Waarom een huuralarm?Dovnload 12.68 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte12.68 Kb.Waarom een huuralarm?

Actie Huuralarm van de Woonbond richt zich tegen het huurbeleid van kabinet Rutte II. De regering van VVD en PvdA wil de huren verhogen en alle verhuurders jaarlijks een miljardenheffing opleggen, die ook op het bordje van de huurders komt. Als dit doorgaat, is dat rampzalig voor huurders, verhuurders en woningzoekenden. De volkshuisvesting wordt afgebroken en de woningmarkt nog ernstiger verziekt.


Mega-huurstijgingen


De regering wil 'inkomensafhankelijke huurverhogingen'. Een hoger inkomen betekent extra huurverhoging. De verhuurder mag uw inkomensgegevens bij de Belastingdienst gaan opvragen. Dit is een schending van de privacy die in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Woonbond noemt dit daarom een 'gluurverhoging'. Deze komt bovenop de huidige inflatie van 2,5%, waardoor de huurverhogingen uitkomen op:


  • 4% voor (gezins)inkomens tot € 33.614,-

  • 5% voor (gezins)inkomens tussen € 33.614 en € 43.000,-

  • 9% voor (gezins)inkomens boven de € 43.000,-

Blijft de inflatie stijgen, dan kan de huurverhoging boven de 10% komen! Elk jaar!


Afschaffen puntenstelsel


Op dit moment krijgt uw sociale huurwoning punten op basis van kwaliteit. Hoe beter de woning, hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn. Minder goede woningen zijn minder duur. Het kabinet wil dit eerlijke systeem afschaffen en de huur baseren op de 'marktwaarde'. Huren mogen tot 4,5% van de geschatte marktwaarde ('WOZ-waarde') gaan bedragen. In dure regio's als Utrecht en Noord-Brabant zullen huren schrikbarend stijgen. Maar in regio's waar woningen goedkoop zijn, zoals in krimpgebieden als Groningen en Zeeuws-Vlaanderen, gaan de huren niet omlaag!

Middeninkomens vogelvrij


Huurders met een huishoudinkomen boven de € 43.000,- per jaar worden vogelvrij verklaard. Verhuurders mogen van Rutte II jaar in jaar uit huren blijven verhogen met 9% (of hoger als de inflatie stijgt). Wordt de torenhoge huur onbetaalbaar? 'Dan moet u maar verhuizen', vinden VVD en PvdA. Maar zij vergeten dat er weinig alternatieven zijn voor veel mensen. Zo krijgen senioren bijvoorbeeld geen hypotheek om een huis te kopen en de vrije sector is vaak te duur, met huren van boven de € 1.000,- per maand.


De verhuurdersheffing


Woningcorporaties en particuliere verhuurders die meer dan 10 (sociale) woningen verhuren, krijgen van de regering een heffing opgelegd. Daarmee worden gaten in de begroting gevuld. Verhuurders moeten in 2013 € 50 miljoen ophoesten, maar dit bedrag loopt enorm snel op: in 2017 moeten ze al 2 miljard euro afdragen: € 900,- per huurwoning! Raad eens wie dat gaat betalen? De huurders, want die gaan fors meer huur betalen! Bovendien houden verhuurders nauwelijks geld over voor onderhoud, energiebesparende maatregelen en nieuwbouw. De verhuurdersheffing leidt daardoor ook tot langere wachtlijsten voor woningzoekenden.


Wat betekent het voor u?


Als deze maatregelen doorgaan, wordt huren onbetaalbaar. Zowel voor zittende als toekomstige huurders. Drie voorbeelden uit de praktijk.

  • Riet en Karel uit Groningen hebben een inkomen uit AOW en een klein pensioen, netto €1450. Ze huren een seniorenappartement van € 600,- per maand. Binnen drie jaar betalen ze € 675,- aan kale huur.

  • Armine (fulltime politie-agent) en haar nog inwonende volwassen zoon (parttime afwasser) verdienen samen €2230 netto per maand, en worden met dit salaris tot de scheefwoners gerekend die best een forse huurverhoging kunnen hebben. Hun driekamerwoning in Amsterdam kost nu € 562 per maand. Over drie jaar is dat € 728,- per maand.

  • Inge en Alain uit Almelo allebei part-time, zodat ze geen dure kinderopvang nodig hebben voor hun nog jonge kinderen. Met hun werk in de zorg en als ZZP-er verdienen ze samen € 2450 netto per maand, waarmee hun bruto verzamelinkomen ruim boven de € 43.000 ligt. Ze huren een vierkamerwoning voor € 650,- per maand. In drie jaar tijd stijgt hun kale huur naar € 842 per maand.


Teken Huuralarmpetitie


De Woonbond informeert huurders over de gevolgen van de plannen en bundelt het verzet daartegen. Teken ook onze petitie! Dat kan via www.actiehuuralarm.nl Voor wie niet digitaal kan ondertekenen zijn er handtekeningenlijsten en petitieformulieren beschikbaar.

Alternatieven


De Woonbond slaat alarm, maar draagt ook alternatieven aan. In het kort:

  • Geen mega-huurstijging en gluurverhoging maar gemiddeld max. 1% boven inflatie.

  • Puntenstelsel niet afschaffen maar moderniseren.

  • Verhuurders niet kaalplukken maar hen verplichten om te investeren. Want een verplichte investering door verhuurders levert meer en betere woningen op, kortere wachtlijsten, banen in de bouwsector en een belastingopbrengst waarmee de regering de begroting op orde kan brengen.

Meer over de Woonbond-alternatieven: www.actiehuuralarm.nl en www.woonbond.nl

Huurderslijn


Als u lid bent of wordt van de Woonbond kunt u voor meer informatie bellen met de Huurderslijn, de telefonische ledenservice van de Woonbond: 020 – 5517755 (Ma. t/m do. 10.00 -13.00 uur, dinsdagavond 18.30-20.00 uur.) U kunt telefonisch lid worden. U krijgt dan o.a. rechtsbijstand bij geschillen en het kwartaalblad Huurwijzer.

Nieuwe Achtergracht 17 Ÿ 1018 XV Amsterdam Ÿ Telefoon (020) 5517700 Ÿ Telefax (020) 5517799

E-mail info@woonbond.nl Ÿ Website www.woonbond.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina