Waarom moet burkina faso op de lijst van partnerlanden blijven? Het WrrDovnload 12.89 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte12.89 Kb.
WAAROM MOET BURKINA FASO OP DE LIJST VAN PARTNERLANDEN BLIJVEN?

Het WRR rapport (waarop u uw beleid mede baseert) meldt dat juist in Burkina Faso uitstekende resultaten zijn behaald. Het land voldoet aan de criteria van de Focusbrief. Waarom stopt u dan juist daar de hulp? Ook al bent u zorgvuldig te werk gegaan, Burkina Faso hoort op de lijst.
Burkina Faso is een van de landen in de regio die complimenten van de VN heeft gekregen voor het naleven van mensenrechten en de bestrijding van corruptie. Daarnaast speelt Burkina Faso een belangrijke rol als onderhandelaar in conflicten in de regio en in het bevorderen van democratie in de naburige landen Niger, Togo, Guinee en Ivoorkust.

Staatssecretaris: Burkina verdient het 16e land op de lijst te worden.


Burkina Faso heeft met het bilaterale geld dat het van Nederland ontving goede resultaten geboekt op de thema’s onderwijs, gezondheidzorg, democratie, corruptiebestrijding en persvrijheid. Burkina Faso verdient het om als 16e land door Nederland te worden ondersteund.
Met een netto ODA (Official Development Assistance) van $ 65 ontvangt Burkina Faso minder dan Mali ($ 75,9) en Benin ($74). Het inkomen per hoofd in Burkina Faso is $ 564, van Mali $656 en Benin $ 711. Waaruit blijkt dat we met een gerust hart uit Burkina Faso kunnen vertrekken?
Burkina Faso heeft een groot aantal heel kleine donoren, die elk een paar miljoen US)(*&$ geven en daarmee projecten uitvoeren. Die zetten geen zoden aan de dijk. Burkina Faso heeft maar een beperkt aantal grote donoren die de overheid steunen in het verbeteren van de structuren zodat de kwaliteit van de dienstverlening verbetert. Nederland was de grootste bilaterale donor van Burkina Faso.
Corruptie: Op de Corruption Perception Index, (een lijst van 178 landen), staat Burkina in 2010 op plaats 98. Dat is lang niet zo goed als Ghana [62] maar beter (!) dan Benin [110] en Mali [116].
Democratie en goed bestuur: Waarom schrapt u Burkina Faso dat het qua democratie en ‘governance’ steeds beter doet? Burkina Faso heeft de jongste problemen (onrust en onlusten) aangepakt zoals het een democratie betaamt: er was ruimte voor alle partijen en belanghebbenden uit de samenleving om hun protest te uiten; die protesten zijn gehoord, demonstraties konden voortgang vinden en er zijn (vooralsnog) passende maatregelen genomen.

Wat betreft de democratische structuren zien we duidelijk dat het land op zoek is naar een verdieping van hun democratie. Er wordt zowel binnen als buiten de dominante partij open en ook emotioneel over "alternance" gesproken. Over een paar jaar zijn er presidentsverkiezingen. De huidige president Compaoré is dan niet herkiesbaar. Het is een uitgelezen kans om democratische processen te versterken – niet bepaald een argument om Burkina Faso nu in de steek te laten!


Onderwijs: Burkina Faso is heeft de afgelopen jaren – mede op aanraden en aandringen van de Nederlandse regering – ingezet is op onderwijs. Inmiddels gaat meer dan 75% van de jeugd naar de basisschool. Dit was 30% in 1990. In 1994 was 82% van de volwassen bevolking nog analfabeet en nu is dat inmiddels dankzij de Nederlandse bilaterale hulp nog maar 30%. Waarom een land dat zulke unieke resultaten heeft bereikt schrappen van de lijst?
Onderwijs wordt in de focusbrief onderbelicht: Onderwijs blijft de motor en peiler van elke ontwikkeling.

  • Geen bedrijf kan werken zonder opgeleide mensen.

  • Geen democratie zal zich kunnen ontwikkelen zonder goed onderwijs.

  • Geen gezondheidszorg zal zich kunnen ontwikkelen zonder opgeleide mensen.

  • Geen goed waterbeheer zal tot stand kunnen komen zonder bewuste en goed opgeleide mensen.


Gezondheidszorg: De Nederlandse bijdrage aan SRGR in Burkina Faso is heel groot en onvervangbaar. Nederland is de grootste donor op dit gebied in Burkina Faso. U hebt steeds verkondigd dat moeder- en kindsterfte zo belangrijk is, en nu neemt u juist dat deel weg waar zulke uitstekende resultaten zijn behaald. Nederland is hier leidend en heeft de meeste expertise van alle partners.
Burkina Faso in de regio: Burkina Faso speelt een belangrijke rol in de stabiliteit van de regio. Voor de economische ketens die u zo graag wil stimuleren is het belangrijk om deze regio gezamenlijk te versterken.
Meerwaarde Nederland: Nederland heeft een langjarige en vruchtbare OS relatie en heeft in de loop der jaren kennis en deskundigheid opgebouwd. Het effect van de Nederlandse OS inspanningen is aantoonbaar, de laatste jaren in het bijzonder op het gebied van SRGR. In het verleden ook op het gebied van water en voedselzekerheid.

BURKINA FASO HEEFT POTENTIE OP TE THEMA’S VAN DE FOCUSBRIEF:


  • Voedselzekerheid: Nederland heel veel kennis en deskundigheid. In het verleden is dat ook ingezet. Dat kan weer opnieuw ingezet worden, juist in Burkina Faso, dat als Sahelland en vanwege zijn voornamelijk regenafhankelijke landbouw kwetsbaar is door onvoorspelbare opbrengsten en voor effecten van klimaatverandering.

  • Water: Ook hier heeft Burkina Faso potentie, die in het verleden al is ingezet met goede resultaten. Vanwege de focus op gezondheidszorg en onderwijs van het vorige kabinet heeft Nederland zich hieruit teruggetrokken, het is geen probleem om dit weer op te pakken. Zeker als Nederland met de nieuwe aanpak het bedrijfsleven meer gaat betrekken. In dat opzicht biedt Burkina Faso ook meer vooruitzichten: op de “Doing business rating 2011” staat Burkina Faso op plaats 151 – iets beter dan Mali [153] maar veel beter dan Benin [170].

  • SRGR: Nederland is de grootste donor op dit gebied in Burkina Faso. 80% van onze bijdrage aan de gezondheidszorg wordt hieraan besteed en dat heeft tot opmerkelijke resultaten geleid. Het is de aanpak die Nederland heeft geïntroduceerd die dit mogelijk maakte. Hiermee moeten we doorgaan.

  • Veiligheid: Burkina Faso speelt niet alleen een rol in de stabiliteit van de West-Afrikanse regio, maar ligt ook in de instabiele Sahelregio, waar AQIM meer invloed probeert te krijgen.

WIJ DOEN EEN BEROEP OP DE STAATSSECRETARIS OM BURKINA FASO ALS 16e LAND OP DE LIJST VAN DE PARTNERSLANDEN TE ZETTEN.
WIJ WILLEN GEEN EXIT, GEEN AFBOUW OF TRANSITIE REGELINGEN, OMDAT BURKINA VOLDOET AAN DE CRITERA VAN DE FOCUSBRIEF.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina