Vustat help aanpassingen november 2010Dovnload 179.41 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte179.41 Kb.

VUSTAT Help aanpassingen november 2010
lijst met punten voor aanpassing en aanvulling


opmerkingen

-geheel nieuw te maken is rood aangegeven

-simualties indeling heroverwegen nu er zoveel is; random generator lijkt me zelfs een aparte of inbrengen bij gelijkaardige soorten
Hypothesen toetsen

-Opname van <= is mi niet gelukkig ivm didactische lijn

-naast overschrijdingskansd is p-waarde te overwegen
Profielen

-checken; kleine dingen laten zitten?


Toegepaste simulaties

-Roulette : rol van vulknop

-Monopoly moet er opnieuw bij; voldoet oude tekst?
Medische simulaties

-Bevolkingsonderzoek

-Kanker
Simulaties

-Metronoom

-Steekproeven; herziencheck

-Random generator; herziencheck


Bomen

-fontgrootteaanapssing medlen in help?

-beslisbomen PIET

-spelbomen PIETKansrekenen

-Slim tellen Nog te herziene module Carel


Dataplot

-inhoud rechter muisknop?


Statistiek

-inbouw van kentallen checken op consequenties

-Meer statistiek aanpassen

-menu Data: Eén steekproef trekken; Veel steekproeven trekken

-menu Grafiek: Dotplot

-menu Grafiek: Lijndiagram; aanvullen

-menu Grafiek: Puntenwolk; aanvullen

-menu Tabel: kruistabel; aanvullen

-menu Tabel: steelblad; aanvullen

-menu Opties: import Excel tabel PIETLijst met aanpassingen en aanvullingen; daarna de bewuste teksten

elk item heeft hierna een aparte pagina

Monopoly in document Simulaties

Metronoom kan apart of onderbrengen in Simulaties


St

eekproef trekken, deze optie in Statistiek menu Data, verwijderen en vervangen door twee nieuwe opties


-Eén steekproef trekken

-Veel steekproeven trekken


Random generator, aanpassing in document
Dotplot, nieuw onderdeel van statistiekmenu
Staafdiagram, aanpassingen in document Statistiek
Lijndiagram, aanpassingen in document Statistiek


Steelblad, aanpassingen in document Statistiek

Kruistabel, aanpassingen in document Statistiek

Splitsen, aanpassingen in document Statistiek
Centrummaten, aanpassingen in document Statistiek

# K Monopoly

Een simulatie van het bekende spel. Op het speelveld zie je de worp met twee dobbelstenen, op welke plek je terecht bent gekomen bent en vanaf welke plek je bent vertrokken. VU-Statistiek houdt het aantal beurten bij, het aantal worpen (soms mag je vaker werpen in een beurt), het aantal posities (straten) en hoe vaak je langs Start bent gekomen. Op elke straat wordt bijgehouden hoe vaak je er was, desgewenst in procenten.Spelregels

In het kort de belangrijkste regels van het spel: • Je begint op Start.

 • Als je dubbel gooit moet je nog een keer gooien. Gooi je drie keer dubbel dan moet je naar de gevangenis.

Als je in de gevangenis zit kun je kiezen uit betalen of drie keer gooien. Bij dubbel gooien moet je uit de gevangenis. In deze simulatie is gekozen voor betalen.


Kanskaart en Algemene Fonds
Bij de zestien kanskaarten zijn er zeven die invloed hebben op de plaats
1) Ga verder naar Heerestraat 2) Reis naar Station West 3) Ga verder naar Start 4) Ga verder naar Kalverstraat 5) Ga drie plaatsen terug 6) Ga direct naar de Gevangenis, en 7) Ga verder naar Barteljorisstraat.
Bij het Algemene Fonds zijn er drie kaarten die invloed hebben op de plaats
1) Ga verder naar de Gevangenis 2) Ga terug naar Dorpsstraat, en 3) Ga verder naar Start.
Instelmogelijkheden en buttons
Tempobalk

Met de tempobalk kun je de snelheid waarmee een spel wordt gesimuleerd instellen maar ook tijdens het spel veranderen.


Met Stap kun je gedetailleerd volgen hoe een spel verloopt.
Een spel wordt 1 keer uitgevoerd.

Percentages
Het aantal keren dat je op een straat komt kan als absoluut aantal of als percentage getoond worden.
Onderbreken/Doorgaan
Met de spatiebalk kun je de simulatie onderbreken of hervatten

De module Metronoom

Deze module is bedoeld om “eigen” data te maken.

Het basisidee van de metronoom als datagenerator is afkomstig van Dr. Wolfgang Riemer (Keulen). Een speler moet een bepaald metronoom tempo zo goed mogelijk vasthouden door de maat op de spatiebalk te tikken.

Het “spel” verloopt als volgt.

De speler kiest een tempo, bijvoorbeeld Lento, neemt dat in zich op door te kijken of te luisteren naar de metronoom. Vervolgens gaat hij of zij de maat tikken op de spatiebalk.

Na elke tik wordt de bpm-waarde (beats per minute), een geheel getal, berekend en als een dot weergegeven. Al spelende verschijnt er een dotplot van de scores. Na verloop van tijd is het spel afgelopen. Een verticale lijn geeft het ingestelde tempo weer.


Het spel kan vervolgd worden bijvoorbeeld door een andere speler of in een ander tempo. Daarmee ontstaat een dataset waar nog meer aan te beleven valt. Tot slot kun je

overzicht met diverse representaties bekijken of de dataset opslaan om die later te analyseren.

De diverse instelmogelijkheden spreken voor zichzelf.

Met de optie Muziek kun je een muziekbestand afspelen en daarbij de maat slaan. Uit de dataset kun je dan herleiden in welk tempo het muziekstuk is gespeeld. Maar je kunt bij muziek ook ritmes tikken en statistisch analyseren.

De dataset wordt automatisch geopend in de module Statistiek. Je krijgt de gebruikelijke datatabel.

De doelvariabele is bpm, beats per minute, oftewel het aantal tikken per minuut.

Daarnaast zie je nog enkele kenmerken/variabelen. Het volgnummer die als tijdsvariabele gebruikt kan worden. De variabele speler bevat de ingevoerde namen, en de variabele tempo, de tempi die gespeeld zijn.

Er zijn dus twee kwantitatieve en twee kwalitatieve variabelen in de dataset. Vooral de kwalitatieve variabelen zijn interessant om deelgroepen op te maken en zo verbanden te laten zien.

Meerdere datasets kun je samenvoegen. Stel dat leerlingen thuis een aantal keren spelen en de gegevens opslaan. Je kunt dan een grote dataset krijgen, waarin via de naam van de speler elke dataproducent valt te identificeren. Een mooie dataset als uitgangspunt voor het leren van statistiek.
Eén steekproef trekken (menu Data)

Je kunt opgeven hoe groot de steekproef moet zijn.

De steekproef wordt in de datatabel weergegeven.

Met rood wordt gewaarschuwd dat een steekproef wordt weergegeven.

Door de tabel te verlaten of te sluiten keer je terug naar de oorspronkelijk dataset.


You can specify how large the sample should be.


The sample is displayed in the data table.
There is a red warning that a sample is shown.
By leaving the table or closing it, you return to the original dataset.

Luisteren

Fonetisch lezen

 

Woordenboek - Gedetailleerd woordenboek weergevenNaar meer dan 50 talen vertalen

 • Wie spät ist es?

 • παραλία

 • nazdar!

 • Wie gehts?

 • आज मेरा जन्मदिन हैं.

 • さようなら

 • sư tử

 • escargots

 • ओह यार!

 • Wie bitte?

 • χρησμός

 • La voiture

 • שמח

 • Je parle un petit peu français.

 • Comment allez-vous ?

 • Ich bin vierzig Jahre alt

 • děti

 • haydi gidelim

 • hoje está ensolarado

 • hello

 • Pardon ??

 • Buongiorno Principessa!

 • Vær så snill

 • miracoloso

 • Je ne sais pas !

 • ¿Cómo estás?

 • กาแฟ

 • Es ist sehr interessant!

 • มีสีสัน

 • बन्दर

 • أحب كرة القدم

 • Hjelp!

 • rouge

 • Wie heißen Sie?

Veel steekproeven trekken (menu Data)
Je kunt opgeven hoe groot de steekproeven moeten zijn en hoeveel steekproeven getrokken moeten worden. Daarnaast moet je selecteren welke variabelen in de steekproef meegenomen worden.

In een keuzelijst kun je aanvinken welke kentallen weergegeven moeten worden.

De meeste spreken voor zich.
De optie “Verschil gemiddelde” laat het verschil zien tussen het steekproef gemiddelde en het gemiddelde van het complement van die steekproef. Deze optie is bedoeld voor het uitvoeren van een zgn. randomisatie toets. Voor het vergelijken van twee onbekende populaties A en B worden twee kleine steekproeven, één uit A en één uit B, genomen. De twee steekproeven worden bij elkaar gevoegd tot één set. Uit deze set wordt een groot aantal steekproeven genomen. Het verschil van de gemiddelden van de steekproef en diens complement is de toetsvariabele V. De waarde van het verschil van de gemiddelden in de oorspronkelijke steekproeven kan beoordeeld worden in de verdeling van V.
De resultaten worden in de datatabel weergegeven.

Met rood wordt gewaarschuwd dat een steekproef wordt weergegeven.

Door de tabel te verlaten of te sluiten keer je terug naar de oorspronkelijk dataset.You can specify how large the samples must be and how many samples must be drawn. You must also select which variables are included in the sample.


In a list you can check which key figures should be displayed.
Most speak for themselves.

The option "Average Difference" shows the difference between the sample average and the average of the complement of that sample. This option is intended to perform a so-called randomization test. For comparing two unknown populations A and B are taken two small samples, one from A and one of B. The two samples are pooled into one set. From this set is a large number of samples taken. The difference of the averages of the sample and its complement is the key variable V. The value of the difference of the averages in the original samples can be assessed in the distribution of V.

The results are dispayed in the data table.
There is a red warning that a sample is shown.
By leaving the table or closing it, you return to the original dataset.

Random generator

$K#Random generator aangevuld

In allerlei simulaties waar het toeval een rol speelt zijn willekeurige getallen, zogenaamde random getallen nodig. Vroeger werden daarvoor tabellen gebruikt, tegenwoordig worden random getallen met de computer gemaakt. Omdat er en rekenregel nodig is om deze getallen met de computer te maken zijn het geen echte randomgetallen en heten ze ook wel pseudo random getallen.


Randomgetallen moeten geheel willekeurig zijn, dat wil zeggen dat elk getal een even grote kans heeft om voor te komen. Randomgetallen moeten vaak wel aan bepaalde eisen voldoen.

Zo moeten randomgetallen voor een dobbelsteensimulatie komen uit de gehele getallen 1 tot en met 6, en moet bij een groot aantal simulaties elk van de zes even vaak voorkomen. Er kunnen dus zogenaamde verdelingseisen gelden voor de randomgetallen.

In de randomgenerator kun je daartoe uit verschillende verdelingen kiezen.

De resultaten van de simulatie zie je als een tabel en als een grafiek. De waarde van het randomgetal staat verticaal. Als de grafiek een patroonvorming te zien zou geven wil dat zeggen dat de getallen niet at random tot stand zijn gekomen.

Een lijst met willekeurige getallen kun je hier maken en bewaren om elders te gebruiken.
De randomgetallen die je maakt kun je ook in formules opnemen. Met die formules maak je data die je statistisch kunt bewerken en verwerken. Daartoe zijn er enkele handige bewerkingen mogelijk.
Bij de optie Analyse zijn er mogelijkheden om een gemaakte verzameling randomgetallen nader onder de loep te nemen.
Instelmogelijkheden en buttons

Instellingen

Op het instellingenscherm kies je een verdeling en bijpassende parameters.In plaats van een verdeling te keizen kun je ook zelf een lijst met getallen invoeren. Uit die lijst kan met of zonder terugleggen worden getrokken.


Instead of opting a distribution can also write a list of numbers entered. From that list with or without replacement can be drawn.

Luisteren

Fonetisch lezen

 

Woordenboek - Gedetailleerd woordenboek weergevenNaar meer dan 50 talen vertalen

 • Wie spät ist es?

 • παραλία

 • nazdar!

 • Wie gehts?

 • आज मेरा जन्मदिन हैं.

 • さようなら

 • sư tử

 • escargots

 • ओह यार!

 • Wie bitte?

 • χρησμός

 • La voiture

 • שמח

 • Je parle un petit peu français.

 • Comment allez-vous ?

 • Ich bin vierzig Jahre alt

 • děti

 • haydi gidelim

 • hoje está ensolarado

 • hello

 • Pardon ??

 • Buongiorno Principessa!

 • Vær så snill

 • miracoloso

 • Je ne sais pas !

 • ¿Cómo estás?

 • กาแฟ

 • Es ist sehr interessant!

 • มีสีสัน

 • बन्दर

 • أحب كرة القدم

 • Hjelp!

 • rouge

 • Wie heißen Sie?

Elk experiment bestaat uit minimaal 1 getal. Maar je kunt een experiment ook uit meer getallen laten bestaan. In dat geval kun je het gemiddelde van dat experiment laten zien door middel van een rood streepje. Ook kun je dan de boxplot laten zien om een indruk van de spreiding te krijgenTempobalk

Met de tempobalk kun je de snelheid waarmee een experiment wordt gesimuleerd instellen maar ook tijdens een simulatie veranderen.

Met Stap kun je gedetailleerd volgen hoe een experiment verloopt.
Onderbreken/Doorgaan

Met de spatiebalk kun je de simulatie onderbreken of hervatten


{bml wisser.bmp} wist alle resultaten
{bml opslaan.bmp} bewaart de resultaten met daarbij statistische waarden in een bestand met de naam RAND…… Dat bestand kun je in de rubriek Statistiek openen en bewerken.
{bml excel.bmp} zet de resultaten in een Excelbestand, op de taakbalk verschijnt een link.
Analyse

{bml staaf.bmp} geeft een histogram van de resultaten.


{bml freqtabel.bmp} geeft een frequentietabel van de resultaten.

{bml centrum.bmp} geeft een tabel met gemiddelde, standaarddeviatie, minimum en maximum en kwartielen.


{bml opslaan.bmp} bewaart de resultaten in een bestand.

Dotplot


Bij deze optie moet je eerst kiezen bij welke variabele je een dotplot wilt maken.

Klik je op een dot dan zie je linksboven alle informatie van het bijhorende record

Dotplots zijn niet geschikt voor hele grote aantallen. Bij meer dan 1000 data word je gewaarschuwd. Een staafdiagram is dan meer geschikt.
Rechts op het scherm staat een aantal keuzemogelijkheden en buttons.
Variabele

Hiermee kun je een andere variabele kiezen.


Splitsen

Met de splitsoptie kun je de data opsplitsen in deelgroepen. Je kunt bijvoorbeeld een bestand van leerlingen splitsen in een groep meisjes en een groep jongens.

Je krijgt dan twee grafiekvormen die je met knoppen onderaan kunt kiezen:

- één grafiek, dots onderscheiden door kleuren.

- grafieken naast elkaar.
Titel

Hiermee kun je een titel bij de afbeelding zetten. Dat is bijvoorbeeld handig als je een afbeelding uitprint.


Beeld

De dots kun je weglaten, bijvoorbeeld handig als je een boxplot maakt.

De afmetingen van de dots kun je instellen.
Intervalschuiven

Met intervalschuiven kun je de set indelen.

Links en rechts van de schuiven zie je het aantal of het percentage dots.

Een schuif kun je plaatsen door ergens op de as links te klikken.

Je verwijdert een schuif door rechts te klikken.

Je verplaatst een schuif door het groene driehoekje te slepen, de aantallen of percentages passen zich vanzelf aan.


Boxplot

Een boxplot vat de dataset in een diagram samen. De lengte van de box heet de Inter Kwartiel Afstand, kortweg IKA. Een punt dat meer dan 1,5xIKA vanaf de box ligt heet een uitschieter.

Je kunt die uitschieters laten zien.
Buttons

{bml printer.bmp} Met de printbutton krijg je behalve een printoptie de uitvoermogelijkheden om de datatabel op het klembord zetten, naar Word te sturen, of als bestand op te slaan.


{bml help.bmp} Geeft hulp bij het onderdeel waar je mee bezig bent
{bml uitgang.bmp} Je verlaat het actieve scherm en komt in het vorige scherm
{bml word.bmp} De grafiek wordt direct in Word opgenomen.


Lijndiagram aangevuld


Bij deze optie moet je eerst kiezen bij welke variabele je een lijndiagram wilt hebben.Rechts op het scherm staat een aantal keuzemogelijkheden en buttons.
Variabele

Hiermee kun je een andere variabele kiezen.


Splitsen

Met de splitsoptie kun je de data opsplitsen in deelgroepen. Je kunt bijvoorbeeld een bestand van leerlingen splitsen in een groep meisjes en een groep jongens.

Je krijgt dan drie grafiekvormen:

- grafieken naast elkaar.

- grafieken in één figuur- graphs in one figure
- één grafiek, diagram gestapeld.
Indeling

Er is een standaard klassenindeling, maar je kunt er ook zelf een maken.{Bml fakeb.bmp}indeling Klassenindeling
Titel

Hiermee kun je een titel bij de afbeelding zetten. Dat is bijvoorbeeld handig als je een afbeelding uitprint.


Procenten

De frequenties worden in procenten weergegevenCumulatief

Hiermee kies je voor een staafdiagram of een cumulatief staafdiagram.Gemiddelde

Hiermee wordt de plaats van het gemiddelde op de as aangegeven.Mediaan

Hiermee wordt de plaats van de mediaan op de as aangegeven.Norm.Verd.

Hiermee wordt een grafiek van de normale verdeling (klokvorm) getekend die zo goed mogelijk bij het staafdiagram past.
Cumulative
Lets you choose a bar chart or a cumulative bar chart.
Mean
Indicates the location
of the mean on the axis.
Median
Indicates the location of the median on the axis.
Norm distr.
A graph of the normal distribution (bell shaped) is drawn as closely as possible to fit the bar graph

Luisteren

Fonetisch lezen

 

Woordenboek - Gedetailleerd woordenboek weergevenNaar meer dan 50 talen vertalen

 • Wie spät ist es?

 • παραλία

 • nazdar!

 • Wie gehts?

 • आज मेरा जन्मदि हैं.

 • さようなら

 • sư tử

 • escargots

 • ओह यार!

 • Wie bitte?

 • χρησμός

 • La voiture

 • שמח

 • Je parle un petit peu français.

 • Comment allez-vous ?

 • Ich bin vierzig Jahre alt

 • děti

 • haydi gidelim

 • hoje está ensolarado

 • hello

 • Pardon ??

 • Buongiorno Principessa!

 • Vær så snill

 • miracoloso

 • Je ne sais pas !

 • ¿Cómo estás?

 • กาแฟ

 • Es ist sehr interessant!

 • มีสีสัน

 • बन्दर

 • أحب كرة القدم

 • Hjelp!

 • rouge

 • Wie heißen Sie?


Dataplot

De basisgrafiek wordt in de vormgeving van dataplot geopend.


Data Plot
The basic graphic design in the open plot of data

Menubalk

In de menubalk onder Staafdiagram staan de opties ook opgenomen. Daar kun je de balk aan de rechterkant uitzettenMenu Bar
In the menu bar chart, the options also included. Here is the bar on the right off
.
Buttons

{bml printer.bmp} Met de printbutton krijg je behalve een printoptie de uitvoermogelijkheden om de datatabel op het klembord zetten, naar Word te sturen, of als bestand op te slaan.


{bml help.bmp} Geeft hulp bij het onderdeel waar je mee bezig bent
{bml uitgang.bmp} Je verlaat het actieve scherm en komt in het vorige scherm
{bml word.bmp} De grafiek wordt direct in Word opgenomen.

$ # K Staafdiagram aangevuld

Bij deze optie moet je eerst kiezen bij welke variabele je een staafdiagram wilt hebben. Rechts op het scherm staat een aantal keuze-mogelijkheden en buttons.


Variabele

Hiermee kun je een andere variabele kiezen.


Splitsen

Met de splits-optie kun je de data opsplitsen in deelgroepen. Je kunt bijvoorbeeld een bestand van leerlingen splitsen in een groep meisjes en een groep jongens.

Je krijgt dan drie grafiekvormen:

- grafieken naast elkaar.

- één grafiek, staven gestapeld.

- één grafiek, staven naast elkaar.


Indeling

Er is een standaard klassenindeling, maar je kunt er ook zelf een maken.{Bml fakeb.bmp}indeling Klassenindeling
Titel

Hiermee kun je een titel bij de afbeelding zetten. Dat is bijvoorbeeld handig als je een afbeelding uitprint.


Norm.papier

Met normaal waarschijnlijkheidspapier kun je beoordelen hoe goed de verdeling van de data een normale verdeling benadert. Hoe beter de punten op een lijn liggen des te beter de benadering.


Procenten

De frequenties worden in procenten weergegevenCumulatief

Hiermee kies je voor een staafdiagram of een cumulatief staafdiagram.Gemiddelde

Hiermee wordt de plaats van het gemiddelde op de as aangegeven.Mediaan

Hiermee wordt de plaats van de mediaan op de as aangegeven.Mean
Indicates the location
of the mean on the axis.
Median
Indicates the location of the median on the axis.Norm.Verd.

Hiermee wordt een grafiek van de normale verdeling (klokvorm) getekend die zo goed mogelijk bij het staafdiagram past.


Dataplot

De basisgrafiek wordt in de vormgeving van dataplot geopend.


Menubalk

In de menubalk onder Staafdiagram staan de opties ook opgenomen. Daar kun je de balk aan de rechterkant uitzetten


Buttons

{bml printer.bmp} Met de printbutton krijg je behalve een printoptie de uitvoermogelijkheden om de datatabel op het klembord zetten, naar Word te sturen, of als bestand op te slaan.


{bml help.bmp} Geeft hulp bij het onderdeel waar je mee bezig bent
{bml uitgang.bmp} Je verlaat het actieve scherm en komt in het vorige scherm
{bml word.bmp} De grafiek wordt direct in Word opgenomen.

Puntenwolk aangevuld
De puntenwolk biedt de mogelijkheid het verband tussen grootheden te onderzoeken.

Na het kiezen van deze optie wordt eerst gevraagd een horizontale variabele en verticale variabele te kiezen. Daarna opent het scherm met de puntenwolk en diverse opties.

Bovenaan staat de modelformule en de kentallen. Je kunt uit vier regressiemodellen kiezen: lineair, kwadratisch, exponentieel en macht.

Het lineaire model kun je zelf proberen te vinden met de optie Zoek passende lijn.

Deze optie werkt niet bij deelgroepen.You can choose from four regression models: linear, quadratic, exponential and power.
The linear model allows you to try to find the appropriate line with a search option.
This option does not work with subgroups.

Luisteren

Fonetisch lezen

Rechts op het scherm staan instelmogelijkheden en buttons.


Variabelen (horizontaal en verticaal)

Hiermee kun je andere variabelen kiezen.


Splitsen

Met de splitsoptie kun je de data opsplitsen in deelgroepen. Je kunt bijvoorbeeld een bestand van leerlingen splitsen in een groep meisjes en een groep jongens.

Je kunt dan kiezen uit één puntenwolk met kleuronderscheid van de deelgroepen of uit meerdere puntenwolken, voor elke deelgroep één.

Alle modelinformatie wordt nu gesplitst naar deelgroep weergegeven.


Titel grafiek

Hiermee kun je een titel bij de afbeelding zetten. Dat is bijvoorbeeld handig als je een afbeelding uitprint.


Toetsen

Er zijn twee toetsen opgenomen.

De eerste toets is een toets op coëfficiënten. Deze parameters zijn t-verdeeld.
Het aantal vrijheidsgraden is afhankelijk van de situatie. In het lineaire en het exponentiele model is dat het aantal paren minus 2. In het kwadratische model is dat het aantal paren minus 3. De belangrijkste hypotehse die onderzocht kan worden is of een parameter nul kan zijn.

De tweede toets gaat na of het gehele model een goed model is. De nul hypothese is dat alle coëfficiënten gelijk zijn aan nul. De alternatieve hypothese is dat minstens één coëfficiënt ongelijk aan nul is.


Hier vind je schattingen van de parameters en de bijhorende ANOVA-tabel.
Regressiekromme

De regresiekromme wordt weergegevenBanden

Het betrouwbaarheidsinterval is het gebied waarin het voorspelde gemiddelde kan liggen.

Het betrouwbaarheidsinterval (voor het gemiddelde) wordt groen getekend.
Het voorspellingsinterval is het gebied waarin een y-waarde ligt als de x-waarde gegeven is.

Het voorspellingsinterval wordt rood getekend. De waarde kun je opgeven en staat standaard op 0.95.

Voorbeeld voor het geval van lengte en gewicht.

Het betrouwbaarheidsinterval doet een uitspraak over het gemiddelde gewicht van personen met een zekere lengte. Het voorspellingsinterval doet een uitspraak over het mogelijke gewicht van deze personen.


Puntenwolk

De puntenwolk wordt weergegevenResidu

Residu is het verschil tussen de waarneming en de fit.Model

Hier kun je een modeltype selecteren.
Buttons

{bml printer.bmp} Met de printbutton krijg je behalve een printoptie de uitvoermogelijkheden om de datatabel op het klembord zetten, naar Word te sturen, of als bestand op te slaan.


{bml help.bmp} Geeft hulp bij het onderdeel waar je mee bezig bent
{bml uitgang.bmp} Je verlaat het actieve scherm en komt in het vorige scherm
{bml word.bmp} De grafiek wordt direct in Word opgenomen.

$ # K Kruistabel aangevuld

In een kruistabel kun je de samenhang tussen twee variabelen bekijken.

Na het kiezen van deze optie wordt eerst gevraagd een rij-variabele en een kolom- variabele te kiezen. Rechts op het scherm staat een aantal keuze-mogelijkheden en buttons.
Variabelen

Hiermee kun je andere variabelen kiezen.


Splitsen

Met de splits-optie kun je de data opsplitsen in deelgroepen. Je kunt bijvoorbeeld een bestand van leerlingen splitsen in een groep meisjes en een groep jongens.

Je krijgt dan drie tabelvormen:

- kruistabellen per deelgroep.

- Rijen per deelgroep.

- Kolommen per deelgroep.

Daarbij kun je de subtotalen laten zien.
Indeling

Er is een standaard klassenindeling, maar je kunt er ook zelf een maken. Voor elk van de beide variabelen kun je een indeling maken.{Bml fakeb.bmp}indeling Klassenindeling
Titel

Hiermee kun je een titel bij de afbeelding zetten. Dat is bijvoorbeeld handig als je een afbeelding uitprint.


Tabel en boom

Hiermee exporteer je de tabel naar de module Tabel en boom voor verdere analyse.Table and tree
To export your table to the module tree and table for further analysis

Chi-kwadraat

Op een niet gesplitste kruistabel kun je de chi-kwadraat toets uitvoeren mits aan de voorwaarden is voldaan.


Aantallen

De absolute aantallen en totalenRijpercentages

De waarde van elke rij is op 100% gesteld.Kolompercentages

De waarde van elke kolom is op 100% gesteldTotaalpercentages

Het totaal wordt op 100% gesteld.


Menubalk

In de menubalk onder Kruistabel staan de opties ook opgenomen. Daar kun je de balk aan de rechterkant uitzetten De optie Groepen is van toepassing als de data gesplitst zijn op een variabele Is er niet gesplitst dan is de optie Inhoud Cel van toepassing.


Buttons

{bml printer.bmp} Met de printbutton krijg je behalve een printoptie de uitvoermogelijkheden om de datatabel op het klembord zetten, naar Word te sturen, of als bestand op te slaan.


{bml help.bmp} Geeft hulp bij het onderdeel waar je mee bezig bent
{bml uitgang.bmp} Je verlaat het actieve scherm en komt in het vorige scherm
{bml word.bmp} De grafiek wordt direct in Word opgenomen.
$ # K Steelbladdiagram aangevuld
Na het kiezen van deze optie wordt eerst gevraagd een variabele te kiezen.

Voor dit type diagram zijn alleen positieve gehele getallen geschikt.

In een steelbladdiagram staan bijvoorbeeld de tientallen voor de verticale streep en de eenheden erachter.
Variabele

Hiermee kun je een andere variabele kiezen.


Splitsen

Met de splits-optie kun je de data opsplitsen in deelgroepen. Je kunt bijvoorbeeld een bestand van leerlingen splitsen in een groep meisjes en een groep jongens.

Je krijgt dan tabellen per deelgroep.
Dubbelblad

Gesplitste tabellen kun je hiermee tegen elkaar zetten.

Variable
Allows you to select another variable.

Split
The split option can split the data into subgroups. For example you can split a file into a group of students a group of girls and boys.
You get charts by subgroup.

Double Journal
Split tables are assembled.

Luisteren

Fonetisch lezen

$ # K Kentallen

Na het kiezen van deze optie wordt eerst gevraagd een variabele te kiezen.

Het is mogelijk meerdere variabelen tegelijk te selecteren, met de >> button zelfs alle variabelen in één keer.

Het scherm kent een aantal instelmogelijkheden en buttons.


Variabele

Hiermee kun je een andere variabele kiezen.


Splitsen

Met de splits-optie kun je de data opsplitsen in deelgroepen. Je kunt bijvoorbeeld een bestand van leerlingen splitsen in een groep meisjes en een groep jongens. De kentallen worden per deelgroep aangegeven.


Variable
Allows you to select another variable.

Split
The split option can split the data into subgroups. For example you can split a file into a group of students a group of girls and boys.
You get charts by subgroup.

Double Journal
Split tables are assembled.

Luisteren

Fonetisch lezen


Mediaan

Wel of niet vermelden van de mediaan

Modus

Wel of niet vermelden van de modus

Kwartielen

Wel of niet vermelden van de kwartielen

Wel of niet vermelden van de variantie

Betrouwbaarheidsinterval
Printen

Je kunt de centrummaten direct printen, op het klembord zetten of als een bestand wegschrijven.


Er is een menubalk, waarvan de optie Kentallen de mogelijkheid geeft de opties aan de rechterkant tijdelijk uit te schakelen.

De optie Groepen is van toepassing als de data gesplitst zijn op een variabele.
Mediaan en kwartielen, standaardafwijking

Voor de mediaan, en dus ook de kwartielen, zijn verschillende definities in omloop. Vooral bij kleine aantallen data levert dat verschillen op. In de Profielen kun je kiezen om de mediaan wel of niet mee te laten tellen bij de berekening van de kwartielen.

De standaarddeviatie wordt ook vaak standaardafwijking genoemd.

Omdat vaak de afkorting sd (standarddeviation) wordt gebruikt is hier voor standaarddeviatie gekozen.


The abbreviation of standarddeviation is SD.

$ # K Splitsen aangevuldOpsplitsen in groepen
Met de splits-optie kun je de data in een bestand opsplitsen in deelgroepen. Je kunt bijvoorbeeld een bestand van leerlingen splitsen in een groep meisjes en een groep jongens. Bij een tabel of een grafische representatie van een andere variabele wordt deze opsplitsing dan in beeld gebracht.
Bij Staafdiagram zijn er drie representatievormen bij splitsing.

Deze vormen zijn:

- grafieken naast elkaar.

- één grafiek, staven gestapeld.

- één grafiek, staven naast elkaar.
Bij Dotplot zijn er twee representatievormen bij splitsing.

De dots hebben voor elke deelgroep een andere kleur

Deze vormen zijn:

- één grafiek.

- grafieken apart.


In Dotplot are two forms of representation if the set is split into subgroups.
The dots for each subgroup a different color
These forms are:
- a graph
- charts separately

Luisteren

Fonetisch lezen

 

Woordenboek - Gedetailleerd woordenboek weergevenNaar meer dan 50 talen vertalen

 • Wie spät ist es?

 • παραλία

 • nazdar!

 • Wie gehts?

 • आज मेरा जन्मदिन हैं.

 • さようなら

 • sư tử

 • escargots

 • ओह यार!

 • Wie bitte?

 • χρησμός

 • La voiture

 • שמח

 • Je parle un petit peu français.

 • Comment allez-vous ?

 • Ich bin vierzig Jahre alt

 • děti

 • haydi gidelim

 • hoje está ensolarado

 • hello

 • Pardon ??

 • Buongiorno Principessa!

 • Vær så snill

 • miracoloso

 • Je ne sais pas !

 • ¿Cómo estás?

 • กาแฟ

 • Es ist sehr interessant!

 • มีสีสัน

 • बन्दर

 • أحب كرة القدم

 • Hjelp!

 • rouge

 • Wie heißen Sie?

Bij Cirkeldiagram wordt voor elke groep een apart diagram gemaakt.


Bij Lijndiagram zijn er drie representatievormen bij splitsing.

Deze vormen zijn:

- grafieken naast elkaar.

- één grafiek, staven gestapeld.

- grafieken in één figuur.


In Line chart, there are three forms of representation if the set is split into subgroups.
These forms are:
- charts side by side.
- a graph, stacked bars.
- graphs in one figure.
Bij Boxplot wordt voor elke groep een aparte boxplot gemaakt.
Bij Puntenwolk zijn er twee representatievormen

- voor elke groep een aparte wolk.

- of alle data in één wolk getekend met kleuraanduiding van de splitsing.
Bij Tabel wordt voor elke groep een aparte kolom gemaakt
Bij Kruistabel bestaan er drie mogelijkheden.

- voor elke groep een tabel

- voor elke groep aparte kolommen

- voor elke groep aparte rijen


Opheffen van een splitsing.

Na een splitsing is de optie Splitsing Opheffen actief in de datatabel (rechts klikken), in het menu Data en in het splitsvenster.# Monopoly

K Monopoly

$ random generator

K Random generator

# randomgenerator

$ Staafdiagram

# Staafdiagram

K Staafdiagram

$ Kruistabel

# Kruistabel

K Kruistabel

$ Steelblad

# Steelblad

K Steelblad

$ Centrummaten

# Centrummaten

K Centrummaten

$ Opsplitsen

# Opsplitsen

K Splitsen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina