Waarin opgenomen officiële mededelingen van de knbsb elfde jaargang nummer 12 woensdag 23 maart 2011


TOPKLASSE ASPIRANTEN (klasse H401-H402)Dovnload 201.67 Kb.
Pagina4/4
Datum20.08.2016
Grootte201.67 Kb.
1   2   3   4

TOPKLASSE ASPIRANTEN (klasse H401-H402)


Competitieopzet

De 12 verenigingen spelen verdeeld over 2 poules anderhalve competitie, daarna wordt er gesplitst en spelen de bovenste drie en de onderste drie nog een halve competitie. In verband met de veldbezetting wordt hiervoor een volledig nieuwe competitie gemaakt, hierdoor kunnen we afwijken van het reguliere schema

De nummer 1 is kampioen aspiranten wedstrijdsport.

Competitiestop

In de periode van 11 juli tot en met 5 augustus worden er geen wedstrijden gepland.


PUPILLEN (klasse H51-)

Competitieopzet

De verenigingen zijn verdeeld over 2 poules.

De nummers één en twee van de H51A en de nummers één en twee van de H51B spelen een vierkamp op onzijdig terrein, na het volledig spelen van de reguliere competitie. De winnaar hiervan is landskampioen.

HONKBAL EN SOFTBAL

De navolgende procedure is alleen bedoeld voor de volgende klassen: H100, H105, H108, H11A en B, H12A t/m D, H200, H201, H400, H401, H402, S100, S108, S11A en B, S12A EN B, S300, S400, S200 en alle play-off wedstrijden.


Wat te doen bij afgelasten/staken van een wedstrijd


Indien een wedstrijd niet kan aanvangen of voortijdig wordt beëindigd, dient de navolgende procedure te worden gevolgd:

- U belt de secretaris competitiezaken (06-53325915). In principe verneemt u dan de datum en tijd waarop de wedstrijd opnieuw wordt gespeeld c.q. vervolgd.

- U belt de tegenstander en geeft de nieuwe datum en tijd door of u geeft dit op uw accommodatie door indien de tegenstander aanwezig is.

- U belt de aangewezen scheidsrechters en scorer en geeft hen de nieuwe datum en tijd door.

- U belt de uitslagendienst, de heer K. Bol, (010-4718599) en geeft ook aan hem de nieuwe datum en tijd door.

Wedstrijdbescheiden


Het originele wedstrijdformulier (naar het bondsbureau) dient uiterlijk de tweede dag na de wedstrijd te zijn gepost (uitgezonderd wedstrijden van de hoofdklasse). Een kopie van het formulier (m.u.v. de hoofdklasse) wordt door de thuisspelende verenigingen en ook door de bezoekende vereniging naar de verenigingscontroleur gestuurd. Ook bij afgelasting of voortijdig eindigen van een wedstrijd stuurt u een formulier. Bij afgelasting gelieve u duidelijk aan te geven of de bezoekende vereniging, de scheidsrechters en scorer aanwezig waren.

Ook van oefenwedstrijden en toernooien dienen de wedstrijdbescheiden tijdig in ons bezit te zijn.

U kunt uw vereniging buiten de boetelijst houden als u denkt aan: tijdig insturen, juiste lidnummers, naam van scorer en scheidsrechters die aanwezig waren.

Met uw medewerking kan worden gewerkt aan correcte en vlotte afhandeling van declaraties van scheidsrechters en scorers.Doorbellen resultaat van de wedstrijd


De uitslag van een wedstrijd dient uiterlijk binnen 30 minuten na afloop bekend te zijn bij de heer K. Bol

(010-4718599). Dit impliceert dat bij het spelen van dubbelwedstrijden twee keer moet worden gebeld (zie verder hier boven bij "afgelasten/staken").
Voor alle overige klassen geldt dat u de afgelasting of het staken van de wedstrijd volgens de procedure doorgeeft via de KNBSB site, met de tegenpartij een afspraak maakt voor een nieuwe speeldag van deze wedstrijd en hier toestemming voor vraagt aan de desbetreffende competitiecoördinator. Ongeacht de klasse, sturen de scheidsrechter en beide verenigingen een verklaring rond het staken van de wedstrijd naar het bondsbureau.

SOFTBAL
Algemene bepalingen topsport en wedstrijdsport  • Gelijke stand aan het einde van de competitie: zie reglement van wedstrijden (topsport) artikel 5.19 lid 6.a. Bij splitsing van een klasse wordt verwezen naar artikel 5.19 lid 6.b.

  • Start competitie: zie wedstrijdschema’s

  • Competitiewedstrijden zijn (inhaal)wedstrijden volgens schema

  • De pauze tussen de twee wedstrijden van een dubbel is bepaald op maximaal 15 minuten.

  • Afwijkende bepalingen (grondregels) voor velden staan vermeld op de KNBSB site.

1 Competitiewedstrijden hebben te allen tijde voorrang boven het spelen van oefen- en/of vriendschappelijke wedstrijden. De topsportcompetitie heeft altijd voorrang boven overige wedstrijden.

2 In bijzondere gevallen kan een afgelaste dubbelwedstrijd, na overleg met de secretaris competitiezaken, gesplitst op twee achtereenvolgende dagen worden ingehaald.

3 Voor aanvang van de competitie is bepaald wanneer verenigingen zijn vrijgesteld van competitieverplichtingen. Buiten deze vooraf aangekondigde stops zal geen uitstel van competitieverplichtingen worden verleend.

4 Avondwedstrijden bij daglicht zullen alleen worden vastgesteld van 6 mei tot 3 augustus, uitgezonderd tijdsgebonden wedstrijden.

5 Wedstrijden kunnen op softbalvelden met een lichtinstallatie gedurende het gehele seizoen ook in de avonduren worden gespeeld. Wedstrijden afgelast voor 6 mei en na 3 augustus kunnen op een veld met een lichtinstallatie worden vastgesteld. De hieraan verbonden kosten komen ten laste van de thuisspe­lende vereniging.

6 Bij reguliere competitiewedstrijden mogen scheidrechters na 22.50 uur niet aan een nieuwe inning beginnen. Artikel 5.03 de leden c en d van de spelregels softbal zijn van toepassing.

7 Bij play-off-wedstrijden en Holland Series (zowel dames als heren) wordt iedere wedstrijd bij een gelijke stand na zeven innings, volgens het systeem van de tie-breaker, verlengd tot een beslissing is verkregen. Regel 5.05 (voorsprongregel) van de officiële spelregels is onverkort van toepassing. In dergelijke wedstrijden is artikel 5.10 lid 1.a.2 van het reglement van wedstrijden topsport niet van toepassing.

8 Een terugtrekking van een team is pas dan van kracht wanneer dit schriftelijk is bevestigd door de secretaris competitiezaken.

9 Wanneer de competitiebepalingen aangeven dat het hoogst geëindigde team of de kampioen het recht op promotie verkrijgt en dit team ziet daar vanaf, of het is reglementair niet haalbaar, komt het als tweede geëindigde team voor deze promotieplaats in aanmerking. Indien dit team van het recht op promotie afziet, dan heeft dit tot gevolg dat uit deze klasse geen team promoveert of aan promotiewedstrijden deelneemt.

10 Vanaf het seizoen 2011 mogen er geen knuppels gebruikt worden welke op de ‘non-approved’ lijst van de ASA staan, http://www.softball.org/about/certified_equipment.asp.

11 Voor alle klassen geldt dat aan slag een helm, met aan beide zijden een oorbeschermer, voorzien moet zijn en van een niet te verwijderen keurmerk, naam en logo van NOCSAE (National Operating Committee on Standard for Athletic Equipment).


DAMESSOFTBAL

HOOFDKLASSE

Indeling:

Alcmaria Victrix Tex Town Tigers

Centrals Terrasvogels

Olympia Haarlem Twins

Sparks Haarlem
Competitieopzet

Er wordt een enkele competitie dubbelwedstrijden tussen de teams van de hoofdklasse en een enkele competitie dubbelwedstrijden tegen Jong Oranje gespeeld. Alle wedstrijden tellen mee voor de eindstand. Het team van Jong Oranje doet niet mee aan de Play-offs en Holland Series.

In de periode van 18 juli tot 12 augustus zullen geen competitiewedstrijden worden vastgesteld. Na de Europa Cup word er gesplitst en spelen de nummers 1 t/m 4 en de nummers 5 t/m 7 een halve competitie dubbelwedstrijden. Totaal worden er 34 wedstrijden gespeeld door de nummers 1 t/m 4 en 32 wedstrijden door de nummers. 5 t/m 7.

Op 11 juni worden alle wedstrijden op het complex van Alcmaria Victrix gespeeld, bij afgelasting worden deze wedstrijden op 12 juni op hetzelfde complex ingehaald.

De overige zaterdagwedstrijden worden zo nodig ingehaald op de zondag een week na de dag van afgelasting.

Indien de wedstrijd door weersomstandigheden wordt beëindigd na vijf innings (of wanneer de ontvangende vereniging in vier en halve inning meer punten heeft gescoord dan de tegenstander) is sprake van een geldige wedstrijd.Kampioenschap

Verenigingen die deelnemen aan de play-offs en/of Holland Series dienen er zorg voor de dragen dat het spelen van avondwedstrijden onder kunstlicht niet wordt gehinderd door het ontbreken van gemeentelijk toestemming (milieuwetgeving waarin wordt gesteld dat de verlichting uit moet zijn tussen 23.00 en 07.00 uur).


Play-offs:

De wedstrijden worden in volgorde volgens het vooraf aangekondigde wedstrijdschema gespeeld.

Bij een gelijke stand na zeven innings wordt verlengd met vanaf de achtste inning de tiebreak tot een beslissing is verkregen. Niet geldige wedstrijden worden in zijn geheel overgespeeld. Dit geldt eveneens voor de in een gelijkspel geëindigde wedstrijd, die gestaakt moet worden wegens weersomstandigheden.

De nummer één speelt een best-of-five tegen de nummer vier en de nummer twee speelt een best-of-five tegen de nummer drie. De beide winnaars spelen vervolgens een best-of-five (Holland Series) om het landskampioenschap.

Play-offs (best-of-five): zaterdag 17 september dubbel, zaterdag 24 september dubbel en zondag 25 september enkel (indien noodzakelijk)

Holland Series (best-of-five): zaterdag 1oktober dubbel, zaterdag 8 oktober dubbel en zondag 9 oktober enkel (indien noodzakelijk)
Holland Series:

De volgorde van de wedstrijden zal naar de analogie van de eerste ronde plaatsvinden. Ook de afgelastingprocedure zal als bij de play-offs vermeld, worden gevolgd. De beslissende wedstrijd van de Holland Series zal altijd op een zaterdag of zondag gespeeld worden.

De winnaar van de Holland Series plaatst zich tevens voor deelname aan de Europa Cup I. Is de landskampioen tevens de verdediger van de Europa Cup, dan verwerft ook de verliezer van de Holland Series het recht aan de Europa Cup I deel te nemen. De verliezer van de Holland Series krijgt, indien geen deelnemer aan de Europa Cup I, het recht deel te nemen aan de Cup Winners Cup. Indien de verliezer van de Holland Series deelneemt aan de Europa Cup I, is de eindstand van de competitie na 34 wedstrijden bepalend voor het recht tot inschrijven voor de deelname aan de Cup Winners Cup.

Degradatie

De nummer zeven uit de eindstand van de reguliere competitie speelt een best-of-five tegen de nummer twee van de overgangsklasse om één plaats in de hoofdklasse 2012.

Er wordt op zaterdag 17 september een dubbelwedstrijd gespeeld op het veld van de nummer zeven van de hoofdklasse. Op zaterdag 24 september op het veld van de nummer twee van de overgangsklasse en een eventuele vijfde wedstrijd op zondag 25 september op het veld van de nummer zeven van de hoofdklasse. De aanvang van de wedstrijden is steeds 14.00 uur.


OVERGANGSKLASSE


Amsterdam Pirates Hoofddorp Pioniers

Be Wild! Zuidvogels Robur ’58

DSS Roef!

Gryphons UVVCompetitieopzet

Er wordt een enkele competitie dubbelwedstrijden gespeeld. Na deze competitie wordt er gesplitst, waarbij de bovenste vier teams elkaar in een enkele competitie dubbelwedstrijden en de onderste vier teams elkaar in een enkele competitie dubbelwedstrijden treffen, met behoud van het onderling resultaat uit het eerste deel van de competitie, waarbij de stand voor de bovenste helft en de onderste helft separaat wordt opgemaakt. (totaal 40 wedstrijden per team). In de periode van 11 juli tot en met 5 augustus zullen geen competitiewedstrijden worden vastgesteld. De zaterdagwedstrijden worden zo nodig ingehaald op de zondag een week na de dag van afgelasting.Kampioenschap/ promotie

De nummer één uit de eindstand (de kampioen) promoveert naar de hoofdklasse.

De nummer twee speelt een best-of-five tegen de nummer zeven uit de hoofdklasse om één plaats in de hoofdklasse 2012.

Er wordt op zaterdag 17 september een dubbelwedstrijd gespeeld op het veld van de nummer zeven van de hoofdklasse. Op zaterdag 24 september op het veld van de nummer twee van de overgangsklasse en een eventuele vijfde wedstrijd op zondag 25 september op het veld van de nummer zeven van de hoofdklasse. De aanvang van de wedstrijden is steeds 14.00 uur.Degradatie

De nummer acht speelt een best-of-five tegen de nummer twee uit de gesplitste eerste klasse om één plaats in de overgangsklasse 2012. Er wordt op zaterdag 17 september een dubbelwedstrijd gespeeld op het veld van de nummer acht van de overgangsklasse. Op zaterdag 24 september op het veld van de nummer twee van de gesplitste eerste klasse en een eventuele vijfde wedstrijd op zondag 25 september op het veld van de nummer acht van de overgangsklasse. De aanvang van de wedstrijden is steeds 14.00 uur.TOPKLASSE 21 JAAR EN JONGER

De tien deelnemers spelen een enkele dubbele competitie.

De nummer één is landskampioen 2011.

Competitiestop

In de periode van 4 juli tot en met 6 augustus zullen geen wedstrijden worden vastgesteld.
TOPKLASSE 15 JAAR EN JONGER

De zes deelnemers spelen anderhalve competitie.

De nummer één is landskampioen 2011.

Competitiestop

In de periode van 10 juli tot en met 26 augustus zullen geen wedstrijden worden vastgesteld.


WEDSTRIJDSPORT DAMESSOFTBAL


EERSTE KLASSE


Er zijn twee afdelingen. Er wordt gesplitst voor promotie en degradatie.

Promotie

De nummers één tot en met vier van de A poule en de nummers één tot en met vier van de B poule spelen, zonder behoud van punten uit het eerste deel van de competitie, via een halve competitie van dubbelwedstrijden. De nummer één promoveert naar de overgangsklasse 2012. De nummer twee na splitsing speelt een best-of-five tegen de nummer acht uit de overgangsklasse om één plaats in de overgangsklasse 2012. Er wordt op zaterdag 17 september een dubbelwedstrijd gespeeld op het veld van de nummer acht van de overgangsklasse. Op zaterdag 24 september op het veld van de nummer twee van de gesplitste eerste klasse en een eventuele vijfde wedstrijd op zondag 25 september op het veld van de nummer acht van de overgangsklasse. De aanvang van de wedstrijden is steeds 14.00 uur.


Degradatie

Na de splitsing spelen de nummers vijf tot en acht uit de A poule en de nummers vijf tot en met acht uit de B poule , zonder behoud van punten uit het eerste deel van de competitie, een halve competitie. Het als laatst geëindigde team degradeert.


Competitiestop

In de periode van 4 juli tot en met 30 juli worden er geen wedstrijden gepland.


TWEEDE KLASSE

Competitieopzet

Er zijn twee afdelingen die een anderhalve competitie van dubbels spelen.Kampioenschap/ promotie

De beide nummers één promoveren naar de eerste klasse.Degradatie

Er degradeert in 2011 geen team uit de tweede klasse.


DERDE KLASSE

Promotie

De nummers één van de vijf afdelingen promoveren naar de tweede klasse. De kampioen van de S14A heeft het recht tot promoveren naar de tweede klasse.Degradatie

Uit iedere poule degradeert het als laatst geëindigde team.


VIERDE KLASSE

Promotie

De nummers één promoveren naar de derde klasse.Degradatie

Uit iedere poule degradeert het als laatst geëindigde team.Algemeen

Een nieuw ingeschreven team, een team uit de vijfde klasse of een gedegradeerd team uit de vierde klasse, kan een verzoek indienen bij het bondsbestuur om ingeschreven te worden in de vierde klasse.


VIJFDE KLASSE

Promotie

De nummers één promoveren naar de vierde klasse.PUPILLEN (S52-)


De nummers één van de vier klassen hebben recht om deel te nemen aan de wedstrijdreeks om het landskampioenschap softbal pupillen 2011.

Hiervoor moeten de teams die hier zicht op hebben, zich vóór 5 september hebben ingeschreven.

Indien de nummer één hiervan af ziet heeft het als nummer twee geplaatste team recht om zich in te schrijven.

Bij het spelen om het landskampioenschap zijn en geen dispensatiespelers en geen jongens toegestaan.WEDSTRIJDSPORT HERENSOFTBAL

HOOFDKLASSE


Indeling

Poule Blauw: Poule Rood:

DVH 2 Adegeest

Flags Blue Devils

Red Lions DVH

Spikes Phoenix

Storks
Aan artikel 4.2 lid 1 moet worden toegevoegd:

c. Nederlander of Belg zijn; of

buitenlander, mits deze buitenlander zich uiterlijk twee werkdagen voor de eerste juli bij het BB heeft laten registreren en aan de overige daarvoor door het BB vastgestelde vereisten is voldaan, en met dien verstande dat voor een buitenlandse speler bovendien en onverminderd het in artikel 4.5 bepaalde geldt, dat per team spelend in de herensoftbal hoofdklasse maximaal slechts drie buitenlanders mogen uitkomen. Indien meer dan één buitenlander per aangesloten vereniging wordt aangemeld voor het uitkomen voor een team dat speelt in de herensoftbal hoofdklasse, dient per buitenlander te worden aangegeven voor welk team hij zal uitkomen. Hij mag dan niet voor een ander dan het opgegeven team uitkomen. Ingeval een aangesloten vereniging een buitenlander als hiervoor bedoeld heeft laten registreren, mag deze buitenlander worden vervangen door een andere buitenlander, mits een verzoek tot registratie bij het BB wordt ingediend uiterlijk twee werkdagen voor de eerste juli. De in eerste instantie geregistreerde buitenlander mag in dat competitiejaar niet voor een andere aangesloten vereniging uitkomen. De vervangende buitenlander mag in dat competitiejaar niet reeds voor een andere aangesloten vereniging zijn uitgekomen. De buitenlandse spelers die zich krachtens het bepaalde in artikel 4.2, lid 1.c.VI. twee werkdagen voor de eerste juli bij het BB hebben laten registreren, moeten voor 1 juli in een competitiewedstrijd van dat team tenminste drie innings hebben gespeeld. Wordt meer dan twee buitenlanders opgegeven voor een team, dan geldt dat voor wedstrijden in de Nederlandse competitie, dat slechts twee van deze buitenlanders in de line-up mogen staan. Voorts mag tegelijkertijd niet een buitenlander pitchen en een andere buitenlander catchen.

Buitenlanders die onafgebroken vijf jaar in de Nederlandse competitie hebben gespeeld, worden als Nederlander beschouwd.

d. niet door de KNBSB (of de aangesloten vereniging bedoeld onder b) als lid is geroyeerd of als lid of speler geschorst;

In poule Blauw wordt een anderhalve competitie van enkele wedstrijden gespeeld. In poule Rood wordt een hele competitie van enkele wedstrijden gespeeld. Na deze ronde wordt er gesplitst. De twee hoogst geëindigde teams uit beide poules gaan door met het spelen van een hele competitie van dubbele wedstrijden op de zaterdagen. Dit bepaald de rangschikking 1 t/m 4. Hierna volgt een Play-off ronde van de nummer een tegen de nummer twee en de nummer drie tegen de nummer vier. De winnaar van de wedstrijd nummer een tegen de nummer twee gaat door naar de Holland series als ‘winnaar X’. De nummer twee van de wedstrijd “nummer een tegen nummer twee” en de nummer een van de wedstrijd “nummer drie tegen de nummer vier” speelt een wedstrijd (Back door), de winnaar van deze wedstrijd plaatst zich voor de Holland series als ‘winnaar Z’.

De Holland Series is een best-of-three welke uiterlijk aanvangen op zaterdag 1 oktober met een dubbel. De eventuele derde wedstrijd wordt uiterlijk gespeeld op zaterdag 8 oktober. De winnaar van de Holland Series plaatst zich voor deelname aan de Europa Cup I.

De overige teams spelen een hele competitie van enkele wedstrijden op de gewenste thuisspeeldag.


Tijdens het seizoen wordt er vier keer een toernooidag georganiseerd, waarbij de winnaar van het toernooi recht krijgt zich in te schrijven voor deelname aan de Cup Winners Cup. Is de landskampioen tevens de verdediger van de Europa Cup I, dan verwerft ook toernooiwinnaar het recht aan de Europa Cup I deel te nemen. In dat geval mag de nummer twee uit de reguliere competitie inschrijven voor de Cup Winners Cup.

Er volgt een serie van drie reguliere toernooien en een eindtoernooi. De nummer een van elk regulier toernooi plaatst zich automatisch voor het eindtoernooi. De drie overige plekken zullen worden door de teams die tijdens de reguliere toernooien de meeste punten verdienen.

Toernooien duren 1 dag en zijn vast gesteld op de volgende data:

Toernooi 1: maandag 25 april (2de Paasdag), Toernooi 2: donderdag 2 juni (Hemelvaart), Toernooi 3: zaterdag 2 juli.

Eindtoernooi: zaterdag 3 september

Teams mogen aan zoveel toernooien deelnemen als ze willen. Deelname aan een toernooi levert een team al één punt op.

Voor elke gewonnen wedstrijd krijgt men twee punten. In de eindstand van een toernooi ontvangen de nummer twee en de nummer drie respectievelijk vijf en drie punten.

De eerste drie toernooidagen hebben een open inschrijving. Per deelnemend team mogen vier pick-up spelers deelnemen. Pick-up spelers zijn spelers van verenigingen die niet deelnemen aan de toernooien. Een pick-up speler mag voor één team uitkomen tijdens de toernooien. Mocht het team waaraan deze pick-up speler niet meer deelnemen aan de andere toernooien, dan heeft deze speler geen recht om deel te nemen aan een ander team.

De wedstrijdduur op de toernooidagen is 7 innings of 90 minuten, na 90 minuten lopende inning afmaken.

Degradatie

Er degradeert in 2011 geen team uit de hoofdklasse.EERSTE KLASSE

Promotie

De kampioenen van de drie eerste klassen promoveren naar de hoofdklasse 2012.Degradatie

Uit iedere poule degradeert het als laatst geëindigde team.


TWEEDE KLASSE

Promotie

De nummers één promoveren naar de eerste klasse.Degradatie

Uit iedere poule degradeert het als laatst geëindigde team.DERDE KLASSE

Promotie

De nummers één promoveren naar de tweede klasse.


: media -> softbal -> homeplates
media -> Departement Psychosociale aspecten
media -> Over deze deelcatalogus
media -> M. Chapin Carpenter/B. Neijman Laten we gaan
media -> Over deze deelcatalogus
media -> Stepping Stones 1 vmbo kgt Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie
homeplates -> Waarin opgenomen officiële mededelingen van de knbsb elfde jaargang nummer 30 woensdag 27 juli 2011
homeplates -> Waarin opgenomen officiële mededelingen van de knbsb elfde jaargang nummer 11 woensdag 16 maart 2011
homeplates -> Waarin opgenomen officiële mededelingen van de knbsb elfde jaargang nummer 4 woensdag 26 januari 2011
homeplates -> Waarin opgenomen officiële mededelingen van de knbsb elfde jaargang nummer 16 woensdag 20 april 2011
homeplates -> Waarin opgenomen officiële mededelingen van de knbsb elfde jaargang nummer 8 woensdag 23 februari 2011


1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina