Wat is boeddhismeDovnload 220.33 Kb.
Pagina7/8
Datum26.08.2016
Grootte220.33 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Koans


Koans, beoefend binnen de Rinzai-stroming, zijn raadsels zonder rationele oplossing. Een van de bekendste koans is: "Wat is het geluid van één klappende hand?" Een zenleraar geeft een leerling zo'n koan om erop te mediteren. Op een bepaald moment moet deze terugkomen met een antwoord. Een rationaal antwoord als "stilte" wordt niet geaccepteerd. Elk ander antwoord waarmee de leerling het inzicht laat blijken dat de waarheid het rationele begrip te boven gaat, wordt wel goed gerekend.

Je kunt je eigenlijk alleen met koans bezighouden onder leiding van een leraar die de koan-training zelf heeft voltooid. Neem bijvoorbeeld de koan: "Wat was je oorspronkelijke gezicht vóór je ouders geboren waren?" Veel mensen slaan aan het visualiseren en fantaseren hoe ze zich voelden voor hun geboorte. Zonder een leermeester heb je niet door dat je koans niet op deze manier moet oplossen. Maar zelfs met een leraar valt de koan-training niet mee. Het kan soms maanden of jaren duren voordat een leerling een bepaalde koan bevredigend heeft beantwoord. Er zijn ook gevallen bekend van leken, die een koan binnen 10 seconden hebben opgelost, maar dit zijn grote uitzonderingen. Net als zazen zijn koans doorgaans een kwestie van veel geduld en toewijding.Tibetaans Boeddhisme


Het Indiaase Boeddhisme had in die tijd zowel Hindoeïstische yoga_oefeningen als tantrische praktijken geïntegreerd met de leer van de historische Boeddha Sakyamuni, die rond 500 voor Christus leefde. Het is algemeen geaccepteerd dat de Boeddha twee verschillende wegen naar de verlichting onderwees (d.w.z. complete bevrijding   van de kringloop van wedergeboorten =Samsara).   Het meest bekende pad naar de verlichting, is het pad zoals beschreven in de   teksten (bekend als Sutra's). Deze teksten kunnen door iedereen bestudeerd worden   en vereisen voornamelijk moraliteit, concentratie en wijsheid (begrip van de   vier edele waarheden ).  Het andere pad, dat Boeddha onderwees, is het tantrische pad, dat de hoeksteen van het Tibetaans   boeddhisme werd. Deze tweede, moeilijkere weg naar de verlichting kan alleen beoefend worden onder begeleiding van een leermeester, die helpt de teksten   te verduidelijken en de niet geschreven yoga en meditatietechnieken begeleidt   die eeuwenlang grotendeels mondeling zijn overgedragen.   Tantra betekent feitelijk dan ook niet veel anders dan "voor ingewijden". Omdat een leraar door leken vaak Lama wordt genoemd en de leerlingen veel devotie en respect voor de leraar hebben, wordt Tibetaans Boeddhisme soms Lamaïsme genoemd.


Tantra


Tantrische systemen transformeren de gewone menselijke gevoelens van verlangen en afkeer in een doel voor spirituele ontwikkeling. In plaats van dergelijke oer-instincten te ontkennen, zuivert Tantra deze instincten tot heilzame en nuttige krachten. Het is vergelijkbaar met het omgaan met een wild paard dat op je af komt rennen. Een methode is ontkennen: je handen omhoog steken en roepen stop, stop!". Waarschijnlijk wordt je platgelopen door het dier. Een andere, slimmere manier is om opzij te stappen en dan op de rug van het dier te springen als het voorbij komt rennen. In dit laatste geval is het mogelijk om het dier in bepaalde richtingen te bewegen, om het tenslotte weer de stal binnen te brengen. Eerlijkheid gebied te zeggen dat iemand in het laatste geval dient te beschikken over zelfbeheersing en acceptatie. En zo ook dient de beoefenaar van tantra zich te realiseren dat niet alle oefeningen zonder gevaar zijn. Vandaar dat niet alle tantrische technieken voor iedereen toegankelijk zijn en een blindelings vertrouwen op een leermeester van essentieel belang is

.

Tibetaanse Tantra


Tibetaanse Tantra (ook wel bekend als Vajrayana) omvat de belangrijkste aspecten van zowel de Boeddhistische leer van de Theravada school als de leer van de Mahayana school (de twee belangrijkste stromingen binnen het boeddhisme). Tibetaans boeddhisme is eigenlijk een esoterisch (=voor ingewijden) verlengstuk van deze twee scholen. De Theravada en Mahayana scholen hebben als basis dezelfde doelen en technieken, maar verschillen enigszins in hun filosofische uitgangspunten. Bijvoorbeeld de bekende Vipassana meditatie (bewustwording van het eigen zijn dm.v. concentratie op de ademhaling) is een vorm van Theravada boeddhisme en Zen meditatie is een vorm van Mahayana Boeddhisme. Tibetaanse Tantra zelf bestaat ook weer uit verschillende scholen die kunnen gegroepeerd worden op basis van de mate waarin nadruk wordt gelegd op het werken met algemeen gangbare of esoterische technieken. Zo worden over het algemeen vier verschillende Tibetaanse scholen onderscheiden: Nyingma, Sakya, Kagyu, en Gelugpa . De leer die de grondslag vormt voor de lessen die in het Maitreya Instituut worden onderwezen behoort tot de Gelugpa school, waartoe ook de Dalai Lama behoort.

Hoe wordt je een boeddhist?

Boeddhist worden in de volle betekenis van het woord betekent je verbinden met 'De Drie Juwelen'. Deze zijn:

de Boeddha, het ideaal van Verlichting

de Dharma, de leer en methodes van het boeddhisme

de Sangha, de gemeenschap van mensen die elkaar op vriendschappelijke basis aanmoedigen en ondersteunen in het beoefenen van de Dharma.

Lid worden van de Westerse Boeddhisten Orde betekent 'De Drie Juwelen' volledig te omarmen en een integraal onderdeel te laten zijn van het leven van alle dag.De Westerse Boeddhisten Orde staat voor iedereen open ongeacht geslacht, leeftijd, ras of afkomst.

Begrippen in het boeddhisme

AmithabaBoeddha van het onmetelijke licht

AmitayusBoeddha van het lange leven

AnKleine boeddhistische tempel

ApsarasMooie vrouwelijke hemelingen

ArhatZie LuohanAtishaVernieuwer Tibetaans boeddhisme

AvalokiteshvaraBodhisattva, nauw verbonden is met de Amithaba

BarkhorMiddenste rituele rondweg in Lhasa

Bodhi-boomHieronder bereikte Sakyamuni de Verlichting

BodhisattvaVerlicht wezenBoeddhaDe Verlichte, die het nirvana bereikte

ChakrasamvaraTantristische initiatiegodheid van het lamaïsme

ChamDansdrama van het lamaïsme

ChattraParasolvormige bekroning van een stoepa

ChenreziTibetaans voor Avalokiteshvara

CintamaniParel, symbool van geluk en voorspoed

Dalai lamaIncarnatie van Avalokiteshvara

DharmachakraLevensradDharmapalaBeschermer van de leer

Dhyani-boeddhaMeditatie-boeddhaDrugpa-schoolDeel van Kargyüpa-orde

DukhangBijeenkomsthal klooster

Fei TianVliegende apsarasGandharvaHemelwezenGelugpaDe deugdzamenGonkhangTempel woeste beschermgoden

GuanyinGodin van de barmhartigheid

HarmikaVierkant blok op stoepa

JatakaVerhalen over vorige levens van boeddha

Jobo-boeddhaTibetaanse naam voor gekroonde Sakyamuni in Lhasa

JokhangOude benaming stadstempel Lhasa

KadampaKloosterorde gesticht door Atisha

KalacharaRad van de TijdKanjurCanonieke boeken van Tibetaans boeddhisme

KargyüpaVerzamelnaam Roodkaporden

KshitigarbhaBodhisattva van de doden

LamaLetterlijk: leraar, stuurder

LingkhorBinnenste rituele weg Lhasa

LuohanBoeddhistische heiligen, leerlingen van boeddha

MaitreyaTypisch Chinese dikbuikige en lachende boeddha

Manjushri-boeddhaAardse, menselijke boeddha

NirvanaDe verlossing uit kringloop van wedergeboorte

PadmasambhavaUit lotus geboren leraar die tantrisme in Tibet bracht

Panchen lamaKostbare leraar, incarnatie van Amithaba

SamsaraKringloop van wedergeboorten

SiBoeddhistische tempel (Ook moskee in China)

SiddhaWijze leraarSoetraLeertekstStoepaGrafmonumentTianwangHemelkoning
De initiatieprocedure van Boeddhistische monniken in kloosters in Myanmar.

Begin 2000 werd ik in Myanmar ingewijd als Boeddhistische monnik in een klooster in Yangon. Hiermee ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Het meest blij was ik nog met het feit dat ik dit nu allemaal echt meemaakte. Want ik kon me er in Nederland maar moeilijk een voorstelling van maken. Informatie over de ordinantieprocedure in kloosters in Azië is in Nederland ook niet te vinden. Daarom wil ik hier de procedure beschrijven en enkele van de 227 regels noemen, waaraan monniken zich horen te houden.

Deze tekst is geen letterlijke vertaling van het klassieke Pali. Mijn intentie is een gemakkelijk leesbare Nederlandse vertaling te maken, waarbij ik gebruik heb gemaakt van Engelse vertalingen. Ik hoop dat zo een globale indruk ontstaat van de inwijdingsprocedure.
Om als volwassene tot Boeddhistische monnik in de Theravada-traditie te worden ingewijd, zal je eerst tot samanera (novice) worden ingewijd. In Myanmar kunnen jongens van 9 tot en met 19 jaar tot samanera worden ingewijd. Als iemand 20 jaar of ouder is, kan de volledige ordinantie volgen: de inwijding tot monnik.

De vorm van de inwijding is ontstaan in Boeddha’s tijd. Tegenwoordig is er weinig meer over van alle rituelen (en hun betekenissen) die direct verband houden met de inwijding. De huidige inwijdingen zijn helemaal ontdaan van hun verleden en alleen het meest essentiële wordt nog uitgevoerd. Dat zal ik hier beschrijven.


Nodig voor de inwijding tot samanera zijn: degene die ingewijd wordt (aspirant), een instructeur die de inwijding uitvoert en de procedure onder controle heeft. Voor de volledige inwijding zijn daarnaast nog nodig: een leermeester en een groep getuigen, bestaande uit monniken.

Vóór de inwijding wordt het hoofd kaal geschoren (vroegen een heel ritueel; nu gaat dat gewoon in de badkamer), krijgt de toekomstige samanera een bedelnap en krijgt hij de roodbruine robe aan. Deze robe bestaat uit een onder-robe (ziet er uit als een rok), een over-robe (een grote rechthoekige lap die over de linkerschouder gedragen wordt) en een extra-robe (een dikkere rechthoekige lap, zonodig tegen de kou).

Tijdens de inwijding worden vrijwel alle teksten driemaal uitgesproken, en als er gebogen wordt, wordt er driemaal gebogen.
De samanera-inwijding begint met het overhandigen van een driedelige set robes aan de leermeester. De aspirant spreekt daarbij de volgende tekst uit:

Eerwaarde heer, ik verzoek u deze set van robes uit mijn handen aan te nemen, en mij uit mededogen in te wijden als samanera, zodat ik bevrijd zal worden uit de kringloop van het lijdend bestaan.

De aspirant overhandigt de robes aan de leermeester, en buigt voor hem. Dan vraagt hij de robes terug:

Eerwaarde heer, ik verzoek u mij de robes uit uw handen te geven, en mij uit mededogen in te wijden als samanera, zodat ik bevrijd zal worden uit de kringloop van het lijdend bestaan.

De aspirant buigt en de leermeester overhandigt hem de robes. Daarna trekt de aspirant de robes aan, geholpen door een samanera of monnik. Dan vraagt de aspirant als samanera ingewijd te worden:

Eerwaarde heer, ik verzoek u mij uit mededogen in te wijden als samanera, zodat ik bevrijd zal worden uit de kringloop van het lijdend bestaan en het nirvana zal bereiken.

Dan spreekt de aspirant de volgende teksten uit:
Ik bewijs eer aan de verhevene, die vrij is van alle tekortkomingen en die de volmaakte verlichting bereikte.
Ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha.

Ik neem mijn toevlucht tot de leer.

Ik neem mijn toevlucht tot de monnikengemeenschap.

Voor de tweede keer: Ik neem mijn toevlucht tot de boeddha.

Voor de tweede keer: Ik neem mijn toevlucht tot de leer.

Voor de tweede keer: Ik neem mijn toevlucht tot de monnikengemeenschap.

Voor de derde keer: Ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha.

Voor de derde keer: Ik neem mijn toevlucht tot de leer.

Voor de derde keer: Ik neen mijn toevlucht tot de monnikengemeenschap.

Ik zal mij houden aan het voorschrift om niet te doden.

Ik zal mij houden aan het voorschrift om niet te nemen wat niet gegeven is.

Ik zal mij houden aan het voorschrift om geen deel te hebben aan seksuele activiteiten.

Ik zal mij houden aan het voorschrift om niet te liegen.

Ik zal mij houden aan het voorschrift om geen vergiftigende stoffen in te nemen.

Ik zal mij houden aan het voorschrift om na het middaguur niet te eten.

Ik zal mij houden aan het voorschrift om niet te dansen, te zingen, muziek te luisteren of aan andere vormen van amusement te doen.

Ik zal mij houden aan het voorschrift om geen bloemenkransen, parfums, crèmes en andere producten die de mens mooi maken, te gebruiken.

Ik zal mij houden aan het voorschrift om geen luxe bedden en hoge zetels te gebruiken.

Ik zal mij houden aan het voorschrift om geen geld, goud of zilver aan te nemen.

Dan wordt de leermeester gevraagd, om de leraar van de samanera te worden. De aspirant vraagt aan de leermeester:

Eerwaarde heer, wilt u zo vriendelijke zijn, mijn leermeester te zijn.

De leermeester antwoordt:

Gedraag je goed.

De aspirant antwoordt:

Ja, eerwaarde heer.

 

Hierop volgt (als de samanera ouder is dan 19 jaar) de inwijding tot monnik. Dat kan aansluitend zijn, of er kunnen enkele uren of een langere periode tussen zitten. Voor de inwijding tot monnik zijn getuigen nodig.De groep getuigen zitten in een halve cirkel, de instructeur in het midden, de aspirant recht tegenover hem. De aspirant zit op zijn hurken, heeft de punt van zijn robe in zijn linkerhand. (Op deze wijze wordt de robe gedragen in het bijzijn van een leraar.) De instructeur neemt het woord:

De alwetende Boeddha heeft bepaald dat alleen hij die een leermeester heeft, tot monnik ingewijd kan worden. Daarom moet de aspirant een leermeester hebben die hem in zijn leven als monnik onderwijst. Dus hij zal een leermeester moeten hebben.

Alsjeblieft, aspirant, zeg mij na:

Eerwaarde heer, wilt u zo vriendelijke zijn, mijn leermeester te zijn.

De aspirant zegt dit na, en daarop antwoordt de leermeester:

Gedraag je goed.

De aspirant antwoordt:

Ja, eerwaarde heer.

 

De instructeur legt uit:Alsjeblieft, luister naar mij, aspirant. Een aspirant moet een set robes en een bedelnap tot zijn beschikking hebben. Ik zal je daarom je robes en je bedelnap aanwijzen. Dit is je bedelnap. Dit is je onder-robe. Dit is je over-robe. Dit is je extra-robe. Nu beschik je over een complete set van drie robes en een bedelnap. Zoals voorgeschreven staat in de Kammavaca, zal ik jouw en je leermeester nieuwe namen geven. Je niewe naam is Naga en de naam van je leermeester is Eerwaarde Tissa. (Deze namen zijn bij iedere inwijdingsceremonie hetzelfde.) De groep getuigen zal de naam Naga voor de aspirant gebruiken en de naam Eerwaarde Tissa voor de leermeester. Deze namen zullen gebruikt worden tijdens de gehele ceremonie van de monnikinwijding.

Alsjeblieft, luister naar mij, Naga. Dit is het moment om je uit te leggen hoe je de vragen moet beantwoorden die je door de groep getuigen gesteld zullen worden om je van uitsluiting van het monnikschap te behoeden. Het is niet netjes dit uit te leggen in het midden van de groep getuigen, dus ik zal het je vertellen buiten de groep.

Alsjeblieft, Naga, sta op, en loop aandachtig achteruit, met de handen gesloten voor je, op een manier waarop je de getuigen eer betoont. Stop na anderhalve meter en blijft daar staan.

Dan richt de instructeur zich tot de getuigen:

Monniken, luister naar mij. Naga heeft gevraag ingewijd te worden door Eerwaarde Tissa, als dit het goede moment is, zal ik Naga instrueren.

De instructeur loopt naar de aspirant en zegt:

Alsjeblieft, luister naar mij, Naga. Dit is het moment om de waarheid en de feiten te vertellen. Als je straks weer in de groep getuigen zit, zullen de monniken je vragen stellen die je voor uitsluitsel van het monnikschap behoeden. Je zult de feiten en de waarheid moeten vertellen. Schaam je niet en voel je niet opgelaten. Antwoord gewoon ‘Ja’ als het waar is, en ‘Nee, eerwaarde heer’ als het niet waar is. De volgende vragen zullen aan je gesteld worden: Ben je melaats? Heb je zwerende puisten? Heb je eczeem? Heb je tbc? Heb je epilepsie? Ben je een mens? Ben je een man? Ben je een vrij man? Ben je zonder twijfel? Ben je vrij van plichten voor het land? Hebben je ouders je toestemming gegeven om ingewijd te worden? Heb je de leeftijd van twintig jaar bereikt? Heb je een complete set van drie robes en een bedelnap? Wat is je naam? Wat is de naam van je leermeester?

Ik heb je nu geleerd, hoe je deze vragen moet beantwoorden, Naga. Ik ga nu alleen terug naar de groep getuigen. Blijf jij hier, en kom pas terug als je geroepen wordt.

De instructeur gaat terug naar de groep en zegt:

Monniken, luister naar mij. Naga heeft gevraag ingewijd te worden door de Eerwaarde Tissa, als dit het goede moment is, laat Naga dan komen.

De instructeur knikt naar de aspirant, laat hem terugkomen in het midden van de groep en zegt tegen hem:

Naga, dit is het moment voor je om de getuigen te verzoeken je in te wijden als monnik. Je verzoek zal zowel in het Engels als in het Pali gedaan worden.

De instructeur zegt de tekst in het Pali, de aspirant zegt het na. Daarna worden de teksten in het Engels uitgesproken. De aspirant zegt na:

Eerwaarde heren, ik verzoek u mij in te wijden als monnik. Ik vraag u mij te ontheffen uit de status van samanera.

Voor de tweede keer, eerwaarde heren, ik verzoek u mij in te wijden als monnik. Ik vraag u mij te ontheffen uit de status van samanera.

Voor de derde keer, eerwaarde heren, ik verzoek u mij in te wijden als monnik. Ik vraag u mij te ontheffen uit de status van samanera.

De instructeur voegt toe:

Monniken, luster naar mij. Naga wenst de volledige inwijding van de Eerwaarde Tissa, als dit het goede moment is zal ik Naga de vragen stellen die hem voor uitsluitsel van het monnikschap behoeden.

De instructeur richt zich tot de aspirant:

Alsjeblieft, luister naar mij, Naga. Dit is het moment om de waarheid en de feiten te vertellen. Schaam je niet en voel je niet opgelaten. Temidden van de groep getuigen zal ik je de vragen stellen die je voor uitsluitsel van het monnikschap behoeden. Je moet gewoon antwoorden: ‘Ja, eerwaarde heer’, of: ‘Nee, eerwaarde heer’.

Ben je melaats?

De aspirant antwoordt: Nee, eerwaarde heer.

Heb je zwerende puisten?

De aspirant antwoordt: Nee, eerwaarde heer.

Heb je eczeem?

De aspirant antwoordt: Nee, eerwaarde heer.

Heb je tbc?

De aspirant antwoordt: Nee, eerwaarde heer.

Heb je epilepsie?

De aspirant antwoordt: Nee, eerwaarde heer.

Ben je een mens?

De aspirant antwoordt: Ja, eerwaarde heer.

Ben je een man?

De aspirant antwoordt: Ja, eerwaarde heer.

Ben je een vrij man?

De aspirant antwoordt: Ja, eerwaarde heer.

Ben je zonder twijfel?

De aspirant antwoordt: Ja, eerwaarde heer.

Ben je vrij van plichten voor het land?

De aspirant antwoordt: Ja, eerwaarde heer.

Hebben je ouders je toestemming gegeven om ingewijd te worden?

De aspirant antwoordt: Ja, eerwaarde heer.

Heb je de leeftijd van twintig jaar bereikt?

De aspirant antwoordt: Ja, eerwaarde heer.

Heb je een complete set van drie robes en een bedelnap?

De aspirant antwoordt: Ja, eerwaarde heer.

Wat is je naam?

De aspirant antwoordt: Mijn naam is Naga, eerwaarde heer.

Wat is de naam van je leermeester?

De aspirant antwoordt: De naam van mijn leermeester is Eerwaarde Tissa, eerwaarde heer.

Hierna lezen de groep getuigen, de leermeester en de instructeur gezamenlijk, hardop de Kammavaca. Hiermee is de aspirant een monnik en is de ceremonie beëindigd.

 

De nieuwe monnik krijgt een inwijdingscertificaat waarop op de minuut het moment van de inwijding vermeld staat (het moment na het beëindigen van de Kammavaca) met de namen van de leermeester, de instructeur en de monniken die getuigden. Zo worden alle monniken geregistreerd. Ook krijgt de monnik een andere naam. In Myanmar wordt deze bepaald naar aanleiding van je geboortedag (niet de datum, maar de dag van de week).In de volgende dagen krijgt de monnik een aantal instructies en regels onder ogen. In totaal zijn er 227 kloosterregels, de meest belangrijkste krijg je het eerst te horen. (De minder belangrijke regels verbieden bijvoorbeeld het smakken, het spugen in water, het staand urineren, het voor de grap verstoppen van een bedelnap...) Met zoveel regels overtreedt elke monnik wel eens wat. Om zijn geweten te zuiveren wordt elke ochtend een schuldbelijdenisritueel in het Pali uitgevoerd. Twee monniken gaan gehurkt tegenover elkaar zitten en spreken de volgende dialoog uit:

Eerwaarde heer, ik wil al mijn overtredingen belijden.

Goed zo, vriend, goed zo.

Eerwaarde heer, ik heb vele regels overtreden, ik belijd ze allemaal tot u.

Zie je je fouten in?

Ja, ik zie het in, eerwaarde heer.

Je zult je ervan moeten weerhouden in de toekomst.

Ik zal me ervan weerhouden in de toekomst, eerwaarde heer.

Goed zo, vriend, goed zo.

De ‘ontvanger’ van deze belijdenis gaat nu naar een ander om zijn overtredingen te belijden.


Er zijn zeven van zulke schuldbelijdenisrituelen. De 227 kloosterregels zijn verdeeld in zeven groepen. Bij elke overtreding hoort een passende schuldbelijdenis. Ze geven de belangrijkheid of het gewicht van de regels aan. Tegen vier overtredingen is geen schuldbelijdenis gewassen: dan volgt uitzetting uit de orde. Het gaat om: seksuele activiteiten, stelen, liegen en het opscheppen over eigen geestelijke vermogens. Dit zijn de vier meest belangrijke regels.

Dan zijn er vier belangrijke voorschriften: de monnik krijgt zijn eten door te bedelen; hij zal dit eten alleen tot zich nemen om zijn lichaam te voeden. De monnik draagt een robe die is gemaakt uit stukken stof die door andere mensen zijn weggegooid; hij zal de robe alleen dragen om zijn lichaam te beschermen. De monnik leeft in een eenvoudig onderkomen; hij zal dit onderkomen alleen gebruiken om zich te beschermen. De monnik gebruikt gefermenteerde urine als geneesmiddel, daarnaast zal hij alleen door anderen geschonken geneesmiddelen tot zich nemen.

Kortom: geen luxe eten, geen luxe kleding, geen luxe woningen en geen gekochte medicijnen.
Bij overtreding van de volgende dertien regels staat een schuldbelijdenis temidden van een officiële bijeenkomt van de monnikgemeenschap.

Als een monnik masturbeert (behalve in een droom).

Als een monnik een vrouw of baby begerig aanraakt.

Als een monnik begerig met een vrouw praat over haar bedekte lichaamsdelen.

Als een monnik begerig spreekt in het bijzijn van een vrouw en haar seksuele aanbieding prijst.

Als een monnik als koppelaar voor twee geliefden optreedt.

Als een monnik zelf een onderkomen heeft gemaakt en andere monniken er niet in toelaat.

Als een monnik met hulp van een ander een eenvoudig onderkomen heeft gemaakt en er andere monniken niet in toelaat.

Als een monnik boos is en hij een andere monnik beschuldigt.

Als een monnik boos is en hij een andere monnik beschuldigt en een proces tegen hem aanspant.

Als een monnik een scheuring in de broederschap veroorzaakt.

Als een monnik een ‘scheurmaker’ volgt.

Als een monnik aanmaningen krijgt.

Als een monnik zich laat omkopen.

 

Bij overtreding van de volgende regels moet de overtreding expliciet genoemd worden, en de overtreding moet beleden worden bij een andere monnik.Als een monnik per ongeluk een leugen vertelt.

Als een monnik per ongeluk verkeerde dingen over een andere monnik zegt.

Als een monnik kwaad spreekt over een andere monnik.

Als een monnik meer dan drie nachten met een lekenvolgeling of een samanera in hetzelfde gebouw slaapt.

Als een monnik in een gebouw slaapt waar een vrouw woont.

Als een monnik een man of een samanera vertelt over zijn geestelijke vermogens.

Als een monnik aan een lekenvolgeling of een samanera een zware overtreding van een andere monnik vertelt.

Als een monnik in de aarde graaft of met een stokje of zijn vinger erin wroet.

Als een monnik een boom, plant of gras vernielt.

Als een monnik voor problemen zorg als hij niets zegt wanneer hem iets gevraagd wordt.

Als een monnik een andere monnik kleineert.

Als een monnik een bed, martas, bank of stoel van het klooster niet goed verzorgt.

Als een monnik voedsel geeft aan een naakte asceet.

Als een monnik samen met een echtpaar in een slaapkamer is.

Als een monnik samen met een vrouw in een ruimte is waar ze niet gezien kunnen worden.

Als een monnik samen met een vrouw in een ruimte is waar ze niet gehoord kunnen worden.

Als een monnik een vergiftigende drank drinkt.

Als een monnik een andere monnik laat struikelen.

Als een monnik in met water speelt.

Als een monnik een andere monnik aan het schrikken maakt.

Als een monnik iets waardevol oppakt of op laat pakken, behalve in het klooster of in zijn eigen onderkomen.

Als een monnik een dorp of stad binnen komt op een ongepast moment (als de zon niet schijnt).

Als een monnik een naaldendoosje krijgt van ivoor, been of hoorn.

Als een monnik een matras op een bed of bank gebruik, dat gevuld is met katoen.

 

Bij overtreding van de volgende regels moet een monnik zijn schuld belijden door tegen een andere monnik te zeggen:Vriend, ik heb iets gedaan wat niet mag. Hiervoor moet schuld worden beleden, wat ik bij deze doe.

Als een monnik zijn robes niet juist draagt.

Als een monnik zich haast in bewoonde gebieden.

Als een monnik op zijn tenen of hielen loopt in bewoonde gebieden.

Als een monnik hardop lacht.

Als een monnik iets weigert dat hem gegeven wordt.

Als een monnik eten verstopt om zo nog meer eten te krijgen.

Als een monnik rijst achterhoudt om later te eten (behalve wanneer hij ziek is).

Als een monnik met volle mond praat.

Als een monnik tijdens het eten zijn tong uitsteekt.

Als een monnik smakt.

Als een monnik uitlegt geeft over de leer aan iemand met een paraplu in zijn hand.

Als een monnik uitleg geeft over de leer aan iemand met houten sandalen aan (behalve wanneer die persoon ziek is).

Als een monnik, terwijl hij op de grond zit, uitleg geeft aan iemand die op een verhoogde zetel zit (en niet ziek is).

Als een monnik spuugt, poept of plast (terwijl hij niet ziek is) op een groene plant.

Naast alle verboden zijn er ook een aantal opdrachten die alle monniken uit moeten voeren. Enkele zijn:

Het netjes houden van het klooster.

Zorgen voor goede verlichting in en rond het klooster.

Zorgen voor genoeg drinkwater in en rond het klooster.

Bijhouden welke monniken afwezig zijn.

Bijhouden om welke overtredingen monniken schuldbelijdenis hebben gedaan.

Het aantal overtredingen moet doorgegeven worden aan het hoofd van het klooster.

Hoogtijdagen moeten onderhouden worden.

 

De omgang van monniken en vrouwen
De monniken kwamen naar de gezegende en vroegen aan hem: “O, Tathaga, onze heer en meester, welke houding naar vrouwen schrijft u voor de shramanas die het wereldse hebben verlaten?”

 

De gezegende zei: “Bescherm je tegen het kijken naar een vrouw. Als je een vrouw ziet, laat het zijn alsof je haar niet ziet. Raak niet met haar in gesprek. Als je toch met haar moet spreken, doe het dan met een zuiver hart en denk bij uzelf: ‘Ik wil als een shramana in deze zondige wereld leven, als een gaaf lotusblad. En niet als modder van de grond waarin de lotus groeit.


Benader een oude vrouw als je moeder, benader een jonge vrouw als je zuster en een jong meisje als je dochter. De shramana die kijkt naar een vrouw om het vrouwelijk schoon of die een vrouw aanraakt, heeft zijn eed gebroken en is niet langer een discipel van de Shakyamuni.
De kracht van de lust in mannen is groot en zelfs beangstigend; neem daarom de boog van het juiste doorzettingsvermogen en de puntige pijl van wijsheid. Bedek je hoofd met de helm van het juiste denken en vecht, recht op het doel af, tegen de vijf verlangens.
Begeerte verdoezelt het hart van een man en doet zijn verstand duizelen als hij verward raakt door de schoonheid van een vrouw.

Het is beter met een gloeiende staaf uw ogen uit te steken, dan uw sensuele fantasieën aan te moedigen of naar het figuur van een vrouw te kijken met begerige gedachten. Het is beter terecht te komen in de krachtige bek van een tijger, of onder de scherpe bijl van de beul, dan te blijven hangen bij een vrouw en u op te laten winden door uw eigen gedachten.


Een wereldse vrouw is er op uit haar lichaam en figuur te laten zien als ze loopt, staat, zit of slaapt. Zelfs op een afbeelding wil ze met haar schoonheid en charme boeien om zo mannen van hun standvastig hart te beroven.

Hoe kunt u zich daartegen nu beschermen?

Door haar tranen en lachen te zien als vijanden. Haar gebogen vormen, de armen langs haar lichaam en haar geborstelde haar te zien als werktuigen, vormgegeven om het hart van een man te verstrikken.

Daarom zeg ik: houd het hart in toom en laat de teugels niet los.”
1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina