Wat houdt de trias-politica in ? 3 gescheiden overheidsmachten, wetgevende, besturende, en rechtsprekende machtDovnload 7.52 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte7.52 Kb.
Proeftoets -2-

 1. Wat houdt de trias-politica in ? 3 gescheiden overheidsmachten, wetgevende, besturende, en rechtsprekende macht.

 2. Wat is een bodemprocedure? Dat is de hele route van bezwaar of beroep naar hoger beroep en dan zonodig nog hoger beroep.

 3. Wat is het kenmerkende van een beschikking? Een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan bestemd voor één natuurlijk persoon of rechtspersoon.

 4. Welke van de volgende wetten en regelingen zijn formele wetten?

 1. een bouwvergunning voor koning Willem Alexander nee

 2. toestemming van de StatenGeneraal voor het huwelijk van Willem Alexander ja

 3. een subsidietoekenning voor voetbalvereniging Ajax nee

 4. Een milieuwet, uitgevaardigd door provincie Utrecht. nee

 5. De Algemene wet bestuursrecht ja

 1. Wat wordt bedoeld met een “last onder bestuursdwang” ? last is een oud woord voor opdracht. Een bestuursorgaan gaat met de wet in de hand iemand dwingend opdracht geven om iets voortaan niet meer te doen of juist wel te doen.

 2. De burgemeester zegt dat een geparkeerde auto voor zijn huis moet worden verwijderd. Hoe noemen wij zo’n opdracht? Dat is wettelijk gezien helemaal niets !

 3. Iemand vindt dat elke sportvereniging evenveel subsidie zou moeten krijgen.

Aan welk ABBB denkt hij dan? gelijkheidsbeginsel

 1. Heeft “iemand” uit vraag 7 gelijk? Nee, wat de ene sportvereniging is misschien wel 10 x zo groot als de andere. Dan is het juist eerlijk als niet iedereen precies evenveel zou krijgen.

 2. Een supermarkt vraag vergunning voor verbouwing van de winkel.

Dit wordt afgewezen. Met welk ABBB kan je in beroep/bezwaar gaan. motiveringsbeginsel

 1. Binnen hoeveel tijd kan je in beroep en in welk artikel staat dat? 6 weken, art 6:7 AWB

 2. In de Kieswet staat dat je voor iets 6 dagen hebt om in beroep te gaan.

In vraag 10 staat een andere termijn. Welke termijn geldt? Bijzondere wet (Kieswet) gaat voor algemene wet (Awb).

 1. Iemand bij zijn sollicitatie bij de overheid afgewezen wegens huidskleur.

Met welk ABBB kan je in beroep/bezwaar? Fair Play beginsel, zonder vooringenomenheid, is niet voortrekken, niet achterstellen.

 1. “Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw”

Met welk wetsartikel is dit in tegenspraak? Is het dus verboden? Art 1 van de Grondwet = gelijkheidsbeginsel. Soms mag dat wel en dat heet positieve discriminatie.

 1. Wat wordt bedoeld met een dwangsom? Als je niet binnen bepaalde tijd gehoorzaamt aan een overheidsopdracht, moet je een bedrag betalen om je ertoe te dwingen, en dat bedrag heet een dwangsom.

 2. Is een besluit hondenbelasting een Materiële Wet? Ja het is een algemeen verbindend overheidsvoorschrift, geldt voor iedereen die een hond heeft.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina