Wandellink van 3/10/2010 te Lummen Vallei van de Zwarte Beek Duizendjarige EikDovnload 6.63 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte6.63 Kb.
WandelLINK van 3/10/2010 te Lummen
Vallei van de Zwarte Beek - Duizendjarige Eik

Deze WandelLink beweegt tussen de vallei van de Zwarte Beek en de Duizendjarige Eik.

Enkele toponiemen in de omgeving trekken onze aandacht: de Venusberg, de Zwarte Beek (mondt uit in de Demer = Tamara = de Zwarte), de Halbeek (Hella, Vrouw Holle), heilige bomen (Duizendjarige Eik, O.L.V van de Beukeboom, De Linde), opvallend veel O.L.V kapelletjes in de gevels van woningen, Willibrorduskapel (in verband gebracht met het kerstenen van heilige bronnen), Sint Anna (verwijzing naar (Isis) kennis uit het Oude Egypte), Sint Rochus (letterlijk: Heilige Steen), … Ze verwijzen allemaal naar een devotie voor het Vrouwelijk Principe;

Moeder Aarde, schepping vanuit het n(og niet)iets (donker, zwart), vruchtbaarheid, intuïtie, gevoel, kwaliteiten van het hart, helder waarnemen vanuit een verfijnd bewustzijn, aandacht voor horizontale werking (Linken) i.p.v.het mannelijke streven naar de beste, de grootste,het meeste …)

dat in onze samenleving reeds lang is onderdrukt, maar aan een krachtig versnellende inhaalbeweging bezig is:

In deze naverwerking kan je meegenieten van de analyse door Romaine, die een en ander schouwt en met ons deelt. Achteraan dit artikel vind je een plannetje met onze wandeling, waarop met groene stip enkele krachtige plaatsen werden aangeduid. Zeker terug gaan en blijven genieten !

Van harte,
Peter


De Duizendjarige Eik staat ten westen van Lummen in de buurt van de weg Lummen-Meldert. In het bijzijn van de Duizendjarige Eik staat ook een andere grote eik die vanwege de geringere ouderdom maar toch forse omvang de Vijfhonderdjarige Eik wordt genoemd. Deze staat het dichtst bij de genoemde weg, de Duizendjarige Eik staat verder van de doorgaande weg gelegen. De Duizendjarige Eik staat op een relatief sterk kruispunt van leylijnen, de Vijfhonderdjarige Eik op een erg zwak kruispuntje van leylijnen.

Vanaf een afstand voelde en voorzag de druïde van dit gebied aan dat er hier ter plaatse van de Duizendjarige Eik (die er toen nog niet stond) een krachtplaats was. De druïde ging met de meest nabij wonende stam hierheen om de plek vrij te maken van bomen, struweel en andere begroeiing. Ze planten hier een eik op gevoel en beschouwden en gebruikten deze plek voortaan als heilige plaats.


Men kwam hier hoofdzakelijk op individuele wijze om zelfstandig op deze krachtige plaats het goddelijke te vereren. Tevens kwam men hier met het oogstfeest samen. Ze komen aanzetten met schalen met daarop noten, vruchten, bloesems, groentes en andere planten die ze met het oogsten als rijkdom van het land gehaald hebben. Dan begeleidt de druïde of iemand anders de ceremonie, en blijft de rest van de stam op enkele meters afstand van de heilige plaats.

Na de wandeling nog even langs geweest:
Lummen - Sint-Annakapel
De Sint-Annakapel ligt aan de weg van Lummen naar Meldert en is ook gesitueerd op een redelijk sterk kruispunt van leylijnen. Ze is ten noordwesten van de Duizendjarige Eik gesitueerd.

Deze heilige plaats is voorzien en voorvoeld door de druïde uit dit gebied, die deze plek bekend maakte ne liet gebruiken door de lokale bevolking die even kort het goddelijke wilde vereren. Hier kwamen mensen op individuele grondslag even "bidden".

Later is er hier een gaffelwichelroedeloper geweest die de plaats bepaalde van de nieuwe kapel en deze uitlijnde door de lengterichting van de kapel op de sterkste leylijn van dat moment.

Lummen - Kapel O.L.-Vrouw van den Beukeboom
Ten westen van Lummen ligt aan de doorgaande weg deze kapel. De kapel is gesitueerd op een heuvelrug, het hoogste punt van Lummen, waarop in de voorchristelijke tijden een Keltisch heiligdom gelegen was. Dit heiligdom lag op de plaats van de huidige kapel. Dit heiligdom was door de druïde uitgekozen op gevoel en werd gebruikt voor dagelijks gebruik binnen de stam om daar het goddelijke te vereren. Later is er hier een gaffelwichelroedeloper ter plaatse geweest die de plek van de kapel heeft bepaald. De kapel bevindt zich op de plaats van een relatief sterk leycentrum.

Plannetje: zie pag. 3

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina