begeleiding vleesproducten kunnen bereiden.

7.2Beginsituatie


 • De cursist voldoet aan de decretale toelatingsvoorwaarden.

7.3Leerplandoelstellingen en leerinhouden


Leerplandoelstellingen

met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV)BC

SV

(S)ETLeerinhouden

Pedagogisch-didactische wenken

De vigerende hygiënenormen kunnen respecteren.

Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke hygiëne kunnen naleven.

De vigerende milieunormen kunnen respecteren.

De vigerende veiligheidsnormen kunnen respecteren.

Richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen naleven.

Een ergonomische werkhouding kunnen aannemen.

Ergonomisch kunnen tillen.

EHBO bij brand- en snijwonden kunnen toepassen.

Risicosituaties kunnen herkennen en melden.

Onregelmatigheden en defecten kunnen melden.BC01

BC01
BC01

BC01

BC01
BC01BC01

BC01


BC01

BC01


Hygiëne

Milieu


Veiligheid

Beschermingsmiddelen

Werkhouding

EHBO

De werkplek kunnen onderhouden.

Materieel voor de afwas kunnen sorteren.

Materieel kunnen reinigen.

De lokalen kunnen opruimen.

De lokalen kunnen schoonmaken.

Met reinigingsproducten en -middelen kunnen omgaan.

Met desinfecteringsproducten en -middelen kunnen omgaan.


BC02

BC02


BC02

BC02


BC02

BC02


BC02

Werkplek

Afwas


Lokalen

Reinigingsproducten en –middelen

Desinfecteringsproducten en -middelen

Documenten kunnen vergelijken.

Geleverde goederen kunnen controleren.

Temperatuur kunnen meten.

De pH-waarde kunnen meten.

Niet aanvaardbare goederen kunnen terugsturen.


BC03

BC03


BC03

BC03


BC03.

Goederen

Documenten

Controle

Administratieve verwerking


Materieel kunnen gebruiken.

Een toonbankplan kunnen uitvoeren.

De producten op uitzicht kunnen controleren.

De producten kunnen etiketteren en prijzen.

De toonbank kunnen beoordelen.

De toonbank kunnen aanvullen.

De toonbank kunnen herschikken.

Winkelklare producten kunnen versnijden.

Vleeswaren kunnen verpakken.


BC04

BC04


BC04

BC04


BC04

BC04


BC04

BC04


BC04Klanten kunnen onthalen.

Uitleg over de producten kunnen geven op vraag van de klant.

Een verkoopsgesprek kunnen voeren.

Producten kunnen proportioneren.

Op de noden van de klant kunnen reageren.

Kunnen afrekenen.BC05

BC05

BC05

BC05


BC05

BC05
Vlees kunnen verpakken.

Verpakt vlees kunnen etiketteren.

Vleesstukken kunnen ophangen.

Verpakt vlees kunnen opslaan.

Dierlijk afval kunnen opslaan.

De vigerende reglementering betreffende verwerking, opslag en bewaartechnieken kunnen naleven.BC08

BC08


BC08

BC08


BC08

BC088Bibliografie


ALLAN, T., Varkensvlees, Time Life Amsterdam, 1979

BICKEL, W., en KRAMER, R., Wild en gevogelte in de internationale keuken, L.J. Veen, Wageningen Amsterdam, 1974

BILLER, R., Feestelijk garneren, P&P Culinair 1986, ISBN 90 6590 130 2

BOERJAN, D., Fijne vleeswaren, Lannoo Tielt, 1995

BORN, W., Elseviers groot kruidenboek, alles over wilde vruchten, kruiden, paddestoelen, Elsevier Amsterdam

BORN, W., Meer met gehakt, Zomer en Keuning Amsterdam, 1989

BVBA Pampus, Worst en vleeswaren, ISBN 90 9004 390 x

CARON, A., Het Vleesboek: tips en wetenswaardigheden uit de ambachtelijke slagerij van Fred de Leeuw, Tirion Baarn, 1999

CLAEYS, E. en LAUWERS, N., Kwaliteit en technologie van vlees, ISBN 90-804576-2-0, D/1998

DE BRABANDER – DE MEYER, Vlees?, Bamst, 1998, ISBN 90 382 0171 0

DE NAEYER, M., Sierlijk schotels schikken, Uitgeverij Lannoo, oktober 1999

DE NAEYER, M., Vrienden vragen, Uitgeverij Lannoo, november 2002

DE SCHUTTER, D., DE WILDE, D., GORIS,J.,Basisgerechten, Pelckmans Kapellen, 1999,ISBN 90 289 2367 5

DE SCHUTTER, D., DE WILDE, D., VAN HEUCKELOM, R., Basisbegrippen van de keuken, Pelckmans Kapellen, 2000, ISBN 90 289 2181 8

De Warenwetgeving, Die Keure Brugge

Distributievormen, SVO Nederland, 1998

EHLERT, F., LONGUE, E., RAFFAEL, M., WEKEL, F., Het grote patéboek, M&P boeken, Weert, 1983

FABER, N.J.M., HOLKENBORG, B.J., en KOSTER, W.A., Productie van enkelvoudige producten, inleiding tot de vleeswarenproductie, SVO Utrech

FABER, N.J.M., LAMME, F., en VAN TRIGT, P.H., Worst en vleeswaren, SVO Utrecht, 1991

Food & Meat De Slager, De Belgische Beenhouwerij

FRENTZ, J.C., Encyclopedie de la charcuterie, Saussana Frankrijk, 1982

FRENTZ, J.C.,, L’artisan traiteur, Cuisine froid 1 + 2, St. Honoré Frankrijk

Friedrich W.E / Longue E / Raffaêl M / Wisel F, Het grote patéboek

Gids voor goede hygiënepraktijken bij de voedselvoorziening, FAVV (Algemene eetwareninspectie)

HACCP Handboek voor de vleeswarenindustrie, Fenavian  1997

Handboek gastronomie, vademecum, Lannoo/Tirion, 2001

Handboek voor slagers en spekslagers, CEMA, Brussel

Handleiding GMP-HACCP, Milieu De beenhouwer, Continental Printing Deurne, 1997

Handleiding voor de beenhouwer en de vleeswarenbereider, MIM Deurne, 1994, ISBN 90 341 0685 3

Het kalf in al zijn Glorie, BVK

HUIZENGA, J., Handboek vlees en vleesproducten, Elsevier Amsterdam, 1970

Hygiëne op de werkvloer, Die Keure Brugge

I.V.K., Reglementering slachtvlees/vis/gevogelte, Die Keure 2002

KISKALT, I., Werken met Brooddeegideeën

KOCH HERMANN, Die fabrikation feiner fleisch und wurstwaren, Deutscher Fachverlag Gmbh, Frankfurt am Main

KOSTER, W.A., en FABER, N.J.M., Werken met vlees en vleeswaren, De Ruiter Gorinchem, 1989

Lekker koken met varkensvlees, VLAM

LEMSTRA, P., WERLEMANN, I., Schikken met groenten, Terra, 1998, ISBN 90 6255 813 5

MENGELOTTE, P., BICKEL, W. & ABELANET, A., Buffetten en Ontvangsten,Tirion Baarn, 1992

Lic. K. NEYTS,HACCP Opleiding Vleessector,IPV 2001

MOERMAN, JR. P.C, Hulpstoffen van vleeswaren Deel3, Centraal instituut voor voedingsonderzoek

Dr. Ir. PAELINCK, H., en Ir. DEPRE, S., Monografie Gedroogde zouterijwaren, KAHO  IWT 980063

Praktische koken: groenten – soepen, Time Life Boeken, Zomer en Keuning Amsterdam

RUFFEL, D., La charcuterie cuite, St-Honoré Frankrijk, 1990

RUFFEL, D., La charcuterie cru, St-Honoré Frankrijk, 1990

RUFFEL, D.,Traité de la charcuterie artisanale, St-Honoré Frankrijk, 1990

SALVETTI, F., De Beenhouwersstraat, het vlees en de ambacht doorheen tijden en culturen Lannoo, Tielt 1985

SCHONHERR, CH., Wild – Gevogelte, Elsevier Brussel, 1979

SERV, Beroepsprofiel ‘Slagersgast – slager/spekslager – zelfstandig slager/spekslager’, D/2002/4665/45

SPENCER-SMITH, J., Chinees koken, Mp, ISBN 90 659 900 805 6

SYMONS, P.E.A., Medische aspecten van ziekten veroorzaakt door voedingsmiddelen

S.V.O., Vleesbewerken, Elenckwijk Utrecht, 1978

THOMMA, I., Kalte Platten

THOMPSON, D.,Runds- en kalfsvlees,Time Life Amsterdam, 1981

TIMMERMAN, G., De praktische voedingsgids + cd-rom, Die Keure Brugge, 2004

Van Kerrebroeck W, Vleeswarenindustie en Ph Liquid

VAN RAEMDONCK, G., Basistechnieken Sausen Fonds Soepen

VAN SCHOONENBERGHE, E., Hygiënisch concipiëren en produceren van voedingsmiddelen, KaHO Sint-Lieven Gent, 1996

VAN SCHOONENBERGHE, E., Reinigen en desinfecteren met inzicht, KaHO Sint-Lieven Gent, 1996

Dr. Lic. VERSELE, E. – Prof. Dr. Lic. CORNELIS, M. – Dr. JOURET, M., HACCP – Beschikking, 2001/471/EG/ en K.B. 28/08/2002, R.U.G. Universiteit Gent

WERSHOVEN / WEISENBERGER, Dekoratieve Fleisch- und Aufschnittplatten, WS 1986, Repro G m b H Offenbach

WUHRLE, E., WURHLE, H., Besser verkaufen, Das Grosse handbuch für die Fleischerei, Fachfrau Duitsland, 1992

Wok, Textcase, Groningen

Wild, Unie Boek BV, 1972, ISBN 90 269 3025 9Kaas, Unie Boek BV, 1974, ISBN 90 269 3006 2

Cursusboek “Nijverheidshelper”, Het Vlaamse Kruis vzw, e-mail: as@hvk.be, www.hetvlaamsekruis.beDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina