Vubis Smart – Patch 4 16 Release notesDovnload 0.51 Mb.
Pagina1/8
Datum21.08.2016
Grootte0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Vubis Smart – Patch 2.4.1.16

Release notes

/Vubis Smart Patch 2.4.1.16

Release notes/Impact statement

June 12, 2006

Copyright
Extensity makes no warranty of any kind with respect to the completeness or accuracy of this document. Extensity may make improvements and/or changes in the products and/or programs described in this document at any time and without notice.
Vubis Smart is owned by Vrije Universiteit Brussel (Free University of Brussels) and Technische Universiteit Eindhoven (Technical University of Eindhoven).
© 2006 Extensity
All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, published, stored in a retrieval system and/or be reproduced in any form or by any means – electronic, mechanical, recording, or otherwise- without the prior written consent of Extensity.

Table of content


1. Inleiding 4

2. Migratie pad naar Vubis Smart 2.4.1.16 5

3. Client versie compatibiliteit 6

4. Release notes voor Functionele Verbeteringen 7

4.1 Verbeteringen voor het beheren van vervangende lenerskaarten 7

Samenvatting 7

Reden voor vervanging hoort bij vervanging van de barcode 8

Transacties 10

Tonen van eerder gebruikte barcodes van een bepaalde lener 11

Voorkomen gebruik vervangen barcodes 12

Vervangingsredenen onder authority 16

Vervanging oude logica vermiste kaarten 19

Kosten voor vermiste kaarten & vervanging barcode 20

4.2 Snel inloggen/AFO Wisselen 22

Snel inloggen 22

Snel AFO wisselen 24

Beheer van deze parameters 24

4.3 Ontvangstlocatie lijsten 27

AFO 277 verbetering 27

Beheer van deze parameters 28

4.4 Email & SMS parameters 30

AFO 651 verbetering 30

5. Answerlink defect/enhancement lijst behandeld in 2.4.1.16 331. Inleiding

Waar Vubis Smart versie 2.4.1 vooral een functionele upgrade was, zijn de doelen van Vubis Smart patch 2.4.1.16 als volgt:
 • Oplossen van bekende openstaande problemen met de server die bestonden in versie 2.4.1 of eerdere versies van Vubis Smart;
 • Oplossen van bekende openstaande problemen met de client die bestonden in versie 4.102 of eerdere versies van de Vubis Smart client;
 • De introductie van een aantal kleinere functionele verbeteringen.

De 2.4.1.16 patch brengt en vervangt alleen die onderdelen die direct gerelateerd zijn aan het oplossen van de problemen. Met uitzondering van de online documentatie, deze wordt in zijn geheel vervangen. Alle andere onderdelen en functies van bestaande installaties blijven ongewijzigd en werken als voorheen.


De 2.4.1.16 patch wordt geïnstalleerd op een bestaande Vubis Smart 2.4.1.15 versie met behulp van de Vubis Smart Upgrade Wizard, hetgeen zorgt voor een eenvoudig proces middels een gebruikersvriendelijke Windows grafische gebruikersinterface.
Lees a.u.b. de 2.4.1.16 upgrade instructies en documentatie aandachtig door alvorens een upgrade naar Vubis Smart 2.4.1.16 te starten.

2. Migratie pad naar Vubis Smart 2.4.1.16

Wanneer u op dit memnet een oudere versie van Vubis Smart gebruikt, dient het migratie pad naar Vubis Smart patch 2.4.1.16 niveau vooraf gegaan te worden door een upgrade naar versie 2.4.1.15. Er is geen directe migratie route naar 2.4.1.16 van pre-2.4.1.15 installaties. Deze patch kan alleen geïnstalleerd worden op een systeem dat al versie 2.4.1.15 gebruikt.


Lees de upgrade documenten en release notes voor 2.4.1.15 voor het uitvoeren van een 2.4.1.15 upgrade. Dat proces wordt hier niet opnieuw beschreven.

3. Client versie compatibiliteit

De aanbevolen versie van de Vubis Smart client voor server versie 2.4.1.16 is client build 4.104 (die beschikbaar gesteld wordt met patch 2.4.1.16). De minimum client build voor deze release is 91 voor de meeste functionaliteit. Minimum niveau is client build 99 voor administratieve functies in de Bestelmodule (AFO272 / Diversen) en in de Uitleenmodule (AFO469 / Diversen).4. Release notes voor Functionele Verbeteringen
4.1 Verbeteringen voor het beheren van vervangende lenerskaartenSamenvatting

In feite zijn er twee dingen gedaan:
 • Alle vervangen barcodes worden bewaard, ze kunnen opgezocht worden en het systeem verhindert het gebruik van vervangen barcodes.
 • De blokkade voor vermiste lenerskaarten is vervangen door een vervangingsreden die samen gaat met het vervangen van de barcode.

Op het invulscherm voor het vervangen van de barcode kan een vervangingsreden ingevuld worden zonder de barcode al te vervangen. In dat geval kan de vervangingsreden ongedaan gemaakt worden.


Wanneer de barcode wordt vervangen, wordt de oude barcode opgeslagen in het bestand. De geschiedenis van vervangen barcodes kan per lener bekeken worden. Afhankelijk van een nieuwe parameter kan de vervangen barcode niet opnieuw gebruikt worden.
Om het hergebruik van vervangen barcodes tegen te gaan zijn er nieuwe waarschuwingen en foutboodschappen binnen de uitleenmodule evenals in de WebOpac en SIP geautomatiseerde uitleen server.
Uiteraard heeft dit consequenties voor het transactiebestand en voor de gedetailleerde display in AFO 431.
Deze nieuwe functionaliteit vervangt de oude vermiste lenerskaart logica.

Dit betekent dat niet alleen de vermiste lenerskaart blokkade maar ook de vermiste lenerskaart vervangingskosten verplaatst zijn naar deze nieuwe functionaliteit.


De vervangingsredenen zijn opgenomen in een nieuw authority bestand.

Het formaat voor authority lijsten is verrijkt met een nieuw veld, 610, dat de prijs vlag bevat.Reden voor vervanging hoort bij vervanging van de barcode

AFO 431 / dubbelklik op Barcode


De gebruiker kan twee dingen doen: • Alleen een "Reden voor vervanging" invoeren.

 • Zowel een "Reden voor vervanging" als een nieuwe barcode invoeren .

De vervangingsredenen komen uit een nieuw authority bestand (zie hieronder).


Geval 1: Alleen een "Reden voor vervanging" invoeren
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de lenerskaart als vermist wordt opgegeven.

Dit resulteert in hetzelfde gedrag als beschreven bij Geval 2 hieronder. Dat wil zeggen er is een blokkade in AFO 411, 413, enz. Het voornaamste verschil is dat zolang de barcode niet vervangen is, de "Reden voor vervanging" ongedaan gemaakt kan worden, door de laatste optie onder "Reden voor vervanging" te kiezen:
Geval 2: De barcode daadwerkelijk vervangen
Een . "Reden voor vervanging" is verplicht.
Kopiëren lener
De AFO 431 button Kopiëren gebruikt hetzelfde invulscherm als de barcode vervanging.

Dit is niet gewijzigd, maar de optie "Reden voor vervanging" wordt niet getoond:

Transacties

het invulscherm hierboven impliceert 3 mogelijk acties = 3 nieuwe transactietypes:
 • Verwijderen van actuele barcode
 • "Reden voor vervanging" invoeren(Barcode nog niet vervangen)
 • Ongedaan maken "Reden voor vervanging"

Deze transacties kunne bekeken worden in AFO 431 / button Details / button Transacties (geschiedenis):


Voorbeelden:

Tonen van eerder gebruikte barcodes van een bepaalde lener

AFO 431 / Details / button "Eerdere barcodes"


Aangezien de geschiedenis van vervangen barcodes nu bewaard wordt, kan deze geschiedenis voor elke lener bekeken worden.

Daarvoor is er een nieuwe button, met dit als resultaat:
Voorkomen gebruik vervangen barcodes

Parameter die het gebruik van vervangen barcodes verhindert


In AFO 481 / Diversen / Uitleenprocedure / Leners is er een nieuwe parameter " Oorspronkelijke lenersbarcode weigeren " op dit scherm: (het is de zevende parameter)

Als deze 7e parameter niet is aangevinkt worden onderstaande boodschappen niet getoond.

Na installatie, is deze parameter default AANGEVINKT.
Boodschappen: Waarschuwing of blokkade
Deze paragraaf is van toepassing op alle plekken in de uitleenmodule waar een lenersbarcode kan worden ingetikt, in het bijzonder de volgende AFO's:

AFO 411, AFO 413, AFO 414, AFO 415, AFO 416, AFO 417, AFO 418 (overzicht per lener), AFO 419, AFO 421, AFO 431 en AFO 433.


Er zijn 3 nieuwe boodschappen:
Vervangingsreden is ingevuld, maar de barcode nog niet vervangen:

De barcode is vervangen:


Het lenersrecord is verwijderd:


Deze boodschappen verschijnen ook wanneer u een nieuwe barcode toevoegt in AFO 431.


Fout of waarschuwing?
Wanneer u in AFO 431 een bestaande lener zoekt en een geldig lenersrecord wordt gevonden, dan wordt deze boodschap getoond als waarschuwing en het systeem vervolgt met het tonen van het lenersrecord.
In alle andere gevallen (AFO 411 enz. of wanneer u een nieuw record invoert in AFO 431) is deze boodschap een foutboodschap.
Oude boodschap
Het is geen nieuwe functionaliteit dat er een foutboodschap verschijnt wanneer u een barcode invoert in AFO431 / Nieuwe barcode en het betreft een oorspronkelijke barcode die was verwijderd. Dit bestond als een andere boodschap:

Deze boodschap wordt nog altijd getoond, onafhankelijk van enige parameter omdat het onmogelijk moet zijn een oorspronkelijke barcode opnieuw te gebruiken.


Boodschappen worden ook getoond wanneer er op naam gezocht wordt en de kaart ONDERGAAT HET ‘VERVANGINSPROCES’.
Wanneer er op naam naar een lener gezocht wordt en de kaart ondergaat het ‘vervangingsproces’ (bijvoorbeeld gestolen of vermist gemeld), dan wordt de boodschap dat de barcode vervangen wordt getoond als waarschuwing in AFO 431 of als foutboodschap in de overige AFO's.

Ook geblokkeerd in WebOpac


In de WebOpac wordt er op twee plaatsen gecontroleerd:
(1) Bij inloggen, de gebruiker is geblokkeerd als en de kaart het ‘vervangingsproces’ ondergaat.
Voorbeeld:
 1. Controle of de barcode vervangen is.

Op het punt waar gecontroleerd wordt of een lener geblokkeerd is door automatische blokkades (bijv. bij Reserveren) is een nieuwe verificatie toegevoegd die controleert of de barcode niet al vervangen is. Dit kan leiden tot de volgende blokkeringsboodschap:
"Uw kaart is vervangen. Neem contact op met de bibliotheek voor meer informatie."

SIP
Self service uitleenstations (SIP2) zijn nog niet ingericht voor het verwerken hiervan. Dat zal binnenkort gebeuren..Vervangingsredenen onder authority

Authority lijst voor vervangingsredenen


De Redenen voor Vervanging kunnen worden bewerkt in AFO 482 / Leners Authority Lijsten, onder een nieuwe lijst ‘Redenen Vervangen Lenersbarcode’:

Vubis Smart heeft default 3 vervangingsredenen.

Het overzicht van deze nieuwe authority lijst heeft een speciale kolom "Vergoeding":

De bibliotheek kan nieuwe redenen toevoegen of de verwoording wijzigen. Het verwijderen van de 3 default redenen wordt echter afgeraden, met name reden 1 omdat de oude vermiste lenerskaart blokkades naar deze reden worden geconverteerd (zie hieronder)
Nieuw veld voor prijs vlag
Er is een nieuw veld in het formaat voor authority lijsten, 610, waarin de prijs vlag is opgenomen.

Deze vlag heeft maar twee mogelijke waarden:

1 = er moet een vergoeding worden betaald

0 = er zijn geen kosten.


In feite leidt elke andere waarde dan 1 of het ontbreken van het veld tot het NIET berekenen van kosten.
LET OP: Wanneer u voor de upgrade kosten in rekening bracht voor verloren pasjes, dient u er voor te zorgen dat de bijbehorende vervangingsredenen op 1 staan en daarnaast de kosten te definiëren in AFO 481 Lidmaatschap gerelateerd, Duplicaatpassen.   Bij installatie staan deze waarden default op 0 (geen kosten).
Er is een sjabloon gemaakt voor het beheer van: "AuthorityList4094".

Dit sjabloon omvat de enige drie benodigde velden: 100, 600 en 610. Voorbeeld:
Vervanging oude logica vermiste kaarten

De logica die bestond voor verloren kaarten is nu vervangen door wat in de voorgaande paragrafen is beschreven. Er moeten echter twee dingen gedaan worden: Converteren blokkade status = 2 naar nieuwe vervangingsreden en verwijderen van verwijzingen naar “Lenerskaart vermist” op het hoofdscherm van AFO 431 verwijderen.


Conversie van oude vermiste kaarten logica naar nieuwe vermiste kaarten logica
Tot nu toe waren er blokkades met als status waarde 0, 1 en 2:

0 = geen blokkade

1 = blokkade (dit is een door personeel ingestelde blokkade)

2 = blokkade vanwege vermiste kaart


Blokkade2 verdwijnt en wordt geconverteerd naar de nieuwe vervangingsreden 1.

De conversie wort uitgevoerd door een terminal programma.


Wanneer er meer dan een blokkade is en een van deze blokkades is 2, dan wordt deze blokkade verwijderd inclusief de systeemboodschap, omdat de systeemboodschap altijd verwijst naar een vermiste kaart blokkade.

AFO 431 cleanup "Vermiste kaart"


Alle verwijzingen naar blokkades voor vermiste kaarten moeten verdwijnen. Teksten als "Vermiste kaart / blokkade" worden vervangen door “Blokkade”.

Kosten voor vermiste kaarten & vervanging barcode

Tot nu toe werkte dit als volgt:

Wanneer de bibliotheek kosten in rekening brengt voor verloren kaarten werden deze kosten berekend op het moment dat de pas vermist verklaard werd, niet op het moment dat de pas vervangen werd.

Er is nu een nieuwe parameter om aan te geven dat de kosten alleen berekend worden op het moment dat de barcode daadwerkelijk vervangen wordt.

Dit is de parameter “Bereken kosten voor verloren pas wanneer nieuwe lenerspas wordt uitgereikt (parameter op Instellingsniveau)”. Zie hieronder:

In de nieuwe situatie werkt het als volgt:

Als deze optie is aangevinkt worden de kosten berekend op het moment dat de barcode wordt vervangen.

Als deze optie niet is aangevinkt worden de kosten berekend op het moment dat de vervangingsreden wordt ingevuld.

  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina