Wat gaat er mis bij de (her)keuring van mensen met me/cvs? InhoudDovnload 312.43 Kb.
Pagina7/9
Datum20.08.2016
Grootte312.43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Signaleringen van het Informatie- en Meldpunt Herkeuringen van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid (oktober 2004 t/m oktober 2005)

In onderstaand overzicht zijn alle meldingen van mensen met ME/CVS waarvan voldoende informatie was verwerkt. Er is dus geen selectie gemaakt op bijvoorbeeld de uitkomst van de herkeuring.


UWV Amersfoort:

Vrouw van 41 was 80-100% arbeidsongeschikt en is na de herkeuring volledig goedgekeurd. VA wilde de huisarts niet bellen (hier had mevrouw om verzocht): “wat denkt u dat dit voor meerwaarde heeft?”. Arts vond dat ze wel 40 uur kon werken. Mevrouw dacht zelf maar 10 uur aan te kunnen. AD: “U ziet er goed uit, dat valt allemaal wel mee”.

Diagnose: ME
UWV GUO Amsterdam:

Vrouw van 36 was voor herkeuring 80-100% arbeidsongeschikt en is dit ook gebleven. Arts ondervroeg haar op alle fronten en vroeg ook door: op allerlei manieren werd gevraagd wat ik wel en niet kon. Hij gaf uiteindelijk aan dat hij me wel geloofde maar dat het voor hem met de huidige wetgeving ook zeer moeilijk was om mij af te keuren. AD kon aan de hand van de gestelde beperkingen geen enkele functie vinden.

Diagnose: ME/CVS

UWV Amsterdam:

Mevrouw was 55-65% arbeidsongeschikt. Nu is dit minder dan 15%. De uitkering is stopgezet. Arts vindt: ME/CVS is geen ziekte. Mevrouw: “hij vond het onnodig dat ik ’s middags op bed lag” Mevrouw zou wel 40 uur kunnen werken. Ze heeft AD gezien. Ze werkte altijd al 20 uur en werkt nu sinds kort 36 uur per week.
UWV Gak in Apeldoorn:

Vrouw was voor herkeuring gedeeltelijk arbeidsongeschikt: namelijk 55-65%. Na de herkeuring was dit 45-55%. Mevrouw kon wel 20 uur werken Geen AD gezien: is per brief gegaan omdat mevrouw niet binnen 2 dagen op de stoep wilde staan. Haar werd door VA gevraagd of ze onder behandeling was bij de psychiater en of het niet beter was dit wel te doen. Leeftijd: 28 Diagnose: ME/CVS


UWV Cadans Apeldoorn:

Vrouw was voor de herkeuring voor 80-100% arbeidsongeschikt en is nu na herkeuring minder dan 15 % arbeidsongeschikt. Volgens arts mankeerde ze niets. “Ik werd totaal niet serieus genomen. Naar mijn idee had de arts zijn conclusie al klaar voordat hij mij gezien had”. AD gezien; die volgde conclusie van arts. Leeftijd:34 Diagnose: ME/CVS en fibromyalgie.


UWV Arnhem:

Vrouw had een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor 45-55 % met een urenbeperking. Na de herkeuring is ze niet meer arbeidsongeschikt. De conclusie van het UWV was dat lichte arbeid voor 40 uur wel mogelijk was. Van de verzekeringsarts zei ze dat die vond dat: alle ME patiënten kunnen 8 uur lichte arbeid verrichten. Verzekeringsarts over cgt: hier waren de beste resultaten mee, of ik me hier wel in verdiept had. Van de arbeidsdeskundige kreeg ze meer begrip die zei: “maak maar bezwaar, gaat om je beperkingen niet om de erkenning van ME”.

Diagnose: ME/CVS en schildklierprobleem. Leeftijd: 34

UWV (GAK) Arnhem:

Vrouw was voor de keuring 80-100 % arbeidsongeschikt en is na de herkeuring volledig geschikt om te werken. De arts vond ze erg onbeschoft:

“Als je werkt en je kunt het huishouden helemaal niet meer aan, dan zoek je daar toch iemand anders voor”. “Als je niet kunt werken dan werk je toch gewoon niet”. Ik zit tussen twee behandelingen. Conclusie van de arts: “U bent niet bezig met een behandeling”. Zet in zijn rapport dat inactiviteit bij ME leidt tot verslechtering van de situatie en werken dus z.i. juist zinnig is. Hij gaat daarbij compleet aan mijn verhaal voorbij, waarin ik duidelijk aangeef niet inactief te zijn geweest maar wel altijd uitgeput.


UWV Arnhem:

Vrouw was gedeeltelijk arbeidsongeschikt voor 55-65% en had een urenbeperking (15 uur per week). Na de herkeuring is ze volledig goedgekeurd. Opmerking van de arts: “Spartanet houdt ziekte in stand”. Urenbeperking werkt anti-revaliderend. “Niet 24 uur per dag op bed”.


UWV (Gak)Arnhem:

Mevrouw was 80-100% arbeidsongeschikt is nu 15-25% arbeidsongeschikt. Verzekeringsarts: je kunt zitten, je kunt lopen dus kun je werken voor 40 uur per week. Mevrouw denkt zelf 4 uur per week te kunnen werken. Ze heeft een AD gezien; deze was heel begripvol en heeft zelfs nog aan de verzekeringsarts gevraagd een en ander toe te lichten.


UWV (Cadans) Arnhem/Nijmegen:

Vrouw was 80-100% arbeidsongeschikt en is nu volledig geschikt. Ze voelde zich door de arts niet serieus genomen. Ze kon 38 uur werken volgens de VA. Zelf zegt ze 4 tot 8 uur te kunnen werken. Door administratieve problemen heeft ze bovendien 2 maanden zonder uitkering gezeten.

Diagnose: ME/CVS Leeftijd: 33
UWV Arnhem/Tilburg:

Vrouw met Wajong was 35-45% arbeidsongeschikt en is na de herkeuring volledig geschikt. “Verzekeringsarts was in het begin heel vriendelijk maar aan het einde bleef ze steeds herhalen dat ze geen beperkingen op mocht geven”. Ook AD was erg vriendelijk maar “bleef ook wijzen op het feit dat er geen Wajong gegeven mocht worden op grond van de vermoeidheidsklachten”. De urenbeperking die zij had mocht zij inleveren. (Van 30 uur naar 40 uur werken).

Diagnose: ME/CVS Leeftijd: 22
UWV (GAK) Breda:

Vrouw was volledig arbeidsongeschikt maar is na de herkeuring voor 15-25 % arbeidsongeschikt. (met urenbeperking). Verzekeringsarts was “in principe netjes en onderbouwde haar standpunt goed. Zij gaf echter aan dat CVS geen grond was voor een WAO uitkering”. De arbeidsdeskundige was netjes, correct. Hij gaf aan dat hij het niet eens was met de instelling m.b.t. CVS-ers.

Diagnose: ME/CVS Leeftijd: 28
UWV (Cadans) Breda:

Vrouw was voor de herkeuring 80-100% arbeidsongeschikt en is na herkeuring volledig arbeidsgeschikt. Verzekeringsarts vindt dat ze 40 uur kan werken. Mevrouw zelf vindt dat ze 1 uur kan werken. Bejegening was erg oppervlakkig: “toch een beetje van als je weer regelmatig werkt, gaat het over”. Mevrouw heeft dubbele keuring gehad. T.a.v. reïntegratie zegt zei: Ik heb mijn best gedaan. “Ik heb 4 uur als vrijwilliger gewerkt, maar dan dat onmogelijk uitbreiden. Ik wil graag werken maar ik kan het echt niet. Ik heb het gevoel dat echt niemand me begrijpt”.

Diagnose: ME/CVS Leeftijd: 38

UWV (GAK) Breda:

Vrouw met Wajong was volledig arbeidsongeschikt en is na de herkeuring volledig geschikt. Verzekeringsarts was vriendelijk maar er werd volledig voorbij gegaan aan ME.

Arts stelde dat er wat lichte beperkingen zijn die niets met ME te maken hebben.

AD was vriendelijk maar gaf aan dat hij afhankelijk was van de rapportage van de VA.

Diagnose: ME/CVS Leeftijd: 40


UWV USZO Breda:

Man was 80-100% arbeidsongeschikt en is na de herkeuring 55-65% arbeidsongeschikt. Verzekeringsarts was onbeschoft “hij ging er meteen vanuit dat ik loog en van alternatieve therapieën hoefde hij niets te weten, dus einde oefening”. Tweede arts: dit was geen onderzoek maar een gesprek waarbij de arts het rapport van de eerste arts al gelezen had. Hij zei niets anders te kunnen als ook mij maar goed te keuren tegen beter weten in.

Meneer gaat achteruit in uitkering, invaliditeitspensioen en pensioenopbouw.

Diagnose ME/CVS Leeftijd: 41


UWV GAK Breda:

Vrouw van 37 met WAO uitkering was gedeeltelijk arbeidsongeschikt voor de herkeuring en is na de herkeuring volledig geschikt. Over de arts zei ze: “toen ik nog maar net zat zei de arts dat ik volledig arbeidsgeschikt zal zijn, omdat ik normaal kan functioneren volgens de nieuwe wetgeving”. De arbeidsdeskundige had haar telefonisch benadert met de mededeling dat ze volledig arbeidsgeschikt was. Later had ze ook de brief gehad. De verzekeringsarts vindt dat ze 40 uur kan werken, zelf dacht ze 20 uur te kunnen werken. De reden die de UWV aangeeft voor verlaging van de uitkering: “Bij chronische vermoeidheid mag geen WAO meer gegeven worden volgens de wet omdat dit geen ziekte is”.

Diagnose: ME/CVS
UWV (GAK) Breda:

Was 80-100% arbeidsongeschikt en is nu naar 15% gezakt. Diagnose ME/CVS. In rapport stelt AD: “dat ik nog in dezelfde mate arbeidsongeschikt ben als voorheen. Het enige dat ze als reden kunnen opgeven is dat de normen verlaagd zijn”. Verzekeringsarts: “ME wat is dat nu eigenlijk? Moe zijn dat is zoiets ongrijpbaars”. Verder stelt cliënt dat VA alles noteerde wat hij wel kon maar bijvoorbeeld niet dat cliënt sinds kort thuiszorg heeft. “Hij verdraaide ook dingen naar zijn (UWV) voordeel”.


UWV (GAK) Den Haag:

Man (met Wajong) was 80- 100 % arbeidsongeschikt en is nu naar 15- 25 % arbeidsongeschiktheid gezakt. De verzekeringsarts was van mening: “dat mensen met ME/CVS per definitie buiten de boot vallen. Hij zocht naar een andere oorzaak, heeft die niet kunnen vinden.” De arbeidsdeskundige was begripvol maar was niet beslissingsbevoegd. “Moest traject volgen. Heb aangegeven dat dit zonde ons beider tijd was”. Meneer heeft bezwaar aangetekend tegen de uitslag. Als reden tot intrekking van de uitkering werd gesteld: “ME/CVS mag niet meegenomen worden, dus ook niet de gevolgen/beperkingen daarvan. Het bezwaar is ongegrond verklaard zonder inhoudelijk op het bezwaarschrift te reageren.

Diagnose: ME/CVS Leeftijd: 26
UWV (GAK) Den Haag:

Vrouw was gedeeltelijk arbeidsongeschikt (45-55%) en is nu minder dan 15% arbeidsongeschikt. Ze kan volgens arts 40 uur werken. “Arts bleef in eerste instantie volhouden dat het psychisch was en gaf aan dat er geen urenbeperking meer werd gegeven voor dit soort klachten”.

Diagnose: ME/CVS. Leeftijd: 26

UWV(USZO) Diemen:

Man was 80-100% arbeidsongeschikt en is na herkeuring nog steeds volledig arbeidsongeschikt. Arts vond beperkingen medisch objectiveerbaar (mede door brieven en rapportages van mijn hulpverleners). Arbeidsdeskundigen: “door zijn vragen leek het wel of hij het werk van de keuringsartsen nog een keer over wilde doen. Alsof hij de FML helemaal niet geloofde”. AD kon geen functies vinden bij de vele beperkingen en de 5 uur die in mijn FML stonden.

Diagnose: ME, hypothereoide, angststoornis etc. Leeftijd: 36


UWV (GAK) Dordrecht:

Vrouw (Wajong) was 80-100% arbeidsongeschikt en (zegt zelf) nog steeds 80-100% arbeidsongeschikt te zijn. (Was dubbele keuring) Verzekeringsarts vindt dat ze wel 20 uur kan werken. Arbeidsdeskundige: “Hij vond meteen dat er voor mij geen functies waren”

Diagnose: ME/CVS Leeftijd: 28
UWV Gak Dordrecht:

Een vrouw was voor de herkeuring 80-100% arbeidsongeschikt. Na de herkeuring minder dan 15% arbeidsongeschikt. Volgens VA kon ze wel 40 uur per week werken. (voldoende belastbaar). Ze had AD gezien. Ze heeft een dubbele keuring gehad (alleen tweede VA, geen AD). Voorafgaand aan de herkeuring had mevrouw wel om reïntegratie gevraagd. Ze had ook een reïntegratiebedrijf zelf benaderd. De aanvraag lag bij het UWV maar “omdat AD vindt dat ze goedgekeurd is, heeft ze hier geen recht meer op”.

Diagnose: Fibromyalgie, ME (en hypermobiel). Leeftijd: 21
UWV Dordrecht:

Mevrouw was 80-100% arbeidsongeschikt. Nu vindt verzekeringsarts wel dat ze 20 uur per week kan werken. Arbeidspatroon 5 keer 4 uur. Maar zegt arts: er is geen werkgever die je aan zal nemen. Mevrouw krijgt nog dubbele keuring (belt hierover terug).


UWV Eindhoven:

Was 80-100% arbeidsongeschikt en blijft dit ook. Wel AD gezien. Geen functies geselecteerd. “Ik ben heel beperkt: heb fibromyalgie, ME/CVS.


UWV (USZO) Enschede:

Vrouw was 80-100% arbeidsongeschikt en is na de herkeuring volledig arbeidsgeschikt. “Op het moment dat ik binnenkwam werd er voordat ik überhaupt plaats kon nemen, gezegd dat ik weer 100% arbeidsgeschikt was omdat CVS en ME geen ziekte is”. Mevrouw gaat achteruit in uitkering, invaliditeitspensioen, pensioenopbouw en ziektekostenverzekering.

Diagnose: ME/CVS Leeftijd: 36
UWV (Cadans) Enschede:

Vrouw was 80-100% en na de herkeuring volledig geschikt om te werken.

Diagnose: ME/CVS, depressie, botontkalking, scheve ruggengraat. Leeftijd: 48

Volgens arts mankeer ik niets tenminste niet medisch objectiveerbaar”.


UWV Gak Enschede:

Vrouw was 35-45% arbeidsongeschikt en is nu na herkeuring minder dan 15% arbeidsongeschikt. Verzekeringsarts stelde: “ME is geen wettelijk grond tot uitkering”. Ze kon wel 40 uur werken. Mevrouw wist niet eens dat ze ME had: er was haar alleen een carnitine tekort bekend. Leeftijd: 31 Diagnose: carnitine tekort. In dossier staat: ME


UWV Cadans Enschede:CVS is geen gegronde reden om iemand af te keuren. Om zekerheid te hebben dat er niet nog iets anders speelt, wordt mevrouw doorgestuurd naar een psychiater,

Urenbeperking niet bekend. (Nog) geen arbeidsdeskundige gezien.


UWV USZO Enschede:

U heeft ME; dus kan ik u geen uitkering geven. Nog geen arbeidsdeskundige gezien.
UWV (GAK) Goes:

Vrouw met Wajong was 80-100% arbeidsongeschikt en is nu niet meer arbeidsongeschikt. “Je kan met je hondje lopen en bij iemand op de koffie dus kun je 40 uur gaan werken”. Zelf denkt ze 4 tot 5 uur te kunnen werken.

Diagnose: ME/CVS Leeftijd: 21
UWV (Cadans) Goes/Breda:

Vrouw was volledig arbeidsongeschikt. Na de herkeuring volledig geschikt. Arts was onaangenaam, insinuerend, cynisch: “mijn woorden werden tijdens zijn samenvatting verdraaid, zodat ik steeds opnieuw een juiste samenvatting moest geven”. De AD was aangenamer dan de VA. Mij werd verschillende malen “nadrukkelijk gezegd dat ik aan alle eisen van het UWV moet voldoen, als ik niet gekort wil worden op mijn uitkering”. “Ook al denk ik zelf vrijwel geen arbeid te kunnen verrichten; dit mag ik niet in sollicitatiebrieven, bij het CWI, bij het uitzendbureau, bij het reïntegratiebureau kenbaar maken”.

De 2e arts zou de vakliteratuur erop naslaan en informeren bij behandelend specialisten. Helaas heeft hij achteraf de situatie alleen maar erger gemaakt. De 1e arts achtte nog een urenbeperking aan de orde. De 2e arts niet aangezien hij dit na (literatuur) onderzoek volgens eigen zeggen niet hard kon maken”. Na overleg na 1e arts mening over.

Diagnose: ME/CVS Leeftijd: 30


UWV Cadans Groningen:

Vrouw was volledig arbeidsongeschikt en is dit na de herkeuring nog steeds. Eerste arts had gezegd: ik houd geen rekening met ME: is geen erkende ziekte. N.a.v. acties heeft ze verzekeringsarts geschreven dat ze naar beperkingen moesten kijken. Resultaat: 80-100% arbeidsongeschikt.

Diagnose: ME(?)
UWV (Cadans) Groningen (Wajong)

Vrouw was voor 80/100% arbeidsongeschikt en is na de herkeuring voor 35/45% arbeidsongeschikt. De arts vond dat ze wel 30 uur per week kon werken.

Leeftijd: 32. Diagnose: CVS
UWV USZO Groningen:

Vrouw van 37 was voor 80-100% arbeidsongeschikt en had een WAO uitkering. Na de herkeuring is ze nog steeds voor 80-100% arbeidsongeschikt.

Diagnose: ME/CVS
UWV (Gak) Groningen:

Vrouw was 80-100% arbeidsongeschikt en na de herkeuring volledig geschikt om te werken.

Ze had een medische urenbeperking (2 uur per dag) en heeft die nu niet meer. Ze kan wel 40 uur werken.

Diagnose: ME/CVS en fibromyalgie Leeftijd: 36


UWV Cadans Groningen:

Vrouw was voor herkeuring 80-100% arbeidsongeschikt. Na de herkeuring was dit minder dan 15 %. Verzekeringsarts zei gelijk bij binnenkomst dat ik niet blij zou zijn met de uitkomst. “Hij was zelf ook wel eens moe en als je dan niets doet wordt je alleen maar meer vermoeid. En hij vertelde mij dat hij het verzorgen van zijn kinderen zwaarder vond dan werken dus kan ik ook wel volledig werken” AD was het met VA eens en stelde rust roest.

Leeftijd: 30 Diagnose: ME/CVS en fibromyalgie
UWV Cadans Groningen:

Mevrouw ging van 80-100% arbeidsongeschiktheid naar minder dan 15 % arbeidsongeschiktheid. Fibromyalgie/ME was iets waar je best mee kan werken. Mevrouw is wel naar een arbeidsdeskundige geweest. Heeft geen urenbeperking
UWV Haarlem:

Vrouw was voor 80-100 % afgekeurd maar is na de herkeuring voor 55-65 % afgekeurd. Van de verzekeringsarts zegt zei: “hij vond dat er niets veranderd was t.o.v. de vorige keuring, maar met de nieuwe regels kon ik er wel eens anders uitkomen dan de vorige keuring.” Mevrouw kon wel 20 uur werken en heeft een urenbeperking gekregen. Mevrouw had bij de arts aangegeven dat stofzuigen haar al zwaar viel maar de arbeidsdeskundige koos als een arbeidsmogelijkheid: huishoudelijk medewerker.

Diagnose: ME/CVS Leeftijd: 37
UWV Haarlem:

Vrouw was voor de herkeuring volledig arbeidsongeschikt en is dit na de keuring nog steeds. De eerste arts vond dat ze wel 20 uur kon werken. De tweede arts was redelijker; zijn verslag is aangehouden.

Diagnose: ME/CVS Leeftijd: 36
UWV GAK Haarlem:

Vrouw van 34 jaar was voor 45-55% arbeidsongeschikt en is na de herkeuring (en bezwaar) volledig goedgekeurd. Arts ontkende niet dat ze ziek was maar ze kon hiermee wel 40 uur werken. Ze werkt nu al 4 uur per dag. Mevrouw was in bezwaar gegaan. Arts was van mening dat er geen sprake was van een objectiveerbare aandoening. Mevrouw had wel een consistent klachtenpatroon, maar er was geen medische grond voor. Bezwaarverzekeringsarts stelde dat CVS geen ziekte is: “De minister heeft in elk geval duidelijk aangegeven CVS niet als ziekte te zien”. Hij vond het spijtig dat mevrouw afzag van CGT en eerst haptonomie wilde proberen. “Een dergelijke aanpak bergt juist het gevaar in zich voor verdere fixatie op een lichamelijke oorzaak voor de klachten”. “Zoals ook in het rapport van de Gezondheidsraad staat, is cognitieve gedragstherapie de enige behandeling waarvan een gunstig effect is beschreven.

Diagnose ME/CVS.

UWV GAK Haarlem:

Vrouw van 40 jaar was 80-100% arbeidsongeschikt en is dit nog steeds. Mevrouw gaf aan dat de keuring langer was dan normaal. AD: “Ik ga u gelijk arbeidsongeschikt verklaren”

Diagnose: ME/CVS en MS.


UWV (GAK) Heerlen:

Man was 55-65% arbeidsongeschikt en is na de herkeuring volledig goedgekeurd. Arbeidsdeskundige vond dat hij wel 40 uur kon werken. Zelf denkt hij niet meer dan 16 uur aan te kunnen. Hij had eerder een urenbeperking van 20 uur in de week. “Volgens de arts zou alles hetzelfde blijven qua urenbeperking, alleen een kleine aanpassing in de FML lijst. Twee dagen later belt hij op en zegt dat hij van zijn baas geen urenbeperking mocht geven. Het was dus geen medische maar een beleidsbeslissing toen ik hem dit vroeg”.

Diagnose: ME/CVS Leeftijd: 35
UWV Cadans Heerlen:

Vrouw met Wajong van 24 jaar was volledig arbeidsongeschikt en is na de herkeuring nog steeds volledig arbeidsongeschikt. Arts luisterde goed en accepteerde ME/CVS als aandoening. “Hij zag aan mij dat ik moe was en ziek werd en schreef dat ook in het rapport”AD vond ook niet nodig dat ze kwam: hij kan geen werk aangepast aan mijn mogelijkheden vinden.

Diagnose: ME/CVS
UWV (USZO) Heerlen:

Nieuwe regels lieten volgens VA niet toe dat mevrouw met ME een uitkering kreeg. (Omdat VA wel zag dat het niet goed ging met mevrouw heeft hij nog met stafarts overlegd). Een dubbele keuring kreeg ze ook niet want ze had geen urenbeperking. Er werd gezegd een ondefinieerbare ziekte wordt niet meer toegelaten tot de WAO. Mevrouw zou een gedragsprobleem hebben (zelf had ze al cgt gevolgd maar dit had niets geholpen). Geen arbeidsdeskundige gezien.
UWV (USZO) Hengelo:

Vrouw was volledig arbeidsongeschikt en is na de herkeuring niet meer arbeidsongeschikt. Het UWV stelt dat ze niet aan een objectief (vast te stellen) ziekte of gebrek lijdt. Ze heeft een tijdje WW gehad en 6 uur gewerkt in de week. “Dit ging niet goed. Na 6 weken is ze bij de controlearts geweest, maar die stelt dat ik met dezelfde klachten in de ZW zit als destijds in de WAO dus geen recht op ziektegeld. Ik ontvang dus helemaal niets meer. Ook geen WW. Ik ben nog steeds ziek en voldoe dus niet aan de voorwaarden voor de WW. Ook de 6 uur werk doe ik niet meer omdat dat niet gaat.”.

Diagnose: ME/CVS Leeftijd: 37
UWV (?) Hengelo:

Man was volledig arbeidsongeschikt voor de herkeuring en is dit gebleven. “De eerste arts had mij eerder volledig afgekeurd en gaf nu aan dat hij zag dat ik niet volledig goedgekeurd zou kunnen worden.”. “De tweede (arts) gaf een strengere indruk en begon meteen over het niet erkennen van de ziekte, de negatieve kanten van het afgekeurd zijn” Was “stressvol en vooral schrikken van de opsomming van de onverklaarbaarheid van CVS, alsof ik het zelf in stand houd. Later bij het gesprek met de AD bleek dat deze arts de doorslag had gegeven voor mijn volledige afkeuring”.

Diagnose: ME/CVS Leeftijd: 431   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina