Waar sta je nu op het Pad van Ascensie?Dovnload 33.14 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte33.14 Kb.

Waar sta je nu op het Pad van Ascensie?


Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.

 

Geliefde meesters, het is tijd om het eigendomsrecht op je Kern Essentie, je ware identiteit, te erkennen en te claimen. Je bent niet slechts een mannelijk of vrouwelijk Wezen dat op Aarde verblijft. Je bent niet zomaar een Ziel binnen een fysiek lichaam met vele aspecten van je Hoger Zelf verspreid in dit Universum. 

Jullie, mijn vrienden, zijn van Koninklijke afkomst met voorouders die grote vermaardheid genieten. Jullie zijn het SterrenZaad, de Wegwijzers uit de buitenste grenzen van het Omniversum, die uitgezonden werden op een speciale missie die snel haar hoogtepunt zal bereiken.

 

Jullie weten wie je bent, want daar hebben we in het verleden vaak genoeg over gesproken. We willen je niet het idee geven dat je beter of meer bent dan de rest van de mensheid. Maar zij die onze berichten hebben gelezen en onze lessen toepassen zijn er nu klaar voor naar voren te treden en hun wijsheid te delen met mensen die op het pad achter hen lopen. 

Jullie hoeven niet officiële leraren te worden met echte klassen, ook al is het een grootse en waardevolle oproep als je er aan gehoor wilt geven. Er zijn diverse bewustzijnsniveaus die de mens als soort heeft ervaren sinds de eerste belichaming op Aarde:  • De dierlijke/menselijke natuur.

  • De mens/menselijke kenmerken.

  • De menselijk/Spirituele aard.

  • De Spiritueel/menselijke eigenschappen.

 

We zullen dit keer alleen op de menselijk/Spirituele aard en Spiritueel/menselijke eigenschappen focussen

 

Het ontwikkelen van je Spiritueel/Menselijke eigenschappen.


  • Ten eerste moeten jullie als omvormer en drager van Goddelijk Licht, zoveel als menselijkerwijs mogelijk is, Schepper Licht aantrekken en vanuit je Heilig Hart uitstralen.

  • Ten tweede moeten jullie ernaar streven een levend voorbeeld te worden van hoe een ZelfMeester functioneert in elke omgeving en elke situatie. Jullie moeten je waarheid leven zoals het aan jullie is geopenbaard.

  • Ten derde moeten jullie je wijsheid met anderen delen als dat juist is en je moet ook weten te zwijgen.

 

Steeds grotere aantallen dappere zielen zijn goed op weg naar ZelfMeesterschap en gaan gemakkelijk mee op de energiestromen van de hogere vierde - en lagere vijfde dimensie, terwijl ze hun creatieve gaven leren te gebruiken op manieren die nog nimmer voor mogelijk werden gehouden.

 

Jullie, de Legioenen van Licht, breken de oude grenzen en structuren die de mensheid in duizenden jaren in een beperkte werkelijkheid vast hielden. Jullie hebben nu een beter inzicht in je zelf en je omgeving, omdat jullie de energiegolven van uitwisselende reacties oversteken en zowel wijsheid als bewustzijn vergaren over wat wel of niet met elkaar in harmonie is. 

Veel mensen zijn verbaasd over wat ze gespiegeld krijgen omdat hun reflectie zich verzacht tot een liefelijker en vriendelijker beeld.

Er is wat verwarring geweest over het verschil tussen de Wereld Piramide en de

Wereld Dienaar Piramide. De Wereld Piramide is beschikbaar voor elke ziel op Aarde.

 

Elk mens die onvoorwaardelijk een altruïstische liefde voelt voor een ander, heeft een permanente Etherische Replica in de Wereld Piramide. De Wereld Piramide is gecreëerd voor de gehele mensheid opdat een ieder die er heen wenst te gaan om te communiceren met onze Vader/Moeder God, de Grote Lichtwezens en de Engelen dat ook mag doen. 

Het is een plek om dankbaarheid te uiten en eer te betonen aan onze God Ouders, de Oppermachtige Schepper en de machtige krachten van de hemelse rijken. Het is een sacrale plaats van de hoogste orde en een ieder die de zegen van Eenheid wil ervaren en hun spirituele overvloed en Heilige Liefde wil delen is er verzekerd van een plaatsje.

 

Je zou het een grote kathedraal in de hemel kunnen noemen, want in de toekomst neemt het de plaats in van vele godsdiensthuizen, omdat de wereld religiën de geavanceerde wijsheidsleringen van onze Vader/Moeder God beginnen te accepteren. 

Maar om een actief lid te worden in de orde van Wereld Dienaren en toegang te verkrijgen tot de Wereld Dienaar Piramide, moeten jullie de uitgebalanceerde frequenties van de hogere niveaus van de vierde dimensie ten volle geïntegreerd hebben. Jullie moeten ook een begin maken met het integreren van nog hogere frequentie formules, die een verscheidenheid aan 5D energieën bevatten.

 

Jullie moeten in het Heilig Hart gecentreerd zijn waarmee jullie toegang hebben verkregen tot de instroom van Adamantine Partikels van SchepperLicht. Wanneer je ZieleLied op de voornoemde frequenties is afgestemd, zullen jullie automatisch toegang krijgen tot de Wereld Dienaar Piramide, die op de hoogste niveaus van de Vijfde Dimensie is geplaatst.Wereld Dienaren zijn ook intermediair tussen de Spirituele Hiërarchie en de mensheid. Als Wereld Dienaar moeten jullie altijd beseffen dat elk mens, zijn/haar eigen Pad van Verlichting volgt en dat hij/zij de reis in hun eigen tempo en op hun eigen manier maken.

 

Jullie moeten altijd empathie opbrengen voor hen die door de turbulente valleien van de schaduwlanden gaan; maar je moet niet verstrengeld raken in de voortdurende drama’s in de illusionaire wereld van de lagere dichtheid. Het is enorm belangrijk dat je alles wat om je heen gebeurt, bekijkt vanuit een hoger perspectief waardoor je gecentreerd blijft in je Heilig Hart, want dat is jullie krachtpunt. 

Wij zullen je geheugen opfrissen met enkele basis leerstellingen zodat je in staat zult zijn deze kennis te delen met hen die jouw Licht en je wijsheid willen delen.

 

Het ontwikkelen van je menselijk/Spirituele aard.


Jullie moeten je uniciteit, het specifieke ontwerp/structuur van je lichaamsvorm, alsook de mentale en emotionele aard, die je voor dit leven verkoos te ervaren, in ere houden. Je geslacht, ras, cultuur en familiare afkomst, in combinatie met de fundamentele algemene omstandigheid werden geprogrammeerd om je de beste kans te geven je uitdagingen aan te gaan. Ontwikkel je talenten en keer terug naar een harmonieuze staat van Zijn, opdat je het ZelfMeesterschap weer kan claimen.

Mensen die in een drie - en lagere vierdimensionale werkelijkheid leven, bestaan binnen een vortex van onzichtbare energieën; maar die krachtige, laagfrequente energieën zijn net zo echt als de lucht die je inademt.

 

Je irritatie luid uiten of kwade gedachten in krachtige luide tonen, trekken lagere substantie uit het astrale niveau aan; een wervelende massa vervormde, chaotische energie. Het is van vitaal belang dat jullie je gedachten beheersen opdat je in een evenwichtig krachtveld van liefdevolle, autoriserende en weldadige gedachten kan leven in plaats van een draaikok van negatieve, verstoorde chaotische energie. 

Eerst komt dan het zuiveringsfase van het verlichtingsproces. Het is als het ontwaken uit een droom tot in een staat van bewust Zijn. Je begint dingen anders te zien, en een Goddelijke ontevredenheid en enkele zaadgedachten beginnen tot je geest door te sijpelen.

 

Allengs begint een krachtige bron van energie door je heen te stromen, die nieuwe ideeën en een wens om te verbeteren in vele gebieden van je leven met zich mee brengt. Je hart begint ook te kloppen met nieuwe gevoelens, meer mededogen en ontvankelijkheid voor hen me wie je dagelijks te maken hebt. Je begint een verlangen te voelen naar iets dat je niet kunt thuisbrengen. 

In de aanvang van dit proces van bewustzijnsuitbreiding zal je bekrompen leven dramatisch veranderen. Je ZieleZelf zal gaandeweg de regisseur en opzichter van je leven worden; maar het lagere ego-wenslichaam zal niet gemakkelijk de dominantie opgeven die het lange tijd over je mentale en emotionele aard had.

 

Wanneer je vordert in bewust Zijn, gaat gebed langzaam over in actieve en passieve meditatie. Affirmaties en mantra’s zijn manieren om met onze Vader/Moeder God en de Lichtwezens te praten. Meditatie of Heilige Stilte is luisteren naar een antwoord. Gaandeweg zullen de wensen van het ego geleidelijk vervangen worden door Zielsgerichte mentale aspiraties. 

Je moet de ingevingen van je Ziel volgen en afgestemd raken op de fluisteringen en signalen van je Hoger Zelf. Je moet de schaduwlanden van de lagere astrale niveaus doorgaan en alle negatieve illusies die je hebt gecreëerd onder ogen zien. We praten hier over angst, schuld, schaamte, minderwaardigheid, verlaten zijn en een fatalistisch gevoel van wanhoop.

 

Geleidelijk aan zullen jullie de zekerheid verkrijgen dat als je die negatieve gedachten aan durft te kijken, er niets te vrezen valt. Jullie zullen een tweeledig leven van Zelf krijgen, waarbij jullie je langzamerhand afstemmen op de hogere astrale niveaus van de vierde dimensie en de lagere mentale niveaus van de vijfde dimensie. 

Jullie zullen langzaam je emotionele en mentale aard harmoniseren en integreren opdat je dan kunt beginnen met het bereiken van een ‘harmonieuze eenheid met de vele aspecten van je menselijke Zelf’. Wanneer dit is volbracht, ben je klaar voor de integratie met de meervoudige aspecten van je Hoger Zelf.

 

Wanneer je aandacht blijft schenken aan de oproep, zul je een verlangen ontwikkelen de betekenis van het leven te begrijpen en wat je hogere doel is voorbij je beperkte, alledaagse bestaan. 

Plotseling lijkt het of de activiteiten en de mensen met wie je omging je geen bevrediging en plezier meer te geven zoals in het verleden het geval was. De onderstroom van goddelijk ongenoegen wordt sterker in je geest en krijgt ook voorrang in je emotionele aard. Je verlangen naar spirituele kennis wordt groter, samen met de behoefte om te begrijpen wat er met je aan de hand is. Het is alsof je oogkleppen verwijderd zijn en je bent een vreemde in een vreemd land geworden.

 

Misschien heb je niemand die je het kunt toevertrouwen, en je begint je geïsoleerd en eenzaam te voelen. Totdat je de communicatielijnen hebt geopend en open staat voor de wijsheid van je ZieleZelf, functioneert je Zonnevlecht als je uitstralende energiecentrum op het fysieke niveau. Het maakt ook deel uit van het fysieke emotionele centrum. 

Wanneer je ZieleZelf de verLichtende invloed in je leven wordt, zul je geleidelijke toegang krijgen tot je Heilig Hart en je Heilige Geest centra. Het gevolg is dat je Zonnevlecht progressief geïntegreerd wordt in wat wij het “Solaire Kracht Centrum” noemen, dat omvat de Zonnevlecht, het hart, de thymus en de keel.

 

Daarna zal je Heilig Hart de Krachtcentrum zijn, want je zult een constante stroom Adamantine Partikels van Leven in je Heilig Hart ontvangen, die door je fysieke vorm naar de buitenwereld vloeit. Je zult ook vertroosting, kracht en mededogen vinden in het heiligdom van je Heilig Hart. 

Jullie moeten een solide fundament scheppen om je zelf en je persoonlijke wereld effectief ten goede te veranderen. Jullie moeten moeite doen toegankelijk te zijn voor de wijsheid van je hogere mentale lichaam om een begrip te krijgen van de Universele Wetten en de werking van de Kosmos.

 

Het is een belangrijke stap om een ingewijde te worden op het Pad van Verlichting als je met succes alle oude beperkende ontkrachtende overtuigingen wilt los te laten, zodat ze vervangen kunnen worden door de VerLichte concepten van ZelfMeesterschap. Als je die nieuwe, zuiverder overtuigingen en gewoonten belichaamt, zullen ze zich uitbreiden tot een nieuwe levensfilosofie; die van een barmhartige ZelfMeester. 

Je zult dan bereid zijn om je nieuw verkregen wijsheid te delen met je omgeving.

In essentie zul je een naar binnen gerichte kosmische universiteit volgen, waarbij je eerst elk bewustzijnsniveau moet begrijpen, integreren en perfectioneren voor je toestemming krijgt naar het volgende niveau van VerLichting en autorisatie te gaan.

 

Het is raadzaam om prioriteit te geven aan de veranderingen die je in je binnen en buitenwereld wilt maken. Je inspannen om te veel radicale veranderingen ineens te scheppen zal te veel chaos en ongemak creëren. Dit is de reden waarom zo veel mensen van het pad afwijken en terugvallen in hun oude gewoonten, hoe pijnlijk en onbevredigend die ook zijn. 

Het is belangrijk dat je oerinstincten en - gewoontes die je in deze incarnatie hebt meegebracht identificeert of die je met de jaren hebt aanvaard als je waarheid. Jullie moeten het Labyrint van Beperking, die gecreëerd zijn door muren van vervormde overtuigingen en negatieve frequenties, door lopen.

 

Haat en angst zijn de laagste energie frequenties. Trek je energie terug uit de schaduwlanden en focus je geest en je ganse Wezen op het Licht. Duisternis kan niet groeien of blijven bestaan zonder de frequenties van haat, hebzucht, oordeel en zelfzucht via het verlangen om te heersen en te overwinnen. 

De parabel of het concept van een wedergeboorte, dat ons door meester Yeshua werd geleerd, betekende eigenlijk dat ieder mens op Aarde zich bewust moet

inspannen om de sluier van onwetendheid en beperking te verwijderen teneinde zijn/haar door god geschonken staat als spiritueel/menselijk Wezen met een goddelijke geboorterecht weer te claimen.

 

Liefde en mededogen zijn de hoogste frequenties in het menselijke spectrum van Licht en Schaduw. Geïnspireerde, gewijde gedachten, voortkomend uit de Heilige Geest en gefilterd door het Heilig Hart, vormen de krachtigste creatieve energie in de materiële wereld. 

De Vlam binnen het Heilig Hart is een manifestatie van de Oppermachtige Schepper; de Wit Vuur Essentie die we Adamantine Partikels noemen. Het Vuur Element herhaalt zich Zelf, en via invocaties zal het uiteindelijk de vervormde creaties van de mensheid transformeren. Het Element vuur is de allerhoogste kracht van de vijf elementen; vuur, lucht, aarde, water en spirituele ethers.

 

Jullie, de geavanceerde Licht Dragers, zijn nu comfortabel gevestigd in de alsmaar toenemende frequenties van het etherische lichaam van de Aarde, dat langzaam voortbeweegt naar de harmonieuze frequenties van de hogere vierde dimensie, terwijl ze zich voorbereid om naar de lagere 5D niveaus te gaan. 

Maar, zoals jullie weten, is tijd aan het accelereren en jullie dierbare planeet maakt steeds snellere vorderingen op het Pad van Ascensie. In die vaart zal jullie realiteit zelfs nog dramatischer beginnen te veranderen. Na enige tijd zal veel van wat je als jouw waarheid zag, je nieuwe manier van Zijn en functioneren, je nieuwe identiteit, opgewaardeerd, aangepast of verlaten worden.

 

Een nieuw hologram komt tevoorschijn, en in je onzekerheid vraag jij je af waar jij past in dit nieuwe schema, en wat je er mee wilt doen. Wij vragen je gefocust te blijven op de taak die voor je ligt, om gecentreerd te blijven in je Heilig Hart en om het Pad te VerLichten voor hen die je volgen. 

Er staan jullie vele wonderbaarlijke mirakels te wachten, geliefden. Sta sterk in je waarheid en je integriteit, en wij zullen het pad voor jullie VerLichten. 

Jullie zijn zeer geliefd, 

IK BEN Aartsengel Michaël en Ik breng jullie deze waarheden.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina