WaarnemingenDovnload 6.81 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte6.81 Kb.
Kolibries
Bijna iedereen kent wel het klei­ne tropische vogeltje dat door een zeer snelle vleugelslag voor een bloem stil kan 'staan' in de lucht en dan zijn snaveltje in een bloem steekt.

Veel mensen in onze gemeente weten ondertussen dat er ook een vlinder is die Kolibrie heet.

Ook deze vlinder kan door een zeer snelle vleugelbeweging, 'stilstaan' in de lucht. De lange roltong waarmee hij nectar uit lange buisvormige bloemen kan halen, lijkt enigszins op een sna­veltje. En als hij dan ook nog de haarpluimen aan het achterlijf uitspreidt, is de gelijkenis met het vogeltje compleet.

Ikzelf maakte vorig jaar in Frankrijk kennis met deze bij­zondere vlinder. Op een warme dag zagen we op Lavendel en la­ter op een Vlinderstruik een vlinder die we niet kenden. Maar ik zei meteen: als er een Koli­brievlinder bestaat, dan is het deze. En ja hoor, het vlinder­boek, dat altijd meegaat op va­kantie, gaf meteen duidelijkheid: Kolibrievlinder, ook wel Onrust genoemd of Meekrapvlinder. Als je de vlinder gezien hebt, hoef je niet na te denken waar­om hij de naam Onrust meegekregen heeft. Het heeft heel wat moeite gekost om een scherpe foto van het beestje te maken. Het woord Meekrap kende ik niet. Het blijkt een plant te zijn. De wortelstokken leveren een rode verfstof. Omdat tegen­woordig chemische kleurstoffen gebruikt worden, wordt de plant nog nauwelijks aangetroffen. Alleen in Zeeland blijkt hij nog sporadisch voor te komen. Wat de plant met de vlinder te maken heeft? De rupsen van deze vlin­der eten er graag van. Gelukkig houden ze ook van Walstrosoor­ten zoals Kleefkruid en Lieve­vrouwebedstro.


Waarnemingen
Dat wij hem in Frankrijk troffen is niet zo gek, daar hoort hij. Maar nadat in augustus een arti­keltje in De Twentsche Courant Tubantia stond, meldden Sara Evers en Toos van Vree, beiden wonend in het Rode Dorp in Nij­verdal, zich om te vertellen dat ze de vlinder in de tuin hadden gezien. Nadat ik op 9 september in deze rubriek een oproep deed om waarnemingen over deze en andere vlinders door te geven, reageerden meerdere mensen. Otlis Sampimon zag in zijn tuin in de Kruidenwijk midden juli een Koninginnepage en vanaf eind augustus regelmatig de Ko­librievlinder op de Buddleia. De familie Van de Werfhorst aan de Tollenstraat zag er een op de Tabaksplant en bij de familie Dek­kers van de Nieuwkampweg in Hellendoorn deden ze zich te goed aan de Vlijtige Liesjes en Petunia's. Ook Dorie Brugge­man in Haarle zag de vlinder in haar tuin. De heer Hesselink aan de Kappertsweg zag hem regel­matig op de fuchsia's.
Pijlstaarten
De Kolibrievlinder hoort tot de familie van de Pijlstaarten. Dat zijn nachtvlinders. De Kolibrie­vlinder hoort echter tot de 'dagactieve nachtvlinders'. De mees­te mensen zagen de vlinder dan ook vanaf het middaguur tot aan de schemering. Ieder jaar bezoe­ken een klein aantal van deze vlinders ons land. Dat ze dit jaar in zo grote getale voorkomen, heeft natuurlijk te maken met de lange warme zomer. Helaas overleven ze onze winters niet.

De heer Prenger aan de Frans Halsstraat schrok behoorlijk toen hij op een avond 'iets' zag vliegen in de serre. In eerste in­stantie dacht hij aan een vleer­muis, maar het was een vlinder. Toen hij over de Kolibrievlinder las, dacht hij dat het die wel ge­weest kon zijn. De grootte doet mij echter meer denken aan een andere vlinder die hetzelfde ge­drag vertoont: de Windepijl­staart. Ook van deze grote nacht­vlinder hebben we veel waarne­mingen gekregen.

Het is de moeite waard om een volgende keer in deze rubriek ook aan deze prachtige vlinder aandacht te besteden.

Graag wil ik u vragen om waar­nemingen van de Kolibrievlin­der, de Koninginnepage en de Windepijlstaart door te geven. De Vlinderstichting zal er blij mee zijn. Zij kunnen dan bekij­ken in welke aantallen en waar de vlinders in Nederland voor­komen.Maar vergeet vooral niet te ge­nieten. Mevrouw van Lieshout die de Kolibrievlinder ook zag, schreef: "Voor mij is de zomer pas geslaagd als er vlinders zijn en het liefst heel veel. Ik word altijd zo blij van al dat gefladder om me heen." Dat gevoel deel ik en vast heel veel mensen met haar.
september 2003
Anny AlferinkDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina