Waar ligt de oorsprong van Contemplatief/Centrerend Gebed?Dovnload 19.56 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte19.56 Kb.
Waar ligt de oorsprong van
Contemplatief/Centrerend Gebed?

- Het Bewijs -

Ken Silva, http://apprising.org/, 29-12-2008

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)


Vertaling en voetnoten door M.V.

Wij zijn er ons van bewust dat Wikipedia geen bron is die normaliter gebruikt wordt in een meer scholastisch onderzoek, en voornamelijk geciteerd wordt ten gerieve van de lekenlezer, maar volgend getuigenis is treffend:

Zaden van wat bekend zou worden als contemplatie, werden gezaaid in de vroegchristelijke tijd. De eerste verschijning van iets wat bij benadering contemplatief gebed is, komt naar voren in de 4de eeuwse geschriften van de monnik St. Johannes Cassianus1, die schreef over een praktijk die hij leerde van de Woestijnvaders (in het bijzonder van Isaac2). Bron.

Deze informatie van Wikipedia wordt nu bevestigd door voormalig nationaal coördinator van Emergent Village Tony Jones. Het onderstaande komt uit Tony Jones’ boek Sacred Way: Spiritual Practices for Everyday Life:Johannes Cassianus

Zoals het Jezusgebed, groeide Centrerend Gebed uit de reflecties en geschriften van de Woes­tijnvaders. Johannes Cassianus1 (ca. 360 - 430) kwam vanuit het Westen en deed een pelgrimage naar de woestijn om de wegen te leren van contemplatief gebed … Cassianus was diep beïnvloed door zijn tijd in de woestijn, en hij schreef zijn boek De Conferenties3 over zijn conversaties met de Woestijnvaders om westerse christenen vertrouwd te maken met hun leringen” (70).

Hou hier in gedachten dat Jones door Emergent Church theoloog Brian McLaren beschouwd wordt als een “krachtige” autoriteit op het gebied van “christelijk” mysticisme. En u moet weten dat Brian McLaren’s laatste boek Finding Our Way Again: The Return of the Ancient Practices helemaal gaat over de zogenaamde “disciplines” van Contemplatieve Spiritualiteit/Mystiek zoals geleerd door zijn vriend “Living Spiritual Teacher” en Quaker-mysticus Richard Foster.

Misschien herinnert u zich dat in een Christianity Today artikel, The Emergent Mystique genaamd, goeroe Brian McLaren Richard Foster citeerde, samen met zijn geestelijke tweelingbroer Dallas Willard, met hun “nadruk op spirituele disciplines”, als “key mentors” van de Emerging Church rebellie tegen Sola Scriptura. En dan hebben we de verdere bekrachtiging aangaande Johannes Cassianus1 en de woestijnkluizenaars door benedictijnenmonnik Dom Laurence Freeman, bestuurder van The World Community for Christian Meditation, wiens “geestelijke leraar John Main was”:

One day, about 1700 years ago, two young Christian monks living in the Egyptian desert visited an abba, an elder. They asked him what prayer really means. Abba Isaac2 then gave them one of the clearest and most powerful explanations of prayer in the whole Christian tradition. He said there are many forms of prayer but that all of them point to the same source and goal: the “Prayer of Fire”. He meant the living prayer of Jesus present in the human heart through the Holy Spirit.

The ‘prayer of fire’, Abba Isaac2 explained, consumes self-consciousness. It is the goal of all spiritual practice: union with ultimate reality, loving union with God, divinization. The question is – how can we find this mystery of love in our own centre; how do we pray at depth; how do we enter the transformative experience of union? It is the question many people today are asking and the question is the spiritual hunger of our age.

Meditation is “pure prayer”. Pure of thought, images and words. We leave all these behind to enter purity of heart. Pure of egocentricity because we are not asking for anything. We take the searchlight of consciousness off ourselves. We do this simple - but not easy - work by taking a single word, a prayer word. We repeat the word continuously. In Latin Cassian called it a “formula”, Main a “mantra”. Bron.

Dit is het waar de antibijbelse praktijk van Contemplatief/Centrerend Gebed vandaan komt. Het werd niet onderwezen of gepraktiseerd door Jezus Christus, noch door Zijn apostelen, en het heeft geen plaats in het leven van de christen.

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm1 Johannes Cassianus (Scythia? ca. 360 – Marseille tussen 430 en 435), vroeg-christelijk ascetisch schrijver en kloosterstichter, bracht vele jaren door in een klooster te Bethlehem en onder de monniken in Egypte. Hij ontving de diakenwijding van Johannes Chrysostomus te Constantinopel, daarna de presbyterwijding te Rome, waar hij op aansporing van de latere paus Leo I een bestrijding van Nestorius schreef (De incarnatione Christi contra Nestorium). Hij stichtte nabij Marseille een klooster voor mannen en een voor vrouwen (ca. 415) en schreef boeken over de monastieke gebruiken in Egypte en Palestina en over zijn gesprekken met de woestijnvaders (Collationes patrum). (Encarta 2002).

2 Abba Isaac, een 4de eeuwse “woestijnvader”.

3 In 426 n.C. “415 Rond deze tijd vestigde Johannes Cassianus, een Scythier, zich in een klooster te Marseilles, en organizeerde monastieke gemeenschappen van mannen en vrouwen volgens het Oostelijke model. In Marseilles schreef hij twee geschriften - de Conferenties (426), en de Instituties van het Monastieke Leven (420) - die grote invloed zouden hebben op Benedictus (zie 529) en het westelijke kloosterwezen in de middeleeuwen. Cassianus werd gezien als gezaghebbend vanwege zijn bekendheid met het kloosterleven in Egypte …”

Bron: http://noemewv.nl/Kerkgeschiedenis/Tijdlijn/chron5.html. (http://noemewv.nl/)

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina