Wachtlijsten; Het verhaal achter de cijfersDovnload 446.42 Kb.
Pagina9/9
Datum23.07.2016
Grootte446.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Afname patiëntengegevensSekse; Man
Leeftijd; 88
Burgerlijke staat; Weduwnaar
Woonsituatie; 3e Verdieping van een wooncomplex te Enschede. Tweekamerappartement, modern ingericht. Meneer woont hier net twee jaar en is zijn appartement nog zelf aan het inrichten.
Verblijfsindicatie vanaf; 11-09-2000, destijds afgegeven op (zieke) partner, die een week na het indicatiebesluit is overleden.
Hulp nodig bij ADL; Nee
Hulp nodig bij HDL; Nee
Hulp nodig bij vervoer; Nee, maakt nog gebruik van de auto en is in het bezit van een scootmobiel.
Aantal uren hulp per week; 4 uur per week
Door wie wordt deze hulp geboden; Thuiszorg, Livio
Emotionele problemen; Eenzaamheid
Klachten; Nee

Bijlage 4. VAS


Bijlage 5. Euroquol5DBijlage 6. Dankbrief

Enschede, 12 januari 2007


Geachte «Sexe» «Achternaam»,

In het afgelopen half jaar hebt u medewerking verleend aan mijn onderzoek wat ik namens de Hogeschool Saxion uitvoer, voor mijn afstudeeropdracht aan de Universiteit Twente (Psychologie), in opdracht van Menzis. Dit onderzoek naar; “Het verhaal achter de wachtlijsten voor mensen met een verblijfsindicatie”, wordt uitgevoerd in het belang van Menzis. Het is namelijk voor hen van groot belang om ook in de toekomst passende zorg te kunnen laten leveren.


U medewerking bestond uit deelname aan een interview, waarvoor ik bij u thuis ben geweest. Ik wil u via deze brief alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking destijds, want die is van groot belang geweest voor dit onderzoek.
Tijdens het interview heb ik u toegezegd u ter zijner tijd, bij afronding van het onderzoek, u een samenvatting van het onderzoek op te sturen. Helaas is het onderzoek momenteel nog in volle gang, en hoop ik dit in juli 2007 af te ronden. U zult tegen die tijd dan ook het beloofde rapport van mij ontvangen.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunnen die te allen tijde besproken worden. U kunt mij bellen op nummer 053 - 4361735. Wilt u contact over het onderzoek met Menzis dan kunt u bellen met de heer Hijkoop of de heer Moorman, bereikbaar via het secretariaatnummer 053-4853574.

Met vriendelijke groet,
Mw. R.Haarman

Bijlage 7. Werking CIZ; Verblijf

De zorg
Verblijf betekent dat u voor kortere of voor langere duur, of met tussenpozen, maar minimaal een etmaal in een AWBZ-instelling bent opgenomen. De instelling biedt u dan:


 • een therapeutisch leefklimaat;

 • een beschermende woonomgeving;

 • voortdurend toezicht; en

 • zorgactiviteiten (zoals eten en drinken, schoonmaakwerkzaamheden, geestelijke verzorging en recreatie). 

U kunt in aanmerking komen voor verblijf als u niet meer zelfstandig kunt wonen omdat u:

 • een lichamelijke, psychogeriatrische (zoals dementie) of een psychiatrische aandoening of beperking heeft

 • een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap heeft; of 

 • een psychosociaal probleem heeft. 

Verblijf wordt altijd gecombineerd met één of meer andere AWBZ-zorgvormen:

 • persoonlijke verzorging;

 • verpleging;

 • behandeling;

 • ondersteunende begeleiding; of activerende begeleiding

Hoe kan ik deze zorg krijgen?
U komt voor verblijf in aanmerking als u daarvoor een indicatie heeft gekregen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor verblijf in verband met behandeling voor een psychiatrische aandoening heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of een psychiater.
Meer informatie over de indicatie AWBZ-zorg

Kosten
Als u 18 jaar of ouder bent, dan moet u voor verblijf een eigen bijdrage betalen.
Meer informatie over de eigen bijdrage

Indicatie AWBZ-zorg

Voor welke zorg komt u in aanmerking?

Als u voor zorg in het kader van de AWBZ in aanmerking wilt komen, dan moet u daarvoor een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt aan de hand van een onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden welke zorg voor u het meest in aanmerking komt. Zonodig komt een medewerker van het CIZ daarvoor ook bij u thuis.


Uw dichtstbijzijnde CIZ-regiobureau vindt u op de CIZ-website

Binnen 6 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u van het CIZ een zogenaamd indicatiebesluit. Daarin staat vermeld welke 'zorgfunctie(s)' voor u het meest geschikt is of zijn:  1. Persoonlijke verzorging
  Bijvoorbeeld: helpen met douchen, wassen op bed, aankleden, scheren, huidverzorging, hulp bij de toiletgang, hulp bij eten en drinken 

 2. Verpleging
  Bijvoorbeeld: wondverzorging, toedienen van medicijnen, geven van injecties, geven van sondevoeding, advies hoe om te gaan met ziekte, zelf leren injecteren 

 3. Ondersteunende begeleiding
  Bijvoorbeeld: ondersteuning om de dag te structureren en om beter de regie te kunnen voeren over het eigen leven, dagverzorging of dagbesteding, hulp bij het leren zorgen voor het eigen huishouden, begeleid werken 

 4. Activerende begeleiding
  Bijvoorbeeld: gesprekken om gedrag te veranderen of gedrag te leren hanteren bij gedragsproblemen of een psychische stoornis 

 5. Behandeling
  Bijvoorbeeld: revalideren na een beroerte, behandeling door een psychiater bij depressiviteit 

 6. Verblijf
  Bijvoorbeeld: als er een beschermende woonomgeving nodig is vanwege ernstige vergeetachtigheid of psychiatrische problematiek. Of als er continu toezicht nodig is. Of bij lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Of omdat er zo veel zorg nodig is dat dit thuis niet meer allemaal is te regelen.  

De zorgfunctie 'verblijf' wordt altijd gecombineerd met één of meer andere zorgfuncties.       
Ook geeft het CIZ aan hoe lang de indicatie geldt, dus hoelang u die zorg mag ontvangen. Als u voor langere tijd die zorg nodig blijkt te hebben, dan moet u het CIZ opnieuw op een indicatie vragen vóórdat de huidige indicatie verloopt. 

Een indicatiebesluit is niet nodig voor:  • behandeling van een psychiatrische aandoening; en

 • verblijf in combinatie met psychiatrische behandeling voor korter dan een jaar.      

Hiervoor heeft u alleen een verwijzing van uw huisarts nodig.
Mocht u in het laatste geval onverhoopt langer moeten verblijven, dan is na dat jaar wel een indicatiebesluit van het CIZ nodig.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina