Wat cursief gedrukt staat moet je ‘doen’; al de rest moet je voorlezenDovnload 38.42 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte38.42 Kb.Geschiedenis communicatie
Wat cursief gedrukt staat moet je ‘doen’; al de rest moet je voorlezen.

 1. Klik: dia 2

Deze PowerPointpresentatie bestaat uit drie onderdelen: eerst vertellen we iets over het begrip communicatie, daarna bekijken we de geschiedenis van de communicatie en ten slotte gaan we in op de geschiedenis van de telecommunicatie. 1. Klik: dia 3

Onder het begrip ‘communicatie’ verstaan we het overbrengen van een boodschap. Dat doen we via een communicatiekanaal. Bij communicatie zijn er minstens twee partijen; de zender stuurt zijn boodschap naar een ontvanger. 1. Klik: dia 4

Om een boodschap over te brengen van een zender naar een ontvanger, maken we gebruik van onze zintuigen: (wijs aan op de dia) de reukzin (smell), het gezicht (see), de smaakzin (taste), de tastzin (touch) en het gehoor (hear).


Ook dieren communiceren met elkaar door middel van hun zintuigen, en dit deden ze al lang voor het bestaan van enige mensensoort.

Dieren communiceren met elkaar om te kunnen overleven. Ze moeten elkaar iets duidelijk kunnen maken, bijvoorbeeld dat er eten in de buurt is, of ze moeten elkaar waarschuwen voor gevaar, of andere dieren afschrikken. Vooral bij de voortplanting speelt communicatie een belangrijke rol. 1. Klik:

Hier zie je een nest jonge spreeuwen die met hun piepende geluidjes bij de moederspreeuw om eten bedelen. 1. Klik:


Vogels gebruiken hun ‘stemmen’ niet alleen om elkaar te waarschuwen of hun terrein te verdedigen, maar ook om hun dagelijks lied te zingen (meestal bij zonsopgang en -ondergang).
http://www.youtube.com/watch?v=XBaPu-EeepQ

.

 1. Klik:

De stokstaartjes leven in de woestijn in Zuid-Afrika. Om elkaar te waarschuwen, gebruiken ze verschillende roepen waarmee ze aangeven of het gaat om roofvogels (die ze niet kunnen verdrijven) of bodembewonende vijanden (die ze wel kunnen verdrijven).

 1. Klik:

Bij zoogdieren zijn de ogen en de oren goed ontwikkeld. Toch gebruiken zoogdieren vaak ook nog andere signalen. De impala, een soort van antilope, scheidt een chemische stof af om de groep te waarschuwen voor gevaar 1. Klik: foto

Honden gebruiken ook chemische stoffen om hun territorium af te bakenen. Ze plassen tegen een lantaarnpaal en plaatsen zo hun ‘geurvlaggen’.

.

 1. Klik:

Dieren gebruiken vaak visuele signalen. De belangrijkste dienen natuurlijk voor het paren. Een pauw maakt zijn staart zo groot en zo mooi mogelijk om een vrouwtje aan te trekken.

Maar sommige dieren maken zich groter of krijgen fellere kleuren om vijanden af te schrikken.

 1. Klik:

De borst van het mannelijke stekelbaarsje is in de paartijd rood gekleurd. Daardoor weet het vrouwtje dat het mannetje bereid is om te paren.

Bij vissen is de reukzin zeer goed ontwikkeld. Vooral bij angst en bij het liefdesspel worden chemische stoffen afgescheiden.

 1. Klik:

Bijen maken gebruik van danstaal; zo kennen ze bijvoorbeeld de rondedans en de kwispeldans. Hierdoor maken ze aan de andere bijen duidelijk waar er honing te vinden is.

Dolfijnen communiceren door middel van ultrasone geluiden, dat zijn geluiden die zo hoog zijn dat ze niet door de mens waargenomen kunnen worden. Dolfijnen zijn ook in staat om kunstjes aan te leren, zolang ze maar rijkelijk met vis beloond worden. Kijk maar naar het filmpje.
http://www.youtube.com/watch?v=ojydNb3Lrrs&mode=related&search=

 1. Klik: dia 5

Zowel mensen als dieren kunnen zender van een boodschap zijn, zonder woorden te gebruiken.

Wat wil deze persoon duidelijk maken?

Communicatie is voor mens en dier levensnoodzakelijk. Non-verbale communicatie is ook bij de mens vaak even belangrijk als verbale communicatie.

Kan iemand het verschil uitleggen? (Leerlingen laten antwoorden. Verbaal is met woorden, non-verbaal is zonder woorden.)

Kan je voorbeelden geven van non-verbale communicatie? (Leerlingen laten antwoorden. Oogcontact, knuffel, seks, gebaar, mimiek, …)

Body language wordt echt bestudeerd; in marketing bijvoorbeeld, of door psychologen, om patiënten beter te begrijpen.

Zo heeft men vastgesteld dat we oogcontact zullen vermijden wanneer iemand dichter komt dan we wensen. Een neusafstand van zowat 50 cm beschouwen we als een grens waar alleen mensen met wie we intiemer zijn, over mogen. Door je hoofd, je benen en je armen naar iemand toe te wenden kom je belangstellender over dan wanneer je dit niet doet. Op deze manieren zeggen we heel veel zonder te spreken.

Non-verbale communicatie is bijvoorbeeld ook belangrijk om te zien of de verbale communicatie wel klopt. Daarom wordt er ook wel wat geld uitgegeven aan bijvoorbeeld een videoconferentie, of aan een camcorder bij de computer.

Rechtstreekse communicatie blijft ook in onze moderne wereld heel belangrijk. Van iemand houden drukken we vaak uit met ‘iemand graag zien’, of met het tegengestelde ‘iemand niet kunnen horen of ruiken’. Het rechtstreekse contact is door geen enkel apparaat helemaal te vervangen. 1. Klik: dia 6

Communicatie kunnen we in twee grote groepen indelen. Wanneer we geen gebruik maken van taal, dan spreken we van non-verbale communicatie. Wanneer we onze boodschap in woorden uitdrukken, dan spreken we van verbale communicatie.


Klik: dia 7
Deze dia herken je misschien nog wel uit de PowerPointpresentatie van de geschiedenis van het geld.

We zetten de figuren nog eens op de juiste plaats.

Het belangrijkste verschil tussen de homo erectus en zijn voorgangers is dat de homo erectus een grotere schedelinhoud had. Weet je nog welke gevolgen deze verandering had op het leven van de homo erectus? (Proberen de leerlingen te laten antwoorden:

Hij kan beter denken en hij gaat zich op alle vlakken specialiseren.

Ook gaat men ervan uit dat de homo erectus met het maken van vuur begonnen is. Dat was een belangrijke stap in de ontwikkeling van de mens. Met vuur kon men wilde dieren op afstand houden, houten pijlpunten harden en voedsel koken.

Door de grotere hersenen ontstond er ook een betere communicatie tussen de individuen, waardoor ze zich nog meer konden specialiseren en verfijndere werktuigen konden maken. Ze communiceerden niet door middel van taal, maar wel door te roepen en te schreeuwen tegen elkaar. De mens was niet langer aangewezen op het vinden van dode dieren, maar kon nu ook zelf op jacht.) 1. Klik: dia 8

De mens is ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden uit de apen ontstaan. In de bovenste lijn zien we de mens, in de onderste lijn de aap. Het grootste verschil tussen die twee is, dat de mens beschikt over een uniek communicatiesysteem: de taal. Hoe erg wetenschappers ook hun best doen om te communiceren met dieren, eenzelfde ingewikkeld taalsysteem heeft men een aap of een ander dier nog nooit kunnen aanleren. 1. Klik: dia 9

Heel wat wetenschappers bestuderen de taal van de dieren, wat al tot talrijke experimenten leidde. Een van die experimenten was dat met de chimpansee Washoe. Washoe werd geboren in Afrika in 1965. 1. Klik:

Op de leeftijd van 11 maanden werd Washoe geadopteerd door het Amerikaanse echtpaar Gardner. Zij leerden Washoe gebaren aan en gaven haar de verzorging van een kind. Na 4 jaar kende Washoe 160 tekens en woorden. Dat is toch wel opmerkelijk voor een dier. Een kind van 4 jaar kent ongeveer 3 000 woorden, zonder specifieke training.

Op een dag, toen Washoe verrast werd door de aanwezigheid van een speelgoedpopje in haar tas, sprak ze haar beroemdste zin: 'baby in my drink’ (‘baby in mijn drinken’).

 1. Klik: dia 10.

Sinds het schreeuwen en roepen van de homo erectus is er natuurlijk heel veel veranderd.

De Neanderthaler had een grotere schedelinhoud en een robuuster skelet dan zijn voorgangers. Daardoor had hij meer voedsel nodig, en ging hij op jacht. Omdat de Neanderthalers tijdens de jachtpartijen sterk moesten samenwerken, was er waarschijnlijk toch al een verfijndere communicatie aanwezig.
De homo sapiens maakte fijnere werktuigen, om het jagen te vergemakkelijken. Hierdoor kreeg hij meer tijd voor andere bezigheden, zoals kunst en grotschilderingen. De oudste grotschilderingen zijn 38 000 jaar oud. Ze bevinden zich in Chauvet in Frankrijk en werden gemaakt door Neanderthalers. http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20mens/rotstekeningen.htm.
De beroemdste grotschilderingen bevinden zich in Lascaux in Frankrijk. 
De grotten in dit gebied werden tussen 28 000 en 15 000 jaar geleden door de homo sapiens gebruikt. Op de wanden van de grotten werden dieren afgebeeld. Vaak waren dat paarden en bizons, klik maar ook reuzenherten, mammoets, steenbokken, rendieren, klik geiten, neushoorns en wilde zwijnen. De grotschilderingen bevatten informatie of hulpmiddelen voor het geheugen.

 1. Klik: dia 11

10 000 tot 7 000 jaar voor Christus is de zwervende mens zich gaan vestigen. Hij begon zelf gewassen te verbouwen, vee te houden, …

Ongeveer 3 500 jaar voor Christus bouwden de Sumeriërs de eerste steden in de vruchtbare vallei tussen de Tigris en de Eufraat. Deze rivieren vloeien vanuit Turkije door het huidige Irak en monden uit in de Perzische Golf. De Grieken noemden het gebied Mesopotamia: land tussen twee rivieren.
De Sumeriërs vonden een schrift uit, ontdekten het brons en beschikten over voertuigen met wielen. Mesopotamië werd de wieg van onze beschaving.

http://www.degoeje.nl/BOVENBOUW/CKV2/kunstgeschiedenis/algemeen/mesopotamie.htm


Door de groei van de handel ontwikkelden de Sumeriërs het eerste schrift rond 3 000 voor Christus. Zo konden ze hun zakelijke transacties vastleggen. Met een rieten stift griften ze eenvoudige tekeningen op een kleitablet.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spijkerschrift

Belangrijke documenten werden gebakken en bewaard.

De tekens bestonden uit spijkervormige lijnen, vandaar de naam spijkerschrift.

De Sumeriërs waren ook zeer goed in wiskunde. Zij telden in tientallen en zestigtallen. Vandaar de verdeling van een cirkel in 360° en een uur in 60 minuten.

 1. Klik: dia 12

In dezelfde periode, dus omstreeks 3 000 voor Christus, ontstond het hiëroglyfenschrift bij de Egyptenaren. De Grieken verzonnen de naam ‘hiëroglyfe’ en het betekent letterlijk ‘heilig kerven’. De Grieken dachten namelijk dat het schrift vooral door religieuzen gebruikt werd, maar eigenlijk werden het, net zoals het spijkerschrift, evenzeer gebruikt om handelstransacties te registreren.

Het hiëroglyfensysteem spreekt bijzonder tot de verbeelding omdat het fascinerende pictografische tekens bevat. Een pictogram is een symbool of een afbeelding dat de plaats inneemt van een tekst. Hier kun je surfen naar de site: http://proto5.thinkquest.nl/~lle0008/nl/informatie.php?info_id=4

Je kunt er je naam in hiërogliefen omzetten!


Pas in 1822 kon men hiëroglyfen ontcijferen, dankzij de ontdekking van de Steen van Rosetta. Deze donkere granieten steen werd in 1799 in Egypte ontdekt. Op de steen staat een dankbetuiging van de priesters van Memphis aan de koning, en deze werd zowel in hiëroglyfen als in het Griekse alfabet geschreven. http://nl.wikipedia.org/wiki/Steen_van_Rosette

Het alfabet is omstreeks 1 500 voor Christus ontstaan in de landen rond de Middellandse Zee. 1. Klik: dia 15

Onrechtstreekse communicatie


Het is de laatste jaren heel duidelijk: we willen elkaar op gelijk welk moment of op gelijk welke plaats kunnen bereiken. Die behoefte is er al langer, maar de hulpmiddelen zijn enorm geëvolueerd. Het op afstand met elkaar communiceren noemen we telecommunicatie (tele = ver, commun = gemeen: ver en dus toch samen).

Geschiedenis van de telecommunicatie

Lange tijd kon men berichten op grotere afstand alleen doorgeven via bepaalde visuele afgesproken tekens zoals rooksignalen http://proto5.thinkquest.nl/~lle0008/nl/informatie.php?info_id=2 , spiegels, vlaggen, seinpalen… of door bepaalde geluiden zoals dat van pauken, trommels, fluiten….

Soms worden deze middelen nog gebruikt, bijvoorbeeld vlaggen in de scheepvaart.


 1. Klik: dia 16

Om een geschreven boodschap over te brengen, was men lange tijd afhankelijk van de snelheid van het paard. Een postduif kon nog sneller beperkte berichten overbrengen, maar dan was men afhankelijk van de weersomstandigheden en de richting van het te verzenden bericht. 1. Klik: dia 17

In 1792 werd door de Fransman Claude Chappe een uitvoering van de semafoor, een mechanische telegraaf, gedemonstreerd.

De semafoor is een op een toren geplaatst houten bouwsel: een verticale balk waaraan bovenaan een I-vormige constructie wordt bevestigd. De I kan men in vier verschillende standen ten opzichte van de verticale balk plaatsen, en de 'armen' van de I kunnen vrij bewegen, waarbij er voor iedere arm acht verschillende posities als mogelijk waren. Met die mogelijkheden kun je 196 verschillende signalen versturen.

De torens werden op zichtafstand (ongeveer 10 km - de operator had een verrekijker) van elkaar geplaatst en de semaforen gaven elkaar de signalen door. Mist en regen waren spelbrekers en een poging om 's nachts berichten door te geven door de semaforen met lampen te verlichten, mislukte. 1. Klik: dia 18

In 1799 vervaardigt de Italiaan Volta de eerste elektrische batterij. http://energy.exide.nl/weergave/index.stm?rootid=1116

Twintig jaar later ontdekt de Deense Oersted dat elektrische stroom door een metalen draad een magnetisch veld veroorzaakt. Die twee uitvindingen vormen de basis van de elektrische telecommunicatie.

 1. Klik: dia 19

1823. Charles Babbage ontwierp de eerste computer. De machine zou 18 ton wegen en tabellen kunnen genereren. De tweede computer die Charles Babbage ontwierp raakte ook nooit af. Hij werd uiteindelijk tegen Babbage’s tweehonderdste geboortedag gebouwd. Wat bleek? De computer werkte inderdaad (1991).

De eerste echte computer zou pas in 1938 door Konrad Zuse gebouwd worden.

Klik: dia 20

Tussen 1830 en 1840 lukt het diverse uitvinders in Europa vrijwel gelijktijdig om telegrafen te bouwen, maar het beste toestel komt uit Amerika.

In 1840 bouwt Samuel Morse een schrijftoestel dat een puntstreep-code op een papierstrook krast http://proto.thinkquest.nl/~jrc001/vertaal.htm. Morsetoestellen worden niet meer gebruikt, maar de morsecode werd nog lang toegepast in de radiocommunicatie.

In 1846 wordt in ons land de eerste telegraaflijn langs de spoorweg Brussel-Antwerpen in gebruik genomen.

 1. Klik: dia 21

In 1855 bouwt Hughes een telegraaftoestel voorzien van een klavier dat het overseinen van cijfers en letters mogelijk maakt.

In 1896 komt de telegrafie in België onder staatsexploitatie te staan, omdat de verbinding tussen de netten van de verschillende exploitanten te veel problemen opleverde. Op dat moment zijn er 9 000 abonnees.

In 1930 wordt de RTT (Regie voor Telegrafie en Telefonie) opgericht met 225 000 abonnees. De overschakeling van handbediende centrales naar volledige automatische centrales wordt voltooid op 8 oktober 1970.

In 1919 wordt in Amerika een nieuw telegraaftoestel uitgevonden dat bijna net zo eenvoudig te bedienen is als een schrijfmachine. Aanvankelijk wordt het toestel ‘verreschrijver’ genoemd, maar het raakt bekend als telex. Die naam komt van twee Engelse woorden, TELetype (verreschrijver) en EX-change (centrale). Er breekt een nieuw tijdperk aan in de telegrafie. Bedrijven die dagelijks veel telegrammen verstuurden, kunnen nu telexen. De omweg via het telegraafkantoor is niet meer nodig.

Al snel na de uitvinding van de telegraaf worden allerlei manieren bedacht om afbeeldingen over te brengen. Dat lukt ook wel, maar echt praktisch zijn deze beeldtelegrafen niet. Pas in de jaren twintig ontstaat er in Europa een netwerk waarover foto’s worden verzonden. Tot in de jaren zestig gebruiken hoofdzakelijk kranten, persbureaus en meteorologische instituten een fax om foto’s of weerkaarten over te seinen. Pas in de jaren zeventig wordt de telefax zoals wij hem nu kennen, populair. 1. Klik: dia 22

Een minstens zo belangrijk (tele-)communicatiemiddel is de telefoon, in 1876 uitgevonden door Alexander Graham Bell in samenwerking met August Watson. Algemeen wordt aangenomen dat het eerste telefoongesprek plaatsvond op 14 februari 1876.


83 jaar later zal men van op de aarde met de Amerikaanse astronauten op de maan spreken. Graham Bell sprak met zijn assistent die in de kamer ernaast zat.
In 1878 verschenen de eerste telefoons al in België en in 1882 vond de eerste internationale communicatie tussen Brussel en Parijs plaats. Door middel van de telefoon kun je in luttele seconden met iemand, waar ook ter wereld, spreken. Enkele jaren geleden waren de meeste telefoontoestellen nog door twee draadjes verbonden met de telefooncentrale. In 1956 werd de telefoonkabel tussen Amerika en Europa in gebruik genomen. Tegenwoordig zijn draagbare telefoontoestellen heel gewoon; je kunt overal bellen of gebeld worden. In een draagbaar toestel is een kleine radiozender en ontvanger ingebouwd, waarmee contact gemaakt wordt met de telefooncentrale.
De eerste experimenten met telefoons ingebouwd in een auto beginnen in de jaren dertig. Toch zal het tot 1978 duren voordat de toestellen een beetje handzaam en gemakkelijker in de bediening worden. Pas in 1990 verschijnen er toestellen die je in je tas of in je broekzak mee kunt nemen. Enkele jaren later wordt een nieuw mobiel netwerk in dienst gesteld: het gsm-netwerk genaamd. In het gsm-net wordt gebruik gemaakt van cryptografie (geheimschrift), waardoor het niet mogelijk of toch heel moeilijk wordt om de gesprekken af te luisteren. Inmiddels kan vrijwel iedere gsm-abonnee met zijn mobiele telefoon overal in Europa bellen of gebeld worden.
Via een gsm kan je ook geschreven berichtjes doorgeven: SMS (Short Message Service). Deze nieuwe vorm van communicatie is razend populair bij jongeren. In het jaar 2000 steeg dit aantal berichtjes nog met 400 procent.
Dankzij satellieten zijn vrijwel alle plekken op aarde telefonisch bereikbaar. Een satelliet is eigenlijk een soort spiegel in de ruimte. Hij doet niets anders dan het ontvangen, versterken en terugsturen van radio-, televisie- of telefoonsignalen. Door hun hoge positie ten opzichte van het aardoppervlak hebben satellieten een enorm bereik. Zij kunnen elke antenne voor telefonie, radio en televisie die zich binnen hun gebied bevindt, bedienen. De eerste satelliet was Telstar 1 en werd in 1962 gelanceerd.

Op computers wordt informatie aangeboden die voor iedereen toegankelijk is, tenminste als je over een pc, een modem en een telefoonverbinding beschikt. Via een provider kom je op een wereldwijd weg (World wide web) van computers terecht. Maar je kunt op het internet ook e-mailen: brieven, teksten, tekeningen, foto’s… versturen van de ene computer naar de andere. Op het internet kun je je ook abonneren op bepaalde info (vaak gratis), je kunt er chatten, aan discussies deelnemen, aankopen doen, MP3’s downloaden, films bekijken…


Een mobiele telefoon gecombineerd met een draagbare computer wordt een draagbaar kantoor. Op die manier wordt ook enorm veel informatie beschikbaar op gelijk welk moment en op gelijk welke plaats.
In België is de verkoop van telecommunicatieapparatuur van bijzonder economisch belang. Belgische leveranciers verkochten in 1998 voor 1,07 miljard EUR (of 43 miljard BEF) aan apparatuur. Men zegt dat op dit moment, naast de vooruitgang in de genetica, de vooruitgang in de communicatie de belangrijkste is.
Het tempo waaraan deze veranderingen plaatsvinden, gaat ook sneller en sneller. Om 50 miljoen Amerikaanse gezinnen te bereiken, had de telefoon 38 jaar nodig, de TV 13 jaar, de kabeldistributie 10 jaar en het internet 5 jaar.

 1. Klik: Dia 28

Wat brengt de toekomst? 3D-projecties? Met een speciale handschoen kun je ze zelfs als ‘echt’ voelen! Pocket-pc’s? Pen-pc’s waarvan het scherm en het toetsenbord wordt geprojecteerd?De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina