Vsr studiemiddag 2012 De vsr organiseert op vrijdag 1 juniDovnload 9.41 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte9.41 Kb.
VSR Studiemiddag 2012
De VSR organiseert op vrijdag 1 juni a.s. een studiemiddag met presentaties en discussie.

Plaats: ’t Hoogt 13 en Achter Sint Pieter 200, Utrecht


vanaf ± 13.10 koffie en thee bij zaal 017 op ’t Hoogt 13
13:30-14:45 Plenaire lezing Gert-Jan Veerman

Wat kan de rechtssociologie bijdragen aan de wetgevingspraktijk? Sommige wetten werken, andere wetten niet. Wat kan de rechtssociologie bijdragen om meer inzicht te krijgen in de omstandigheden waaronder wetgeving werkt en maatschappelijke doelen van wetgeving worden bereikt?


Referent: Heleen Weyers
Gert-Jan Veerman is deeltijdhoogleraar Wetgeving en Wetgevingskwaliteit aan Maastricht University en was als coördinerend raadadviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie werkzaam aan het project ‘Clearing House voor Wetsevaluatie’.
14:45-15:15 Lopen naar Achter Sint Pieter 200, alwaar koffie en thee
15:15-16:45 Presentaties afgerond (promotie)onderzoek in twee parallelle sessies
Sessie 1 voorzitter Wibo van Rossum, zaal 012
Spreker: Wim Timmer - ‘Het doel wel gesteld. Een praktijkonderzoek naar de toepassing van doelregelgeving‘.

Referent: Carolien Klein Haarhuis
Spreker: Munish Ramlal  - 'Naar een glazen wetgevingshuis? Belangeninbreng, transparantie en de wetgevingsjurist in ambtelijk Den Haag'.

Referent: Nicolle Zeegers
Sessie 2 voorzitter Marnix Croes, zaal 013
Spreker: Sanne Pape - 'Warnings and product liability. Lessons learned from cognitive psychology and ergonomics'.

Referent: Roel Pieterman
Spreker: Moira Galloway – ‘Pardon? Evaluatie van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet’.

Referent: Anita Böcker
16:45- Borrel in/bij een van de café’s bij de Domtoren
Wim Timmer bestudeerde twee praktijkvoorbeelden naar de bruikbaarheid van doelregelgeving. Hij heeft voorschriften onderzocht voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen in de binnenvaart en voorschriften voor de ontwikkeling van leerlingen in het primair onderwijs. De conclusie is dat bedrijven en scholen in de praktijk nauwelijks van de door de wetgever beoogde vrijheid gebruik (kunnen) maken.
Het proefschrift van Munish Ramlal en heeft als thema ‘onderhandelend wetgeven’. Zijn centrale vraag betreft de transparantie van het wetgevingsproces en de rol van de wetgevingsjurist daarin. Ramlal gaat voor drie casus na welke belangengroepen inbreng hebben gehad in het proces dat vooraf gaat aan het schrijven van een concreet wetsvoorstel en in hoeverre die inbreng duidelijk wordt in de Memorie van Toelichting. Zijn casus betreffen de Tijdelijke wet mediaconcentraties, de Geneesmiddelenwet en de Drinkwaterwet.
Elk jaar raken EU-burgers gewond tijdens het gebruik van producten. De producent is aansprakelijk voor dergelijke schade. Rechters die een oordeel moeten vellen over schadeclaims kunnen worden geconfronteerd met verschillende waarschuwingsvragen. Was de gegeven productwaarschuwing bijvoorbeeld adequaat? In haar proefschrift gaat Sanne Pape in op de vraag hoe het productaansprakelijkheidsrecht een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van deze schade. Dat kan door de manier waarop het recht omgaat met waarschuwingsvragen.
Moira Galloway heeft samen met WODC-collega’s de uitvoering van de Pardonregeling uit 2007 geëvalueerd. De regeling hield in dat ambtshalve een verblijfsvergunning zou worden verleend aan een afgebakende groep asielzoekers. In het onderzoek is nagegaan of de uitvoering van de Pardonregeling overeenkomstig de uitgangspunten is verlopen en in hoeverre de resultaten overeenkomen met hetgeen was beoogd. Hoe zijn de processen rond de vergunningverlening, de huisvesting en de integratie van deze groep verlopen? Hoe staat het met de vreemdelingen die niet onder de Pardonregeling vielen, zijn zij inmiddels teruggekeerd? Deze thema's zullen tijdens de presentatie aan de orde komen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina