Waarschuwingen bij (ernstige) leverfunctiestoornissenDovnload 39.67 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte39.67 Kb.

Waarschuwingen bij (ernstige) leverfunctiestoornissen

Geneesmiddel
Gecontraindiceerd bij
Voorzichtigheid geboden bij

aciclovir
Ernstige hepatische afwijkingen

albendazol
Leverfunctiestoornissen

amfotericine B
Leverfunctiestoornissen controleren tijdens gebruik, cave cumulatie

amoxicilline+ clavulaanzuur

Door Augmentin geïnduceerde geelzucht of leverfunctiestoornissen in anamnese

Leverfunctiestoornissen (leverfunctie monitoren indien gebruik > 14 dagen)

artemeter + lumefantrine
Ernstige hart-, lever- en nierfunctiestoornissen (serumkalium controleren)

atovaquion
Leverfunctiestoornissen

azitromycine

Ernstige leverfunctiestoornissen
caspofungine

Child-pugh 10-15

Child-pugh 7-9 oropharyngale candidiasis 35 mg/dag, invasieve aspergillose 70 mg oplaaddosis, daarna 35 mg/dag.

cefazoline
Ernstige leverfunctiestoornissen

ceftriaxon
Gecombineerde lever- en nierfunctiestoornissen

chlooramfenicol
Leverfunctiestoornissen (opladen met 1 g, continueren met 4 dd 500 mg)

chloroquine
Lever- en nierfunctiestoornissen

ciprofloxacine

Ernstige gecombineerde lever- en nierfunctiestoornissen
claritromycine
Leverfunctiestoornissen

clindamycine
Ernstige leverfunctiestoornissen dosisreductie (50%)

co-trimoxazol

Ernstige leverfunctiestoornissen en ernstige leverparenchym-

beschadigingenLeverfunctiestoornissen (overweeg dosisverlaging of intervalverlenging)

Is zelf hepatotoxischdaptomycine
Voorzichtigheid bij child-pugh C

doxycycline

Ernstige leverfunctiestoornissen en gecombineerde ernstige lever- en nierinsufficiëntie
erytromycine
Leverfunctiestoornissen

flucloxacilline

Door flucloxacilline geïnduceerde geelzucht of leverfunctiestoornissen in de anamnese

Leverfunctiestoornissen

fluconazol

Leverfunctie monitoren tijdens gebruik, bij verergering leverfunctiestoornis fluconazol staken.

Leverfunctie monitoren tijdens gebruik, bij verergering leverfunctiestoornis fluconazol staken.

flucytosine
Leverfunctiestoornissen

fusidinezuur

Ernstige leverfunctiestoornissen

Leverfunctiestoornissen

gentamicine
Icterus (verhoogde nefrotoxiciteit)

isoniazide

Acute leverziekte en ernstige isoniazide-geassocieerde leverschade in voorgeschiedenis
itraconazol

Preëxistente leverziekten of levertoxiciteit na gebruik van andere geneesmiddelen

Leverfunctiestoornissen in anamnese

kininesulfaat
Lever- en nierfunctiestoornissen (bloedspiegel controleren)

lamivudine
Voorzichtig bij pancreatitis, hepatomegalie, hepatitis en andere risicofactoren voor leverziekten ivm lactaatacidose

linezolid
Ernstige nier- en leverfunctiestoornissen

mefloquine

Ernstige leverfunctiestoornissen

Lichte tot matige leverfunctiestoornissen

meropenem
Leverfunctiestoornissen (regelmatig transaminasen en bilirubinespiegel controleren)

metronidazol
Ernstige leverfunctiestoornissen (dagdosering verlagen tot 1/3 van gebruikelijke dosering in 1 gift)

miconazol

Leverfunctiestoornissen
nelfinavir
Lever- en nierfunctiestoornissen

nitrofurantoïne
Leverfunctiestoornissen

ofloxacine
Ernstige leverfunctiestoornissen (child-pugh 10-15) (maximale dagdosis < 400 mg)

pentamidine
Lever- en nierinsufficiëntie

praziquantel
Leverfunctiestoornissen en schistosomiasis van de lever

pyrazinamide

Leverfunctiestoornissen
pyrimethamine
Ernstige lever- en nierfunctiestoornissen

rifampicine

Geelzucht

Leverfunctiestoornissen (dosering verlagen, leverfunctie en serumspiegel rifampicine controleren)

terbinafine
Matig tot ernstige leverfunctiestoornissen

trimethoprim

Ernstige lever- en nierfunctiestoornissen

Ernstige leverparenchym-beschadiging

valaciclovir
Hoge doses bij leverfunctiestoornissen

voriconazol

toepassing bij child pugh C is niet onderzocht,

Dosisreductie bij leverfunctiestoornissen; bij cirrose (50%), child pugh 5,6: start met 50%, child pugh 7-9: 50%, child pugh 10-15: middel niet aanbevolen

zidovudine
voorzichtigheid bij child pugh B en C en andere bekende factoren voor leverziekte en hepatische steatose (ivm lactaatacidose)
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina